Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας ζητά να μετατεθεί η διενέργεια της Συνόδου διαφορετικά δε θα λάβει μέρος   Κατά τη σημερινή συνεδρίαση 01.06.2016 της Ιεράς Συνόδου της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, έγιναν διεξοδικές συζητήσεις σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 16 έως 26 Ιουνίου 2016 στην Κρήτη.

    Για την Πανορθόδοξη Σύνοδο η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να μη λάβει μέρος αν οι βουλγαρικές προτάσεις για θεματικές και οργανωτικές αλλαγές  δεν γίνουν σεβαστές.
   Μεταξύ άλλων η Ιερά Σύνοδος κάνει λόγο,  για ελλείψεις στο ζήτημα των σχέσεων με το σύγχρονο κόσμο που έχουν σύγχρονο ενδιαφέρον, για διαφωνίες αρκετών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών για κείμενα που χρειάζεται περισσότερος χρόνος προετοιμασίας για να μελετηθούν, ενώ γίνεται λόγος για χωροταξικό πρόβλημα και την ακατάλληλη θέση των παρατηρητών και επισκέπτων στη Σύνοδο και  τέλος ζητείται να ξεκαθαριστεί και το οικονομικό θέμα αφού γίνεται λόγος για σημαντικά και αδικαιολόγητα έξοδα σε περίπτωση συμμετοχής στη Σύνοδο.
   Μετά από ψηφοφορία η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ομόφωνα:
   Να μη λάβει μέρος στην Πανορθόδοξη της Κρήτης στην περίπτωση που δε μετατεθεί η τέλεσή της και πως είτε δε θα γίνει το διάστημα 16-26 Ιουνίου 2016 είτε η Εκκλησία της Βουλγαρίας δε θα λάβει μέρος.
……………………………………………………………………….


РЕШЕНИЕ на Св. Синод от 1 юни 2016 г. относно ВСЕПРАВОСЛАВНИЯ СЪБОР (16 – 26 юни 2016 г., о-в Крит)

01 юни 2016 13:28, Българска Патриаршия
На днешното си заседание Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия в пълен състав, прот. №12 / 1.06.2016 г., проведе обстойни разисквания по въпросите, свързани със свикването на Велик и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни 2016 г., остров Крит.
Във връзка с Всеправославния събор Св. Синод реши да предложи неговото отлагане, както и да не участва в Събора, ако българските предложения за тематични и организационни промени не бъдат отчетени и уважени.
За своята позиция Св. Синод взе предвид следните съществени причини и обстоятелства:
1) липсата в дневния ред на Всеправославния събор на особено важни за св. Православие теми, които да имат актуално значение и да изискват своевременно всеправославно съборно решаване;
2) възникналите официално заявени от Поместни православни църкви несъгласия по някои от вече одобрените текстове за Събора;
3) невъзможността, според вече приетия регламент за провеждането на Великия и Свят Събор на Православната църква, да бъдат редактирани текстове в хода на работата на Събора;
4) предложеното разположение на Предстоятелите на Поместните православни църкви в залата, предвидена за провеждане на заседанията на Събора, което разположение нарушава принципа на равнопоставеност на Предстоятелите на Автокефалните Православни църкви;
5) неподходящото месторазположение на наблюдателите и гостите на Събора;
6) необходимостта от извършването на големи и необосновани финансови разходи в случай на участие на БПЦ-БП в Събора.
След проведеното гласуване Св. Синод единодушно Р Е Ш И:
I. Настоява Великият и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни т.г., да бъде отложен, като подготовката за неговото провеждане да продължи;

II. В противен случай Св. Синод на БПЦ – БП категорично заявява решението си за неучастие в работата на насрочения за 16 – 26 юни т.г. Велик и Свят Събор на Православната църква.
На днешното си заседание Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия в пълен състав, прот. №12 / 1.06.2016 г., проведе обстойни разисквания по въпросите, свързани със свикването на Велик и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни 2016 г., остров Крит.
Във връзка с Всеправославния събор Св. Синод реши да предложи неговото отлагане, както и да не участва в Събора, ако българските предложения за тематични и организационни промени не бъдат отчетени и уважени.
За своята позиция Св. Синод взе предвид следните съществени причини и обстоятелства:
1) липсата в дневния ред на Всеправославния събор на особено важни за св. Православие теми, които да имат актуално значение и да изискват своевременно всеправославно съборно решаване;
2) възникналите официално заявени от Поместни православни църкви несъгласия по някои от вече одобрените текстове за Събора;
3) невъзможността, според вече приетия регламент за провеждането на Великия и Свят Събор на Православната църква, да бъдат редактирани текстове в хода на работата на Събора;
4) предложеното разположение на Предстоятелите на Поместните православни църкви в залата, предвидена за провеждане на заседанията на Събора, което разположение нарушава принципа на равнопоставеност на Предстоятелите на Автокефалните Православни църкви;
5) неподходящото месторазположение на наблюдателите и гостите на Събора;
6) необходимостта от извършването на големи и необосновани финансови разходи в случай на участие на БПЦ-БП в Събора.
След проведеното гласуване Св. Синод единодушно Р Е Ш И:
I. Настоява Великият и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни т.г., да бъде отложен, като подготовката за неговото провеждане да продължи;

II. В противен случай Св. Синод на БПЦ – БП категорично заявява решението си за неучастие в работата на насрочения за 16 – 26 юни т.г. Велик и Свят Събор на Православната църква.
Πηγή: "Ἀκτίνες"

ΣΧΟΛΙΟ:
   Πάγια θέση τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν εἶναι νὰ μὴ γίνει ἡ "Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος" τῆς Κρήτης. Καὶ ἡ μάχη ποὺ κυρίως δίνουν στρέφεται πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση. Προκαλεῖ ἐντύπωση τὸ γεγονός ὅτι, μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση στὴ Βουλγαρία, ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας προέβαλε αὐτὸ τὸ αἴτημα τῆς μεταθέσεως τῆς ἡμερομηνίας τῆς Συνόδου.
    Παρ' ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ δεῖ κανεὶς ὡς σωστὴ αὐτὴ τὴ θέση, ὅμως, ἐπειδὴ στὴν Ὀρθοδοξη Ἐκκλησία μεγάλη σημασία ἔχουν οἱ προθέσεις, εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀπαντήσουν οἱ ἐπιδιώκοντες τὴν ματαίωση τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, ποιά εἶναι τὰ κίνητρά τους. Γιατί δὲν ἔθεταν αὐτὸ τὸ "βέτο" ὅταν ἐλαμβάνοντο οἱ κακόδοξες ἀποφάσεις στὶς Προσυνοδικὲς Διασκέψεις;
   Ἔχουμε τὴν αἰσθηση ὅτι ἡ ἀναβολὴ τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναι δίκοπο μαχαίρι, παρ' ὅτι εἶναι βέβαιο ὅτι σ' αὐτὴν θὰ παρθοῦν ἀποφάσεις ὀδυνηρὲς γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Διότι, θὰ καθυστερήσει μὲν τὰ σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν -καὶ κυρίως τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου (τοῦ μοιραίου καὶ σκοτεινοῦ προσώπου, ποὺ ἔχει ἀναλάβει παρόμοιο ρόλο μ' αὐτὸν τοῦ Ἰούδα Ἰσκαριώτη γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία)- ἀλλ' ὅμως θὰ ὁδηγήσει σὲ μεγαλύτερη ἀδράνεια καὶ ἐφησυχασμὸ τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, θὰ τοῦ δώσει τὴν ψευδαίσθηση τῆς νίκης. Τώρα, ποὺ οἱ πιστοὶ ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νὰ ἀγανακτοῦν, καθὼς συνειδητοποιοῦν τὰ ἀνήκουστα καὶ πρωτοφανῆ αἴσχη τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἡ ἀναβολὴ τῆς Συνόδου (καὶ καθόσον οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἀμετανόητοι συνεχίζουν νὰ ἀρνοῦνται τὴν Ἐντολὴ τοῦ Κυρίου γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς κοινωνοῦντες μετ' αὐτῶν), θὰ συμβάλλει στὴν μεγαλύτερη ἀλλοίωση τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν, ὥστε νὰ ὡριμάσουν καὶ σὲ εὐθετότερο χρόνο, χωρὶς ἀντίσταση, νὰ ὑποκύψουν στὰ κελεύσματα τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅταν θὰ ἐκλείψουν οἱ ἀντιστάσεις ποὺ σήμερα ἀκόμα ὑπάρχουν.
   Βέβαια, ἄλλη θὰ ἦταν ἡ κατάσταση, ἂν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες εἶχαν γνωστοποιήσει ὅτι, σὲ περίπτωση κακοδόξων ἀποφάσεων, θὰ διέκοπταν τὸ Μνημόσυνο τῶν κακοδόξων. Τοῦτο ὅμως, ἀρνοῦνται νὰ τὸ κάνουν, διότι οἱ προθέσεις τους στρέφονται στὴν συνύπαρξη μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, γιὰ νὰ μὴν διωχθοῦν! Δὲν ἔχουν ἀποφασίσει νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ὀρθόδοξη στάση τῶν Ἁγίων Πατέρων ἔναντι κάθε αἱρετικοῦ, ποὺ ὅπως ἔχει ἀρκούντως ἀποδειχθεῖ, εἶναι ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου.
Σημάτης Παναγιώτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.