Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ, αλλά αρνούνται να παύσουν την ΚΟΙΝΩΝΙΑ με τους ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ Οικουμενιστές!
Η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση της Αποτείχισης και ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ αποτελεί ΠΑΡΕΛΘΟΝ για τους αντι-Οικουμενιστές! 
Ο "Ο. Τ." εγκαλεί τους ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ που αρνούνται να συμμετάσχουν έστω και στον δικό τους ...ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟ, αλλ΄ όμως δικαιολογεί όσους κοινωνούν με τους Οικουμενιστές!

σιωπ  τν Καθηγουμένων τν . Μονν

το γίου ρους π τν κκλησιολογικν

παρεκτροπν το Οκουμενικο Πατριάρχου


ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΝ ΠΑΠΑΝ

ΩΣ ΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ,

ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ

ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ

ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ,

ΩΣ ΔΙΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ;

Ὕστερα ἀπ’ ὅσα άντιεκκλησιαστικ κα ντικανονικ σημειώθησαν κατ τ Συλλείτουργον τοΟκουμενικο Πατριάρχου μ τν παναιρετικν Πάπαν, ποος ντιμετωπίσθη ς κανονικς πίσκοπος κα ρχιερες–συλλειτουργς ναμένομεν τν θέσιν τν Καθηγουμένων (χι τς ερς πιστασίας) τν ερν Μονν το γίου ρους.
Ες τ Φανάριον σοπεδώθησαν δι μίαν κόμη φορν τδόγματα τς Πίστεως κα νεκηρύχθη ς κανονικς ρχιερες τς κκλησίας Πάπας μ νταλλαγν σπασμο πρ τς γίας ναφορς. συντριπτικ πλειοψηφία το πιστο λαο, πο παρηκολούθει π τηλεοράσεως τ Συλλείτουργον διερωτήθη «τί συμβαίνει» κα ες τς συζητήσεις λεγον:
«Μετ τος πολιτικος κα α κεφαλα τς ρθοδοξίας ξεπωλον τὰ ἱερ κα τ σια “τς Πίστεως”».
Μόνον ν λάχιστον τμμα τολαο κα ο πολται, ο ποοι εναι θεοι εναι ρθόδοξοι Χριστιανοκατ ̓ νομα κα χουν τυπικς σχέσεις μ τν κκλησίαν συνεφώνησαν μ τν σοπέδωσιν τν πάντων ες τν Πατριαρχικν . Ναν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μ σκοπν τν ψευδοένωσιν. δ προβληματισμς τν ντίμων κληρικν το μεγάλος. Τ διο κα πολλν Σεβ. Μητροπολιτν τς κκλησίας τς λλάδος, ο ποοι, ταν πληροφορήθησαν τ σα συνέβησαν ες τ Φανάριον μ τν «γιώτατον»–αρεσιάρχην Πάπαν, επον: « Βαρθολομαος τ παρατραβάει, σκανδαλίζει κλρο κα λα κα κλονίζει τ θεμέλια τς Πίστεως».
Προσφάτως κκλησία τς λλάδος πεφάσισε ν διακόψη τς συμπροσευχάς, ες τ πλαίσιον το Παγκοσμίου Συμβουλίου κκλησιν Αρέσεων κα ν καταγγείλη τ διέξοδα μ τος διεξαγομένους θεολογικος διαλόγους, μ λους τος τεροδόξους.
Μόνον κκλησία τς Κρήτης κατ γιον ρος συμπλέουν μ τΟκουμενικν Πατριαρχεον κα ς κ τούτου δν βλέπουν τν καταφρόνησιν τν ερν Κανόνων τς κκλησίας κα σιωπον π τν κκλησιολογικν παρεκτροπν τοΟκουμενικο Πατριάρχου. πιστς λαός, ποος δν ντιμετωπίζει τ γιον ρος ς τουριστικν θέρετρον, εχε τν λπίδα τι οτο, ς κρόπολις τς ρθοδοξίας, θ μίλει. Δυστυχς ο Καθηγούμενοι το γίου ρους ετε πειλονται ετε τρομοκρατονται π τ Οκουμενικν Πατριαρχεον, δν ποφασίζουν νὰ ἐκδώσουν ν προσεκτικν κείμενον (διακήρυξιν), μ τν ποίαν νκαλον τν πνευματικν πατέρα, τν Οκουμενικν Πατριάρχην, νπαύση τς κκλησιολογικς παρεκτροπάς, τς συμπροσευχς κα τσυλλείτουργα μ τν Πάπαν.
ποδέχονται ο Καθηγούμενοι τν ερν Μονν το γίου ρους τι αρεσιάρχης Πάπας εναι:
1ον) γιώτατος;
2ον) Κανονικς πίσκοπος κα Συλλειτουργός;
ποδέχονται πίσης τι ρθοδοξία εναι διηρημένη (πλς) μ τν Παπισμόν, ταν κόμη κα ες τ σχολικ βιβλία διδάσκετο τι πρξε Σχίσμα κα Αρεσις;
ποδέχονται τι ο Παπικο κα λοι ο λλοι τερόδοξοι χουν κανονικν τό μυστήριον το Βαπτίσματος κα ρα σοι ξ ατν πανέρχονται ες τν ρθοδοξίαν ν πανέρχωνται νευ Βαπτίσματος κα δι πλο Χρίσματος.
ποδέχονται τι ρθόδοξος κκλησία κατέχει ν τμμα τς ληθείας τς Πίστεως, ς διεκήρυξαν Οκουμενικς Πατριάρχης καΠάπας ες τ εροσόλυμα;
Γνωρίζουν τι δι τς προαναφερομένης θεωρίας τι λεηλατεται τ Σύμβολον τς Πίστεως κα νισχύεται παναιρετικ θεωρία τν κλάδων;
Ες τ νομα τν λατινοφρόνων γιναν σφαγα γιορειτν π Πατριάρχου Βέκκου. Τ αμα των, τμαρτύριόν των, θυσία των, διότι ρνήθησαν ν ποταχθον, εναι γνωστ ες τν ντιμον κλρον καες τν πιστν λαν. Πς τιμ τὸ Ἅγιον ρος τος σφαγιασθέντας μοναχούς, ο περισσότεροι τν ποίων νκον ες τν ερν Μονν Ζωγράφου;
σιωπ τν Καθηγουμένων τοῦ Ἁγίου ρους δν μοιάζει μ τν σιωπν το Χριστο π Σταυρο.
Τότε τ ποίμνιον λάχιστον κα οἱ ἐχθρο πολλοί. Σήμερον τ πράγματα εναι διαφορετικά. πάρχει σταύρωσις τς λληνορθοδοξίας:
Τ δόγματα νοθεύονται, τ σλμ «καλπάζει» ες τν λλάδα, ὁ ὑπουργς ξωτερικν μιλε καδι πολιτιστικν κληρονομίαν τς θωμανικς Ατοκρατορίας ες τν λλάδα, δρύεται τμμα σλαμικν Σπουδν ες τν Θεολογικν Σχολν Θεσσαλονίκης, Αρεσιάρχης Πάπας ποκαλεται «γιώτατος πίσκοπος», «κκλησία» του «γινε» κανονική, σώζουσα καὶ Ἀποστολική. «γιώτατος» Πάπας, ποος διακηρύσσει τ «λάθητον», τ ποον εναι «προνόμιον» το πραγματικο Θεο. λπς τς ναστάσεως δι τν Πατρίδα μας κα τν λληνορθοδοξίαν δν φαίνεται ες τ «βάθος το τονελ».
Ες ατς τς δυσκόλους στιγμς χουν δικαίωμα ο Καθηγούμενοι το γίου ρους ν σιωπον; Ερίσκονται τόσον μακρυὰ ἀπ τν γωνίαν τν λληνορθοδόξων; χομεν πολλς νδείξεις τι ρκετο Καθηγούμενοι το γίου ρους θέλουν ν ντιδράσουν δυναμικς κα ν κφράσουν τς διαμαρτυρίας των γραπτς, λλτρέμουν τν «ργν» το Οκουμενικο Πατριάρχου. φείλομεν ντος πενθυμίσωμεν τι διοικητικς πάγονται α . Μοναί των ες τ Οκουμενικν Πατριαρχεον.
Ατ συνέβαινε πάντοτε. λλ τὸ Ἅγιον ρος το ταυτισμένον μτν σκησιν, τν μολογίαν, τν περάσπισιν τς Πίστεως κα τς λληνορθοδοξίας. Σήμερον μφανίζεται ς «αχμάλωτον» ες τΟκουμενικν Πατριαρχεον κα κάποιους κπροσώπους του ες τὸ Ἅγιον ρος. Ο Καθηγούμενοι μως κα ο μοναχο δν ερίσκονται ες τ γιον ρος, δι ν κάνουν πακον ες τ Οκουμενικν Πατριαρχεον. Ερίσκονται κε διν κάνουν σκησιν, ν κάνουν μολογίαν Πίστεως, ν σώσουν τν ψυχήν των κα τς ψυχς τν ερισκομένων κτς γίου ρους, ν περασπίζωνται τν Πίστιν κα ν κάνουν ντιαιρετικν γνα, ς δι παράδειγμα εναι παναίρεσις το οκουμενισμο καὶ ἡ αρεσις το Παπισμο, π τν ποίαν πηγάζουν λαι α αρέσεις κα τ κινήματα θεΐας.
Ο καθηγούμενοι, ο ποοι διαφωνον μτς κκλησιολογικς παρεκτροπς το Οκουμενικο Πατριάρχου, φείλουν ετε μεμονωμένως ετε «μαζικς» ν καταθέσουν τς διαφορετικς θέσεις των.
«θρόνος» ες τ γουμενοσυμβούλιον δν χει οδεμίαν ξίαν, ταν δι τς σιωπς συγκαλύπτονται γκλήματα κατ τν ερν Κανόνων κα τς ρθοδόξου κκλησιολογίας.
Προέχει περάσπισις τς Πίστεως, τν δογμάτων, τν ερν Κανόνων κα το ρθοδόξου φρονήματος. χουν ντιληφθ τι συμπλέουν σιωπηρς μ τν φιλοπαπικν κα φιλοοικουμενιστικν «γραμμν» το Φαναρίου, δι τς φωνίας των;
Γ. ΖΕΡΒΟΣ (Ὀρθόδοξος Τύπος", 12.12.2014) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.