Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

4 "θετικά"+2 "αρνητικά"= Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα!

Περί τῶν ἀποφάσεων τῆς ἔκτακτης συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας 
γιά "διορθώσεις"
στά προσυνοδικά κείμενα...  


http://cdn.cnngreece.gr/media/com_news/story/2016/05/12/31989/main/ierarxia1.jpg

Διορθώσεις 
χωρίς τήν μετάνοια καί τήν ὀρθοτόμηση
 διορθωμένων ἀνθρώπων
δέν εἶναι δυνατόν νά γίνουν!
Ὡς γνωστόν, τό διήμερο 24-25 Μαΐου 2016, συγκλήθηκε ἐκτάκτως ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά "διορθώσεις" στά προσυνοδικά κείμενα τῆς ἐπερχομένης "Ἁγίας"...καί "Μεγάλης" Συνόδου, μετά κι ἀπό τίς παρεμβάσεις τῶν Μητροπολιτῶν Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καί Κυθήρων κ. Ἀμβροσίου
(Βλέπε: 
καί μετά ἀπό τίς ἀντιδράσεις τῶν ἀντιοικουμενιστῶν καί ἀντιμεταπατερικῶν μοναχῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν!

Κυκλοφοροῦν στό διαδίκτυο τά "θετικά" καί τά ἀρνητικά τῶν ἀποφάσεων. Τά παραθέτουμε ἐπιγραμματικά καί μετά θά κάνουμε ἁπλή θεολογική ἀριθμητική, ὥστε νά διαπιστώσετε τήν "παγίδα-τυράκι στήν φάκα" τῶν οἰκουμενιστῶν-"μεταπατερικῶν" Ἱεραρχῶν μας εἰς βάρος τῶν πιστῶν, γιά νά ἐπιβάλλουν τά σχέδιά τους:

1ο "θετικό": ἀναφέρεται ὅτι ἔλαβαν ὑπόψιν τίς παρατηρήσεις τῶν Μητροπολιτῶν στά κείμενα τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου. 
Παρατηροῦμε:
  • Ἐκ τῶν ὑστέρων καί μετά ἀπό πάμπολες ἀντιδράσεις κλήρου καί λαοῦ κυρίως, εἰδικά στό διαδίκτυο. Φθάσαμε στό σημεῖο σέ μία ἐλεύθερη χώρα πού γέννησε τήν δημοκρατία, τό αὐτονόητο (δηλαδή τό νά ἀκούγονται οἱ ἀπόψεις καί μάλιστα Ἐπισκόπων γιά ἕνα τόσο σοβαρό πνευματικό συμβάν ὅπως αὐτό τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου) νά γίνεται μετά κόπων καί βασάνων.
2ο "θετικό":  ἀναφέρεται πώς τό Φανάρι ξεπερνᾶ τόν σκόπελο τῆς "ὁμοφωνίας" καί ὅτι θά καταγραφοῦν οἱ διαφωνίες.
Παρατηροῦμε:
  • Σπουδαῖα τά λάχανα! Μεγάλη χάρη θά τίς κάνουν! Θά καταγραφοῦν οἱ διαφωνίες, θά ἐκτονωθεῖ τό καταπιεσμένο αἴσθημα ἀνελευθερίας καί αὐταρχισμοῦ, καί μετά θά πᾶνε στήν ἀνακύκλωση ὅσο σωστές καί σύμφωνες μέ τούς Ἱερούς Κανόνες κι ἄν εἶναι... 
3ο "θετικό":  ἀναφέρεται πώς ἀποσύρεται τό σκανδαλῶδες ἀντορθόδοξο θέμα: "ὁ γάμος καί τά κωλύματά του".
Παρατηροῦμε:
  • Τά 2 πρῶτα "θετικά" εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας, ὅπως θά ἀποδείξουμε ἀμέσως παρακάτω,...ἐπουσιώδη. Αὐτό τό 3ο "θετικό" εἶναι τό ἕνα "τυράκι στήν φάκα-παγίδα" χειραγώγησης τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας πού ἀντιδρᾶ στήν ἀντισυνοδικότητα, ἀντικανονικότητα καί ἀντορθοδοξία τῆς Συνόδου. Μετά ἀπό τόσες εὔλογες καί θεολογικότατα ἐμπεριστατωμένες ἀντιδράσεις Μοναχῶν, Κληρικῶν καί λαϊκῶν κυρίως, τραβῆξαν ἕνα σχετικά "ἀνώδυνο" θέμα ἀπό τήν θεματολογία τῆς Συνόδου, προκειμένου νά κατευνάσουν τά ὁμολογιακά πνεύματα. Σά νά εἴμαστε οἱ ἱερῶς ἀγανακτισμένοι πιστοί φαΐ πού κοχλάζει στήν χύτρα καί "ὁ γάμος καί τά κωλύματά του" ὁ λίγος ἀτμός πού "θυσιάζεται" νά διαφύγει ἀπό τήν βαλβίδα, ἡ ὁποία ὀλίγον ἐστρίφθην ὑπό τινῶν, πρός ἐκτόνωσιν...γιά τά μάτια τοῦ κόσμου...
4ο "θετικό": ἀναφέρεται πώς πέρασε ἡ πρόταση  να προστεθεί στο κείμενο περί Αυτονόμου η εξής παράγραφος: «Εκκλησιαστικαί Επαρχίαι περί των οποίων εξεδόθη Πατριαρχικός Τόμος ή Πράξις δεν δύνανται ίνα αιτήσωνται την χορήγησιν αυταίς αυτονομίας, διατηρουμένου απαρασαλεύτως του υφισταμένου καθεστώτος».
Παρατηροῦμε:
  • Ὄντως εὐχάριστο αὐτό γιά νά μήν ὑπάρξουν διασπάσεις στήν Ἐκκλησία καί διασαλεύσεις τῆς διοικητικῆς ἑνότητάς της μέ ὅ,τι προεκτάσεις θά εἶχε τό ἀντίθετο σέ ὅλα τά ἐπίπεδα (πνευματικά καί ἐθνικά). Παρόλ' αὐτά, καί αὐτό τό "θετικό" θά χρησιμεύσει στούς οἰκουμενιστές-"μεταπατερικούς" Ἱεράρχες, ὡς "ἀντίβαρο" καί ὡς τό δεύτερο "τυράκι στήν φάκα-παγίδα" προκειμένου νά διαφυλάξουν ΑΠΕΙΡΑΧΤΑ τά θέματα πού θέλουν καί στά ὁποῖα βασίζονται τά παγκοσμιοποιητικά-νεοταξικά σχέδιά τους! "Σᾶς δίνουμε αὐτά τά θέματα, μᾶς ἀφήνετε ἥσυχα αὐτά τά θέματα"! Ὁ νοῶν νοείτω καί θά ἐννοήσετε ἀκόμη περισσότερο ἀμέσως παρακάτω...
1ο ἀρνητικό: μέ 17 ἀρνητικές ψήφους δέν ἀλλάζει οὔτε ἀκυρώνεται τό θέμα τῆς Συνόδου: "ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ".
Παρατηροῦμε:
  • Τό ξεκάθαρο ἄνοιγμα πρός πᾶσαν παγκοσμίως ἀλλόδοξη κατεύθυνση (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ-ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ) παραμένει ΑΠΕΙΡΑΧΤΟ! 
2ο ἀρνητικό: μέ 17 ἀρνητικές ψήφους δέν ἀλλάζει οὔτε ἀκυρώνεται τό θέμα τῆς Συνόδου: "οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκλησίας πρός τόν ὑπόλοιπον χριστιανικό κόσμο". 
Παρατηροῦμε:
  • Τό ξεκάθαρο ἄνοιγμα πρός παπικήν, οὐνιτικήν, προτεσταντικήν καί πᾶσαν "χριστιανικήν" αἵρεσιν (ΕΝΩΣΗ) παραμένει ΑΠΕΙΡΑΧΤΟ!
Κλείνουμε μέ τήν θεολογική ἀριθμητική πού σᾶς τάξαμε ἀρχικῶς:
4 "θετικά" + 2 ἀρνητικά  = 
ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΩΣΗ!!!

Μᾶς κοροϊδεύουν κατάμουτρα!
Ἄλλαξαν ἀναγκαστικά, λόγῳ ἀντιδράσεων, κάποια ἀνώδυνα πραγματάκια (ἐπί τῆς οὐσίας τά 2 θέματα γάμου καί αὐτονομίας καί πρόσκαιρα τίς πιό ἀδιάλλακτες δεσποτικές συμπεριφορές), ἐνῶ ταυτόχρονα διαφυλάττουν τά δηλητήρια κατά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως (περί "σχέσεων" μέ αἱρέσεις καί κοσμικές ἑτεροδοξίες) ΑΠΕΙΡΑΧΤΑ!!!

Περαστικά, ὅσοι βιαστήκατε νά χαρεῖτε γιά τά "θετικά" μέ τά χθεσινά δημοσιεύματα...

Συντάκτης τοῦ ἄρθρου τό:
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.