Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Ὁ ὑπὸ Κυρίου κληθεὶς καὶ ὑπ’ ἀνθρώπων ἐν ἁγίοις συκοφαντούμενος21 ΜΑΪΟΥ 2014

πόδοσις τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καὶ

Μνήμη τῶν γίων Κωνσταντίνου καὶ λένης
Ἀπὸ τὸν Ὄρθρο

πντων πιστμενος, τν καρδιν λογισμος ν μσ νκραζε το ερο στηκώς, τος ψεσταις λγων λθειαν, Τ ζητετε πιάσαι, μ τν ζωοδτην, ορτς μεσαζοσης, κβον παῤῥησᾳ, Μ τν κατ' ψιν κρσιν κρνετε παρνομοι. 

Νέος γέγονας, Δαυΐδ τοῖς τρόποις, γέρας ἄνωθεν, εἰσδεδεγμένος, τῆς βασιλείας τῇ κορυφῇ σου τὸ ἔλαιον, σὲ γὰρ τῷ Πνεύματι ἔχρισεν ἔνδοξε, Ὁ ὑπερούσιος Λόγος καὶ Κύριος, ὅθεν ἔλαβες, καὶ σκῆπτρον Σοφὲ βασίλειον, αἰτούμενος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

λκόμενος ἐπὶ σταυροῦ, ὁ Ποιητὴς τοῦ ἡλίου καὶ κτίσεως, σὲ ὡς ἀστέρα φαεινόν, ἐξ οὐρανοῦ δι' ἀστέρων ἐφειλκύσατο, ᾧ καὶ κράτος πρῶτος τὸ βασίλειον ἐπέθηκε, διό σε ἀνευφημοῦμεν, Κωνσταντῖνε Βασιλεῦ εὐσεβέστατε, σὺν Ἑλένῃ μητρὶ τῇ  θεόφρονι.

Ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς
Εἶπεν ὁ Κύριος εσερχμενος δι τς θρας ποιμν στι τν προβτων. Τοτ θυρωρς νογει, κα τ πρβατα τς φωνς ατο κοει κα τ δια πρβατα καλε κατ' νομα κα ξγει ατ. Κα ταν τ δια πρβατα κβλ, μπροσθεν ατν πορεεται κα τ πρβατα ατ κολουθε, τι οδασι τν φωνν ατο. Ἀλλοτρίῳ δ ο μ κολουθσωσιν, λλ φεξονται π' ατο΄ τι οκ οδασι τν λλοτρων τν φωνν.


Τοῦ εὐσεβοῦς Κωνσταντίνου ἡ μνήμη, ὡς μύρον ἐκκενούμενον σήμερον ἀνέτειλε, Χριστὸν γὰρ ποθήσας, εἰδώλων κατεφρόνησε, ναὸν ἐγείρας ἐπὶ γῆς, τῷ σταυρωθέντι δι' ἡμᾶς, ἐν οὐρανοῖς δὲ ἀπέλαβε, τὸν τῆς ἐλπίδος στέφανον.

Φωτὶ ἐλλαμφθεῖσα θεαρχικῷ, σκότος ἀγνωσίας καταλέλοιπας ἀληθῶς, θεόφρον Ἑλένη καὶ γνησίως, τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων ἐδούλευσας.

Εφρανεται π σο, κκλησα σου Χριστ κρζουσα, Σ μου σχς Κριε, κα καταφυγ κα στερωμα.

φσει ζωοποις, κα κ Παρθνου γεννηθες Κριος, πσι πιστος δεδρηται, τν θανασαν ς εσπλαγχνος. 

Μ τν κατ' ψιν κρσιν κρνετε ουδαοι, διδσκων λεγεν Δεσπτης, ς πστη τ ερ, καθς γγραπται, μεσοσης τς νομικς ορτς.

Φωτισθντες δελφο, τ ναστσει το Σωτρος Χριστο, κα φθσαντες τ μσον τς ορτς τς δεσποτικς, γνησως φυλξωμεν τς ντολς το Θεο, να ξιοι γενμεθα, κα τν νληψιν ορτάσαι, κα τς παρουσας τυχεν το γου Πνεματος.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.