Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ!

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

π. Θεόκλητε, μιλᾶτε τελείως διαφορετικὴ γλωσσα ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστῖνο καὶ διαφέρετε ὅσο ἡ μέρα ἀπὸ τὴν νύκτα! Συγκρίνατε την ὁμιλία στὴν Γαλάτεια τὴν δική σας, στὶς 21.8.2016, με τοῦ Γέροντα, για νὰ τὸ διαπιστώσετε. Εἶναι ἀγεφύρωτη διαφορά καὶ ὅμως θέλατε νὰ γίνετε διάδοχός του, χωρὶς νὰ μετρήσετε τὸ ἀνάστημά σας!

—————
——————–

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ

ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Ο π. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ.

Ἀκοῦστε τον·

Μητροπολίτης Θεόκλητος: Θα εἴμαστε Ορθόδοξοι μέχρι νὰ πεθάνουμε.
Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης: «Είστε Ορθόδοξοι; Επιτρέψατέ μου να αμφιβάλλω… Στα χρόνια της αποστασίας που ζούμε, δεν ξέρω, ας με θεωρήσετε απαισιόδοξο· Γεννηθήκαμε από γενεά γενεών Ορθοδόξοι και φοβούμαι ότι δεν θα πεθάνουμε Ορθόδοξοι. Σημειώστέ το αυτό…».


ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ!!!

("Π. Π.": Ἡ αἵρεση τοῦ Ἐπισκοποκεντρισμοῦ ποὺ διέλυσε τὴν Ἐκκλησία καὶ ἄνοιξε διάπλατα τὸ δρόμο στὸν καθαυτὸ Οἰκουμενισμό).
Μητροπολίτης Θεόκλητος: Καὶ ἐκείνη που διασφαλίζει τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας μας εἶναι η Εκκλησία… «Μὴ παρασύρεστε ἀπὸ καμμιά αἴρεση. Οὔτε καὶ ἀπὸ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι κάνουν ὅτι εἶναι ζηλωταὶ καί, καί, καί, καί… Μόνο ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴν ἀλήθεια. Ἑπομένως μὴ παρασύρεστε ἀπὸ κανέναν.
   Νὰ εἴστε εὐλογημένοι κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, κοντὰ στὸν Θεό, κοντὰ στὸν π. Αθανάσιο  καὶ νὰ ξέρετε πάντοτε ὅτι ἡ Ἐκκλησία –  ἡ μητρόπολη σᾶς σκέπτετε καὶ ἦρθα νὰ σᾶς εὐλογήσω, νὰ σᾶς λειτουργήσω καὶ νὰ σᾶς εὐχηθῶ χρόνια πολλὰ καὶ ἡ Παναγία νὰ σᾶς προστατεύει ὅλους σας καὶ σὰν ἄτομα, καὶ σὰν οἰκογένειες, καὶ σὰν χωριό, καὶ σὰν περιοχή, καὶ σὰν ὅλο τὸ ἔθνος μας, ποὺ πραγματικὰ περνοῦμε δύσκολες στιγμὲς καὶ δύσκολους καιρούς. Καὶ ὄχι μόνο ἡ πατρίδα μας, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, μὲ πολέμους, μὲ διχόνοιες, μὲ διχοστασίες.

Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος ἀπαντᾶ. Ἠχητικά ἐδῶ:

 Σκληρὴ ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου: «…Πού είναι, αυτά που λένε μερικοί δεσποτάδες ότι εμείς είμαστε Εκκλησία. Όχι, αγαπητοί μου, μπορεί να μαζευτείτε στην οδό Φιλοθέη όλοι οι δεσποτάδες και ένας καλόγερος να σας διαλύσει… Πότε; Όταν  εσείς εκεί που μαζεύεσθε, στην οδό Φιλοθέη, δεν σκέφτεστε τα μεγάλα και υψηλά και λαμβάνετε αποφάσεις που είναι κόντρα με το Ευαγγέλιο, κόντρα με τα συμφέροντα του λαού, τότε, μπορεί να είστε και 70 και 100 και 200 και 300 και είναι ο ένας εκείνος, -ότι νάναι-, και καλόγερος νάναι· αυτός o καλόγερος που έχει μέσα του τη φωτιά τ” Ουρανού, που έχει Πνεύμα Άγιον, που βαδίζει με τους Πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο ένας θα σας σαρώσει όλους και θα επαναφέρει το σκάφος της Εκκλησίας στην τροχιά του!
Μητροπολίτης Θεόκλητος: «Μὴ παρασύρεστε ἀπὸ καμιά αἵρεση. Οὔτε καὶ ἀπὸ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι κάνουν ὅτι εἶναι ζηλωταί καί, καί, καί, καί…».
   
Σᾶς ἐνοχλεῖ δέσποτα, τὸ μικρὸ ποίμνιο, ποὺ ἀνησυχεῖ, θλίβεται καὶ διαμαρτύρεται γιὰ τὴν προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἀπὸ τὸν Πατριάρχη καὶ ἀπό τοὺς κακοὺς καὶ δειλοὺς ἐπισκόπους;
Ἀκοῦστε τὴν ἀπάντηση ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστίνου (ἐδῶ):

Μητροπολίτης Θεοκλητος: Ἐμεῖς θὰ μείνουμε κοντά στὸ Θεό. ὁ ὁποῖος εἶναι Θεός ἀγάπης καὶ ὁμονοίας καὶ τίποτε ἄλλο!!!!!

   Δὲν ἀδικεῖτε π. Θεόκλητε τον Θεό, ποὺ τοῦ δίνετε δύο μόνο γνωρίσματα «καὶ τίποτε ἄλλο»! Αὐτὸς ὁ λόγος σας εἶναι αἱρετικός. Ἔχετε τόσο μικρὴ ἰδέα γιὰ τὸν Θεό καὶ τόσο μεγάλη γιὰ τὸν ἑαυτό σας, για τοὺς πανηγυρτσίδες ἐπισκόπους τῆς νέας ἐποχῆς καὶ τὸν φίλο σας τὸν αἱρετικὸ πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Δὲν βλέπετε ποὺ μᾶς κλέβει τὴν Πίστη καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν Πανθρησκεία του Ἀντιχρίστου; Τέτοιος διάδοχος τοῦ π. Αὐγουστίνου εἶστε;  Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι μόνο Ἀγάπη καὶ ὁμόνοια, εἶναι και Ἀλήθεια, εἶναι καὶ Δικαιοσύνη, εἶναι καὶ Παντογνώστης, εἶναι και Παντοδύναμος και Δημιουργός, εἶναι καί…. Εἶναι καὶ Θεός Ζηλωτής. Πιστεύω ὅτι κάνατε ἐσκεμμένα τὸ λάθος, γιατὶ τὰ ἄλλα γνωρίσματα τοῦ Θεοῦ τὰ φοβᾶστε!
Σχόλιο: Μιὰ ἀπορία. Ἡ διαχειρίστρια τοῦ ἱστολογίου ποὺ ἀπευθύνει, στὸν κακόδοξο -τελικά- μητροπολίτη Φλωρίνης τὸ ἐρώτημα: «Δὲν βλέπετε ποὺ μᾶς κλέβει τὴν Πίστη καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν Πανθρησκεία του Ἀντιχρίστου (ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος);», ἡ ἴδια "κοινωνεῖ" μὲ τὴν Μητρόπολη Φλωρίνης ἢ ὄχι; Γιατὶ ἂν κοινωνεῖ, θὰ πρέπει νὰ καταλαβαίνει ὅτι γίνεται συμμέτοχος στὶς πράξεις τοῦ κ. Θεόκλητου, τὸν ὁποῖο ἡ ἴδια ἀποκαλεῖ «φίλο τοῦ αἱρετικοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.