Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΙΡΕΣΗ. Βίντεο με ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση
Η ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η μεταπατερική θεολογία του Δημητριάδος Ιγνάτιου στην οποία όλοι οι χαρτοπολεμιστές αντιοικουμενιστές πατέρες αντέδρασαν -και πολύ καλά έπραξαν- είναι ίσως θα τολμούσα να πω μικρότερης σημασίας από τη μεταπατερική Θεολογία, που διδάσκουν οι λεγόμενοι χαρτοπολεμιστές αντιοικουμενιστές πατέρες, για το λόγο ότι, η μεταπατερική Θεολογία του Ιγνάτιου, είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμη ως ξένη προς την πατερική Θεολογία, αλλά η μεταπατερική θεολογία για την εν καιρώ αιρέσεως αντιμετώπιση που διδάσκουν οι Πειραιώς Σεραφείμ, π. Θεόδωρος Ζήσης και άλλοι είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί και έτσι, πιο επικίνδυνη για τους ίδιους και για τους πιστούς που τους ακολουθούν.
Η μεταπατερική θεολογία του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ , του π. Θεόδωρου Ζήση  και άλλων αντιοικουμενιστών που διαμαρτύρονται και αντιδρούν ενάντια στον οικουμενισμό, ενάντια στο π.σ.ε, ενάντια στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Ιγνάτιο Δημητριάδος, τον  Ζηζιούλα Περγάμου, αλλά κοινωνούν με το π.σ.ε ως μέλη του, κοινωνούν με τον Βαρθολομαίο, τον Ιγνάτιο, τον Ζηζιούλα ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
Η νέα μεταπατερική θεολογία, που διδάσκουν στην πράξη, είναι μια νέα
για την ιστορία της Εκκλησίας μας θεολογία που λέγει ότι, σε καιρό αιρέσεως δεν χρειάζεται να σταματάμε να μνημονεύουμε τον αιρετικό επίσκοπο και να μην έχουμε κοινωνία με τον αιρετικό επίσκοπο, όπως λέγουν οι κανόνες και οι άγιοι πατέρες. [ΜΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΔΗΛΑΔΗ που αποδέχεται μια αίρεση ή σιωπά μπροστά σε αυτή, π.χ το παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών (αιρέσεων) στο οποίο όλοι οι ιεράρχες είναι μέλη του και, βέβαια, όλοι έχουν κοινωνία με τον αιρετικό πατριάρχη Βαρθολομαίο].
Κατά την νέα αυτή μεταπατερική θεολογία αρκεί να διαμαρτυρόμαστε και ας μνημονεύουμε στη Θεία Λειτουργία (την οποία υποτίθεται ότι σέβονται όλοι αυτοί, που χαράζουν νέα μεταπατερική Θεολογία για τα θέματα των αιρετικών επισκόπων) το όνομα ψευδο-ιεραρχών που είναι μέλη στο π.σ.ε και αποδέχονται και έχουν κοινωνία με τον αιρετικό πατριάρχη Βαρθολομαίο και ακόμα χειρότερα όταν μνημονεύουν απευθείας στη Θεία Λειτουργία οι (ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)  αγιορείτες πατέρες το όνομα του μεγαλύτερου αιρετικού Πατριάρχη όλων  των εποχών, του Βαρθολομαίου.
 Οι άγιοι πατέρες διδάσκουν:
 Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Καί γάρ οἱ τοῖς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας εἰσίν, οἱ δέ μή ὄντες τῆς ἀληθείας οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας εἰσίν».
Δηλαδή, αυτοί που είναι μέσα στην αλήθεια είναι και μέσα στην εκκλησία του Xριστού. Ενώ αυτοί που είναι έξω από την αλήθεια δεν είναι ούτε μέσα στην εκκλησία του Xριστού, αλλά είναι έξω από αυτήν.
Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας λέγει ότι "όποιος ακολουθεί ποιμένα αμαθή και πλανεμένο θα κολασθή,  διότι έχει λάβει από τον Θεό την ικανότητα να διακρίνει το ψεύδος από την αλήθεια". Αλλού γράφει: «ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει φεύγειν».
Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει: «ει τις έρχεται προς υμάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε· ο γαρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς» (Β΄ Ιω. 10).
Ο Απόστολος Παύλος λέγει για τη διδασκαλία των αποστόλων (Γαλ. 1, 8-12): "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ".

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ
Ο Βαρθολομαίος είναι εκτός Εκκλησίας, ο Ιγνάτιος Βόλου είναι εκτός Εκκλησίας, ο Μητροπολίτης Θερμοπυλών Ιωάννης (που είναι αντιπρόσωπος και του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ στο Π.Σ.Ε και του π. Θεόδωρου Ζήση και άλλων χαρτοπολεμικών αντιοικουμενιστών) είναι εκτός Εκκλησίας, αφού αποδέχεται τις αιρέσεις του Π.Σ.Ε., όπως έχει πεί και ο ίδιος ο π. Θεόδωρος Ζήσης. Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Ιγνάτιος Βόλου, Ζηζιούλας Περγάμου, Ιωάννης Θερμοπυλών είναι σίγουρα αιρετικοί, είναι σίγουρα αμαθείς και πλανεμένοι επίσκοποι, είναι σίγουρα εκτός αληθείας, άρα και εκτός Εκκλησίας, και σίγουρα όλοι οι χαρτοπολεμικοί αντιοικουμενιστές πατέρες αποστρέφονται το φρόνημα όλων αυτών. Μέχρι εκεί όλα καλά, αλλά τώρα αρχίζει η μεταπατερική θεολογία των χαρτοπολεμικών αντιοικουμενιστών η οποία αντίθετα με τους πατέρες διδάσκει ότι:
1) ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΠΡΟΣΗΚΕΙ  ...ΟΥ.. .ΦΕΥΓΕΙΝ ...ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΣ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ...!
2) Όποιος ακολουθεί ποιμένα αμαθή και πλανεμένο ΔΕΝ θα κολασθεί ΑΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΕ!
3) «Καί γάρ οἱ τοῖς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας εἰσίν, οἱ δέ μή ὄντες τῆς ἀληθείας οὐδέ τοῖς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας εἰσίν ..ΑΛΛΑ...ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ... ΑΡΚΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ…»!
4) «Ει τις έρχεται προς υμάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε· ο γαρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς, ...αλλά εάν τον μνημονεύουμε στη Θεία Λειτουργία ή έχουμε Εκκλησιαστική Επικοινωνία μαζί του δεν κοινωνούμε τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς ..αρκεί να διαμαρτυρόμαστε»!
5) "Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω..., αλλά να τον μνημονεύεται στη Θεία Λειτουργία ως κανονικό επίσκοπο και να έχετε κοινωνία μαζί του, ας είναι αναθεματισμένος άμεσα λόγο των αιρετικών πράξεων και διδασκαλιών του, αρκεί να διαμαρτύρεστε!
ΤΟΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ.
Αυτή είναι η μετα-πατερική Θεολογία εν καιρώ αιρέσεως... που διδάσκουν οι Πειραιώς Σεραφείμ , π. Θεόδωρος Ζήσης και άλλοι χαρτοπολεμικοί αντιοικουμενιστές για να μη χάσουν τις θέσεις τους, να μην χλευαστούν ή κακολογηθούν ακόμα περισσότερο απο τους οικουμενιστές και, φυσικά, με τη δικαιολογία να μη δημιουργήσουν σχίσμα στην Εκκλησία..., όταν ο 15ος κανόνας της πρωτοδευτέρας συνόδου λέγει ότι όποιος από αιρετικό επίσκοπο αποτειχίζεται, αυτός βοηθάει στο να θεραπευτεί το σχίσμα που προκάλεσε ο αιρετικός επίσκοπος με την αιρετική διδασκαλία, που αποδέχεται ή κηρύττει δημόσια, διότι με την αποτείχιση από αυτόν εισερχόμεθα στην Εκκλησία του Χριστού και εμείς και όλο το ποίμνιο που μας ακολουθεί, ενώ ο αιρετικός επίσκοπος είναι εκτός Εκκλησίας με όσους έχουν κοινωνία με αυτόν!
Οπότε καιρός είναι να κάνετε την αποτειχισή σας, διότι έτσι αποτειχίζεστε από το Π.Σ.Ε  από την αίρεση του Οικουμενισμού, από τον αιρετικό πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον αιρετικό Ιγνάτιο Βόλου, τον αιρετικό Θερμοπυλών Ιωάννη και θα είστε έτσι μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και όλων των αγίων, διότι οι παραπάνω δεν είναι.
Μείνετε αποτειχισμένοι χωρίς να κάνετε παράλληλη σύνοδο (όπως δυστυχώς έκαναν οι  του παλαιού ημερολογίου), χωρίς να ορίσετε δικό σας αρχιεπίσκοπο, αλλά δώστε αγώνα για να φύγει η Εκκλησία της Ελλάδος από το Π.Σ.Ε. με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συλλογή υπογραφών συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Δώστε αγώνα για να φύγουν οι αιρετικοί επίσκοποι και να μπουν στη θέση τους ορθόδοξοι επίσκοποι και μην έλθετε σε κοινωνία ξανά μαζί τους, αν δεν γίνουν όλα αυτά, προτιμήστε να φύγετε από αυτήν  την  ζωή σε κοινωνία με τον Χριστό και τους αποστόλους και όλους τους πατέρες παρά με το π.σ.ε και όλους τους οικουμενιστές ιεράρχες.
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΟΜΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.
Ο αδελφός σας και δούλος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού
Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος

Το βίντεο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.