Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

"Σαν κάτι …οὐρανοκατέβατο"! Να, πώς βιώνουν οι Επίσκοποι της «Αγίας Συνόδου» την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος!!!

Ο Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης Ατλάντας Αλέξιος μιλάει για την εμπειρία του από τις εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου


«Στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο βιώσαμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος»
  Μητροπολίτης Ατλάντας Αλέξιος:
    «Ἐμεῖς διαφοροποιούμεθα ἀπὸ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες στὸ ὅτι πιστεύουμε στὸ Συνοδικὸ σύστημα, στὴ συνοδικότητα τῆς Ἐκκλησίας» [Ὥστε μόνο σ’ αὐτὸ «διαφοροποιούμεθα»; Σ’ ὅλα τ’ ἄλλα εἴμαστε κι ἐμεῖς ἐκκλησίες, ὅπως κι αὐτοί;]. Ζοῦμε τώρα, γιὰ παραπάνω ἀπὸ χίλια χρόνια χωρὶς νὰ ἔχουμε πραγματώσει μία συνάντηση γιὰ νὰ ἐμπεδώσουμε αὐτὸ ποὺ λέμε ὅτι εἴμαστε Συνοδικὴ Ἐκκλησία». [σ.σ.: Σοφέ μας μητροπολίτα, ἂν ἡ συνοδικότητα εἶναι ἕνα οὐσιαστικὸ στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησίας, καὶ δὲν τὸ ζοῦμε ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια, τότε τί Ἐκκλησία εἴμαστε; Μήπως, δὲν ἔχετε καταλάβει τί εἶναι συνοδικότητα;].
    «Βρισκόμαστε ἐδῶ (στὴν «Ἁγία» Σύνοδο) γιὰ νὰ δεχτοῦμε τὴν ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιὰ τὸ ποιό εἶναι ὀρθό. [Ἄδικα περιμένετε. Κάποιοι ἄλλοι, κάτοχοι ἄλλου πνεύματος, ἔχουν ἀποφασίσει γιὰ σᾶς, τί εἶναι ὀρθό! Ἐσεῖς, ἁπλὰ θὰ τὸ ψηφίσετε!]. Μέσα στὴν Ἐκκλησία πρέπει νὰ πηγαίνουμε μὲ καθαρὸ μυαλὸ καὶ ἀνοικτὴ καρδιά… καὶ στὴ συνέχεια θὰ ἔλθει τὸ Πανάγιο Πνεῦμα ποὺ θὰ δώσει τὶς ἀπαντήσεις. Μέσα μου πιστεύω, ποὺ ἤδη ἔχουν περάσει τρεῖς ἡμέρες,  ὅτι ὑπάρχει χαρὰ μεταξύ μας (στὴ Σύνοδο)· ὑπάρχει μία αἴσθησις ὅτι μπορῶ νὰ ἐκφραστῶ ὅπως ἐγὼ τὸ πιστεύω, ὄχι μόνο διανοητικὰ ἀλλὰ καὶ καρδιακά. Ὑπῆρξαν ἄνθρωποι π.χ., ποὺ ἐσηκώθησαν (νὰ μιλήσουν) καὶ προτοῦ νὰ ἀναφερθοῦν…, εἶπαν, συμφωνῶ μὲ τὸν τάδε, ἀλλὰ διαφωνῶ σ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Αὐτὸ εἶναι γιὰ μένα κάτι, κάτι, κάτι …οὐρανοκατέβατο, κάτι Ἅγιο Πνεῦμα. Λοιπόν, στὶς ἡμέρες ποὺ κάνουμε τὶς συνεδριάσεις αὐτές, πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ἔχουμε τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.