Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Οι αντι-Οικουμενιστές πολεμούν μια Αίρεση ...χωρίς αιρετικούς!!!

  Λάβαμε ἕνα e-mail ἀπὸ τοποθέτηση τοῦ π. Πέτρου Χίρς περὶ τῶν ὀνομάτων τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν σὲ κάποια «Σύναξη», ποὺ κάποιος ἀδελφὸς ἀπομαγνητοφώνησε καὶ μᾶς τὴν ἔστειλε. Διαγράφουμε δύο ὀνόματα, ποὺ ὁ π. Πέτρος εἶχε τὸ θάρρος νὰ ἀποκαλύψει, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε, ἂν θέλει καὶ νὰ τὰ γνωστοποιήσουμε δημόσια.   
   Δυστυχῶς τὸ ἀκροατήριο δεκάδων Ποιμένων δὲν τόλμησε νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν λογικὴ τοῦ π. Πέτρου. Ἔτσι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς συνεχίζουν τὸν χαρτοπόλεμο, ἐμπίπτοντας μάλιστα στὴν αἵρεση τοῦ «ὀνοματοκρυπτισμοῦ», ὅπως χαρακτήρισε αὐτὴ τὴν τακτικὴ ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ποὺ πρῶτος τὴν διέρχεται καὶ πολεμᾶ ὀπισθοχωρώντας. Κι αὐτό, γιατί, ἂν κατονομάσουν δημόσια καὶ ἐπίσημα ὅτι ὁ τάδε καὶ ὁ τάδε Πατριάρχης καὶ Ἐπίσκοπος εἶναι αἱρετικός, πρέπει νὰ διακόψουν τὴν κοινωνία μαζί του!!!
    Ἐπειδή, ὅταν αὐτὰ τὰ διατυπώνει τὸ ἱστολόγιό μας δὲν λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν ἀπὸ τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστές, παραθέτουμε μὲ ἀκρίβεια, ὅσα -ἴδια- εἶπε ὁ π. Πέτρος.


π. Πέτρος Χίρς:
 
  «Χρόνια ἀπορῶ, πῶς ἔχουμε ἐνώπιόν μας μιὰ αἵρεση φοβερὴ καὶ δὲν ὑπάρχει αἱρεσιάρχης. Δὲν λέμε ὀνόματα καὶ δὲν λέμε ὅτι νά, αὐτός... Πάντοτε ὑπῆρχε αἱρεσιάρχης.  Ὁ …....... ............ (ἀποκαλύπτει τὸ ὄνομα) εἶναι ὁ σημερινὸς αἱρεσιάρχης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Γιατί δὲν τὸ λέμε; Γιατί κάνουμε οἰκονομίες πρὸς … …. …….…. ὅπως ὁ …….. …….. ; Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω αὐτό. Αὐτὴ τὴν πολιτική...· δὲν ἔχουμε πολιτικὴ στὴν Ἐκκλησία. Εἶναι κοσμικὴ ἡ νοοτροπία ποὺ μπαίνει, καὶ κάνουμε διάφορες κινήσεις, νομίζουμε ὅτι μὲ τὶς ἀνθρώπινές μας κινήσεις, κάτι θὰ κάνουμε. Εἶναι λάθος»!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.