Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

«Τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων»; Η Εκκλησία μας είναι ΜΙΑ, αλλά, μία από τις πολλές!

 Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Είρηναῖος:

Γιατὶ ἡ Σύνοδος δὲν εἶναι Οἰκουμενική!!!

(Τετάρτη. 1/6/2016 22:40-23:20 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ CRETA. Ἐκπομπή:
Ἐκτακτη Ἐπικαιρότητα. Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα)

Δημοσιογρ:- Ἔχουν καταγραφεῖ ἱστορικὲς Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι στὴν πορεία τῶν αἰώνων. Ἡ προσεχὴς δὲν εἶναι Οἰκουμενική...
Σεβ. Εἰρηναῖος:- Ναί! Ναί! Διότι δὲν μετέχουν οἱ ἄλλες ἐκκλησίες. Μετέχει μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καὶ μεῖς ἔχομε τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Δὲν ἔχει ἡ Σύνοδος καμμιὰ σχέσι μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία ἤ μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλον.
Δημοσιογρ:- Γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο δὲν ὁρίστηκε Οἰκουμενική; Ἀπὸ ἀνησυχία στὴν ἱεραρχία, μήπως ὑπάρξουν ἀντιδράσεις;
Σεβ. Εἰρηναῖος:- Ὄχι. Μόνο γιὰ τὸ λόγο ὅτι οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι παληὰ εἶχαν τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν Χριστιανῶν, ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν. Μετὰ τὸ 1054, ποὺ ἔγινε τὸ σχίσμα, δὲν συμπορευόμαστε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολική. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ Σύνοδος ἡ δική μας, ποὺ θὰ γίνει σὲ λίγο, εἶναι σύνοδος μόνο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, γι’ αὐτὸ δὲν εἶναι Οἰκουμενική.

(Σχόλιο: Τόσο ἁπλὰ καὶ καθαρά. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐκκλησίες. Ἄρα δὲν μπορεῖ νὰ κάνει Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Προφανῶς, σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν ἄποψι, τὸ «Μία, Ἀγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία» τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, θὰ ἦταν ρεαλιστικώτερο νὰ ἐπαναδιατυπωθεῖ «Μία ἀπὸ τὶς πολλές».
    Ἐπίσης τὰ ὅσα ἐπαναλαμβάνονται στὸ κείμενο: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο» περὶ πολλῶν ἐκκλησιῶν -καὶ γιὰ τὴν προσπάθεια ἑνότητός τους (καὶ ὄχι γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν ἀπομακρυνθέντων στὴν Ἐκκλησία, ἐφ᾿ ὅσον τὸ θέλουν)- δὲν εἶναι διατυπώσεις γιὰ νὰ «περιγράψουν» τὰ αἱρετικὰ μορφώματα καὶ τὰ λένε συγκαταβατικῶς «ἐκκλησίες», ἀλλὰ εἶναι ἔκφρασις τοῦ τί πιστεύουν καὶ φρονοῦν γιὰ  τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς αἱρετικοὺς οἱ συγκεκριμένοι Ποιμένες μας. Τὶς θεωροῦν κανονικὲς ἐκκλησίες ποὺ ὅλες μαζὶ συναποτελοῦν τὴν Οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ κάνει Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, διότι δὲν «μετέχουν» καὶ οἱ ἄλλες ἐκκλησίες, ὅπως λέγει ὁ Σεβασμιώτατος!!!)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.