Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Η διαστρέβλωση της αλήθειας συνεχίζεται από τους Γ.Ο.Χ. ακόμα και την παραμονή της Μ. Εβδομάδος!


Πολλοὶ ἀδελφοὶ παραπονιοῦνται, ὅταν γράφουμε ἐναντίον τῶν Γ.Ο.Χ., διότι ἀσχολούμαστε μαζί τους ἢ διότι διασποῦμε τὴν ἑνότητα. Οἱ Ἅγιοι ὅμως μᾶς δίδαξαν, ὅτι ὅταν διαστρεβλώνεται ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἢ τὰ λόγια φωτισμένων ἀνθρώπων Της, τότε ὑποχρέωση μας δὲν εἶναι νὰ σιωποῦμε, ἀλλὰ νὰ ἀναδεικνύουμε τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς τόσο γιὰ λόγους δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὠφέλεια τῶν ἀδελφῶν μας, ποὺ ἴσως δὲν γνωρίζουν καὶ παρασύρονται.
Ἔτσι ἀναγκαζόμαστε νὰ ἀναδείξουμε γιὰ μία ἀκόμα φορὰ τὰ
ψεύδη καὶ τὴν διαστρέβλωση τοῦ μαίτρ τοῦ εἴδους κ. Μάννη, τοῦ δυστυχῶς ἀποδεδειγμένου πιὰ «δασκάλου» τῆς προπαγάνδας καὶ σπίλωσης, ὁ ὁποῖος μὴ λαμβάνοντας ὑπόψη ὅτι ἔφτασε ἡ Μ. Ἑβδομάδα καὶ μὴ κάνοντας αὐτοκριτικὴ κοιτάζοντας τὰ τόσα λάθη ποὺ τοῦ ἔχουν ἀποδειχθεῖ, ἀνάρτησε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἕνα κείμενο, στὸ ὁποῖο διαστρεβλώνει, ὅπως ἔκανε μὲ τὸν γέροντα Φιλόθεο Ζερβᾶκο, τὰ λόγια τοῦ ἀειμνήστου π. Σεραφεὶμ Ρόουζ. Στὸ κείμενο αὐτό (http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2019/04/blog-post_68.html) ὁ κ. Μάννης παρουσιάζει λόγια τοῦ π. Σεραφεὶμ ὑπὲρ τοῦ ἡμερολογίου καὶ ἄρα τάχα ὑπὲρ τῶν σχισματικῶν Γ.Ο.Χ., γράφοντας καὶ σχολιάζοντας:
«Πράγματι, ακόμη και το Ημερολόγιο εμπλέκεται, αφού και στις πιο ριζικές Επαναστάσεις (οι Γάλλοι και οι Μπολσεβίκοι προσπάθησαν και απέτυχαν και αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν με το Γρηγοριανό ημερολόγιο) εισήχθησαν νέα ημερολόγια. Ο Πάπας και ο Αθηναγόρας έχουν ήδη εκφραστεί ως προς το νέο "παγκόσμιο" ημερολόγιο[10]. Και ολόκληρη η αντίληψη του οικουμενισμού είναι, φυσικά, διαποτισμένη με αυτή την αίρεση και την "επανίδρυση της Εκκλησίας" (Το απόσπασμα με τα έντονα γράμματα παραλήφθηκε από την ελληνική τρίτομη έκδοση για την ζωή και το έργο του π. Σεραφείμ!)».
Γιὰ μία ἀκόμα φορά, λοιπόν, καὶ ἐνῶ διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτιά τους ὅτι δὲν εἶναι ἡμερολάτρες, ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ἡμερολόγιο καὶ ὄχι μὲ τὴν αἵρεση, διαστρεβλώνοντας σχεδὸν μεγαλοβδομαδιάτικα, αὐτὴ τὴν φορὰ τὸν π. Σεραφεὶμ Ρόουζ, ὅτι τάχα δικαιώνει τὸν ἀγῶνα τους γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου!
Ἂς δοῦμε ὅμως τὴν ἀλήθεια.
Τὰ λόγια αὐτὰ τὰ πῆρε ὁ κ. Μάννης ἀπὸ τὴν διεύθυνση Letters of fr. Seraphim Rose: 1961-1982 (editor Vyacheslav Marchenko, 2016). Γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὅμως ὁ «δάσκαλος» κ. Μάννης, ποὺ κατηγορεῖ ἄλλους ὡς “σέκτα” καὶ ὡς ἐλλειπεῖς ταπείνωσης, «ξέχασε» νὰ φανερώσει στὴν «τάξη» του, τί ἀναφέρουν οἱ ἐπιστολὲς τοῦ ἀειμνήστου καὶ πνευματικοῦ τέκνου τοῦ ἁγ. Ἰωάννου Μαξίμοβιτς π. Σεραφεὶμ γιὰ τοὺς Γ.Ο.Χ. ποὺ ὑπάρχει (ὡς παραπομπή) στὴν ἴδια πηγή.
Παρουσιάζω, λοιπόν (ἀπὸ τὴν ἴδια πηγὴ τοῦ κ. Μάννη καὶ τὸν ἴδιο μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ. συγγραφέα), λόγια τοῦ π. Σεραφεὶμ ποὺ ἀναφέρονται στὸ χάος τῶν γοχικῶν παρατάξεων καὶ τὰ ὁποῖα λόγια, ὄχι μόνο δὲν ὑποστηρίζουν τοὺς Γ.Ο.Χ., ἀλλὰ τοὺς ξεμπροστιάζουν (καὶ γι’ αὐτὸ τὰ ἀποκρύπτει ὁ κ. Μάννης). Διαβάζουμε σὲ μετάφραση ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ διάφορες ἐπιστολὲς τοῦ π. Σεραφεὶμ στὸ https://books.google.de/books?id=0GWEDwAAQBAJ&q=Old+Calendarists&hl=de&source=gbs_word_cloud_r&cad=3#v=snippet&q=Old%20Calendarists&f=false:
    «(σσ. Ἀναφερόμενος σὲ ἄρθρο τοῦ π. Θεοδώρητου Μαύρου) ἐναντίον κάποιων “ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν“ τοῦ π. Παντελεήμονος σχετικὰ μὲ τοὺς Παλαιοημερολογίτες (ὁ π. Θεοδώρητος ὑποστηρίζει τὴν μία παράταξη τῶν Γ.Ο.Χ., ὁ π. Παντελεήμων τὴν ἄλλη)».
        «Γιὰ τὸν ἐπικείμενο κίνδυνο ἔχουμε μάθει πολλὰ ἀπὸ τὴν κατάσταση τῶν Παλαιοημερολογιτῶν στὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ ἀποφύγουμε κάποια λάθη τῆς “σωστῆς πλευρᾶς”».
«Δὲν πιστεύει κάθε παράταξη, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ σωστὴ καὶ οἱ ἄλλες εἶναι λάθος (ἀναφέρομαι στὶς παρατάξεις τῶν Παλαιοημερολογιτῶν). Θέλεις πραγματικὰ νὰ δημοσιεύσεις τὴν ἄποψη μίας παράταξης τους στὴν Ἐκκλησία μας, ὅταν αὐτὴ ἡ παράταξη δὲν ἔχει κῦρος οὔτε κἂν στοὺς Παλαιοημερολογίτες στὴν Ἑλλάδα; Καὶ τὸ θέμα τῶν ἐγκύρων Μυστηρίων τῶν Νεοημερολογιτῶν πρέπει νὰ συζητηθεῖ πρῶτα μεταξὺ τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, τῶν ἴδιων, καὶ ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου τοῦ Αὐξεντίου τὸ 1974, ἐπηρεάσθηκε ἀπὸ πολιτικὰ κίνητρα καὶ δὲν ἔφερε εἰρήνη οὔτε ἔλυσε τὰ πράγματα».
«Θὰ ἦταν δυνατὸν γιὰ μᾶς νὰ εἴχαμε σχέσεις μὲ Ἕλληνες Παλαιοημερολογίτες ποὺ “δὲν ἔχουν ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῆς Βοστώνης”. Διάβασα τὶς ἐπιστολές του μὲ μεγάλη συμπάθεια, βλέποντάς τον ὡς κάποιον ποὺ εἶναι τσακισμένος καὶ χολωμένος ἀπὸ τὴν προσωπική του ὑπερκριτικὴ προσέγγιση τῶν προηγουμένων ἐτῶν, ὅπως ἐπίσης ἀπὸ τὶς παρατάξεις καὶ τὶς ζήλειες τῆς ἑλληνικῆς παλαιοημερολογίτικης κίνησης. Ὁ ἀδελφὸς Γερμανός (σσ. ὁ συναγωνιστὴς καὶ φίλος τοῦ π. Σεραφείμ) ποὺ εἶναι πιὸ ὀξὺς ψυχολογικά, σημείωσε ὅτι οἱ ἐπιστολές του εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀσαφεῖς καὶ περίπλοκες καὶ δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὶς ἄλλες παρατάξεις τῶν Παλαιοημερολιτῶν, ποὺ γνωρίζουμε».
«Οἱ πιὸ πολλὲς προσωπικότητες τῶν Παλαιοημερολογιτῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ ἐμᾶς χρησιμοποιοῦν αὐτὲς τὶς πολιτικὲς τεχνικὲς τοῦ π. Παντελεήμων καὶ εἶναι ἡ κύρια αἰτία τῆς ψυχρότητας ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ του καὶ τῶν ἐπισκόπων μας, τῶν ἱερέων καὶ τῶν λαϊκῶν».
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια τῶν ἀναφορῶν τοῦ π. Σεραφεὶμ γιὰ τοὺς Γ.Ο.Χ. ἡ ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ μείνει κρυφή, ὅταν αὐτὴ διαστρεβλώνεται οὔτε τὴν Μ. Ἑβδομάδα, ὅπως δὲν ἔμειναν κρυφὰ τὰ ἄλλα ψέματα καὶ οἱ ὕβρεις τους. Μπράβο «Δάσκαλε» ποὺ δίδασκες καὶ νόμο δὲν ἐκράτεις!
Καλὴ Ἀνάσταση
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.