Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του συλλόγου "ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ" για τον ΔΙΩΓΜΟ των Χιλανδαρινών Πατέρων


       Σεβαστοί πατέρες,
      διαμαρτυρόμεθα ἐντόνως γιά τήν, λίαν ἐπιεικῶς χαρακτηριζόμενη, ἀπαράδεκτη συμπεριφορά σας πρός τούς πατέρες καί ἀδελφούς ἐν Χριστῷ, οἱ ὁποῖοι χάριτι Θεοῦ διέκοψαν τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία, σύμφωνα μέ τήν ἁγιοπατερική καί ἱεροκανονική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, μετά τῆς ὑμετέρας ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς  καί δή τοῦ αἱρετικοῦ οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. ἐνέργειά αὐτή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων κρίνεται ἄκρως κανονική καί ἀπολύτως σύμφωνη μέ τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τοῦ Εὐαγγελίου, ἐνῶ  ἀπεναντίας διωγμός πού ὑφίστανται δέν ἐρείζεται σέ κανέναν Ἱερό Κανόνα, οὔτε σέ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, οὔτε κἄν σέ νόμο τοῦ κράτους.    

     Δέν ἔπραξαν τίποτε παραπάνω ἀπό αὐτό πού ἔπραξαν τόσοι καί τόσοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν ἐμφανιζόταν κάποια αἵρεση πού ἀπειλοῦσε τήν ἀκεραιότητα καί ἑνότητά της. Ἔκαναν ὅ,τι ἀκριβῶς  καί οἱ ἐπί Βέκκου Ἁγιορεῖτες Πατέρες πού ἐμαρτύρησαν γιά νά μην συλλειτουργήσουν μέ τούς λατινόφρονες τῆς ἐποχῆς τους καί γιά νά διαφυλάξουν τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς πίστεώς μας. 


    Ἄν δέχεσθε ὡς Ἅγιο τόν μέγα Ἰουστίνο Πόποβιτς, πού χαρακτήρισε ὡς παναίρεση τόν Οἰκουμενισμό,  τότε πρέπει νά ἐπανορθώσετε καί νά ἀνοίξετε τίς πόρτες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς σας καί νά τούς δεχθῆτε  πίσω ὡς ὁμολογητές καί συνεχιστές τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἡ ὁποία ἑστιάζεται εἰς τό νά διαφυλάσσεται ἀνόθευτη εἰς τόν αἰῶνα ἡ Ὀρθόδοξος πίστη.  Σέ διαφορετική περίπτωση ὄχι μόνο ὅλο τό χριστεπώνυμο πλήρωμα θά στραφεῖ ἐναντίον σας, ἀλλά κυρίως ἡ Κυρία καί Προστάτις τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ὑπεραγία Θεοτόκος.


  ρθόδοξος γωνιστικός Χριστιανικός Σλλογος
«γ. Θεόδωρος  Στουδίτης» νμιμα κπροσωπομενος.

 Πρεδρος                               Γραμματες   

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ     ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΑΝΘΑ-ΝΑΚΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.