Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Η αισθητική της τέχνης της αίθουσας του θρόνου του Βατικανού προσιδιάζει στη δαιμονική τέχνη του Αντιχρίστου τον οποίο υπηρετεί

Πηγή: http://agonasax.blogspot.gr/2015/06/blog-post_1.html

"Π.Π.": Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος δὲν ἦταν παρὼν σ' αὐτὴ τὴ συγκέντρωση, ἡ καρδιά του ὅμως, οἱ ἐνέργειές του καὶ τὰ πιστεύματά του δείχνουν ὅτι "εἶναι" ἐκεῖ:  "ἵνα ἓν ὦσι" μὲ τὸν "ἀδελφὸ" Πάπα καὶ τὴν "ἀδελφή" Ἐκκλησία!

 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΦΩΤΟ:

Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ;

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 1.000.000 ΛΕΞΕΙΣ Marie Miller This monstrosity of...

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ [Βίντεο και Σχόλιο]


Ἡ ὁμοφυλοφιλία, ὁ Ἐπίσκοπος Περγάμου, οἱ καινοτομίες, ὁ ἀφανισμὸς τῶν Ἐκκλησιῶν, τὸ καθῆκον τῶν Ἐπισκόπων.Θέματα επικαιρότητος

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

 Στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως  ὑπάρχουν μερικὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα φωτογραφίζουν καὶ τὴ δική μας τὴν ἐποχή. Καὶ ἀπευθυνόμενος ὁ ἅγιος Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη στοὺς Ἐπισκόπους τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μ. Ἀσίας, οἱ ὁποῖες χάθηκαν· χάθηκαν ἐξ αἰτίας αὐτῶν ποὺ ἐπισημαίνει ἀπὸ τότε· ἐπεσήμαινε ἀπὸ τότε τὰ ὀλισθήματα τὰ ἠθικὰ τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἄφησε νὰ ἐπιζήσουν αὐτὲς οἱ Ἐκκλησίες καὶ …ὅπως πᾶμε δὲν πρόκειται νὰ ἐπιζήσουμε κι ἐμεῖς. Θὰ ἀφομοιωθοῦμε καὶ θὰ χαθοῦμε μέσα σ’ αὐτὴν τὴν βρωμιά, μέσα σ’ αὐτὸν τὸν βόθρο τῆς Εὐρώπης, θὰ ἐξαφανιστοῦμε! Μὲ τὰ νομοθετήματα αὐτὰ μὲ τοὺς ὁμοφυλοφίλους καὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα.
Κατὰ συγκυρία μάλιστα ἐδῶ, σὲ μία Ἐκκλησία τῆς Περγάμου· ἔχουμε καὶ τώρα ἕναν! Εἶναι, εἶναι σύμπτωσις χαρακτηριστικὴ αὐτή, ὁ ὁποῖος προΐσταται ὅλων αὐτῶν τῶν καινοτομιῶν· καὶ σὰν νὰ τὰ λέει καὶ γιὰ τὸν τωρινὸ Περγάμου ὁ ἅγιος Ἰωάννης. Ἀκοῦστε λοιπὸν τί λέει στὸν Ἐπίσκοπο τῆς ἐν Περγάμῳ Ἐκκλησίας:
“Καὶ τῷ ἀγγέλῳ (=στὸν Ἐπίσκοπο) τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ρομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν· οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ κατοικεῖς· ὅπου ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ". [Λέει στὸν Ἐπίσκοπο; Ξέρω τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ μένεις. Μένεις ἐκεῖ ποὺ μένει ὁ σατανᾶς.
Γι’ αὐτὸ μὴν παραξενεύεστε ποὺ μερικὲς φορὲς κρίνονται Ἐπίσκοποι· μέσα στὸ Εὐαγγέλιο κρίνονται οἱ Ἐπίσκοποι, ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Καὶ τώρα (λένε) “ἄ, τὸ εἶπε ὁ Δεσπότης, τὸ εἶπε ὁ Δεσπότης”!  Ἂντε, ἂν σᾶς πεῖ νὰ πᾶτε νὰ πορνεύστε, θὰ πᾶτε; Ἢ (ἂν σᾶς πεῖ) νὰ ἀρνηθεῖτε τὴν Πίστη σας,  (θὰ πεῖτε) “τὸ εἶπε ὁ Δεσπότης”; Μὰ ἔχουμε τόσους Ἀρχιερεῖς αἱρετικούς! Στοιχειώδη πράγματα. Τὸ εἶπε ὁ Δεσπότης! (Ὅμως) ὁ ἐπάνω Δεσπότης, τί λέει;
Ἀλλὰ ὁ κόσμος ἔχει πάθει μία φοβία ἀπὸ πνευματικούς, ὅτι δὲν πρέπει νὰ κατακρίνουμε τοὺς ἱερεῖς. (Ναί), νὰ μὴ τοὺς κατακρίνουμε χωρὶς λόγο ἢ γιὰ ἁμαρτίες, γιατὶ ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Ἀλλὰ γιὰ θέματα Πίστεως; Δὲν θὰ διαμαρτυρηθοῦμε;.
"Καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου. καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς ᾿Αντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾿ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κατοικεῖ. ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδαξε τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι". Ἔχεις ἐκεῖ κάποιον ὁ ὁποῖος προτρέπει στὴν εἰδωλολατρία καὶ στὴν πορνεία. Κάποιον. Τώρα ὅλοι προτρέπουν· μόνο στὴν πορνεία; Καὶ στὴν ἀρσενοκοιτία. "Οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως". Καὶ στὴν Ἐπισκοπή σου κυριαρχεῖ ἡ διδασκαλία τῶν Νικολαϊτῶν. Τί ἦταν οἱ Νικολαΐτες; Ἦταν οἱ ὀπαδοὶ ἑνὸς διακόνου –κληρικοῦ πάλι– ὁ ὁποῖος ἐδίδασκε ὅτι δὲν εἶναι ἁμαρτία ἡ πορνεία καὶ οἱ σαρκικὲς σχέσεις. Ὅπως εἶναι Ὀρθόδοξοι τύπου Γιανναρᾶ...
Τί θὰ ἔλεγε τώρα στοὺς Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι δὲν παίρνουν θέση. Δὲν παίρνουν θέση! Γιατί δὲν παίρνουν θέση;.
Καὶ ἐπίσης στὸ δεύτερο γράμμα, τὸ ὁποῖο στέλνει στὴν  Ἐκκλησία τῶν Θυατείρων. Πάει χάθηκαν ὅλες αὐτὲς οἱ ἑπτὰ λυχνίες τῆς Ἀποκαλύψεως, ἔσβησαν. Θὰ σβήσουμε κι ἐμεῖς ὅπως πᾶμε... Ἡ Ἑλλάδα κρατιόταν μέχρι τώρα. Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ ἑξῆς, …ὅτι κρατήσαμε ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι τότε, γκρεμίστηκε σὲ 2-3 δεκαετίες. Καὶ φτάσαμε τώρα στοὺς ὁμοφυλοφίλους.
Γράφει λοιπὸν πρὸς τὸν Ἐπίσκοπο:
 “Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα ᾿Ιεζάβελ, ἣ λέγει ἑαυτὴν προφῆτιν"· Τὴν ἀφήνει ὁ Ἐπίσκοπος. Ἔχω ἐναντίον σου, λέγει, γιατὶ ἀφήνεις αὐτὴ τὴν ψευτοπροφήτιδα, "καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα· ὁδηγεῖ στὴν πορνεία· τἄχουν γκρεμίσει ὅλα. "Καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς". Μερικοὶ θεωροῦν ὅτι ἐδῶ ὁ Εὐαγγελιστὴς θεωρεῖ τὴν πνευματικὴ πορνεία. "Ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾿ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην…".

Σχόλιο "Π. Π.": Πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Περγάμου ὑπάρχει καὶ συνέχεια στὸ κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως (κεφ. β΄, 16-17) ποὺ παραλείπει ὁ π. Θεόδωρος. Τὸ παραθέτουμε μαζὶ μὲ τὸν σχολιασμὸ τοῦ ἑρμηνευτοῦ τῆς Ἀποκαλύψεως Οἰκουμένιου: «Μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῇ ρομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων”.
Τὸ σημεῖο αὐτὸ σχολιάζει ὁ Οἰκουμένιος ὡς ἑξῆς: «Πορνείαν ἢ τὴν αἰσθητὴν λέγει, ἢ τὴν ἀπὸ Θεοῦ ἀποστασία… Τοιαῦτά φησιν ποιοῦντας τοὺς ἀπὸ Νικολάου ἔχεις καὶ οὐ διώκεις ἀπὸ σοῦ. Εἶτά φησιν μετανόησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῇ ρομφαίᾳ τοῦ στόματός μου… οὐ γὰρ εἶπεν ἔρχομαί σοι καὶ πολεμήσω μετὰ σοῦ, ἀλλὰ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν, (ἐναντίον) τῶν Νικολαϊτῶν δηλονότι· τῶν γὰρ ἐν Περγάμῳ ἐφείσατο ὡς πιστῶν καὶ εὐσεβῶν» (Οἰκουμένιος).
Ὁ Θεὸς δηλαδὴ ὑπόσχεται ὅτι θὰ πολεμήσει ὁ ἴδιος ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, χάριν τῶν πιστῶν, στὴν περίπτωση ποὺ ὁ Ἐπίσκοπος δὲν κάνει τὸ καθῆκον του! Καὶ ποιό εἶναι τὸ πρώτιστον καθῆκον τῶν Ἐπισκόπων; Εἶναι σαφές: ΟΧΙ κάποιας μορφῆς διαμαρτυρία ἢ χαρτοπολεμικὴ ἀντίδραση καὶ κατόπιν ἀνάπαυση τῆς συνειδήσεως ὅτι “ἐγὼ ἔκανα τὸ καθῆκον μου· ἀλλά, καθῆκον τῶν Ποιμένων εἶναι ἡ ἐκδίωξη τῶν αἱρετικῶν! ΟΧΙ ἁπλῶς ἀπομάκρυνση τῶν Ποιμένων ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ ἐκδίωξή τους!
Καὶ ἐσεῖς οἱ “ἀντι-Οἰκουμενιστὲς” σήμερα, π. Θεόδωρε, π. Παῦλο, π. Ἰωήλ, π. Σεραφείμ (Πειραιῶς), π. Ἱερόθεε (Ναυπάκτου) νομίζετε πὼς τὸ καθῆκον σας τελειώνει μὲ τὸ νὰ γράψετε κάποιες χαρτοπολεμικὲς σελίδες κατά τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, ἐξευρίσκοντας δικαιολογίες περὶ δυνητικοῦ (κι ὄχι τοῦ ὑποχρεωτικοῦ) τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος! Ὄχι μόνο δὲν τοὺς ἐκδιώκετε, ἀλλ’ οὔτε κἂν ἀπομακρύνεσθε ἀπὸ τὴν μετ’ αὐτῶν κοινωνία!
Ὁ Κύριος, ὅμως, στὴν Ἀποκάλυψη, ἄλλα ἐντέλλεται. Δὲν τρομάζετε; Οἱ Ἅγιοι ἄλλα διδάσκουν. Δὲν πτοεῖστε;
Ἀκοῦστε τὸν χρυσορρήμονα ἅγιο Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος θέλει τοὺς Ἐπισκόπους σὰν τσοπανόσκυλα, ποὺ ἐκδιώκουν τοὺς λύκους καὶ δὲν τοὺς πολεμοῦν μὲ χαρτοπόλεμο καὶ "Ὁμολογίες".
Ἐπειδὴ κάποιοι ἦρθαν παλαιότερα στὴν πόλη μας, λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, καὶ νόθευσαν τὴν ἀποστολικὴν διδασκαλία «ταύτην οὐκ ἤνεγκαν σιγῇ τὴν καινοτομίαν οἱ τότε τὴν πόλιν ὑμῶν οἰκοῦντες· ἀλλ' ὥσπερ τινὲς γενναῖοι σκύλακες λύκους ὁρῶντες ἐπεισιόντας καὶ τὴν ποίμνην ἅπασαν διαφθείροντας, οὕτως ἐπιπηδήσαντες ἐκείνοις οὐ πρότερον ἀπέστησαν σοβοῦντες αὐτοὺς πάντοθεν καὶ ἀπελαύνοντες, ἕως παρεσκεύασαν παρὰ τῶν ἀποστόλων πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης πεμφθῆναι δόγματα ἀποτειχίζοντα κἀκείνοις καὶ τοῖς μετ' ἐκείνους ἅπασι τὴν τοιαύτην κατὰ τῶν πιστῶν ἔφοδον».

Τὸ Βίντεο:

Προσευχή!

Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην Προσευχή, γιατί αυτή σας κρατεί σε επαφή με το Θεό και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής.
Άγιος Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης.
Πηγή: "Tρελογιάννης"