Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ο Ναυπάκτου ικανοποιήθηκε που ο Πατριάρχης τον ονόμασε μεγάλο θεολόγο, ισάξιο του Μεγάλου αιρετικού, Ιωάννη Ζηζιούλα!!!

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Ναυπάκτου ερόθεος: «Τὸ Μήνυμα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου θὰ εἶναι πολὺ σημαντικό, γιατὶ παρουσιάζει τὸ λόγο τῆς Ἐκκλησίας»!
   Κατὰ τὸν μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱερόθεο, ἡ ἐν Κολυμπαρίῳ Σύνοδος (ποὺ προετοίμασε ἡ ἀφρόκρεμα τῶν Οἰκουμενιστῶν Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης καὶ Ἰωάννης Ζηζιούλας), 
εἶναι πράγματι  μιὰ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»!
   Καὶ πῶς νὰ μὴν εἶναι «Ἁγία καὶ Μεγάλη» ἀφοῦ σ’ αὐτὴν συμμετέχουν μεγάλα θεολογικὰ ἀναστήματα τῆς περιοπῆς τοῦ Μεγάλου αἱρετικοῦ Ἰωάννη Ζηζιούλα καὶ τοῦ Ἱερόθεου Βλάχου, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς συζητήσεις τους ἀνέβασαν "τὸ χαλαρὸ" προφὶλ τῆς Συνόδου σὲ "ὑψηλὰ θεολογικὰ ἐπίπεδα", ὅπως χαρακτήρισε ὁ κ. Ἱερόθεος τὴν συζήτησή του μὲ τὸν Μεγάλο αἱρετικὸ Ζηζιούλα;
    Τὰ θέματα, μᾶς εἶπε ὁ κ. Ἱερόθεος, «εἶχαν προετοιμαστεῖ ἀπὸ τὶς ἐπιτροπὲς καὶ εἶχαν ὑπογραφεῖ  ἀπὸ τοὺς προκαθημένους... Ἔχουμε τὰ πρῶτα κείμενα μὲ τὶς ἀλλαγές (συνεχίζει), τὰ ὁποῖα βέβαια θὰ τὰ ὑπογράψουμε»!».
    Ὅλα καλὰ κι ὅλα ὡραῖα, λοιπόν! Καμιὰ ἔνσταση δὲν διατυπώνει ὁ Ναυπάκτου για τὴν πρωτοφανὴ αὐτὴ καὶ ἀμάρτυρη στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία διαδικασία «προετοιμασίας» τῆς Συνόδου καὶ «ὑπογραφῆς» τῶν Πρακτικῶν της! Καί, βέβαια, θὰ τὰ ὑπογράψει, γιατὶ τὰ βρίσκει «Ὅλα καλὰ κι ὅλα ὡραῖα»!
    Καὶ συνεχίζει ὁ Ναυπάκτου ἀνταποδίδοντας φιλοφρονήσεις στὸν Οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος τὸν χαρακτήρισε μεγάλο θεολόγο ἰσάξιο τοῦ Ζηζιούλα!
   «Οἱ συνεδριάσεις γίνονται μ’ ἕνα πολὺ καλὸ τρόπο· ὁ Πατριάρχης διευθύνει, θὰ ἔλεγα ἄριστα, τὶς ὅλες αὐτὲς συζητήσει, διευθύνει τὶς συζητήσεις μὲ νηφαλιότητα, μὲ ψυχραιμία, μὲ χιοῦμορ καὶ νομίζω ἐξελίσσονται πάρα πολὺ καλῶς τὰ θέματα. Μπορεῖ ὁ καθένας νὰ παίρνει ἐλευθέρως τὸ λόγο· ὑπάρχουν στιγμὲς ποὺ ἡ συζήτηση γίνεται σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο...
   »Τὴν πρώτη ἡμέρα συζητήθηκε τὸ θέμα τοῦ προσώπου. Ἐκεῖ ὑπάρχει μιὰ διαφορετικὴ τοποθέτηση μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου, ἔγινε μιὰ ἰδιαίτερη συζήτηση σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο, εἶπα τὰ ἐπιχειρήματά μου, ἀντεῖπε ἐκεῖνος καὶ χρειάστηκε νὰ δευτερολογήσω… Ὁ Πατριάρχης τότε εἶπε ὅτι χουμε νὰ κάνουμε μὲ δύο μεγάλους θεολόγους, τὸν Περγάμου καὶ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ θέματα αὐτά, ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω ὅλες αὐτὲς τὶς λεπτομέρειες (σ.σ.: τῶν μεγάλων αὐτῶν θεολόγων!!! Σᾶς δούλευε ψιλὸ γαζὶ γιὰ τοὺς σκοπούς του, ἀλλὰ δὲν θελήσατε νὰ τὸ καταλάβετε! Ἂν π.χ. εἴχατε πράξει ὅ,τι ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ὁ ἅγιος Μάξιμος, θὰ βλέπατε πόσο μεγάλο θεολόγο θὰ σᾶς χαρακτήριζε! Τώρα εἶστε "μεγάλος" μόνο ὡς πρὸς τὴν ἄρνηση Ὁμολογίας καὶ συμβιβασμοῦ διὰ τοῦ χαρτοπολεμικῆς τακτικῆς ἀναποτελεσματικοῦἀγώνος!). Ὁ μητροπολίτης Ἰλιοῦ μοῦ ἔλεγε ὅτι ἦταν πολὺ σημαντικὴ ἡ δική μου παρέμβαση (σ.σ.: Βέβαια, «ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου» ἀβαρία στὰ τῆς Πίστεως, μὲ ἀντάλλαγμα τοὺς ἐπαίνους τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη).
   «Τὸ Σάββατο θὰ διαβαστεῖ τὸ Μήνυμα, τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι, νομίζω, πολὺ σημαντικό, γιατὶ παρουσιάζει τὸ λόγο τῆς Ἐκκλησίας στὸν σημερινὸ ἄνθρωπο. Οἱ συζητήσεις διεξάγονται σὲ ὑψηλὸ θεολογικὰ ἐπίπεδο, ἀλλες φορὲς σὲ χαλαρότερο ἐπίπεδο, ἐν πάσῃ περιπτώσει πάντοτε ἐποικοδομητικό»!
    Νά, λοιπόν, γιατί ἀ κ ό μ α (ἀπὸ τὸ 2012) δὲν ἀπαντήσατε στὸ ἐρώτημά μας: Ἀφοῦ δέχεσθε ὅτι ὑπάρχει αἵρεση μὲ τὸ ὄνομα Οἰκουμενισμός, πεῖτε μας καὶ τὰ ὀνόματα τῶν Οἰκουμενιστῶν. Εἶναι ΑΟΡΑΤΟΙ οἱ ἀρχηγοὶ αὐτῆς τῆς αἱρέσεως; Δὲν ἔχουν ὄνομα; Κατονομάστε τους γιὰ νὰ τοὺς ἀποφεύγουν οἱ πιστοί! 
   (Ὑπ' ὄψιν ὅτι τὸ ἐρώτημα αὐτὸ σᾶς τὸ ἀπευθύναμε δημοσίως καὶ πολλὲς φορές, καὶ δημοσίως μοῦ εἴπατε ὅτι εἴχατε ἀρχίσει νὰ ἀπαντᾶτε, ἀλλὰ τελικά (γιὰ τοὺς λόγους σας) δὲν ὁλοκληρώσατε τὴν ἀπάντησή σας!).
Π.Σ.


    
   Σχετικὰ μὲ τὶς διεργασίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης συνόδου ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν ἕδρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης στὸ Κολυμπάρι Χανίων, μίλησε ἀποκλειστικὰ στὸ «Nafpaktianews» ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος μετέχει τῆς Συνόδου ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Παρέμβαση Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιὰ τὶς Νέες Χῶρες

Παρέμβαση Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιὰ τὶς Νέες Χῶρες, ἀπὸ τὸ orthodoxia.info
Παρέμβαση Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιὰ τὶς Νέες Χῶρες

Ἀπὸ τὸ ἄρθρο «Οι δεσμεύσεις του Πατριάρχη και η παρέμβαση του Ναυπάκτου για τις Νέες Χώρες» τοῦ δημοσιογράφου Ἀνδρέα Λουδάρου στὴν ἰστοσελίδα (http://orthodoxia.info)
'Iδιαίτερα ενδιαφέρουσα και καθοριστική για την συζήτηση γύρω από το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας της Ελλάδος και Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήταν η παρέμβαση του μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεου, που όπως αποκαλύπτει το orthodoxia.info έθεσε εμμέσως πλην σαφώς το θέμα του εκπροσώπου του Πατριαρχείου στην Αθήνα. 
Αναλυτικότερα, η παρέμβαση του μητροπολίτη Ναυπάκτου έχει ως εξής:
Παρέμβαση Ναυπάκτου
 «Ήθελα να στηρίξω την άποψη του Μακαριωτάτου, ότι δεν επρόκειτο για μια καχυποψία της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά για το ότι σε διάφορες εκκλησιαστικές περιοχές μπορεί να δημιουργηθούν, όπως το είπε, αποσχιστικές και αυτόνομες τάσεις από κάποιους φιλοπρωτεύοντες Κληρικούς. Επομένως αυτό δεν αναφερόταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκι έχει πεί ότι συνδέεται πολύ στενά η ιστορία με την θεολογία, και πολλές φορές αναμειγνύεται και η θεολογία με την πολιτική. Υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις κάθε Εκκλησίας με άλλες Εκκλησίες. Γι’ αυτό ετέθη αυτό το θέμα.
Γνωρίζουμε, όμως, την δική Σας αγάπη και τον σεβασμό που έχετε και προς την Εκκλησία μας. Αλλά γνωρίζετε και Σείς την αγάπη και τον σεβασμό τον οποίον έχουμε απέναντί Σας και ξέρετε ότι πολλοί από μας, και εγώ, σε περιόδους δύσκολες στηρίξαμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Εμείς θεωρούμε στην Εκκλησία της Ελλάδος μεγάλη ευλογία από τον Θεό ότι είμαστε, όπως μας αποκαλείτε, αδελφή Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και πρωτότοκη θυγατέρα, θυγατέρα της Πρωτοθρόνου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και έχουμε αυτήν την ποικιλότροπη επικοινωνία.
Μεγαλώσαμε σε μια ιδιαίτερη σχολή, τουλάχιστον εγώ, στην σχολή του Μητροπολίτου Ιωαννίνων Θεοκλήτου, ο οποίος θεωρούσε ευλογία ότι στην Εκκλησία της Ελλάδος έχουμε το αρχαίο συνοδικό σύστημα, πάντοτε σε συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Θυμάμαι το 1999 που είχατε έλθη, Παναγιώτατε, στην Αθήνα, είχατε πεί εντός της Ιεραρχίας ακριβώς αυτό που είπατε τώρα, ότι δεν ζητούμε τίποτε, δεν παραχωρούμε τίποτε, δεν θέλουμε καμμία τροποποίηση και αλλαγή.
Έχετε την σοφία και την διάκριση, και παρακολουθούμε και αυτές τις ημέρες τον τρόπο με τον οποίον ενεργείτε, την νηφαλιότητα την οποία έχετε, την ψυχραιμία την οποίαν έχετε, και τον σεβασμό σε όλες τις προτάσεις που τίθενται.
Γνωρίζουμε ότι στην θεολογική γλώσσα υπάρχει ένας όρος που λέγεται συνέργεια, θεολογική συνέργεια, ο Θεός είναι ο ενεργών και ο άνθρωπος ο συνεργών. Και εκείνο που εγώ θα παρακαλούσα, και νομίζω και εξ ονόματος πολλών αδελφών, είναι αυτός ο υπέροχος θεολογικός λόγος να εφαρμόζεται σε όλες τις πράξεις της Εκκλησίας μας, και για να αίρωνται οι τυχόν καχυποψίες, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μην υπεισέρχωνται τρίτοι στις σχέσεις Σας με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Οπότε οποιοδήποτε πρόβλημα αναφύεται, να επιλύεται με ένα τηλεφώνημα ή με μια επικοινωνία, ώστε να μην υφέρπουν αυτές οι αποσχιστικές και αυτονομιστικές έξωθεν δυνάμεις που δυστυχώς πολλές φορές τις εκμεταλλεύονται φιλοπρωτεύοντες Κληρικοί.
Εμείς σεβόμαστε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και, αν μου επιτρέπεται να πω, σεβόμαστε ιδιαιτέρως Εσάς».
Ἱερὰ Μητρόπολις Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.

http://aktines.blogspot.gr/2016/06/blog-post_184.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.