Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Γιορτάζοντας Χριστούγεννα –π. Κ. Στρατηγόπουλου


     Ο κόσμος συνήθως γιορτάζει τα Χριστούγεννα, σαν τη γιορτή μιας βολικής αγάπης, που αιωρείται μέσα στο φαρισαϊκό και υπό πτώχευση «φάντασμα-πνεύμα των Χριστουγέννων». (Holy Ghost) 
Καθιερώθηκαν δυστυχώς τα Χριστούγεννα ως το επαιτειακό πυροτέχνημα μιας αγάπης, που είναι επιδερμική και ατελής, καρπός κάθε σκοτισμένης και εγκλωβισμένης στα ανικανοποίητα πάθη ψυχής. 
Ο «άχριστος» (χωρίς Χριστό) χριστιανός, αγνοεί ότι η γιορτή γίνεται μόνο αν δει, τι μπορεί να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να περπατήσει 365 μέρες το

Κυριακή πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως


Ματθ. α΄, 1-52Εὐθ. Ζιγαβηνοῦ

Ἑρμηνεία τοῦ κατὰ Ματθαίον Εὐαγγέλιον

Οἱ Εὐαγγελισταὶ ἐχαρακτήρισαν στὶς ἐπιγραφὲς τὴ διηγησή τους σὰν Εὐαγγέλιο. Ἔχομε τὴ μαρτυρία τοῦ Λουκᾶ ποὺ λέει· Ἐπειδὴ πολλοὶ προσπάθησαν νὰ συντάξουν διήγηση γιὰ τὰ γεγονότα ποὺ ἔχομε πληροφορηθῆ. Καὶ τὴν ὠνόμασαν Εὐαγγέλιο, γιατὶ φέρνει ἐλπιδοφόρο μήνυμα στοὺς ἀνθρώπους Κι αὐτὸ εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ, ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ κατάργηση τῶν δαιμόνων, ἡ παραγραφή τῶν ἁμαρτιῶν, ἡ ἀναγέννηση, ἡ υἱοθεσία καὶ κληρονομία τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Εὐαγγελισταὶ δὲν εἶναι μόνο αὐτοὶ οἱ τέσσερις ἀλλὰ ὅλοι μαζὶ οἱ ἀπόστολοι, ποὺ γιὰ ὅλους μαζὶ ἐκήρυξε ἀπὸ παλαιὰ ὁ Ἡσαΐας·  Πόσον ὡραῖα τὰ πόδια ἐκείνων ποὺ εὐαγγελίζονται τὰ ἀγαθὰ. Ἀλλὰ ξεχωριστὰ οἱ τέσσερις ὠνομάστηκαν εὐαγγελισταί, γιατὶ μᾶς ἔδωσαν γραπτή ἀφήγηση κι ἐξιστόρηση γιὰ ὅλα· ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔκαμαν τὸ ἴδιο σὲ λόγο προφορικό.

Έπεσες; - Άγιος Ιωάννης ο ΧρυσόστομοςΈπεσες;

Δεν είναι φοβερό ο παλαιστής να πέσει.
Φοβερό είναι να μείνει στην πτώση του.
Ούτε είναι δύσκολο ο πολεμιστής να τραυματισθεί.
Το κακό είναι μετά τον τραυματισμό να απογοητευθεί και να παραμελήσει το τραύμα…
Πόσοι αθλητές ύστερα από πολλές αποτυχίες αναδείχθηκαν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΑΣ

 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Π.Α.Σ.Θ.Ε.)

«Ουκ αρνησόμεθά σε, Φίλη Ορθοδοξία»
(Ιωσήφ Βρυέννιος)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2

21/12/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΑΣ

Αγαπητοί εν Χριστώ Πατέρες και Αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω Ιησού πάντοτε!

Η Πανελλήνια Αδελφότητα Σπουδαστών Θεολογικής Επιστήμης (Π.Α.Σ.Θ.Ε.) με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνει το φιλορθόδοξο κοινό για το τι πρεσβεύει:

1. Πιστεύουμε όσα η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία πιστεύει, χωρίς καμία παρέκκλιση προς τα δεξιά ή αριστερά.
2. Απορρίπτουμε τον Οικουμενισμό ως αίρεση κατεγνωσμένη υπό Συνόδων και Πατέρων.
3. Δεν αναπαυόμαστε με «υπερορθές» θέσεις και απόψεις που φανερώνουν «ου κατ' επίγνωσιν» ζήλο, σεχταρισμό και αυτοδικαίωση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ --π. ΑΘΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 21-12-80 - π. ΑΘ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Νο 20