Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ο π. Παΐσιος διώκεται διότι έκανε υπακοή στην Εκκλησία και στον γέροντά του Αυγουστίνο Καντιώτη!
 Η ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ)
.
ΚΑΙ Η ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ!

Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη

    «Μέχρις ποίου σημείου πρέπει νὰ φτάνει ἡ ὑπακοή; Δὲν εἶναι ἀδελφοί μου, ἀπόλυτος ἡ ὑπακοή. Ὑπάρχουν περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ ὑπακούσει εἰς τὸν ἱερέα του. Δὲν εἶναι φοβερὸς ὁ λόγος αὐτός; Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος τὸ Εὐαγγέλιον μᾶς συνιστᾶ ὑπακοὴ στὸν ἱερέα τοῦ ὑψίστου· καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὑπάρχει περίπτωσις κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν πρέπει νὰ ὑπακούσεις εἰς τὸν ἱερέα. Ποιά εἶναι αὐτὴ ἡ περίπτωση; Ὑπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες; Ὑπάρχουν. Ὑπῆρχαν πάντοτε. Ὑπῆρχαν ὀλιγότεραι εἰς ἀρχαιοτέραν ἐποχήν, πυκνότεραι τώρα εἰς τὴν σύγχρονον ἐποχήν, ἐποχὴν Βαβὲλ καὶ μεγάλης συγχύσεως. Ὅταν ὁ ἱερεύς, μὴ γένοιτο, διατάξει τὸν Χριστιανὸ κάτι ποὺ εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ Χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ ὑπακούσει τὸν ἱερέα. Ὄχι…».

Σχόλιο: Καὶ νά, λοιπόν, ποὺ οἱ Δεσποτάδες μᾶς «διατάζουν» νὰ παραμένουμε σὲ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς, νὰ παραμένουμε μέσα στὸ Π.Σ.Ε. τῶν αἱρέσεων, καὶ ἔτσι ἰσοπεδώνουν τὴν Μία Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου, μὲ τὶς αἱρετικὲς ὁμολογίες! Ποὺ μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ ἀνεχόμαστε τὴν Μνημόνευση τοῦ Παναιρετικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου! Ποὺ μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ δεχόμαστε τὶς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, τὰ ὑποπροϊόντα δηλαδὴ τῆς σκέψης τοῦ μεγάλου αἱρετικοῦ Ἰωάννου Ζηζιούλα. Ποὺ μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ δεχόμαστε αἱρετικὲς θέσεις (ὡς αὐτὴ τοῦ Φλωρίνης Θεόκλητου) ὅτι ἡ μὴ μνημόνευση τοῦ κακόδοξου Ἐπισκόπου, καθιστᾶ ἄκυρα τὰ μυστήρια, καὶ τόσα ἄλλα.
   Πρέπει, σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στὸ Δεσπότη; Ὄχι λέει ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή! Ὄχι βροντοφώναζε ὁ Καντιώτης!
   Αὐτὸ ἔκανε ὁ π. Παΐσιος καί, δυστυχῶς, ὁ διάδοχος τοῦ Καντιώτη θέλει νὰ τὸν ἐξοντώσει. Καὶ συνεχίζει τὰ λάθη του!Μετὰ τὶς ἐκκλησιολογικὲς κακοδοξίες, προέβη καὶ σὲ παρανομίες σὲ Νομοκανονικὸ ἐπίπεδο τώρα. Πέφτει ἀπὸ τὴν μία πτώση στὴν ἄλλη. Ἔτσι, ἀντὶ νὰ ἐφαρμόσει στὴν περίπτωση τοῦ π. Παΐσιου τὸν ἐκκλησιαστικὸ νόμο, ποὺ θέλει νὰ ἐξετάζεται, καὶ νὰ δικάζεται, καὶ νὰ ἀπολογεῖται ὁ κατηγορηθεὶς πρῶτα στὸ Ἐπισκοπικὸ Συμβούλιο, ὁ κ. Θεόκλητος, «νίπτων τὰς χεῖρας του» ὡς ἄλλος Πόντιος Πιλᾶτος, παραπέμπει τὸ θέμα στὴν Σύνοδο!


   Καὶ θὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλες πτώσεις, ὅσο συνεχίζει νὰ ἀποτελεῖ ἕνα φοβισμένο ἐξάρτημα τῆς Οἰκουμενιστικῆς φατρίας.
  Καὶ κάνουμε ἕνα ὑπαρξιακὸ ἐρώτημα στὰ πνευματικοπαίδια τοῦ Καντιώτη, τοὺς ἱερεῖς τῆς Φλωρίνης, ποὺ σήμερα καταφέρονται κατὰ τοῦ π. Παϊσίου: Αὐτὰ ἔμαθαν κοντὰ στὸν π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη; Τὰ ξεπούλησαν ὅλα γιὰ νὰ τάχουν καλὰ μὲ τὸν ἀντι-Καντιώτη, δηλ. τὸν σημερινὸ Δεσπότη;
     Ἀλλά, πατέρες, ὁ Δεσπότης σήμερα εἶναι, αὔριο δὲν θὰ εἶναι. Δὲν σκέπτεσθε τὴν ἀπολογία σας ἀπέναντι στὸν αἰώνιο Θεό;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.