Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Ψυχραιμία!

     
   Ὁ κ. Μάννης παρα-λογίζεται. Ἀπὸ τὴν μιὰ ἐπιτίθεται στὸν π. Εὐθύμιο καὶ κατὰ συνέπεια καὶ σὲ μᾶς, καὶ ἐπισημαίνει ὅτι ὁ π. Εὐθύμιος δὲν ἔχει ἐπίσημα ἀποτειχιστεῖ (κι ἄρα ζητᾶ ἐπίσημο ἀποδεικτικὸ ἔγγραφο ἀποτειχίσεώς του) κι ὅταν ἀμέσως τὸ προσκομίσαμε,  μᾶς κακίζει ποὺ ἀπαντήσαμε …ἄμεσα καὶ γρήγορα, καὶ μᾶς κατηγορεῖ (ὡς ψυχογνώστης) ὅτι…πανικοβληθήκαμε! Ἀπὸ τὴν μιὰ ζητᾶ ἔγγραφα ἀποτειχίσεως καὶ ἀποδείξεις ἀπὸ τὸν π. Εὐθύμιο (ποὺ δὲν διατυμπάνισε τὸ ἔγγραφο ἀποτειχίσεώς του), καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη (μόλις παρουσιάσαμε αὐτὴν τὴν ἀπόδειξη) μᾶς λέει ὅτι οἱ καλοὶ ἄνθρωποι, ὅπως οἱ Παλαιοημερολογίτες, «δεν διατυμπανίζουν την απομάκρυνσή τους από τους Οικουμενιστές με "Έγγραφα Αποτειχίσεως" στο διαδίκτυο», ὅπως κάνουν οἱ κακοί!
    Δὲν τὸν ἱκανοποίησε, συνεχίζει (ἀπαντώντας στὴν κατάθεση τῆς ἀποτειχίσεως τοῦ π. Εὐθυμίου ἐδῶ), τὸ ἐπίσημο ἔγγραφο ποὺ ἔστειλε ὁ π. Εὐθύμιος στὸν Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς. Ἡ Ἀποτείχιση του θὰ ἦταν ἔγκυρη, λέει, ὄχι ἐπειδὴ τὴν ἔχει πραγματοποιήσει, ἀλλὰ ἂν τὴν πραγματοποιοῦσε κατὰ τὸ πρότυπο κάποιων σύγχρονων ἀποτειχισμένων! (ἐδῶ).
   Τότε, ὁ κ. Μάννης,  θὰ πρέπει νὰ ἀναθεωρήσει τὴν ἐγκυρότητα τῶν ἀποτειχίσεων τοῦ Ἁγίου Μαξίμου καὶ ὅλης τῆς χορείας τῶν ἀποτειχισμένων Ἁγίων, ἐπειδὴ δὲν εἶχαν ὡς πρότυπο τὸ ἔγγραφο ἀποτειχίσεως τῶν συγχρόνων ἀποτειχισμένων!
   Ἡ μία ἐπιπολαιότητα φέρνει τὴν ἄλλη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.