Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

Προς επιμένοντας αδιακρίτως στην δια-κοινωνία με τους παναιρετικούς Οικουμενιστές:


8 σχόλια:

 1. Ανώνυμος12/11/17, 11:48 μ.μ.

  Όταν η απομάκρυνση από τους αιρετικούς δεν σημαίνει μόνο διακοπή μνημοσύνου αλλά και Λειτουργίας επειδή δεν βρίσκεται αποτειχισμένος ιερέας, τότε ποια στάση ωφελεί την ψυχή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/11/17, 1:07 π.μ.

   "Ὁ φόβος τῶν πνευματικῶν ἐπιπτώσεων (ποινῶν, καθαιρέσεων, στερήσεως μυστηρίων κλπ.)

   Τό ἐπιχείρημα αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι προτάσσομε τήν ἱερωσύνη καί τά μυστήρια καί ὑποτάσσομε εἰς αὐτά τήν Ὀρθόδοξο καί ἀληθινή πίστι. Ἀποδεικνύει ἐπίσης ὅτι προτιμοῦμε νά παίρνωμε τά μυστήρια ἀπό θολές καί βρώμικες πηγές, παρά νά τά στερηθοῦμε, προκειμένου νά μετέχωμε καί ἐμεῖς στό μυστήριο τῆς ὁμολογίας, τῆς θυσίας καί νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Κύριο συμμετέχοντας καί σηκώνοντας τόν σταυρό Του. Ἀποδεικνύει ἐπίσης ὅτι εἴμεθα θιασῶτες τοῦ ἐξωτερικοῦ χριστιανισμοῦ, κατά τόν ὁποῖο πρέπει νά συμμετέχωμε στά μυστήρια, νά εἴμεθα ἑνωμένοι μέ τούς πολλούς καί νά κάνωμε κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα.

   Ἀποδεικνύει τέλος ὅτι ἔχομε κάνει σύγχυσι τοῦ καιροῦ τῆς εἰρήνης καί τοῦ καιροῦ τοῦ πολέμου εἰς τήν Ἐκκλησία. Μᾶς διαφεύγει τελείως τό ὅτι κατά μέν τόν καιρό τῆς εἰρήνης συμμετέχομε εἰς τά μυστήρια ὅταν καί ὅπως πρέπει, κατά δέ τόν καιρό τοῦ πολέμου, λόγῳ ἐξωτερικοῦ διωγμοῦ ἀπό τούς ἀπίστους ἤ ἐσωτερικοῦ ἀπό τούς αἱρετικούς, συμμετέχομε στά μυστήρια ἀξίως, μόνον καί ἐφ’ὅσον ὁμολογοῦμε καί κρατοῦμε τήν ἀληθινή πίστι διά λόγων καί ἔργων. Εἰδάλλως εἶναι ματαία ἤ καί ἐπιβλαβής κάθε συμμετοχή στά μυστήρια, ἡ ὁποία γίνεται εἰς βάρος τῆς πίστεως καί μέ τήν παραμικρά διάθεσι συμβιβασμοῦ ἤ δειλίας. Αὐτά τουλάχιστον εἶναι καταγεγραμμένα ἀπό τούς ἁγίους οἱ ὁποῖοι ἐδίδαξαν ὅτι ὑπάρχει πλήρης διαχωρισμός τοῦ καιροῦ τῆς εἰρήνης ἀπό τόν καιρό τοῦ πολέμου καί διωγμοῦ εἰς τήν Ἐκκλησία" (Από τις σελίδες 306-7 του Βιβλίου: "Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν", του Iερομονάχου Ευθυμίου Τρικαμηνά, Degiorgio εκδόσεις, Τρίκαλα 2012. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν https://paterikiparadosi.blogspot.ro/p/blog-page_07.html ).

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος13/11/17, 4:36 μ.μ.

   Γάμο και βάπτιση στους κοινωνούντας με τους Οικουμενιστές γιατί δεν υπάρχουν κληρικοί αποτειχισμένοι που παντρεύουν και βαπτίζουν Ορθοδόξους .

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος14/11/17, 12:15 π.μ.

   Χωρίς αληθινή ορθόδοξη πίστη κοινωνάμε Σώμα και Αίμα Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνια ή κρίμα και κατάκριμα;

   Η Χάρη του Θεού μεταδίδεται όταν Ομολογούμε Ορθόδοξα τον Χριστό ή όταν προδίδουμε την Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και ποιά Μυστήρια Χωρίς Αληθινή Πίστη μας αγιάζουν;

   Κοινωνάμε από αποτειχισμένους Ιερείς αληθινά Σώμα και Αίμα Χριστού και με τους αιρετικούς οικουμενιστές μπορούμε να συμμετέχουμε στα άλλα Μυστήρια χωρίς να δίδουμε τον φιλί του Ιούδα στον Χριστό και στην Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία Του;

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος14/11/17, 12:52 π.μ.

   Και που θα παντρευτούν οι Ορθόδοξοι ;Ξέρεις ,κ. Μοσχοβίτη ,έναν κληρικό αποτειχισμένο που να παντρεύει αποτειχισμένους;Για βάπτιση,κ. Ευστάθιε,που θα βρούν οι αποτειχισμένοι έναν κληρικό ;
   Δεν ξέρεις την θέση του π. Ε. Τρικαμηνά για το θέμα αυτό ;

   Διαγραφή
  5. τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος14/11/17, 11:06 π.μ.

   Με την Χάρη του Θεού ως αληθινοί ορθόδοξοι με ταπεινό φρόνημα στις «Έσχατες Μέρες της Μεγάλης Αποστασίας» όσο αμαρτωλοί και αν είμαστε πρέπει συνεχώς να μετανοούμε και να ακολουθούμε την εντολή του Χριστού και των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας εφόσον η συνείδησή μας δεν είναι νεκρή και θέλουμε να σώσουμε την αθάνατη ψυχή μας, ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 14: "τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;"="Ποιά κοινωνία και σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ του φωτός που είναι η Αλήθεια του Χριστού και του σκότους που είναι τα ψεύδη των αιρετικών;"

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος14/11/17, 10:20 μ.μ.

   Δηλαδή, κ. Ε. Μ. ,διαφωνείς με τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά!
   Θεωρείς τα Μυστήρια της τοπικής Εκκλησίας της Ελλάδας ΑΚΥΡΑ!
   Άρα (μετά το 1948 ή το 1965)είμαστε αβάπτιστοι και πρέπει να ξαναβαπτιστούν οι Αποτειχισμένοι σε κληρικούς που δεν κοινωνούν με το σκότος του Οικουμενισμού.Σωστά κ.Μοσχοβίτη;
   Νομίζω πως ο π. Ε. Τρικαμηνάς έχει μεγαλύτερη διάκριση από τον αδελφό Ευστάθιο.Η οικονομία θα υπάρχει μέχρι
   να υπάρξουν Αποτειχισμένοι κληρικοί που να βαπτίζουν και να παντρεύουν τους Ορθοδόξους που διέκοψαν την κοινωνία με τους Οικουμενιστές.
   Θεία Κοινωνία μόνο σε Αποτειχισμένους κληρικούς!
   Καλός κληρικός για γάμο και βάπτιση είναι ο π. Ανανίας Κουστένης.
   Τα άκρα είναι δαιμονικά!

   Διαγραφή
  7. τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;15/11/17, 3:50 π.μ.

   Προφανώς ο "Ανώνυμος 14/11/17, 10:20 μ.μ." είναι ημερολάτρης παλαιοημερολογίτης ΠΕΜΠΤΟΦΑΛΑΓΓΙΤΗΣ και νομίζει ότι θα προσηλυτίσει με πλάγιο τρόπο αθώες ψυχές σε κάποια από τις αμέτρητες παρασυναγωγές του συκοφαντώντας και χρησιμοποιώντας διαδικτυακά τα ονοματεπώνυμα του «π. Ευθύμιου Τρικαμηνά και Ε.Μ.» για να υποστηρίξει ότι όλοι όσοι έχουμε σήμερα αποτειχιστεί από την αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού και τους αιρετικους οικουμενιστές Επισκόπους του νέου και παλαιού ημερολογίου των αμέτρητων παρασυναγωγών θα πρέπει να ξαναβαπτιστούμε γιατί δεν μπορούμε να έχουμε καμία κοινωνία με το σκότος της αντίχριστης παναίρεσης του Οικουμενισμού! και άρα κατά την γνώμη του, που την βάζει κουτοπόνηρα στα χείλη του Ε.Μ. ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΗΘΕΝ ΡΩΤΑ ΕΝΩ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ, καταλήγει με την σοφιστεία του να θεωρεί ότι είμαστε σήμερα αβάπτιστοι ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ!!!

   ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΑΚΡΑ Ο ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ!!! ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ «ΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ»… ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΤΑΝ Η ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς»..

   ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΛΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΓΡΑΦΕΙΣ «Ε.Μ.» ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ) ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΠΟΥ ΣΕ «ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ» ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ… ΤΙ ΛΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΣΗΜΑΤΗ;)... ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΘΟΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΡΗΘΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ: "Ὁ φόβος τῶν πνευματικῶν ἐπιπτώσεων (ποινῶν, καθαιρέσεων, στερήσεως μυστηρίων κλπ.)
   Τό ἐπιχείρημα αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι προτάσσομε τήν ἱερωσύνη καί τά μυστήρια καί ὑποτάσσομε εἰς αὐτά τήν Ὀρθόδοξο καί ἀληθινή πίστι. Ἀποδεικνύει ἐπίσης ὅτι προτιμοῦμε νά παίρνωμε τά μυστήρια ἀπό θολές καί βρώμικες πηγές, παρά νά τά στερηθοῦμε, προκειμένου νά μετέχωμε καί ἐμεῖς στό μυστήριο τῆς ὁμολογίας, τῆς θυσίας καί νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Κύριο συμμετέχοντας καί σηκώνοντας τόν σταυρό Του. Ἀποδεικνύει ἐπίσης ὅτι εἴμεθα θιασῶτες τοῦ ἐξωτερικοῦ χριστιανισμοῦ, κατά τόν ὁποῖο πρέπει νά συμμετέχωμε στά μυστήρια, νά εἴμεθα ἑνωμένοι μέ τούς πολλούς καί νά κάνωμε κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα... κατά δέ τόν καιρό τοῦ πολέμου, λόγῳ ἐξωτερικοῦ διωγμοῦ ἀπό τούς ἀπίστους ἤ ἐσωτερικοῦ ἀπό τούς αἱρετικούς, συμμετέχομε στά μυστήρια ἀξίως, μόνον καί ἐφ’ὅσον ὁμολογοῦμε καί κρατοῦμε τήν ἀληθινή πίστι διά λόγων καί ἔργων. Εἰδάλλως εἶναι ματαία ἤ καί ἐπιβλαβής κάθε συμμετοχή στά μυστήρια, ἡ ὁποία γίνεται εἰς βάρος τῆς πίστεως καί μέ τήν παραμικρά διάθεσι συμβιβασμοῦ ἤ δειλίας”. (Από τις σελίδες 306, 307 του Βιβλίου: "Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν", του Iερομονάχου Ευθυμίου Τρικαμηνά, Degiorgio εκδόσεις, Τρίκαλα 2012. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν https://paterikiparadosi.blogspot.ro/p/blog-page_07.html ).

   ΚΑΛΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ.

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.