Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Ο Ναυπάκτου πήγε στην Σύνοδο και αγωνίστηκε, την στιγμή που άλλοι (όπως ο Πειραιώς) φυγοδίκησαν. Θα τολμήσει, όμως, να διακόψει την κοινωνία με όσους αλλοιώνουν την Πίστη;

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος πρὸς Μητρ. Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα:

«Ἀλλοιώνετε τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας»!


Εἰκόνα τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

  ντονες ἀντιπαραθέσεις ὑπῆρξαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπογευματινῆς συνεδρίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἡ ὁποία ξεκίνησε τὶς ἐργασίες της Δευτέρα 20 Ἰουνίου στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία τῆς Κρήτης στὸ Κολυμπάρι.
    Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεδρίας σύμφωνα μὲ πληροφορίες ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, εἶχε μία διαφωνία μὲ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα, ὅπου γινόταν συζήτηση πάνω στὶς τροπολογίες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
   "Ἀλλοιώνετε τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας" φέρεται νὰ εἶπε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν
Μητροπολίτη Περγάμου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπάντησε μὲ... ψυχραιμία.
   Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ρόλο πυροσβέστη εἶχε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε καὶ τοὺς δύο Ἱεράρχες γιὰ τὶς θεολογικές τους γνώσεις.
  Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἡ στιγμὴ ὅταν ὁ Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἀπόρριψης τῆς τροπολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
   Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἡ τροπολογία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἀφορὰ «τὴν ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ σύγχρονο κόσμο» τελικὰ ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὴν Ὁλομέλεια τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου.
    Τὴ συζήτηση ἔκλεισε ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε τὴν ὀρθότητα τοῦ τίτλου του ὡς Κριτῆ τῆς Οἰκουμένης, ἐπισημαίνοντας ὅτι τὰ μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου δὲν εἶναι φοιτητὲς γιὰ νὰ διδάσκονται θεολογία ἀλλὰ ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ φλέγοντα κοινωνικὰ ζητήματα.
   Τέλος νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ παρέμβαση τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχη Θεοδώρου Β΄, ἔγινε δεκτὴ μὲ παρατεταμένα χειροκροτήματα.

  Ἀκολουθεῖ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ κείμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρὸς τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ποὺ ἀφοροῦσε τὴν τροπολόγια:
"Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἀπόλυτη πίστη στὴν διδασκαλία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων, καὶ μὲ σεβασμὸ στὸ Συνοδικὸ πολίτευμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μελέτησε διεξοδικὰ τὶς προτάσεις τῆς Διαρκοῦς Συνόδου, μίαν πρὸς μίαν, καὶ μὲ πνεῦμα ὁμοψυχίας, ὑπευθυνότητας καὶ σοβαρότητας, μὲ ὁμοφωνία στὰ περισσότερα σημεῖα καὶ ἀπόλυτη πλειοψηφία σὲ ἄλλα, ἔκανε τὶς διορθώσεις τῶν τεθέντων κειμένων καὶ ὅπου χρειάσθηκε ἔκανε καὶ προσθῆκες, ὥστε αὐτὲς νὰ εἶναι οἱ τελικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὰ κείμενα αὐτά.
Οἱ διορθώσεις καὶ οἱ προσθῆκες πού εἶναι οὐσιαστικὲς καὶ συντονίζονται στὴν διαχρονικὴ ἐμπειρία καὶ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας θὰ κατατεθοῦν στὴν Πανορθόδοξη Γραμματεία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου στὴν Κρήτη καὶ θὰ ὑποστηριχθοῦν ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο γιὰ νὰ βελτιωθοῦν τὰ ἤδη ἐπεξεργασθέντα κείμενα ἀπὸ τοὺς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἔτσι νὰ δοθεῖ μιὰ καλὴ ἐκκλησιαστικὴ μαρτυρία πίστεως καὶ ἑνότητος στὸν σύγχρονο κόσμο, συντονισμένη στὴν ὅλη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας." *

Οἱ οἰκουμενιστὲς πέτυχαν τὸ στόχο τους γιὰ τὸ κείμενο 
«Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνω κόσμω»
Τοῦ Παναγιώτη Τελεβάντου
Οἱ Οἰκουμενιστὲς κατήγαγαν χθὲς σημαντικὴ νίκη ἀφοῦ ἡ Μεγάλη Σύνοδος ἀπέρριψε τὴν τροποποίηση ποὺ πρότεινε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος γιὰ τὴν ὀρθοδοξοποίηση τοῦ κειμένου “Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνω κόσμω.”
Ἡ πλανεμένη διατύπωση τοῦ Σεβ. Περγάμου περὶ τοῦ “ανθρωπίνου προσώπου” ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴ Μεγάλη Σύνοδο, ἀφοῦ δέχτηκε πισώπλατο μαχαίρωμα ἀκόμη καὶ ἀπὸ μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου Χρυσόστομος.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ φαιδρὴ παρέμβαση τοῦ Μακαριότατου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρου συνέτεινε πρὸς τὴν ἀπόρριψη τοῦ κειμένου. Ἐνῶ διεξαγόταν συζήτηση γιὰ τὴ θεολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ ὄρου μεταξὺ τῶν Μητροπολιτῶν Περγάμου καὶ Ναυπάκτου, παρενέβη ὁ κυριολεκτικὰ φαιδρὸς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ εἶπε ὅτι δὲν πρέπει νὰ συζητοῦν θεολογικὰ ζητήματα ἐπειδὴ οἱ ἱεράρχες δὲν εἶναι φοιτητὲς θεολογίας!!! Πρέπει νὰ συζητοῦν πρακτικὰ ζητήματα, ὅπως εἶναι τὸ θέμα τῆς πείνας στὸν κόσμο, εἴπε “ὁ κριτὴς τῆς οἰκουμένης”, λὲς καὶ συνῆλθε ποτὲ Μεγάλη Σύνοδος στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ συζητήσει θέματα φιλανθρωπίας.!!!
Κανεὶς δὲν γνωρίζει ἂν ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἦταν βαλτὸς νὰ κάνει τὴν παρέμβασή του ἢ ἂν αὐθόρμητα -λόγω τῆς φαιδρότητας ποὺ τὸν χαρακτηρίζει- ἔκανε τὴ ζημιά του.
Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι μία ἀπὸ τὶς βασικὲς τροποποιήσεις ποὺ πρότεινε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπορρίφθηκε καὶ μία κακοδοξία πέρασε σὰν πίστη τῆς Ἐκκλησίας σὲ κείμενο ποὺ ἐνέκρινε ἡ Μεγάλη Σύνοδος.**

*Αἰμίλιος Πολυγένης, romfea,gr
**panayiotistelevantos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.