Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Στην Εγκύκλιο της Ι. Συνόδου να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις

Νέες πληροφορίες καταδεικνύουν ὅτι οἱ Οἰκουμενιστές-ψευδεπίσκοποι ἐλέγχουν τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας
.
καὶ δὲν ἀφήνουν νὰ περάσουν οἱ Ὀρθόδοξες θέσεις

  

Περισσότερες πληροφορίες
για την Ιεραρχία

   Οι διαφορετικές πληροφορίες που κυκλοφορήθηκαν στα ΜΜΕ για τα αποτελέσματα της Ιεραρχίας της 24ης και 25ης Μαΐου τρ. έτους προκάλεσαν εύλογες απορίες και δικαιολογημένο ενδιαφέρον στον πιστό λαό. Ο υπογράφων προχώρησε σε περαιτέρω έρευνα επί του θέματος και κατέληξε σε επί πλέον πληροφορίες, ως προς το βασικό ερώτημα που κυριαρχεί στους πιστούς και γενικότερα στην κοινή γνώμη. Θα προσπαθήσει να δώσει μια σαφή απάντηση στο αν τελικά η Ιεραρχία αποφάσισε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες δεν αποτελούν Εκκλησία, αλλά Ομολογία ή Κοινότητα.
    Η Ιεραρχία συζήτησε, μεταξύ των άλλων, επί των προτάσεων
απορρίψεως, τροποποιήσεων και βελτιώσεων στο κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», που περιλαμβάνει 24 παραγράφους. Για το συγκεκριμένο κείμενο ορισμένοι Μητροπολίτες πρότειναν να αποσυρθεί τελείως από τον Κατάλογο των θεμάτων της Πανορθόδοξης Συνόδου. Ο λόγος; Επειδή «το εν λόγω κείμενο δικαιώνει τας καινοφανείς αντιλήψεις της <βαπτισματικής θεολογίας>, της <διηρημένης εκκλησίας>, των <δύο πνευμόνων> και <κλάδων> ή και άλλων ανορθοδόξων θεωριών, αι οποίαι είναι εντελώς αμάρτυροι εις την Θεολογίαν των Αγίων Πατέρων της καθ’ ημάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, δια της δικαιώσεως αυτών των καινοφανών θεωριών εις την πραγματικότητα το επίμαχον κείμενον αναγνωρίζει εκκλησιαστικότητα εις την κακοδοξίαν και την αίρεσιν». Η πρόταση περί αποσύρσεως του κειμένου δεν εγκρίθηκε.
    Σημειώνεται ότι η εισήγηση του  Μητροπολίτου Ηλείας περί ψηφοφορίας επί εκάστης προτάσεως δεν εγκρίθηκε. Αντί αυτής ο Αρχιεπίσκοπος σε κάθε  πρόταση ερωτούσε το Σώμα της Ιεραρχίας αν αυτή εγκρίνεται, στη συνέχεια ερωτούσε ποιός δεν την εγκρίνει και κατέληγε στο συμπέρασμα «εγκρίνεται», ή «δεν εγκρίνεται».
    Μετά την απόρριψη της πρότασης περί απόσυρσης ολόκληρου του κειμένου έγινε συζήτηση επί της παραγράφου 6, στην οποία αναγράφεται: «Κατά την οντολογικήν φύσιν της Εκκλησίας η ενότης αυτής είναι αδύνατον να διαταραχθή. Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ύπαρξιν άλλων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών μη ευρισκομένων εν κοινωνία μετ’ αυτής...». Επ’ αυτής Μητροπολίτες υποστήριξαν: «Επειδή ο πληθυντικός <των Εκκλησιών και...> είναι δυνατό να παρερμηνευθή και να νομισθή υπό τινων ότι το κείμενο αυτό αναγνωρίζει την ανορθόδοξη θεωρία των Κλάδων προτείνεται στην εν λόγω παράγραφο αντί <χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών...> να γραφεί «χριστιανικών Ομολογιών και Κοινοτήτων...». Το ίδιο να διορθωθεί και όπου αλλού αναφέρεται ο όρος «Εκκλησίες» για τους μη Ορθοδόξους και να αντικατασταθεί με τον όρο «Ομολογίες ή Κοινότητες». Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε.
   Στη συνέχεια συζητήθηκε η πρόταση αι παράγραφοι του κειμένου 16, 17, 18, και 19, που αναφέρονται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών να διαγραφούν τελείως. Η πρόταση απορρίφθηκε. Στην απόρριψη της πρότασης υπήρξε ισχυρή αντίδραση από Μητροπολίτες που ήθελαν να εγκριθεί η διαγραφή όλων των παραγράφων που αναφέρονται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (ΠΣΕ) και έγινε καταμέτρηση τους. Ησαν δέκα επτά επί 79 παρόντων.
   Σημειώνεται ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί έχοντας την αντίληψη ότι αυτοί αποτελούν την  Εκκλησία δεν μετέχουν στο ΠΣΕ και επικοινωνούν με αυτό διαμέσου παρατηρητών... Ελπίζεται ότι στις εύλογες απορίες και ανησυχίες των πιστών θα δώσει  απαντήσεις η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου επί των όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν επί του θέματος. Κατά τις πληροφορίες μας, αυτή θα αναγνωσθεί στους Ιερούς Ναούς την Κυριακή του Τυφλού, 5 Ιουνίου.-

2 σχόλια:
Ανώνυμος είπε...
ΒΑΒΕΛ ΣΥΓΧΙΣΙΣ
ΟΥΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
Ανώνυμος είπε...

Μια χαρά καταλάβουν οι Χριστιανοί.
Εδώ και χρόνια ετοιμάζεται η Σύνοδος αυτή. Εδώ και χρόνια ο Οικουμενισμός κατατρώει σαν σαράκι τα πάντα.
Τους έχεις μαζέψει σχεδόν όλους σε μια αγκαλιά που θέλουν να το αποκαλούν Εκκλησία. Αυτό το σφιχταγκάλιασμα θέλουν να το επιβάλουν σε όλους μας.
Να ενωθούμε με τους Αιρετικούς.
Να πουλήσουμε την πίστη μας την αγία και να γίνουμε προδότες του Χριστού.
Αυτή η Σύνοδος ξέρουν καλά πως αποτελεί απλά την απαρχή όσων με πονηρία και δόλο σχεδίασαν να πετύχουν.
Η ελπίδα μας είναι ασφαλώς ο Θεός.
Και αυτήν την ελπίδα δεν μπορούν να την σκοτώσουν.
Πεθαίνει πάντα τελευταία.
Και χαριτολογώντας, η δική μας ελπίδα μπορεί να πέθανε πάνω στο σταυρό, αλλά αναστήθηκε. Γι αυτό είναι αιώνια.
Ελπίζουμε στην κεφαλή της Εκκλησίας.
Όχι στον προκαθήμενο.
Αλλά στον Εσταυρωμένο.
Πηγή: "Ἀκτίνες"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.