Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

"Ο δε παράνομος Ιούδας ουκ ηβουλήθη συνιέναι"...

         μένει στοὺς τύπους, διυλίζει τὸν κώνωπα καὶ καταπίνει τὴν κάμηλο τῆς Παναιρέσως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!


Ανακοίνωση Ι. Μ. Φλωρίνης για όσα έγιναν στο πανηγύρι της Ι. Μ. Αγ. Παρασκευής Μηλοχωρίου Εορδαίας111111-600x330.jpg


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Φλώρινα 16.8.2017
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Μετὰ πολλοῦ πόνου καὶ θλίψεως ἀνακοινώνουμε στὸ πλήρωμα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Ἐπαρχίας Ἑορδαίας τὰ διατρέξαντα κατὰ τὴν πανήγυρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου 25-26.7.2017. Ἐπειδὴ ἀπὸ καιροῦ οἱ λειτουργοῦντες ἱερομόναχοι τῆς Μονῆς προέβησαν στὴν λεγόμενη «ἀποτείχισι», δηλαδὴ διέκοψαν τὴν μνημόνευσι τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπισκόπου των στὴν λειτουργία, ὅπως εἶναι ἡ ἀπὸ αἰώνων κανονικὴ τάξι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γι αὐτὸ καὶ ἀντικαταστάθηκε ὁ διορισμένος Ἡγούμενος ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς καὶ τὸ περὶ αὐτὸν Ἡγουμενοσυμβούλιο μὲ διορισμένη Προσωρινὴ Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπή.
Αὐτὴ ἡ Ἐπιτροπὴ μὲ ἐντολὴ τοῦ Μητροπολίτου καὶ συμφώνου γνώμης τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετέβη τὴν 25.7.2017 καὶ ὥρα 7μ.μ. γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ τέλεσι τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ. Ἐκεῖ πλέον συνέβησαν ἀπὸ μέρους τοῦ ὄντως ἠρέμου πρώην Ἡγουμένου καὶ τῶν ἐξάλλων προσκυνητῶν, ἰδίως τῶν εἰδικῶς ἐκπαιδευμένων Λαρισαίων, ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικῶς ἀπαράδεκτα. Ἀντιστάθηκαν μετ’ ὀργῆς τὴν εἴσοδο στὴν Μονὴ τῶν ἐντεταλμένων ἱερέων, πολὺ δὲ περισσότερο τὴν συμμετοχή των στὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴν αὐριανὴ λειτουργία. Κατὰ κόρον ἀκούσθηκαν οἱ φράσεις «εἶσθε οἰκουμενιστές-αἱρετικοὶ» καὶ τὸ «ἐσεῖς» καὶ τὸ «ἐμεῖς». Βεβαίως τοῦτα δὲν εἶναι ἁπλᾶ λόγια ἀλλὰ εἶναι ΑΡΧΟΜΕΝΟ ΣΧΙΣΜΑ!
ΣΤΟ σημεῖο αὐτὸ ρωτοῦμε τοὺς Ἱερομονάχους καὶ τοὺς ἀντιδρῶντες. Εἶναι, λέτε, «οἰκουμενιστὴς-αἱρετικὸς» ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεόκλητος μνημονεύοντας τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ θὰ μπορούσατε νὰ κατηγορήσετε καὶ τὸν μακαριστὸ π.Αὐγουστῖνο ὡς «οἰκουμενιστὴ-αἱρετικὸ», ἐπειδὴ μνημόνευε ὡς ἀρχή του τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁποία μνημόνευε τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα. Ἐσεῖς πλέον εἶσθε ἐντελῶς «ἄναρχοι καὶ ἀκέφαλοι».
ΜΕΤΑ λοιπὸν ἀπὸ τὴν θλιβερὴ αὐτὴ εἰκόνα ρωτοῦμε τὸν πρώην Ἡγούμενο ἀρχιμ. Μάξιμο Καραβᾶ, ὅπως καὶ τοὺς φωνασκοῦντες ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Αὐτὸ ποὺ συνέβη ἦταν ἕνα ξέσπασμα ἀγανακτήσεως καὶ στιγμιαῖο γεγονὸς ἢ θὰ ἔχη συνέχεια καὶ μὲ ποιὲς διαστάσεις; Δηλαδή, ὅσοι ἐκ Πτολεμαΐδος φωνασκοῦσαν καὶ ἀπέτρεψαν τὴν συμμετοχὴ τῶν ἐντεταλμένων ἱερέων αὔριο ποὺ θὰ ἔχουν τὴν βάπτισι ἑνὸς παιδιοῦ τους, ἤ ἐγγονοῦ τους, ἤ ἕνα γάμο, ἢ μία κηδεία μέλους τῆς οἰκογενείας τους ἢ μνημόσυνο καὶ τρισάγιο θὰ μεταβοῦν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, γιὰ νὰ τὰ τελέσουν ὅλα αὐτά; Ποιὰ συνέπεια καὶ συνέχεια θὰ ἔχουν τὰ λόγια τους στὴν ἐκκλησιαστικὴ πρᾶξι;
ΤΟ τραγικώτερο ἐπηκολούθησε μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ π.Ἰγνατίου στὸ τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ἀναλύοντας τὸ ἐμπρηστικὸ ΚΑΛΕΣΜΑ. Ὀνόμασε ἀπερίφραστα «οἰκουμενιστὴ=αἱρετικὸ» τὸν Μητροπολίτη κ.Θεόκλητο καὶ τὴν Μητρόπολη Φλωρίνης!
ΚΑΤΑ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἔγινε ἡ ἀποθέωσι τῆς μέθης τους, ἀφοῦ συλλειτούργησε ὁ π. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος καὶ ὁ ἀρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος, μὲ τὸν ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟ ἀπὸ χρόνια κύριον Ε. Τρικαμηνᾶ καὶ τὸν ἄνευ ἀδείας τοῦ Ἐπισκόπου του καὶ τοῦ Μητροπολίτου μας ἀρχιμ. Μόδεστου Διασάκη κληρικὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας. Βλέπουμε ὅτι συντάσσονται πλέον καινούργιες Ἐκκλησιολογίες καὶ Ἐκκλησιαστικὰ Δίκαια! (Μιὰ ὅμως καὶ ὀνομάζονται Καντιωτικοί, τοὺς ἀναφέρουμε ἕνα παλιὸ γεγονός, γιὰ νὰ καθρεφτισθοῦν. Ὁ Γέρων π.Αὐγουστῖνος πρὶν 35 χρόνια δὲν ἐπέτρεψε νὰ λειτουργήση λαμπρὸς κληρικὸς ἄρτι ἐλθὼν ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἐπειδὴ ἦταν σὲ ἐξέλιξι οἱ ἀνακρίσεις του. «Παιδάκι μου, τοῦ εἶπε, ὁ Αὐστραλίας σὲ ἔχει ὑπόδικο. Νὰ τελειώσουν ὅλα καὶ ὕστερα νὰ ἔλθης!»). Ἔτσι ἔπραττε ὁ Γέρων, ὦ ὄψιμοι Καντιωτίζοντες!
Ἀναλογισθῆτε, ἀγαπητοί μας, «ἀγωνιζόμενοι» ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ συνέλθετε ἀπὸ τὴν πρόσκαιρο μέθη ἑνὸς ἀγῶνος μὲ ἀπρόβλεπτες ἀλλὰ ἀναμενόμενες διαστάσεις, ποὺ μόνο ζημία θὰ προκαλέσουν στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ σκανδαλισμὸ σὲ ψυχές.
Τὰ γεγονότα μας ὅμως ἔχουν καὶ συνέχεια. Τὴν Κυριακὴ 30 Ἰουλίου στὶς 7 π.μ. μὲ ἐντολὴ τοῦ Μητροπολίτου μετέβη στὴν Μονὴ ὁ πρωτοσύγκελλος ἀρχιμ, Νικηφόρος. Συνάντησε τὸν π.Μάξιμο νὰ φρουρῆ τὴν εἴσοδο τῆς Μονῆς. Πάλι συνομίλησαν μὲ ἠρεμία καὶ σταθερὰ βέβαια τοῦ εἶπε νὰ μὴν εἰσέλθη. Βεβαίως πίσω ἀπὸ τὴν ἑπόμενη ἀμπαρόπορτα ἦσαν καὶ ἄλλα πρόσωπα, ὡς δεύτερο χαράκωμα. Πόση βία τάχα θὰ μποροῦσε νὰ ἀσκήση  ἕνας ἄνθρωπος καὶ ἰδιαίτερα αὐτὸς ποὺ ἦταν! Ὁ π.Νικηφόρος μὲ τὸν π.Μάξιμο συνεννοήθηκαν νὰ συναντηθοῦν τὴν Τρίτη 1 Αὐγούστου 2017, γιὰ νὰ γίνη παράδοσι καὶ παραλαβή. Ἂν οἱ ἐφημέριοί μας, ὅταν παραδίνουν ἕναν ναὸ ποὺ τὸν ἔχτισαν ἐκ θεμελίων, ἔκαμναν ὅλες αὐτὲς τὶς τσιριτζάντζουλες ποὺ κάμνουν  ἡγούμενοι, ἀρχιμανδρίτες, ἱερομόναχοι καὶ μοναχοὶ θὰ εἶχαν ἄσχημο μπλέξιμο. Εἶναι κρῖμα ὅλα αὐτὰ ποὺ διαδραματίζονται τὶς μέρες αὐτές στὴν ἱστορικὴ Ἱ.Μ Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου.
Ἔγινε μία ἐκκλησιαστικὴ ἀταξία, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ τακτοποιηθῆ. Ἡ Ἱ. Μητρόπολι σ αὐτὴν τὴν διένεξι δὲν προσῆλθε ἐπιθετικά, οὔτε μὲ δικαστικοὺς καὶ γι αὐτὸ οἱ λεονταρισμοὶ τῶν ἡμερῶν ἦσαν ἀχρείαστοι. Ὁ π.Μάξιμος τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ δήλωσε στὸν πρωτοσύγκελλο ὅτι «τὴν Τρίτη θὰ σοῦ τὰ παραδώσω ὅλα μὲ εὐγένεια». Κι ἐνῶ δήλωσε αὐτὸ τὴν Δευτέρα τὸν τηλεφώνησε, ὅτι θὰ γίνουν χειρότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔγιναν κατὰ τὸν Ἑσπερινό. Ὁ π.Νικηφόρος καὶ πάλι ὑποχώρησε ζητώντας πότε θὰ γίνη ἡ παράδοσι καὶ ὁ π.Μάξιμος εἶπε, ὅτι θὰ τοῦ τηλεφωνήση ὁ ἴδιος. Αὐτὸ λέγεται τέλεια τακτικὴ ἀγῶνος ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τοῦ ΑΓΩΝΟΣ! Μέθοδος παρελκυστική, ὥστε ὁ μὲν νὰ κερδίση ἔδαφος, ὁ δὲ «ἐχθρὸς» νὰ πέση στὸ χαντάκι. ΕΥΓΕ!
Τὴν ἴδια ὥρα ὅμως ποὺ γίνονται οἱ ἁπλὲς καὶ κανονικὲς κινήσεις τῆς Μητροπόλεως μὲ ἕνα ἁπλὸ ἔγγραφο,  ὅπως γίνονταν καὶ στὸ παρελθὸν ἐπὶ π.Αὐγουστίνου οἱ παραδόσεις και παραλαβὲς τοῦ Μοναστηριοῦ, ἢ μὲ τέσσερις ἱερεῖς, ἢ χειρότερα μὲ ἕναν ἱερέα, τὸ Διευθυντήριο Ἀγῶνος τῆς Μονῆς ἦταν ἄριστα προετοιμασμένο. Εἶχαν ἑτοιμάσει πολυσέλιδη ΜΗΝΥΣΙ κατὰ τοῦ Μητροπολίτου, προτοῦ γίνη τὸ παραμικρό, μὲ ἡμερομηνία 24.7.2017 ὑπογραφόμενο ἀπὸ τὸν Γέροντα Μάξιμο, τὸ ὁποῖο παραδόθηκε ἀπὸ δικαστικὸ ὑπάλληλο στὸν Μητροπολίτη τὴν Δευτέρα 31 Ἰουλίου. O tempora, o mores! Ἐπὶ τέλους εἴδαμε καὶ τέτοια μήνυσι!
Ἀγαπητοί μας.
Ἐπειδὴ ὡς Ἱερὰ Μητρόπολι κάναμε ὑπομονὴ ἐπὶ πολλὴν καιρό, γράφοντας πατρικὲς ἐπιστολὲς ἢ συναντώντας τους στὴν Ἱ.Μονὴ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ συνέλθουν ἀπὸ τὴν κανονικὴ ἀταξία τους οἱ Ἱερομόναχοι τῆς Ι.Μ Ἁγίας Παρασκευῆς, καὶ ἐπειδὴ δὲν προῆλθε πρόοδος, ἀλλὰ ἔγιναν ἀκόμη χειρότερα γι αὐτὸ σήμερα προβαίνουμε μετὰ ἀπὸ τόσες μέρες στὴν δημοσίευσι ὅλων τῶν γεγονότων, γιὰ νὰ πληροφορηθῆτε ὅλοι τὴν πᾶσαν ἀλήθεια. Ἴσως, ἂν χρειασθῆ, θὰ δημοσιεύσουμε καὶ τὶς ἐπιστολές μας, γιὰ νὰ δῆτε πῶς συμπεριφερθήκαμε.
ΤΕΛΟΣ εὐχόμαστε νὰ ἀναλογισθοῦν τὴν εὐθύνη τους σὲ μάκρος χρόνου οἱ κατασκευαστὲς τοῦ ἀρχόμενου σχίσματος…
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

3 σχόλια:

 1. Ανώνυμος17/8/17, 7:33 μ.μ.

  ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ ΟΙΜΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΗΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΦΟΥ ΣΥΝΕΧΙΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ! ΑΙΣΧΟΣ ΤΟΥΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΤΡΟ-ΠΟΛΙΤΕΣ . ΜΑΚΡΙΑ ΤΑ ΒΡΩΜΕΡΑ ΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ . ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΤΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΦΑ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ Κ. ΘΕΟΚΛΗΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΣΤΙ ΣΧΙΣΜΑ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΕΙ ΚΟΙΝΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΕΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΛΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑΝ ΟΙ ΑΙΡΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΕΝ ΠΡΑΞΗ Η ΝΕΑ ΤΑΥΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, Κ. ΘΕΟΚΛΗΤΕ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΟΤΙ ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ; ΟΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΡΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΗ, ΚΑΙ ΔΗ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ, ΚΑΛΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΤΕ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΑΣΚΗΤΕΣ ΕΝ ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΔΡΩΝ, ΛΥΠΟΥΜΕΘΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΗΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΕΡ, ΕΥΘΗΜΙΟ ΤΡΥΚΑΜΗΝΑ ´´ΚΥΡΙΟ´´ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΑΝΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡ ΕΥΘΗΜΙΟ; ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ. ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΜΟΓΑΛΑΚΤΟ ΣΑΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΝΙΚ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ; ´´ΚΑΙ´´ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΤΟΥ ΝΙΚ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕΜΕΝΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΗ Ο ΠΑΤΗΡ ΕΥΘΗΜΙΟΣ, ΑΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΕΙΣΑΣΤΑΝ ΕΝ ΔΙΩΓΜΟ ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΚΟΥΓΑΜΕ, ΛΥΠΟΥΜΕΘΑ ΟΙΚΤΡΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος18/8/17, 9:24 π.μ.

  Καλόν είναι να μην παίρνετε στο στόμα σας το όνομα του π.Αυγουστίνου Καντιώτη! Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το γιατί...σας διαφεύγει όμως να μας ενημερώσετε για το οτι λίγες μέρες πριν την γιορτή της Αγίας Παρασκευής πήγατε στο μοναστήρι να παραδόσετε έγγραφο με το οποίο ζητούσατε τα περουσιακά στοιχεία της Μονής και την απομάκρυνση του π. Μαξίμου απο την θέση του ηγουμένου και την πάυση του π. ιγνατίου απο τα καθήκοντά του.. Ο κόσμος αντέδρασε και δημοσιεύσατε επιστολή όπου υπογράφουν όλοι οι ιερείς της Εορδαίας και βεβαιώνεται τον κόσμο οτι δέν θα επισκεφθείτε το μοναστήρι κατα την διάρκεια της γιορτής. Αθετήσατε όμως τον λόγο σας και με το στανιό θέλατε να εισβάλλετε μέσα στο ναό και να δημιουργήσετε ταραχές!! Όπως και δημιουργήσατε... Όσο για το ποιός σχίζει την εκκλησία καλόν είναι να δείτε τους εαυτούς σας στον καθρέφτη και να αναλογισθείτε μήπως εσείς που σιγοντάρετε την νεοεποχίτικη, οικουμενιστική εκκλησιολογία του Πατριάρχη,εσείς που αποδεχτήκατε την κατάπτυστη σύνοδο του κολυμπαρίου μήπως πραγματικά εσείς σχίζετε την Εκκλησία;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.