Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Ποιοί επιτρέπουν να διοχετεύεται στο σώμα της Εκκλησίας το θανατηφόρο δηλητήριο των Οικουμενιστών;

   «Η κακοδοξία ἢ αρεση εναι μιχριστιανικδιδασκαλία ποὺ ἀνακατεύει τν πίστη τςκκλησίας μλάθη καψέματα. αρεση προσπαθεῖ νδιατυπώσει γλωσσικτδιδασκαλία τςκκλησίας, ἀλλὰ ἡ προσπάθειά της εναιποτυχημένη. Ὡς πρς τπεριεχόμενό τηςαρεση δν λέει ποτμόνο τνλήθεια, ἀλλκαποτδν λέει μόνο ψέματα. Στν αἱρετικὴ διδασκαλία ἡ Ἀλήθεια κατψέμανακατεύονται μτρόπο ποκαθιστδύσκολη τδιάκρισή τους. Ἔτσι οπιστοκινδυνεύουν νπλανηθον, ἀποδεχόμενοι τλάθος κατψέμα τς αρεσηςςλήθεια. Θμπορούσαμε νὰ παρομοιάσουμε τδιδασκαλία τς αρεσης μὲ ἕνα ποτήρι γάλα μέσα στὸ ὁποο κάποιοςριξε λίγες σταγόνες θανατηφόρο δηλητήριο. Τπεριεχόμενο ατοτοποτηριομοιάζει πολμὲ ἕνα ποτήρι καθαργάλα καεναι εκολοκαθένας νξεγελαστεκαντπιεῖ. Ἡ ἐπιλογήμως ατὴ ἔχει σοβαρότατες συνέπειες, ἀφοσυνεπάγεται τθάνατο τοῦ ἀνθρώπου. Κατὰ ἀντίστροφηννοια, ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία μοιάζει μὲ ἕνα ποτήρι καθαρὸ γάλα ποδνπιφέρει βλάβη στννθρώπινοργανισμό, ἀλλάντίθετα τοπροσφέρει πολύτιμα θρεπτικστοιχεαπαραίτητα γιτσυντήρηση τς ζως».
(Μιχαὴλ Κ. Μπερκουτάκη, Περί Θεολογίας. Έκθεσις συνοπτική των αρχών της Ορθοδόξου Θεολογίας εις κεφάλαια ΙΒ'. -Ὁλόκληρη ἡ μελέτη στὸ http://agonasax.blogspot.gr ἐδῶ).

Σημειώσεις:  1) Ἄραγε σήμερα, ἡ οἰκουμενιστικὴ «αἵρεση προσπαθεῖ νὰ διατυπώσει γλωσσικὰ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας» καὶ «ἀποτυχχάνει» στὴν προσπάθειά της νὰ βρεῖ τὴν ἀλήθεια, ἢ οἱ Οἰκουμενιστὲς ἀνήκουν σὲ ἐκείνους τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ τὴν διαστρέφουν συνειδητά, ποὺ κακοδοξοῦν σκόπιμα, ὑπηρετώντας ξένα κέντρα αἱρετικῶν, μασώνων καὶ σατανιστῶν;
   2) Ποιοί εἶναι σήμερα ἐκεῖνοι πού, ἐνῶ ἐξακρίβωσαν ὅτι ὑπάρχει θανατηφόρο δηλητήριο, ἐπιτρέπουν στοὺς ἐν συγχύσει εὑρισκομένους πιστούς, νὰ πίνουν τὸ ποτήρι τὸ γάλα μὲ τὸ θανατηφόρο δηλητήριο; Οἱ αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς ἢ οἱ ἐπι-κοινωνοῦντες μὲ τὴν αἵρεση ἀντι-Οἰκουμενιστές;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.