Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Τα σχετικά με το νέο βίντεο του αγίου Παϊσίου


Τα σχετικά με το νέο βίντεο

του αγίου Παϊσίου     Aναρτήθηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο ένα νέο και σπάνιο βίντεο του αγίου Παϊσίου. Δεν θα κρύψω τον πρώτο λογισμό που έκανα, ο οποίος αναγόταν στην σκοπιμότητα της προβολής του στην παρούσα χρονική συγκυρία. Όσο και να προσπαθήσεις να βάλεις καλό λογισμό, δεν είναι δυνατόν να πείσεις τον εαυτό σου, ότι το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε τυχαία, στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο για πρώτη φορά, αν και έχουν ήδη παρέλθει 24 έτη από τότε που δημιουργήθηκε. Αν κάνω λάθος ο Θεός να με
συγχωρέσει, αν δεν κάνω όμως, καλό θα ήταν να αναλογισθούν οι υπεύθυνοι της ανάρτησης, ότι οι άγιοι δεν πρέπει να είναι προϊόν εκμετάλλευσης για την εξυπηρέτηση οποιασδήποτε σκοπιμότητας.
     Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε υπήρχε σκοπιμότητα είτε όχι, όσοι είδαν το βίντεο οδηγήθηκαν σε κάποια βεβιασμένα και πρόχειρα συμπεράσματα τα οποία όμως δεν έχουν βάση, αν και οι επιπόλαιες αυτές εντυπώσεις ήταν αναμενόμενο να δημιουργηθούν σε ορισμένους. Εδώ ας βάλουμε τον καλό λογισμό για τους αδελφούς μας, πως τα συμπεράσματα αυτά και οι εντυπώσεις, τους δημιουργήθηκαν λόγω της αγνοίας τους για το πρόσωπο και τις απόψεις του αγίου. Ποια ήταν λοιπόν αυτά τα πρόχειρα συμπεράσματα από το βίντεο; Εφόσον, λέγουν, ο άγιος Παΐσιος ασπάστηκε (κτλ) τον Παναγιώτατο, άρα συμφωνεί με τον τρόπο της διαποιμάνσεώς του και τις επιλογές του και κάνει υπακοή. Άλλοι είπαν, τι διορατικός ήταν; Δεν θα ήξερε την εξέλιξη του Πατριάρχη, αν ήταν διορατικός;
  Για να αποδείξομε το άτοπο της σκέψεώς των, θα παραθέσουμε Πατερικά επιχειρήματα προς διόρθωσή τους, διότι φρονούμε, ότι η εκμετάλευση ή η παρερμηνεία των ενεργειών των αγίων, είναι βαρύτατο αμάρτημα. Και προς το συμφέρον μας είναι, εάν έχομε υποπέσει σε αυτο το αμάρτημα, να μετανοήσουμε.
     Οι άγιοι λοιπόν, δεν είναι διορατικοί 24 ώρες το 24ωρο, και αυτό είναι γνωστό σε όλους. Ο Θεός γνωρίζει πότε και για ποιον και γιατί θα φωτίσει ή δεν θα φωτίσει τον οποιονδήποτε χαρισματικό Γέροντα, ώστε να προβεί σε αντίστοιχη αποκάλυψη με την χρήση του διορατικού του χαρίσματος. Αντίστοιχη περίπτωση έχουμε με τον άγιο Θεόδωρο τον Συκεώτη[i]. Ο αιρετικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σέργιος (610-638) δεν είχε ακόμη ενθρονισθεί ως διάδοχος του Πατριάρχη Θωμά, που μόλις είχε κοιμηθεί (πεθάνει). Επειδή λοιπόν κάποιοι μοναχοί του αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου, θλιβόντουσαν για τον θάνατο του Πατριάρχου Θωμά, τους είπε ο άγιος:  «Να μην λυπάστε, διότι ο επόμενος Πατριάρχης (Σέργιος) θα μας αγαπήσει όχι λιγότερο από τον προηγούμενο»! Στην συνέχεια δε συμπλήρωσε ότι, ο Θεός τον επέλεξε (τον Σέργιο!). Απευθυνόμενος δε προς τον ειρημένο Πατριάρχη, δήλωσε προς αυτόν ότι: «Έχω εμπιστοσύνη στον Θεό ότι θα ασκήσεις την Επισκοπή σου για πολλά χρόνια και καλά!” Οι ανωτέρω όμως «ευχές» του αγίου δεν  επαληθεύθηκαν από την επακολουθήσασα εξέλιξη. Με βεβαιότητα μάλιστα και στην περίπτωση αυτήν μπορούμε να υποθέσομε ότι, ο άγιος Θεόδωρος ασπάσθηκε τον Πατριάρχη Σέργιο και πήρε την ευχή του, μετά την ενθρόνισή του. Το επιχείρημα ότι ο Σέργιος δεν είχε ακόμη τότε εκδηλώσει τα φρονήματά του δεν ευσταθεί, διότι το ίδιο μπορούμε να πούμε και εμείς  για την περίπτωση του Παναγιωτάτου, αναγόμενοι στην χρονική συγκυρία κατά την οποία λήφθηκε το επίμαχο βίντεο. Εφόσον, συνεπώς, δεν επαληθεύθηκαν οι ευχές του οσίου Θεοδώρου, άρα αυτές δεν προήλθαν από θεία φώτιση, παρά το γεγονός ότι ο άγιος είχε γενικά το διορατικό χάρισμα, το οποίο όμως ενεργοποιείται όταν ο Θεός θέλει. Εν προκειμένω ο άγιος Παϊσιος απλώς ασπάσθηκε και υποκλίθηκε καθηκόντως στον Πατριάρχη, στο πλαίσιο μίας ιεράς ακολουθίας και σε ουδεμία ευχή ή πρόρρηση περί του προσώπου του Πατριάρχη προέβη. Συνεπώς, την στιγμή που δεν αμφισβητούμε το διορατικό χάρισμα του αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου, αν και αυτός δεν προέβλεψε την εξέλιξη του Πατριάρχου Σεργίου, είναι εντελώς άτοπο να αμφισβητούμε την διορατικότητα του αγίου Παϊσίου, ο οποίος εν προκειμένω ουδόλως προέβλεψε κάτι, που αργότερα δεν επαληθεύθηκε, αλλά απέδωσε απλώς την προσήκουσα τιμή στο Πατριαρχικό αξίωμα, το οποίο δεν αμφισβητείται ότι εγκύρως έφερε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο νυν Πατριάρχης.
     Εξάλλου, ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, σε διάλογό του με τον Επίσκοπο Καισαρείας Θεοδόσιο, ο οποίος διατηρούσε κοινωνία με τους (καταδικασμένους από την -μόνη τότε Ορθόδοξη- Σύνοδο της Ρώμης) αιρετικούς Πατριάρχες Μονοθελήτες[ii], αλλά και τα φρονήματά του ήσαν αιρετικά (άρα ήταν και ο ίδιος αιρετικός) ωστόσο, όπως διαπιστώνεται από το κείμενο του διαλόγου [iii], ο άγιος έβαλε μετάνοια στον αιρετικό Επίσκοπο[iv] και τον αποκάλεσε «κύριο» και τον εαυτό του «δούλο» του (του αιρετικού Επισκόπου)! Σε μία επιστολή του μάλιστα (ΙΘ΄ Επιστολή), προς τον Πύρρο (633), ο ίδιος άγιος αποκαλεί τον προαναφερόμενο αιρετικό Πατριάρχη Σέργιο «νέο Μεσίτη […] μέγαν Μωϋσή και ιερέων ιερέα και της καθ'όλην την οικουμένην έξαρχο θείας ιερωσύνης»[v], διότι απεσιώπησε την αίρεση του Μονοενεργητισμού (απεσιώπησε, όχι αποκήρυξε), όχι όμως και την αίρεση του Μονοθελητισμού (στην«Ψήφο» που εξέδωσε). Αναμφιβόλως αιρετικός ο Πατριάρχης Σέργιος, αξιώθηκε όμως των ανωτέρω χαρακτηρισμών απο τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, προφανώς διότι αυτός ήλπιζε ακόμη τότε στην διόρθωσή του.
       Από τα παραπάνω δεν δύναται φυσικά να εξαχθεί ότι οι άγιοι συμφωνούσαν με τις ενέργειες και τα φρονήματα των τότε Πατριαρχών. Αν αυτό όμως είναι το αβίαστο συμπέρασμα, στο οποίο η εξέλιξη των ανωτέρω υποθέσεων μας οδηγεί, το ίδιο ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Πώς τότε δεν έχουμε φόβο Θεού και βγάζουμε συμπεράσματα τόσο άτοπα; Εμείς οι αμαρτωλοί, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και να ερμηνεύουμε με απόλυτη ακρίβεια τις ενέργειες αγίων. Γι' αυτό καλύτερα να διαβάζουμε τους αγίους, παρά να τους ερμηνεύουμε, δρόμος πιο ασφαλής...
                                                            [i]          Βίος, σελ. 147, έκδ. «Το Περιβόλι της Παναγίας»
[ii]          ΕΠΕ αγίου Μάξιμου, 15Γ, 21
[iii]         Αύτοθι, 31
[iv]         Αύτοθι, 27
[v]          Π. Βασιλείου Παπαδάκη, Το σχίσμα του ζηλωτικού παλαιοημερολογιτισμού, σελ. 252
…………………………………………………..

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Σχόλια:

Εξαιρετικό άρθρο που αποδεικνύει την ενταση της προπαγανδας των οικουμενιστων.
Ο Αγιος Παΐσιος χαρακτήριζε τον οικουμενισμού πλοκαμι του διαβόλου
"Ο διάβολος έχει τρία πλοκάμια. Για τους φτωχούς τον κουμμουνισμό, για τους πιστούς τον οικουμενισμό και για τους πλουσίους την μασσωνία."
Ανώνυμος είπε...
Όλοι, μα όλοι, οι νεότεροι άγιοι και καταξιωμένοι στην εκκλησιαστική συνείδηση γέροντες και πνευματικοί πατέρες εκφράστηκαν αρνητικά για τον επάρατο οικουμενισμό.
Στην ως άνω χορεία ανήκει και ο άρτι αναγνωρισθείς ως άγιος, όσιος Παίσιος.
Ουσιώδεις και αντιπροσωπευτικές πτυχές του αντιοικουμενιστικού φρονήματος και της αντιοικουμενιστικής διαθέσεως και δράσεως του τελευταίου κατέθεσε στην εκκλησιαστική παρεμβολή ο αξίως πληροφορών τη διακονία του, ομολογητής κληρικός των Πατρών π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, δεχθείς αήθη, ευτελή, εμπαθή και άδικη επίθεση από "ενοχληθέντες" φιλοπατριαρχικούς παράγοντες και καλάμους.
Πάει πολύ να "χρησιμοποιούν" κάποιοι, εγνωσμένου αντιοικουμενιστικού φρονήματος λαοφιλείς νεοτέρους αγίους προκειμένου να προσδώσουν "αγιολογική" κάλυψη στις οικουμενιστικές ακροβασίες του ενοίκου του Βοσπόρου και των ομοφρόνων και ομοτρόπων αυτώ.
Δεν δίστασαν κάποιοι όψιμοι αναθεωρητές να μας παρουσιάσουν περίπου ως φιλοπαπικό και το μέγα "παπομάστιγα", άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, με διάφορες σοφιστείες και φαιδρολογήματα!
Ο έντιμος κλήρος και ο πιστός λαός δεν κάμπτει την αγωνιστικότητά του έναντι του οικουμενισμού και των οικουμενιστών ένεκα των συγκεκριμένων, θρασύτατων πρακτικών ενίων οικουμενιστών και φιλο-οικουμενιστών.
ΕΥΓΕ στον αξιότιμο κ.Κεσίδη για την παρέμβασή του!
Λ.Ν.
Πηγή: "Ἀκτίνες"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.