Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Και ο μητροπολίτης Ναυπάκτου αποδεικνύει ότι "Ώδινεν όρος και έτεκεν" όφιν!

 Επιστολή Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου για τη Μεγάλη Σύνοδο


Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ  φράση "ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν", ποὺ (κατὰ τὰ λεξικά) λέγεται «γι’ αὐτὸν ποὺ καταβάλλει ἢ παριστάνει ὅτι καταβάλλει πάρα πολὺ μεγάλη προσπάθεια, ἔχει ὅμως μικρὸ ἕως μηδενικό ἀποτέλεσμα».
Στὴν περίπτωση ὅμως, τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμα χειρότερα, τόσο, ὥστε θὰ μπορούσαμε (ἀντὶ τῆς παραπάνω φράσεως) νὰ ποῦμε ὅτι «ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν ὄφιν δηλητηριώδη»!
Καὶ οἱ σεβαστοὶ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἱερωμένοι καὶ θεολόγοι, ἀνέχτηκαν αὐτὴν τὴν τερατοδημιουργία μὲ τὸν χαρτοπόλεμο ποὺ ἐπὶ τόσες δεκαετίες διεξάγουν· καὶ τώρα, ἐνῶ βρίσκονται μπρὸς στὴν «ἀνακάλυψη» τοῦ δηλητηριώδους ὄφεως, δυστυχῶς, δείχνουν νὰ συνεχίζουν τὸν ἴδιο χαρτοπόλεμο:
ἐπιδίδονται στὴν συγγραφὴ (καλὸ καὶ ἐποικοδομητικὸ αὐτό, ἀσφαλῶς) ἐπιστολῶν, ἐπισημάνσεων καὶ κριτικῶν ΜΟΝΟΝ, ἀντὶ νὰ ἐγκαλέσουν τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς συνεπισκόπους του καὶ νὰ ἀπαιτήσουν ἐπιτέλους ἀπ’ αὐτούς –ἔστω στὸ “παρὰ πέντε”– νὰ «ὀρθοτομήσουν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας».
Ἀλλὰ τὸ οἰκουμενιστικὸ πνεῦμα τῆς "εὐγενείας" καὶ τῆς "ἀνοχῆς", ποὺ σὲ θέματα αἱρέσεων δὲν ταιριάζει, ἔχει εἰσχωρήσει στὴν Ἐκκλησία μας. Ὡς ἐκ τούτου, ἀρνοῦνται νὰ ἀπαντήσουν στὸ διὰ ταῦτα:
Τί θὰ κάνουν, ὅταν ἡ Σύνοδος θὰ ἐπιμείνει στὴν γραμμὴ ποὺ χάραξαν οἱ Οἰκουμενιστὲς σύνεδροι-Ἀρχιερεῖς;
Θὰ διακόψουν τὸ Μνημόσυνο τῶν ἤδη αἱρετικῶν ἐκ τῶν ἀποφάσεων ποὺ λαμβάνουν, ἐκ τῶν παραβάσεων Ἱ. Κανόνων ποὺ διαπράττουν, ἀλλὰ καὶ ἐξαιτίας τῶν κακοδόξων κηρυγμάτων καὶ διακηρύξεών τους;
῍Η θὰ συνεχίσουν νὰ κοινωνοῦν μαζί τους;
Μᾶλλον θὰ συνεχίσουν τὴν κοινωνία ἕως τὸ "κοινὸ ποτήριο"! Δηλ. θὰ ἀρνοῦνται νὰ διαχωρίσουν τὴν θέση τους ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές ὡς τὸ τέλος!

Ἀρ. Πρωτ.: 70
Ναύπακτος, 5 Μαρτίου 2016

Πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάν. Γενναδίου 14,  11521  Ἀθήνας
Μακαριώτατε Πρόεδρε,
 χοντας ὑπ' ὄψη τό ὑπ' ἀριθµ. Πρωτ. 755/351/16-02-2016 Συνοδικό ἔγγραφο, µέ τό ὁποῖο καλούµαστε νά καταθέσουµε τίς ἀπόψεις µας γιά τά κείµενα πού πρόκειται νά συζητηθοῦν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἔχω νά καταθέσω τά ἀκόλουθα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.