Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Οριακή γελοιότης! Απίστευτη προπαγάνδα σε αρχαΐζουσα!

Ἔτσι ἐκπαιδεύουν τοὺς μαθητές τους
οἱ καθηγητὲς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης;


Ψήφισμα της Πατριαρχικής Σχολής Κρήτης για την Μεγάλη Σύνοδο 


να Ἀνακοινωθέν-Ψήφισμα ντροπῆς γιὰ τὴν «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» ἐξέδωσε ἡ Πατριαρχικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Κρήτης. Τὸ διαβάσαμε καὶ τρίβαμε τὰ μάτια μας. Ἔτσι ἐκπαιδεύουν τοὺς μαθητὲς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς οἱ κ.κ. καθηγητές; Ψάξαμε στὸ ἱστολόγιο τῆς Σχολῆς καὶ βρήκαμε τὰ ὀνόματα τῶν μόνιμων καθηγητῶν τῆς Σχολῆς (ἐδῶ) ποὺ εἶναι τὰ ἑξῆς: Απόστολος Μπουρνέλης, Μιχαήλ Στρουμπάκης, Χριστόφορος Αρβανίτης, π. Αυγουστίνος Μπαϊραχτάρης, Εμμανουήλ Δουνδουλάκης, Ιωάννης Λίλης, Επίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος Γρινιεζάκης.
Καὶ θὰ θέλαμε νὰ μάθουμε (γιὰ νὰ πληροφορηθοῦμε τὴν ποιότητα τῆς δουλειᾶς ποὺ γίνεται στὶς Ἐκκλησιαστικὲς Πατριαρχικὲς Σχολές): Τὸ περιεχόμενο τοῦ ψηφίσματος τὸ προσυπογράφουν ὅλοι οἱ καθηγητές; Δηλώνουν στὸ ψήφισμα:
«Ἡ ἡμετέρα Ἐκπαιδευτικὴ Κοινότης… συνωδὰ καὶ τῇ ὑπ’ ἀριθ. 429/7-3-2016 Ἐγκυκλίῳ τοῦ κατὰ Κρήτην Σχολικοῦ Συμβούλου (θεολόγων), ἐπωμίσθημεν, ἁμιλλώμενοι μετὰ ζήλου, τὴν πρωτοβουλίαν καὶ εὐθύνην τῆς καταλλήλου καὶ ἐμπεριστατωμένης ἐνημερώσεως τῆς ἱεροσπουδαστικῆς Κοινότητος διὰ μαθησιακῶν δράσεων, μετὰ διδακτικῶν θεμάτων, ἐπὶ τῇ συγκλήσει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου»!
Ἄρα ἡ «κατάλληλος καὶ ἐμπεριστατωμένη ἐνημέρωσις» εἶναι ἡ ἀπίστευτη αὐτὴ προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς Συνόδου;

Ψήφισμα της Πατριαρχικής Σχολής Κρήτης για την Μεγάλη Σύνοδο

  Διαβάστε παρακάτω το ψήφισμα για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που θα συγκληθεί στην Κρήτη, το οποίο εξέδωσε η Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης.
 


Το ψήφισμα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.