Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Ενώ οι ανάξιοι της Αποστολής τους Επίσκοποι σιωπούν, εμείς δεν ξεχνάμε ότι η "νέα Εκκλησία" με Συνοδική επισημότητα είναι εδώ!

   
   Πολλοὶ κατηγόρησαν τοὺς 24 Ἑλλαδίτες Ἐπισκόπους (ποὺ συμμετεῖχαν στὴν Κολυμπάριο Σύνοδο τῆς Κρήτης), γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἀντέδρασαν καὶ ὑπέγραψαν τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις της (μὲ μία, ἄνευ οὐσιαστικῆς σημασίας ἐξαίρεση, ἀφοῦ ἦταν γνωστὸ ὅτι χρειαζόταν καὶ ἴσχυε ΜΟΝΟ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου).
  Ὅμως τὸ πρόβλημα εἶναι μεγαλύτερο, διότι οἱ κακόδοξες θέσεις ποὺ ὑπεγράφησαν στὴν Κρήτη ἐκυοφοροῦντο ἀπὸ καιρό· εἶχαν ἀνακοινωθεῖ π.χ. πρόσφατα, ἀπὸ βέβηλα Πατριαρχικὰ χείλη στὶς 29/8/2015 στὴν Σύναξη Ἱεραρχῶν στὸ Φανάρι, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν 30 περίπου Μητροπολίτες τῶν Νέων Χωρῶν! Καὶ δυστυχῶς οἱ συμμετέχοντες στὴν Σύναξη, ἄκουσαν καὶ δὲν τόλμησαν νὰ τὰ καταδικάσουν, νὰ τὰ ἀνατρέψουν! Δὲν τόλμησαν ἔστω ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅταν ἐπέστρεψαν στὶς Μητροπόλεις τους νὰ ἐνημερώσουν τὸ ποίμνιο ὅτι ὁ Πατριάρχης εἰσάγει καινὰ δαιμόνια!
   Ἄρα τὸ κακὸ εἶναι μεγαλύτερο. Οἱ Μητροπολίτες ποὺ ἀποδέχτηκαν ἢ σιώπησαν στὶς ἀλλοίωσεις τῆς Πίστεως, εἶναι διπλάσιοι στὸν ἀριθμό, ἀπ' ἐκείνους ποὺ εἶναι συνυπεύθυνοι γιὰ ὅλα ὅσα ἀποφασίστηκαν στὸ Κολυμπάρι!
   Ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἐπίσκοποι, τσιμουδιά!!! Ὄχι μόνο δὲν "ἐκσφενδονίζουν τοὺς λοιμώδεις λύκους", ἀλλὰ "συνευδοκοῦν"!  
  Ἡ κακοδοξία εἰσῆλθε στὴν Ἐκκλησία! Καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἐπιμένουν νὰ κοινωνοῦν μὲ τοὺς Ἐπισκόπους αὐτούς!

  Εἶπε, λοιπὸν στὶς 29/8/2015, ὁ κ. Βαρθολομαῖος τότε, προετοιμάζοντας τὸ κλίμα γιὰ ὅσα θὰ ἐπακολουθοῦσαν στὴν Σύνοδο:    "Ἡ συνύπαρξις καὶ συμβίωσις τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν λοιπῶν χριστιανῶν ἀποτελεῖ ἤδη ἀναπότρεπτον πραγματικότητα εἰς τὸν χῶρον τῆς Διασπορᾶς ἐξαπλουμένη ταχέως καὶ ἐντὸς τῶν ἄλλοτε ἀμιγῶς Ὀρθοδόξων ἐθνῶν καὶ κοινωνιῶν καὶ ὑποχρεοῦσα τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν νὰ προσαρμόσῃ διὰ τῆς οἰκονομίας τὴν ὅλην ποιμαντικὴν αὐτῆς ζωήν. Οὕτως, ἐπὶ παραδείγματι, ἡ αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μικτῶν γάμων ἀποτελεῖ πλέον πραγματικότητα, ἡ ὁποία ὑποχρεώνει τὴν Ἐκκλησίαν νὰ ἀποδεχθῇ τὴν μετὰ τῶν ἑτεροδόξων κοινὴν προσευχὴν  καὶ  λατρείαν,  ὅπερ  καὶ ἐφαρμόζει  ἤδη  εἰς πάσας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.
   Τοῦτο οὐδόλως ἀποτελεῖ ἐκτροπήν(!!!!!) ἐκ τοῦ θεμελιώδους στοιχείου διαχωρισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων ἐκ τῶν λοιπῶν χριστιανῶν, συνισταμένου εἰς τὴν ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ κοινωνίαν, ἥτις προϋποθέτει πλήρη συμφωνίαν ἐν τῇ πίστει τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου οὐδεμία οἰκονομία χωρεῖ" (Εἰσηγητικὴ ὁμιλία Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στὴ Σύναξη Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, 29 ΑΥΓ 2015).

Τὸ σχόλιό μας, τότε  (1 ΣΕΠ 2015):

    Νά, λοιπόν, ποὺ ἡ κακόδοξη διδασκαλία τοῦ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιου (σ.σ.: ὁ Παπισμὸς ἔχει μυστήρια, καὶ βάπτισμα, παντρεύει Ὀρθόδοξο μὲ Ρωμαιοκαθολικό) δικαιώνεται καὶ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη! Ἡ παρανομία τῶν μικτῶν γάμων, γίνεται πλέον καθεστώς! Διαστρέφει ἐδῶ ὁ πατριάρχης τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ δὲν σηκώθηκε κάποιος Ἐπίσκοπος νὰ τοῦ πεῖ ὅτι ἡ κατ’ Οἰκονομία ἀνοχὴ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ μικτοὺς γάμους, ἐδόθη ὑπὸ προϋποθέσεις καὶ ποτὲοἰκονομία στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν καθίσταται Ἀκρίβεια. (Νὰ τοῦ πεῖ) ὅτι, διακοινωνία δὲν ἔχουμε μόνο ὅταν ὑπάρχει συμμετοχὴ αἱρετικῶν στὴν Ὀρθόδοξη Θ. Εὐχαριστία, ἀλλὰ ὅταν συμμετέχουν αἱρετικοὶ καὶ στὰ ἄλλα μυστήρια! Ἀλλὰ ἡ νέα Ἐκκλησία εἶναι ἐδῶ, καὶ σ’ αὐτὴ συμμετέχουν κι οἱ ἄλλοι Ἐπίσκοποι, ἀφ’ ὅσον παραμένουν καὶ ἀνέχονται τὴν κακόδοξη διδασκαλία καὶ πρακτικὴ τοῦ …«Πρώτου» τῶν Ὀρθοδόξων!
    Ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι μ’ αὐτοὺς τοὺς ἐπισκόπους μᾶς διδάσκουν νὰ κοινωνοῦμε καὶ νὰ συμβουλευόμαστε οἱ, τάχα, ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ποιμένες, τὰ ἱστολόγια καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς λαϊκοί!
   Νά, καὶ τὰ ὀνόματα ὅσων συμμετεῖχαν τότε στὴν Σύναξη τοῦ Φαναρίου:
   «Τήν, Τρίτην, 1ην ἀρξαμένου μηνός Σεπτεμβρίου (2015), ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν ...Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημητρίου, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου, Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, δέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, λευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου, λεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, Δράμας κ. Παύλου, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Χίου κ. Μάρκου, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, ερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, Κίτρους κ. Γεωργίου, ωαννίνων κ. Μαξίμου, λασσῶνος κ. Χαρίτωνος, Γρεβενῶν κ. Δαβίδ καί Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου».
Πηγή: fanarion.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.