Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Καινοφανεῖς ἢ σύμφωνες μὲ τὴν Ἱ. Παράδοση οἱ τοποθετήσεις τοῦ γ. Ἀγάθωνος;Συνεργάτης μας ἔστειλε στὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις» σχόλιο, ποὺ δὲν τὸ δημοσίευσαν. Το δημοσιεύουμε στὴ συνέχεια, κάτω ἀπὸ κάποιες ἀναγκαῖες ἐπεξηγήσεις καὶ τοποθετήσεις.


«Κατάνυξις» ἀνάρτησε ἕνα Βίντεο ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ο καθηγούμενος της Ι. Μ. Κωνσταμονίτου Αγ. Όρους γέρων Αγάθων, εκφράζεται για την συνάντηση Βαρθολομαίου – Φραγκίσκου» (ἐδῶ).
Σ’ αὐτό, ὁ γ. Ἀγάθων λέγει ἀλήθειες ποὺ ἄλλοι Ἡγούμενοι καὶ Ἐπίσκοποι φοβοῦνται νὰ ποῦν. Ταυτόχρονα, ὅμως, ὅπως ἐπισημάναμε σὲ ἀνάρτησή μας μὲ τίτλο «Ἕνα βίντεο ποὺ θὰ σᾶς ἐξοργίσει, Φαιδρὲς δικαιολογίες Καθηγουμένου», (ἐδῶ καὶ ἐδῶ) εἶναι λυπηρὸ νὰ προβάλλονται ἀπὸ ἕνα ἀντι-Οἰκουμενιστικὸ ἱστολόγιο τέτοιες θέσεις Ἡγουμένου, ποὺ δὲν ἔχουν θεολογικὴ κατοχύρωση, δὲν στηρίζονται στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ἀλλ’ ἀντίθετα τὴν νοθεύουν.

Ὁ γ. Ἀγάθων, δηλαδή, κάνει γνωστό  ὅτι ἀποφάσισε νὰ Διακόψει τὸ Μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου –γιὰ δεύτερη ἢ τρίτη φορὰ ἀπὸ τὸ 2010– μὴ ἀντέχοντας νὰ βλέπει καὶ νὰ ἀκούει ὅσα κάνει, μὴ ἀντέχοντας νὰ τὸν βλέπει νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Πάπα, ποὺ κατὰ τὸν γ. Ἀγάθωνα: «Πάπας ἴσον Διάβολος. Ὁ Βαρθολομαῖος συναναστρέφεται μὲ τὸν διάβολο»!!!
Ὅμως, δὲν προχωρεῖ στὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου, ποὺ ἐνστικτωδῶς νιώθει τὴν ἀνάγκη ὅτι πρέπει νὰ κάνει. Γιατί; Ἐπειδὴ ὁ γ. Ἐφραίμ δὲν τοῦ ἔδωσε εὐλογία, παρόλο ποὺ κι ὁ γ. Ἐφραὶμ συμφώνησε πὼς συντρέχουν οἱ λόγοι γιὰ τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου! Καὶ γιατί δὲν δίδει εὐλογία; Ἐπειδὴ, λέει, δὲν ἔχουν τὰ κότσια νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνο καὶ ἄλλοι Καθηγούμενοι στὸ Ἅγιο Ὄρος(!) καὶ ἄρα θὰ τοὺς προσβάλλει!!
Τὸ ἂν προσβάλλεται ἔτσι καὶ ἀλλοιώνεται ἡ Ὀρθοδοξία, καὶ χάνονται ψυχές, αὐτὸ δὲν ἐνδιαφέρει!!!
 Καὶ διερωτᾶται κάθε καλοπροαίρετος πιστός: Ὅταν μιὰ αἵρεση ἐνεφανίζετο στὴν Ἐκκλησία, περίμεναν οἱ ἅγιοι μας Ἀθανάσιος, Βασίλειος, Μάξιμος, Γρηγόριος (ὁ Παλαμᾶς), Μᾶρκος (ὁ Εὐγενικός) κ.λπ., νὰ συμφωνήσουν καὶ κάποιοι ἄλλοι ποιμένες, γιὰ νὰ διακόψουν τὸ Μνημόσυνο;
Ἂν ναί, νὰ μᾶς παρουσιάσουν τὸ σχετικὸ Πατερικὸ ὑλικό. Ἂν ὄχι, τότε, μήπως οἱ σεβαστοὶ κατὰ τὰ ἄλλα γέροντες Ἀγάθων καὶ εἰδικὰ ὁ γ. Ἐφραίμ,, ποὺ ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἕνα τεράστιο ἱεραποστολικὸ ἔργο, εἰσάγουν νέα Παράδοση στὴν Ἐκκλησία;
Καὶ ὁ π. Νικόλαος Μανώλης, ποὺ κατευθύνει πνευματικὰ τὴν «Κατάνυξη» (καὶ ἀπὸ αὐτὸν λαμβάναμε  ἀπαντήσεις στὰ e-mail ποὺ στέλναμε στὸ ἱστολόγιο, ὅταν καταδεχόταν νὰ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας), ἔχει τόση προσωποληψία στὸν γέροντά του, ὥστε γιὰ θέματα Πίστεως (κι ὄχι γιὰ προσωπικά του θέματα ἐξομολογήσεως) νὰ ὑποτάσσεται στὶς ἀντι-πατερικὲς θέσεις του; Ἂς πάρει νὰ ἀκούσει στὶς βιντεοσκοπημένες καὶ ἀναρτημένες ὁμιλίες του, ΟΛΑ ἐκεῖνα ποὺ γιὰ τὴν ἀνυπακοὴ σὲ θέματα Πίστεως ἔχει πεῖ καὶ ἀκούσαμε. Τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε π. Νικόλαε; Γιατί, ἀντὶ νὰ ἀποσιωπᾶτε τὶς ἄστοχες θέσεις τοῦ Γέροντά σας καὶ ἔτσι νὰ τὸν προστατεύετε, τὶς ἀναρτᾶτε καὶ τὶς ἔχετε ἀναρτημένες ἐπὶ τριήμερον στὴν πρώτη θέση, ὡσὰν νὰ πρόκειται γιὰ θεόπνευστα ρήματα;
Δὲν καταλαβαίνετε ὅτι πρόκειται γιὰ κατακριτέα ἀντιπατερικὴ καὶ μετα-πατερικὴ ποιμαντική, ὡς πρὸς τὴν στάση μας ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς;
Ἡ ταπείνωση καὶ ἡ μετάνοια δὲν ἰσχύει μόνο γιὰ τοὺς λαϊκούς, πάτερ μου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς κληρικούς. Ἀναλαμβάνουμε τὸ ρίσκο νὰ κατηγορηθοῦμε ὅτι κάνουμε ὑποδείξεις σὲ ἱερεῖς, παρότι λαϊκοί, ἀλλὰ τὸ ἀναλαμβάνουμε, γιατί αὐτὴ τὴν βεβαιότητα μᾶς δίνει ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας, ποὺ στὸ θέμα αὐτὸ ἐξαντλητικὰ τὴν ἔχουμε ἐρευνήσει. Καὶ πρώτιστο καθῆκον μας εἶναι νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στοὺς Ἁγίους, καὶ ὄχι στοὺς συγχρόνους ποιμένες, ὅταν διαπιστώνουμε ὅτι σὲ θέματα Πίστεως καὶ Ἱ. Παραδόσεως διαφοροποιῦνται ἀπὸ τοὺς Ἁγίους.
Εἶναι γνωστό, π. Νικόλαε, ὅτι σὲ ὅλα τὰ ἄλλα βασικὰ θέματα Πίστεως συμφωνοῦμε μαζί σας. Συμφωνοῦμε καὶ μὲ τὴν ἀντι-Οἰκουμενιστικὸ σας ζῆλο, ζῆλο τοῦ ἑορταζόμενου σήμερα προφήτη Ἠλία, στὸ ὁμώνυμο Ἱ. Ναὸ τοῦ ὁποίου προσφέρεται καρποφόρα τὶς ὑπηρεσίες σας καὶ τὸν ὁποῖο μιμεῖσθε, διωκόμενος ἀπὸ Οἰκουμενιστές! Βέβαια, ἐσεῖς θὰ βλέπετε στὶς θέσεις μας ἐμπάθεια κι ὄχι ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Πίστη μας καὶ ἀγάπη γιὰ σᾶς. Τὸ ἀνεχόμαστε. Ἡ συνέχεια θὰ δείξει τὴν ἀλήθεια.
Πάντως, ἐφ’ ὅσον ἔχετε πρὸς τὸ παρόν –ὅπως πιστεύουμε– ἀποκλείσει κάθε ἄλλη ἐπικοινωνία, δεχθεῖτε αὐτὴ τὴν ἀνάρτηση  μὲ καλὸ λογισμὸ καὶ συγχωρεῖστε μας γιὰ τὸ θάρρος μας. Ἐμεῖς περιμένουμε νὰ μᾶς ὑποδείξετε τυχὸν δικά μας λάθη ἢ παρερμηνεῖες.
«Πατερικὴ παράδοση»

Στὴ συνέχεια τὸ σχόλιο ποὺ μᾶς ἐστάλη:
 
Σχόλιο που δεν δημοσίευσε η «ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ»

Τό γνωρίζω ότι δεν αντέχετε τέτοιες δημοσιεύσεις, αλλά ας τις δει τουλάχιστον ο π. Νικόλαος.
Θεωρείτε a priori ότι ο γέροντας Αγάθων και ο π. Νικόλαος, ... «οι έμπειροι πνευματικοί με χάρη Κυρίου και εφοδιασμένοι από τις αρετές τους τα εξετάζουν πολύ προσεκτικά και καλύτερα από εμάς» και λέτε «όταν ένας πνευματικός βαδίζει επάνω στους Θεοφόρους Πατέρες... δεν υπάρχει καν το ερώτημα ποια γνώμη υπερτερεί» σχετικά με τη Διακοπή Μνημοσύνου.
Παίρνετε, δηλ., ως δεδομένο το ζητούμενο. Το ερώτημα είναι: Έχουν στο συγκεκριμένο θέμα τη χάρη του Κυρίου; Πώς το γνωρίζουμε αυτό; Αν «ακολουθούν τους Πατέρες»! Τους ακολουθούν όμως; Εκατοντάδες χωρία έχει παραθέσει ο π. Ευθ.υμιος Τρικαμηνάς που ασχολήθηκε με το θέμα, και κανείς δεν απαντά στα πατερικά επιχειρήματα, αλλά προσφεύγει στην γνώμη του γέροντα τάδε ή τάδε; Μα για να δούμε αν έχει τη σωστή γραμμή ο τάδε γέροντας, πρέπει να καταρρίψει την συμπυκνωμένη Πατερική ἐπιχειρηματολογία που έχει ως τώρα παρατεθεί. Αντί επιχειρημάτων, όμως, διατυπώνονται αφορισμοί από τη μεριά σας. Παρουσιάστε μας ένα βιβλίο, μία μελέτη που να ανέτρεψε την Πατερική επιχειρηματολογία του π. Ευθυμίου.
Επίσης, σε ποιόν Ἄγιο στηριζόμαστε για να δεχθούμε ότι η θέση του γ. Αγάθων είναι η σωστή; Σε κανένα. Οι Άγιοι άλλα λένε να κάνουμε όταν υπάρχει αίρεση, όταν έχουμε να κάνουμε με σατανάδες.
Άγιος Μάρκος ο Ευγενικος: «Oυκ έστιν γαρ ο λόγος εν λόγοις ο αγών, αλλ’ εν πράγμασιν.
Ουδέ ρητών και αποδείξεων ο καιρός, αλλά δεί τους αγαπώντας τον Θεόν έργοις αυτοίς γενναίως παρατετάχθαι και πάντα κίνδυνον ετοίμους είναι παθείν υπέρ της ευσεβείας και του μη τη κοινωνία χρανθήναι των ασεβών».
Το χρέος τώρα των λαϊκών (και των κληρικών) κατά τον Γέροντα Παΐσιο είναι:
«Τις διάφορες θεωρίες των θεολόγων να τις περνάτε από το ΠΑΤΕΡΙΚΟ κόσκινο. Πρέπει να τις κοσκινίζετε με βάση τους ΠΑΤΕΡΕΣ και ό,τι είναι σκουπίδια ή πίτουρα να τα πετάτε. Να ψάχνετε με βάση τους ΠΑΤΕΡΕΣ. Προσέξτε ένα παράδειγμα. Υπάρχει το μπακίρι, ο μπρούντζος και ο χρυσός. Ακόμη και μπακίρι καλό και άσχημο, μπρούντζος καλός και άσχημος, χρυσός 12 καρατίων και χρυσός 24 καρατίων. Εσείς να διαλέγετε το χρυσό των 24 καρατίων. Και τα άλλα χρειάζονται, αλλά όλοι να προτιμάτε το χρυσό» (Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, Ο Γέροντας Παΐσιος).
Άγιος Συμεών ο Νέος ο Θεολόγος:
«Ευχαίς και δάκρυσι τον Θεόν καθικέτευσον πέμψαι σοι οδηγόν απαθή τε και άγιον. Ερεύνα δε και αυτός τας Θείας Γραφάς, και μάλιστα τας των Αγίων Πατέρων πρακτικάς συγγραφάς, ίνα ταύταις αντιπαρατιθείς τα παρά του διδασκάλου και προεστώτος σοι διδασκόμενα και πραττόμενα, ως εν κατόπτρω δύνασαι βλέπειν ταύτα και καταμανθάνειν και τα μεν συνάδοντα ταις Γραφαίς, εγκολπούσθαι κατέχειν τη διανοία. Τα δε νόθα και αλλότρια, διακρίνειν και αποπέμπεσθαι, ίνα μη πλανηθής. Πολλοί γαρ, ίσθι, πλάνοι και ψευτοδιδάσκαλοι, εν ταις ημέραις ταύταις γεγόνασιν» (Ρ.G. 120, 617).
Βενιαμίν


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.