Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Ο π. Δανιήλ Αεράκης ετεροδιδασκαλεί περί ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!

Ἀρνεῖται τὴν θεοπνευστία βιβλίου τῆς Κ. Διαθήκης;
Τί λέγει περὶ αὐτῶν ὁ Φλωρίνης Θεόκλητος;


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
‘‘Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’
ΕΔΕΣΣΗΣ 43  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  Τ. Κ. 12137
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. 613/1998
Αριθ. Πρωτ. 518
                                                                                         

Περιστέρι   19-2-2016
Προς τα Ιστολόγια "ΟΜΟΛΟΓΙΑ" και
"Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση".

«Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι
λόγοις τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ
κατ’ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, τετύφωται...» (1 Τιμ.6:3-4).
      
    Στο ιστολόγιο "ΟΜΟΛΟΓΙΑ" της 15-2-2016, αναγνώσαμε κείμενο απομαγνητοφωνημένης ομιλίας του ιεροκήρυκος π. Δανιήλ Αεράκη, με τίτλο  «Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟYΠΟΛΙΤΗ».
     Στο κείμενο (ομιλία) ο π. Δανιήλ είπε ότι ο αντίχριστος δεν θα είναι κανένας άνθρωπος, αντίχριστος είναι ο ίδιος ο διάβολος(!) Η ομιλία του έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα Φλωρίνης την Κυριακή 6-3-2011, προσκεκλημένος από τον μητροπολίτη κ. Θεόκλητο. Βλέπε ιστολόγιο "Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση" της 15-2-2016.
   Από την ομιλία του αβίαστα προκύπτει ότι ο π. Δανιήλ, δυστυχώς διατύπωσε για τον Αντίχριστο, απόψεις διαφορετικές από την Αγία Γραφή και από Πατέρες της Εκκλησίας μας, με το να αρνείται ότι θα έλθει στο μέλλον ο Μεγάλος, ο κατ’ εξοχήν Αντίχριστος. Ορθότατα του επισημάνθηκε, ότι αποτελεί παρερμηνεία (πλάνη) του, με το να αρνηθεί ότι ο Μεγάλος Αντίχριστος θα είναι πρόσωπο, άνθρωπος. Σε τρία άρθρα που αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο "Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση", παρατίθεται η σαφέστατη διδασκαλία Πατέρων της Εκκλησίας για την μελλοντική έλευση του κατ’ εξοχήν Αντιχρίστου ως ανθρώπου, ο οποίος θα δεχθεί μέσα του όλη την ενέργεια της πλάνης του Διαβόλου. Επειδή ο π. Δανιήλ ετεροδιδασκαλεί, σαν μία μικρή συμβολή στο σοβαρό αυτό εσχατολογικό θέμα, θα σχολιάσουμε σύντομα μερικά σημεία της ομιλίας του.
        Είπε μεταξύ άλλων «Υπάρχει η λέξη αντίχριστος μέσα στην Αγία Γραφή; -Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει καθόλου στην Καινή Διαθήκη παρά μόνο σε ένα μικρό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Η Αποκάλυψις δεν είναι μικρό βιβλίο, είναι πολύ μεγάλο βιβλίο. Πόσα κεφάλαια έχει, ξέρετε; Είκοσι τρία κεφάλαια, είναι από τα πιο μεγάλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. -Μέσα λοιπόν στην Αποκάλυψι του Ιωάννου, το θεόπνευστο αυτό βιβλίο, ναι, Θεόπνευστο και Ιερό βιβλίο, δεν υπάρχει πουθενά η λέξις «αντίχριστος»! Σημ. Η υπογράμμιση είναι δική μας.
       Ο π. Δανιήλ λέγοντας «Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει καθόλου στην Καινή Διαθήκη παρά μόνο σε ένα μικρό βιβλίο της Καινής Διαθήκης», δεν αντιφάσκει; Αφού η λέξη «αντίχριστος» υπάρχει έστω σε ένα «μικρό» βιβλίο της Κ. ΔιαΘήηκης, στην Α΄ Επιστολή του Ιωάννου, τότε πώς «δεν υπάρχει καθόλου στην Καινή Διαθήκη»; Μήπως με την διατύπωση αυτή θέλησε να υποβαθμίσει την αξία της μαρτυρίας του Iωάννου για την έλευση του Μεγάλου Αντιχρίστου που υπάρχει στο Α΄ Ιωάν. 2:18; Η αξία των βιβλίων της Αγίας Γραφής κρίνεται επί τη βάσει των αριθμών των κεφαλαίων; Γιατί χρησιμοποίησε τους προσδιορισμούς «θεόπνευστο και Ιερό βιβλίο» για την Αποκάλυψη και δεν τους χρησιμοποίησε και για την Α΄ Ιωάννου; Η ορθή διατύπωση είναι: Η φράση «ο Αντίχριστος», υπάρχει μόνο σε ένα βιβλίο της Κ. Διαθήκης, στην Α΄ Ιωάν. 2:18.
        Να μη λησμονούμε ότι  στην Α΄ Ιωάν. 5:7, στο «μικρό»! αυτό βιβλίο, υπάρχει το πολυθρύλητο «Κόμμα  Ιωάννου», το «Ότι τρεις εισιν οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτοι οι τρεις εν εισι». Είναι το μοναδικό εδάφιο στην Αγία Γραφή που εκφράζει κατά τρόπο σαφέστατο και αδιαμφισβήτητο, το ενιαίο της ουσίας της Θεότητος και άμα το Τριαδικό αυτής! Στην Π. Διαθήκη, σε ένα «μικρό» βιβλίο της (αποτελείται από 7 κεφάλαια), στο Μιχαία 5:2, υπάρχει το μοναδικό εδάφιο στο οποίο προφητεύεται η γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ! Η αξία λοιπόν ενός βιβλίου της Αγίας Γραφής δεν εξαρτάται από τον αριθμό των κεφαλαίων του κάθε βιβλίου! Επίσης παρατηρήσαμε καλόπιστα, ότι ο π. Δανιήλ ανέφερε ότι τα κεφάλαια της Αποκαλύψεως είναι είκοσι τρία. Το ορθό είναι είκοσι δύο κεφάλαια. Πρόκειται μάλλον για λάθος απομνημόνευσης. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι η Εκκλησία δεν κατέταξε την Αποκάλυψη στον κανόνα θεόπνευστων βιβλίων της Κ. Διαθήκης, ταυτόχρονα  με τα άλλα βιβλία της Κ. Διαθήκης, αλλά για λόγους σκοπιμότητας την κατέταξε αργότερα!
     Στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως  δεν υπάρχει η λέξη «αντίχριστος». Στο στίχ. 1, το «θηρίο» είναι συμβολικό, είναι πρόσωπο, άνθρωπος, όπως  αποδεικνύεται από τους στίχ. 8 και 14. Στους στίχους αυτούς ο Ιωάννης χρησιμοποιεί αντίστοιχα τις αντωνυμίες «αυτόν» αντί του κανονικά αναμενόμενου «αυτώ», και «ος» αντί του αναμενόμενου από απόψεως συντακτικού «ο». Ο λόγος; Eδώ έχουμε σχήμα «Κατά το νοούμενο», όπως λέγεται στη γλώσσα της φιλολογίας, γιατί το «θηρίο» είναι συμβολικό, είναι πρόσωπο, άνθρωπος, γι’ αυτό και στο στίχ. 18 λέγεται σαφέστατα «Ωδε η σοφία εστιν. Ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου. Αριθμός γαρ ανθρώπου εστί. Και ο αριθμός αυτού χξς’(666)».
       Απλά υπενθυμίζουμε ότι το όνομα  «ΙΗΣΟΥΣ» μας δίνει τον αριθμό Ι=10 Η =8 Σ=200 Ο=70 Υ=400 Σ=200=888! Επίσης στο Αποκ. 17:11 «Και το θηρίον ο ην και ουκ έστι, και αυτός (βασιλεύς) όγδοος εστι…», έχουμε την ίδια σκόπιμη συντακτική ανωμαλία, έχουμε την αντωνυμία σε γένος αρσενικό (αυτός), αντί του αναμενόμενου ουδέτερου (αυτώ) -σχήμα κατά το νοούμενο και εδώ-, γιατί το «θηρίο» είναι συμβολικό, είναι πρόσωπο, άνθρωπος, βασιλεύς!
       Η Οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», στην επίσημη μετάφρασή της, την «Μετάφραση Νέου Κόσμου», τις τρεις παραπάνω αντωνυμίες δεν τις μετέφρασε σε γένος αρσενικό αλλά σε ουδέτερο! Ο λόγος; Αρνείται, όπως και ο π. Δανιήλ, ότι θα έρθει στο μέλλον κάποιος Μεγάλος Αντίχριστος! Δέχεται πολλούς μικρούς αντιχρίστους, αλλά απορρίπτει τον Μεγάλο Αντίχριστο! Ο Μεγάλος Αντίχριστος διδάσκει, είναι σε συλλογική μορφή οι πολλοί μικροί αντίχριστοι! Αυτοί αποτελούν το «πονηρό σύστημα πραγμάτων»!
       Οι «άγιοι» της Εταιρείας «Σκοπιά», που έκαναν την ανωτέρω Μετάφραση, προφανώς αντελήφθησαν ότι το «θηρίο» είναι πρόσωπο, άνθρωπος, και όχι σύστημα όπως πεπλανημένα διδάσκουν, αλλά επειδή η διδασκαλία αυτή αντίκειται στην πλάνη τους περί μη ελεύσεως του Μεγάλου Αντιχρίστου, «προσάρμοσαν» και το εδάφιο αυτό στην ανωτέρω πλάνη τους, με τον τρόπο που περιγράφουμε.
        Βέβαια, μεταξύ των μικρών αντιχρίστων είναι και οι «μάρτυρες του Ιεχωβά», αφού δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς έρχεται στη Βα Παρουσία με σάρκα! 2 Ιωάν. 7, κείμενο. Με την ανωτέρω ερμηνεία-παρερμηνεία του, ο π. Δανιήλ σχεδόν ταυτίζεται με τους Ιεχωβίτες στο θέμα αυτό! [Για τις ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ της Αγίας Γραφής που υπάρχουν στη «Μετάφραση Νέου Κόσμου», βλέπε το βιβλίο του Προέδρου του Συλλόγου ΖΙΩΓΑ Θεοδώρου, «Μετάφραση Νέου Κόσμου», Η Διαστρεβλωμένη «Αγία Γραφή» των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», έκδ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α. Ε., Αβέρωφ 2, ΑΘΗΝΑ].
       Ο π. Δανιήλ ορθά επικαλέστηκε απόσπασμα από αρχαιότατο αποστολικό κείμενο, από την «Επιστολή προς Διόγνητον», ότι στη γη είμαστε «πάροικοι» και η μόνιμη, η αιώνια πατρίδα μας είναι στους ουρανούς. Παραπέμπουμε κι’ εμείς τον π. Δανιήλ σε αρχαιότατο κείμενο, συγγραφέν από Αποστολικό Πατέρα, με τον τίτλο «ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ», που αναφέρεται και εκφράζει ταυτόχρονα την πίστη της αρχαίας Εκκλησίας για την έλευση του Μεγάλου αντιχρίστου, λίγο πριν της Βας Παρουσίας του Ιησού Χριστού. «Πυκνώς δε συναχθήσεσθε ζητούντες τα ανήκοντα ταις ψυχαίς υμών· ου γαρ ωφελήσει υμάς ο πας χρόνος της πίστεως υμών, εάν μη εν τω εσχάτω καιρώ τελειωθήτε. 3. εν γαρ ταις εσχάταις ημέραις πληθυνθήσονται οι ψευδοπροφήται και οι φθορείς και στραφήσονται τα πρόβατα εις λύκους, και η αγάπη στραφήσεται εις μισος· 4. αυξανούσης γαρ της ανομίας μισήσουσιν αλλήλους και διώξουσι και παραδώσουσι, και τότε  φανήσεται ο κοσμοπλανής ως υιός θεού και ποιήσει  σημεία και τέρατα, και η γη παραδοθήσεται εις χείρας αυτού, και ποιήσει αθέμιτα, α ουδέποτε γέγονεν εξ αιώνος. 5. τότε ήξει η κτίσις των ανθρώπων εις την πύρωσιν της δοκιμασίας,  και  σκανδαλισθήσονται πολλοί και  απολούνται, οι δε υπομείναντες εν τη πίστει αυτών σωθήσονται   υπ' αυτού του καταθέματος». [Σημ. Η υπογράμμιση είναι δική μας, τα   α ρ α ι ά   γράμματα είναι του κειμένου. «ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ», ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» ΧVΙ. 25-3Ο». ΒΑΣ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ. ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ «ΑΣΤΗΡ». ΑΛ. και Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 ΑΘΗΝΑΙ].
       Ο Μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, κορυφαίος  Ορθόδοξος  Θεολόγος, αντιαιρετικός συγγραφέας και επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας, έκανε τέσσερις(4) ομιλίες με θέμα τον Αντίχριστο. Πιστεύουμε ότι έκανε ορθή, εμπεριστατωμένη και σε βάθος Ορθόδοξη Πατερική ερμηνεία για το πρόσωπο του Μεγάλου Αντιχρίστου. Τις 4 ομιλίες του με αριθ. 80. Αντίχριστος (Α’), 81. Αντίχριστος(Β’), 82. Αντίχριστος(Γ΄) και 83. Αντίχριστος(Δ’), μπορεί να τις βρει, όποιος θέλει να τις ακούσει, στο Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»-Ζωοδόχου Πηγής 44, ΑΘΗΝΑ.
       Όπως διαβάσαμε, η ομιλία έγινε από τον π. Δανιήλ  στον ΄Αγιο Παντελεήμονα Φλωρίνης, την Κυριακή 6-3-2011, προσκεκλημένος του Σεβ. Μητρ. κ. Θεοκλήτου. Θέτουμε τα κατωτέρω εύλογα ερωτήματα. Ήταν παρών ο κ. Θεόκλητος στην ομιλία; Εάν ναι, τότε τί στάση κράτησε στο σοβαρότατο αυτό θέμα; Τοποθετήθηκε ή συμφώνησε -έστω και δια της σιωπής του- με όσα είπε ο π. Δανιήλ; Επειδή αγνοούμε τα ανωτέρω, περιμένουμε από τον κ, Θεόκλητο  να πληροφορηθούμε ποιά είναι η άποψή του. Από τον π. Δανιήλ περιμένουμε να πληροφορηθούμε εάν εξακολουθεί να έχει την ίδια πεπλανημένη άποψη για τον Αντίχριστο, ή εάν αποδέχεται την Πατερική διδασκαλία  περί του Μεγάλου Αντιχρίστου.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΙΩΓΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ               ΧΟΡΤΑΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.