Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Ένας ...έξυπνος τρόπος εφησυχασμού της συνειδήσεως!

ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΕΑΣ


радость наша, батюшка..

    Αν διάφοροι Οικουμενιστές Δεσποτάδες και μεγαλοπαπάδες σε έχουν φιμώσει και τρομοκρατήσει.


  Αν μέσα σου οδύνεσαι από τις φωνές της συνειδήσεώς σου μπροστά στο θηρίο του Οικουμενισμού και δεν μπορείς να αρθρώσεις λέξη εναντίον του στο απλό κήρυγμά σου,


   σου προτείνουμε ένα ωραίο και έξυπνο τρόπο  κατά πως μας συμβουλεύει ο Χριστός· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις  (Ματθ. Ι΄,16).


    Έτσι θα κάνεις το καλύτερο αντι-οικουμενιστικό κήρυγμα και πολλές ορθόδοξες συνειδήσεις θα ξεσηκώσεις και θα αφυπνίσεις


Στην απόλυση όπου θα κάνεις στο εξής πρόσθεσε μαζί με τους Μάρτυρες και τους εξής στίχους:«Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων·

Των αγίων νεομαρτύρων Ισιδώρου του Εσθονίου   (1) και Πέτρου του εν Αλάσκα(2) ως και πάντων των αγίων ενδόξων νεομαρτύρων των υπο των Παπικών και λοιπών αιρετικών μαρτηρησάντων και υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως τελειωθέντων.

τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης......(των Αγίων της ημέρας) καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός».Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

                                                                                                                    ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΙΕΡΕΑΣΣχόλιο: Βάλαμε ως επίτιτλο τὸ «Ένας ...έξυπνος τρόπος εφησυχασμού της συνειδήσεως!», γιατὶ μιὰ τέτοια ἀντιμετώπιση τῆς στάσεώς μας ἀπέναντι στὴν αἵρεση εἶναι ἀμάρτυρος στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ φυσικὰ τὴν ἀλλοιώνει, φανερώνει δὲ ἡ πρόταση αὐτὴ τοῦ "Ὀρθόδοξου ἱερέα" τὴν τραγικὴ πραγματικότητα ποὺ ἐπικρατεῖ μεταξὺ τῶν ἱερέων, οἱ ὁποῖοι δὲν τολμοῦν νὰ ἀρθρώσουν λέξη κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Καὶ τί νὰ περιμένει κανεὶς ἀπὸ ἕνα ἱερέα ποὺ δέχτηκε σὲ θέματα Πίστεως νὰ φιμωθεῖ; Ποὺ ἔχει βάλει πάνω ἀπὸ τὴν Πίστη καὶ τὸ Δεσπότη Χριστό, ἕναν συμβιβασμένο καὶ δεσποτικὸ Μητροπολίτη;
   Ἀλλὰ καὶ πρακτικά, ἕνας ἱερέας ποὺ θὰ δοκιμάσει αὐτὸν τὸν τρόπο, ἀμέσως θὰ ἀναγκασθεῖ νὰ ἐπανέλθει στὴν ...τάξη, ὅταν γίνει γνωστὸ στὸν Ἐπίσκοπο ἡ "ἔξυπνη" πρωτοβουλία του! Ἢ θὰ διωχθεῖ, ἐὰν συνεχίσει νὰ τὴν ἐφαρμόζει.
   Στὴν περίπτωση ποὺ θὰ ἐπανέλθει εἰς τὰ ...πρῶτα, ἐπῆλθε πνευματικὴ πτώση καὶ ζημία στὸν ἴδιο.
   Στὴν δεύτερη περίπτωση ποὺ δὲν εἶναι δειλός, ἀλλὰ τὸ λέει ἡ καρδιά του, ἔχει ἀντιληφθεῖ  τὸν σωτηριολογικὸ κίνδυνο τῆς συμπορεύσεως μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἔχει τὸ σθένος δηλαδὴ νὰ διωχθεῖ,  -σ' αὐτὴν τὴν περίπτωση-  γιατί νὰ μὴν ἀκολουθήσει ἐξ ἀρχῆς τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση: ἁγιοπατερικὸ ἔλεγχο τῶν σιγονταρο-Οικουμενιστῶν, προειδοποίηση γιὰ τὴν κακόδοξη τακτικὴ τῆς σιωπῆς ἐκεῖ "ὅπου τὸ κινδυνευόμενο" εἶναι ἡ Πίστη, Διακοπὴ τῆς Μνημονεύσεως τοῦ Μητροπολίτου καὶ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, ποὺ συμπορεύονται φανερὰ ἢ διὰ τῆς σιωπῆς μὲ τὴν Παναίρεση;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.