Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Κριτική σε αστήρικτες θέσεις


«ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΖΕΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

    Μᾶς ἐστάλη ἕνα ἄρθρο ἀπὸ τὸν π. Παΐσιο. Σὲ αὐτό, παρὰ τὰ καλὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχει, δὲν ἀποφεύγει μὲ ὕφος Πάπα ὁ π. Παΐσιος νὰ ἀποφαίνεται γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα. Ἀποφαίνεται ὅτι οἱ ἀποσχισθέντες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Παλαιοημερολογίτες ἀποτελοῦν κι αὐτοὶ τὴν Μία Ἐκκλησία μαζὶ μὲ μᾶς, παρ’ ὅτι διέκοψαν τὴν σχέση τους μὲ ὅλες τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, οἱ περισσότερες τῶν ὁποίων ἀκολουθοῦσαν τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο (στὰ κείμενα τῶν πρωταιτίων τότε, δὲν ὑπήρχε οὔτε γιὰ δεῖγμα ἡ λέξη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ ὅλη ἡ πολεμικὴ στηριζόταν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου) καὶ παρ’ ὅτι στὴ συνέχεια δημιούργησαν δικές τους Συνόδους.
Στὸ ἄρθρο αὐτὸ ὁ π. Παΐσιος κατηγορεῖ  ἀναιτιολόγητα  τὸν π. Εὐθύμιο, κατηγορεῖ τοὺς ἀποτειχισμένους ὡς πλανεμένους καὶ γενικὰ ὅσους ἀποδεχόμαστε τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ἰσχυρίζεται ὅτι σφάλλουμε. Φυσικὰ γιὰ προσωπικές του εὐθῦνες ὁ π. Παΐσιος δὲν λέγει τὸ παραμικρό, ὡς ἀλάθητος! Ὡσὰν ὁ π. Εὐθύμιος καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι νὰ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργήθηκαν ἐκτὸς τοῦ ἴδιου.
    Τὶς δεκάδες μελέτες –ποὺ ἐκτείνονται σὲ ἑκατοντάδες σελίδες– τὶς ὁποῖες ὁ π. Εὐθύμιος ἔχει γράψει (ὅπως καὶ ἄλλων πιστῶν), τὶς διαγράφει ὁ π. Παΐσιος, χωρὶς καμιὰ σχετικὴ μελέτη, μὲ μιὰ μονοκονδυλιά, κάτι ποὺ οὔτε ὁ Πάπας δὲν τόλμησε νὰ κάνει, γράφοντας: «εμμένει ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς στην εσφαλμένη  θέση του περί παλαιού»!
    Καὶ τὶς μὲν θέσεις τοῦ π. Εὐθυμίου μόνο οἱ παλαιοημερολογίτες δὲν δέχονται (ἀφοῦ δι’ αὐτῶν ἀποδεικνύει τὰ σφάλματά τους) ἀποδέχεται ὅμως, τουλάχιστον ἕνα μέρος αὐτῶν τῶν ἐσφαλμένων θέσεων τῶν Παλαιοημερολογιτῶν ὁ π. Παΐσιος, παρότι οἱ Π.Η. σὲ κάθε μελέτη τοῦ π. Εὐθυμίου ἀπαντοῦσαν «ἄλλ’ ἀντ’ ἄλλων» (τὰ γραπτὰ ὑπάρχουν ἀναρτημένα στὸ ἱστολόγιό μας) καὶ δὲν κατάφεραν τελικὰ νὰ ἐκτιμήσουν μὲ ψυχραιμία καὶ διάκριση τὸ ἑνωτικὸ κήρυγμά του ποὺ συνίσταται στὰ ἑξῆς:
    Ἐμεῖς φύγαμε διὰ τῆς ἀποτειχίσεως ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δὲν σᾶς ζητοῦμε νὰ ἀλλάξετε ἡμερολόγιο. Ἀφοῦ λέτε ὅτι ὁ κοινὸς ἐχθρός μας εἶναι ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μποροῦμε νὰ συναντηθοῦμε στὸν ἀγώνα ἐναντίον του, ἂν φύγετε κι ἐσεῖς ἀπὸ τὶς παρατάξεις (διαλύσετε δηλαδὴ τὶς ἐπιμέρους «ἐκκλησίες» σας), καὶ ἂν δὲν θεωρεῖτε δόγμα τὸ Ἡμερολόγιο. Ἔτσι θὰ βρεθοῦμε ὅλοι σὲ ὀρθόδοξο ἔδαφος ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἐκκλησία.
   Αὐτὰ τὰ θεωρεῖ λάθος ὁ π. Παΐσιος καὶ ὑποστηρίζει ὅτι μιὰ νέα ἐκκλησιολογία· ὅτι οἱ παρατάξεις τοῦ Παλαιοῦ καὶ οἱ ἀποτειχισμένοι τοῦ
Νέου, «βρισκόμαστε στην Εκκλησία Του Χριστού και γι’ αυτό έχουμε και κοινωνία μεταξύ μας»!!!
     Ποῦ τὴν εἶδες τὴν κοινωνία μεταξὺ Π.Η. καὶ Νέου, πάτερ; Ζεῖς σὲ ἄλλο πλανήτη; Δὲν γνωρίζεις ὅτι δὲν κοινωνοῦν τοὺς ἀποτειχισμένους τοῦ Νέου, ΟΧΙ μόνο οἱ παρατάξεις τοῦ Παλαιοῦ, ἀλλ’ οὔτε ἀποτειχισμένοι ἐκ τοῦ Νέου; (ὅπως ὁ π. Σταῦρος Βάϊος). Καὶ ὄχι μόνο δὲν μᾶς κοινωνοῦν, ἀλλὰ κάποιοι θέλουν νὰ μᾶς ξαναμυρώσουν ἢ ἀκόμα καὶ νὰ μᾶς ξαναβαπτίσουν;
Κι ἀφοῦ γράφει ἄλλα διάφορα, πρὸς τὸ τέλος κάνει μιὰ βαρύγδουπη-παπικὴ δήλωση:
   «Εδώ θα ήθελα πλέον να εκφράσω και την βούλησή μου να αναλάβουν άλλοι πλέον την πρωτοβουλία που όταν θα τα βρουν στην βάση αυτή που παρουσίασα θα ξαναρθώ σε επικοικοινωνία μαζί τους».
     Ἔθεσε, λοιπόν,  ὅπως νομίζει, τὴν ΜΟΝΗ ΟΡΘΗ ΒΑΣΗ ὁ π. Παΐσιος, καὶ μᾶς λέγει πὼς σταματᾶ νὰ δημοσιογραφεῖ καὶ νὰ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας γιὰ τὸ θέμα, ἕως ὅτου συμφωνήσουμε σὲ αὐτή, τὴ δική του καὶ μόνη ὀρθὴ βάση! Τότε καὶ μόνο τότε, θὰ καταδεχθεῖ νὰ ἔρθει σὲ ἐπικοινωνία μαζί μας!
Δὲν θὰ ἐπεκταθοῦμε ἐδῶ καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τοῦ ἄρθρου του, γιὰ τὰ ὁποῖα διαφωνοῦμε.
    Δημοσιεύουμε, λοιπόν, τὶς παραπάνω θέσεις μας καὶ τὰ τμήματα ἀπὸ τὸ ἄρθρο του, στὰ ὁποῖα ἀπευθύνεται ἡ κριτική μας (ὁ ἴδιος μᾶς τὸ ἀπέστειλε), ἀκολουθώντας τὴν συμβουλή του, ὅτι πρέπει νὰ ἐκθέτουμε δημόσια τὶς θέσεις μας,
    «όχι μόνο για να γνωρίζουν οι πιστοί που βγήκαν στον αγώνα της αποτείχισης τις ενέργειές μας αλλά και για να δίνουμε το περιθώριο σε όποιον διαφωνεί στα πλαίσια της αποτείχισης να αναπτύξει λόγο με επιχειρήματα και, μάλιστα, να τα εκθέτει γραπτώς για να είναι υπεύθυνος των όσων διατυπώνει»!
 Παναγιώτης Σημάτης


ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΖΕΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

   Ήδη διαφαίνεται η θετική πρόθεση σε ορισμένους από τους πατέρες εκφράζοντας την βούλησή  τους να βρίσκονται στην πραγματική εκκλησιαστική κοινωνία διατυπώνοντας  ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στην ουσία όμως λέγοντας το αποδεκτό από όλους, το οποίο είναι και το βασικό, ότι καθώς αποστασιοποιούμεθα από την αίρεση του Οικουμενισμού με την αποτείχιση ήδη βρισκόμαστε στην ενότητα, αφού βρισκόμαστε στην Εκκλησία! Το σώμα το Χριστού επειδή είναι ένα, μία και μοναδική είναι η Εκκλησία Του και σαφώς δεν υπάρχουν άλλες. Συνεπώς, όλοι οι αποτειχισμένοι, θεωρώ και του παλαιού ημερολογίου προσωπικά, οι οποίοι αποτειχίστηκαν δεκαετίες νωρίτερα, πιο σωστά έμειναν στην Εκκλησία όπως ήταν, βρισκόμαστε στην Εκκλησία Του Χριστού και γι’ αυτό έχουμε και κοινωνία μεταξύ μας. Και επειδή άλλοι εκαινοτόμησαν φεύγοντας από την Παράδοση, αφού το θέμα του ημερολογίου σαφώς δεν είναι θέμα πίστεως για να δύναται να μας χωρίζει, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε κοινωνία με τους πιστούς του πατρώου εφ’ όσον αναγνωρίζουν έγκυρα μυστήρια σε εμάς και εμείς σε αυτούς. Το ότι υπάρχει πρόβλημα επειδή προέβησαν σε χειροτονίες και έκαναν συνόδους που η μία δεν αναγνωρίζει την άλλη ή και το χειρώτερο  το να καθαιρεί ο ένας τον άλλο φτάνοντας μέχρι το σημείο και των αναθεματισμών είναι ένα όντως θέμα σοβαρό το οποίο όμως δεν θα λυθεί τώρα σ’ αυτή την φάση και στα πλαίσια της αρθογραφίας. Πάντως, το ότι πρέπει να διευθετηθεί για να μην υπάρχει πλέον σχίσμα θα μας ενώσει όχι μόνο ως προς την πίστη αλλά και διοικητικά στο μέλλον. Το ότι σήμερα δεν θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να επιστρέψουμε στο παλαιό ενώ δεν είναι υποχρεωτικό και δεσμευτικό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και το ενεδειγμένο για να αρθεί το σχίσμα. Το πρόβλημα υφίσταται και πρέπει να λυθεί!...
      Βλέπετε, εδώ, ενώ προσπαθούμε να ενεργούμε με διαφένεια όχι μόνο για να γνωρίζουν οι πιστοί που βγήκαν στον αγώνα της αποτείχισης τις ενέργειές μας αλλά και για να δείνουμε το περιθώριο σε όποιον διαφωνεί στα πλαίσσια της αποτείχισης να αναπτύξει λόγο με επιχειρήματα και, μάλιστα, να τα εκθέτει γραπτώς για να είναι υπεύθυνος των όσων διατυπώνει, για να έχει επίσης τον απαιτούμενο χρόνο να σκεφτεί τις θέσεις και τα επιχειρήματα του άλλου, να μπορεί να κατανοήσει τα γραφόμενα, ακόμη και να δυεισδύσει στις προθέσεις του  και αυτό θεωρείται από τους αντιφρονούντες αδυναμία και ως αποκάλυψη των δεδομένων στους Οικουμενιστές.
   Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε στην ενότητα όχι, βέβαια, με την οικουμενιστική τακτική των αμοιβαίων υποχωρήσεων αλλά κόβοντας τις εσφαλμένες θεωρήσεις μας για τα παραπάνω εφ’ θεολογικά τουλάχιστον τα πράγματα έχουν αποκρυσταλωθεί. Πώς ζητούμε ο π. Θεόδωρος να αποδεχθεί διακοπή κοινωνίας και οι αγιορείτες δεν αποδέχονται την αγιότητα του πατρός Παϊσίου; Πώς ζητούν οι περί τον πατέρα Θεόδωρο να διορθώσουν οι αγιορείτες και οι άλλοι, εκείνοι ποι ομιλούν για άκυρα μυστήρια τις θέσεις τους και αυτός δέχεται εσφαλμένα την αποτείχιση μόνο ως διακοπή μνημόνευσης; Πώς ζητούμε να μην εμμένει ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς στην εσφαλμένη  θέση του περί παλαιού όταν οι υπόλοιποι δεν τον βοηθούμε να κατανοήσει σε ποιά συνάφεια θα πρέπει να γίνει η θεώρησή μας και πως τελεικά είναι ανάγκη να αποκατασταθεί η τάξις; Όλα αυτά χρειάζονται πολύ προσευχή, νηστεία, ταπείνωση, πίστη, αμοιβαία εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και καλό λογισμό! Εδώ θα ήθελα πλέον να εκφράσω και την βούλησή μου να αναλάβουν άλλοι πλέον την πρωτοβουλία που όταν θα τα βρουν στην βάση αυτή που παρουσίασα θα ξαναρθώ σε επικοικοινωνία μαζί τους. Προς το παρόν επειδή έχω κουραστεί με το θέμα σταματώ σχετικά με αυτό κάθε δημοσίευση και θα περιμένω αφού  θα υπάρξει τελική συνεννόηση να με ενημερώσετε. Ενημερώνω ότι δεν θα απαντήσω σε κανένα σχόλιο επιτρέψτε μου να αποσυρθώ και να γράφω για άλλα θέματα. Συγχωρέστε με όλοι οι αποτειχισμένοι πατέρες και αδελφοί δεν δύναμαι να ασχοληθώ αλλο εφ’ όσον δεν είστε αποφασισμένοι για κάτι που θα έχει προοπτική αλλά και ευλογία από τον Θεό!
    Ὅλο τὸ ἄρθρο του ἐδῶ.

10 σχόλια:

 1. Ανώνυμος10/5/18, 9:45 μ.μ.

  Ἀπορῶ.
  Ποῦ τήν εἴδατε τήν "ἑνότητα"; Πῶς προκύπτει ἀπό ἕνα κείμενο πού γράφει ἕνας καί ὄλοι οἱ ὑπόλοιποι δέν λαλοῦν ἤ τρώγονται δημόσια;

  Αὐτό εἶναι ἑνότητα;
  https://katihisis.blogspot.gr/2018/05/blog-post_10.html
  (Μέ ἐνδιαφέρει καί τό σωστό ὅσον ἀφορᾶ τό δόγμα, ἀλλά καί τό σωστό ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀγάπη καί τό πῶς λέγεται, γράφεται ἤ γίνεται κάτι!)

  Γιά ἀγάπη μαζί μέ τήν ἀλήθεια ("ἀληθεύοντες ΕΝ ΑΓΑΠῌ"), πίστη καί πράξη, δόγμα καί ποιόν, ἀφῆστε καλύτερα...οὔτε λόγος...
  Γιά νά ψαχθοῦμε ὄλοι μας καλύτερα. Μήπως γι' αὐτό εἶμαστε ἀποτυχημένοι στήν "ἑνότητα"; Μήπως μπάζει ἡ βάρκα μας καί στήν ἀγάπη, ἀλλά καί στά δογματικά τελικά; (Εἰδάλλως θά συμφωνοῦσαν οἰ πατέρες μεταξύ τους...).

  Κατακεραυνώνουμε τούς οἰκουμενιστές γιά ἔλλειψη ἀληθείας (καί ὄντως ἔτσι εἶναι μέν), ἐμεῖς κάνουμε ἀγάπη δέ;

  Καί τέλος, σιχάθηκα τόν ὅρο "ἀντιοικουμενιστής".
  Εἴμαστε ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ! Οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι κατά πάσης αἱρέσεως καί κακοδοξίας (καί ὄχι μόνο κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἐπιλεκτικά), καί ὑπέρ πάσης ἀληθείας λόγῳ καί ἔργῳ.
  Ὁ ὅρος "ἀντιοικουμενιστής" εἶναι μειοδοτικός καί θά τολμοῦσα νά πῶ βλάσφημος, διότι κόβει ὅλο τό ὑπόλοιπο σημασιολογικό καί οὐσιολογικό κομμάτι τοῦ ὀνόματος "Χριστιανός Ὀρθόδοξος" πού λάβαμε ὅλοι στό Βάπτισμά μας!

  Εὐλογεῖτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακριβώς, κι εμείς δεν βλέπουμε ενότητα. Όσο για το "αληθεύοντες εν αγάπη": κάποιος που ελέγχει, είναι σίγουρο ότι δεν έχει αγάπη; (Κι εσείς με το σχόλιό σας έλεγχο, κριτική δεν κάνετε;). Οι Άγιοι δεν μας διδάσκουν να ελέγχουμε την αίρεση; Να ελέγχουμε εκείνους που διαστρέφουν τους Ι. κανόνες, την Παράδοση της Εκκλησίας; Γιατί δεν παίρνετε θέση επί της ουσίας; Θα επιτρέπουμε να διαστρέφεται η εκκλησιολογία μας για δήθεν, χάριν της αγάπης;
   Για τον όρο "αντιοικουμενιστής", έχετε κάποιο δίκιο. Κι εμείς δεν το χρησιμοποιούμε πάντα, αλλά επειδή σήμερα αγωνιζόμαστε κατά της Παναιρέσεως, για να καταλαβαίνουν οι πιστοί γιατί μιλάμε ειδικά, και για να συνειδητοποιούν τον συγκεκριμένο κίνδυνο, έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούμε τον όρο.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος10/5/18, 10:48 μ.μ.

   Ξεκαθαρίζω, δέν ἀναφέρομαι στό ἔλεγχο κατά τῆς αἱρέσεως, ἀλλά στήν ἔλλειψη ἀγάπης στά πρόσωπα. Π.χ. μέ ἄσχημους χαρακτηρισμούς, μέ εἰρωνεῖες, μέ ἐξουδένωση κ.λ.π..

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος11/5/18, 9:30 π.μ.

   Χριστός Ανέστη προς την πατερική παράδοση Γιατί δεν ξαφνιάζομαι για ότι γράψατε και για το σχολειο σας; γιατί περίμενα ότι θα συμβεί αυτό ;αν και πάρα πολλά αδέρφια μας πνευματικά πίστεψαν για μία φορά ότι έχετε αλλάξει και δεν θα βγάζετε εμπάθεια, και δεν θα γράφετε σχόλια και κείμενα που χαλούν την ενότητα με με όποιες διαφορές. Δεν περιμένω απάντηση και δεν έχει σημασία. Διότι θα μπούμε πάλι σε αντίθεση γράφεις γράφε απαντάς απαντά και διαιωνίζεται μία κατάσταση που μόνο καλό δεν κάνει
   , Αλλά ούτε και στο ποίμνιό του Χριστού γιατί είναι του Χριστού και μόνο. Ο Χριστός είναι αγάπη και μόνον με αγάπη με αγάπη πρέπει να προχωρήσουμε , για αυτόν μαζεύουμε Όχι ο καθένας για τον εαυτό του. Απλά έχω κουραστεί κάθε φορά να περιμένω ότι θα αντιδράσετε με αυτό τον τρόπο. Καλή μετάνοια σας εύχομαι και αν μπορείτε να διορθώνεται να διορθώνεται αν δεν μπορείτε τουλάχιστον μην μπερδεύεται το ποίμνιό του Χριστού .Καλή μετάνοια σε όλους μας αυτό χρειαζόμαστε και θα φωτίσει ο κύριος Αμήν Χριστός Ανέστη.

   Διαγραφή
  4. Καμιά απάντηση στα επιχείρηματά μας. Η μόνη απάντηση (ως να είναι καρδιογνώστης) είναι ότι βγάζουμε εμπάθεια. Όταν δεν έχουμε απαντήσεις και επιχειρήματα, βγάζουμε τον άλλο εμπαθή και τελειώσαμε!
   Ο Χριστός είναι και Αλήθεια, και δεν μπορεί η αγάπη να λειτουργεί εις βάρος της αλήθειας. Ευχαριστούμε για την ευχή. Αυτό μας χρειάζεται. Αλλά ποιός μπερδεύει το ποίμνιο, πρέπει να το ψάξετε κι εσείς, γιατί ακόμα πιστεύετε ότι μονοπωλείτε την αλήθεια.

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος11/5/18, 3:18 μ.μ.

  Υπενθύμηση: Η σύναξη των αποτειχισμένων ιερέων ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να κάνει αλλαγές στους αποτειχισμένους,παρά μόνον προτάσεις,προς μελέτη και απόφαση από μια ορθόδοξη Σύνοδο επισκόπων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος11/5/18, 4:21 μ.μ.

  "Νομίζω πώς ἄν ἐγκαταλείψει τόν ἐγωισμό, τοῦ δίνεται μία μεγάλη εὐκαιρία. Τώρα πού εἶναι φανερό πώς εἶδε καί αὐτός τήν οὐτοπία στήν ἀπόλυτη ἐπιλογή τῆς Ἀκρίβειας στόν κόσμο νά ἀποδεχτεῖ πώς ἔκανε λάθος." π. Νικόλαος Μανώλης για π. Σαββα Λαυρεώτη.
  "Πώς ζητούμε να μην εμμένει ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς στην εσφαλμένη θέση του περί παλαιού" π. Παΐσιος Παπαδόπουλος για π. Ευθύμιο Τρικαμηνά.
  ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΥΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ: Να αποδεχθείς οτι κανεις λαθος, οτι εγω εχω δικιο και ελα να κανουμε αγαπη και να συστρατευτούμε να κάνουμε αγώνα όπως τον θέλω εγω!!!

  Α.Να.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος11/5/18, 5:54 μ.μ.

  Γεροντα Ευθυμιε εισαι πραγματι ανθρωπος του Θεου.Την ευχη σου να εχουμε.Ευχου υπερ ολων ημων των αγωνιζομενων υπερ της Ορθοδοξου Πιστεως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος12/5/18, 10:11 π.μ.

  Ανώνυμε Α.Να. είπες μεγάλες αλήθειες! Έτσι είναι προτείνεται να δείξει ο άλλος ταπείνωση και αγάπη και να υποχωρήσει σε ο,τι στρεβλό και λάθος κάνω εγώ για να υπάρξει ενότητα. Αυτή είναι η λύση που προτείνουν οι ενωτικοί πατέρες. Εμείς απλοί θεατές στην αρενα μέχρι να μας κατασπαράξει το θηρίο του Οικουμενισμού!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος12/5/18, 7:49 μ.μ.

  "Το ότι σήμερα δεν θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να επιστρέψουμε στο παλαιό ενώ δεν είναι υποχρεωτικό και δεσμευτικό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και το ενεδειγμένο για να αρθεί το σχίσμα. Το πρόβλημα υφίσταται και πρέπει να λυθεί!" ΤΑΔΕ ΕΦΗ Π. ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ ΝΑ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΘΕΙΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ!! Το ενδεχόμενο πατερ να εχει ο καθεις το δικο του ημερολογιο και να εχουμε κοινωνια μεταξυ μας ειναι για εσας φανταζομαι σεναριο επιστημονικης φαντασιας!!!
  Α.Να.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.