Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

«Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος...»Λέγει ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης πως:
''Οι περισσότεροι που ομιλούν για παράδοση, είναι συντηρητές της παραδόσεως, δηλαδή διαφυλάσσουν τα εξωτερικά σχήματα της παραδόσεως, και αγνοούν τον εσώτερο πυρήνα της...''
~ Εμπειρική δογματική.

 Έτσι συναντούμε εξαίρετους γνώστες περί εκκλησιαστικών

θεμάτων, και Αποστολικών κανόνων, σε διάφορα ζητήματα αλλά και να μην τούς δέχονται ταυτόχρονα. Επιλεκτικά αγνοούμε, και δεν αναφέρουμε ούτε ζητούμε την εφαρμογή τους σε θέματα που χαλούν το ''θεολογικό image'' μας... 

 Όπως την απαγορεύση από τούς 45ο και 65ο Αποστολικούς κανόνες, περί συμπροσευχών: «Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς ως κληρικοίς ενεργήσαι τι, καθαιρήσθω» και «Ει τις κληρικός ή λαϊκός εισέλθοι, εις συναγωγήν Ιουδαίων ή αιρετικών, προσεύξασθαι, και καθαιρείσθω και αφοριζέσθω». 

Αυτά φυσικά για του πατριαρχικούς είναι ψιλά γράμματα ταχουνε γραμμένα στα παλιά των υποδημάτων τους…μόνο ότι πιστεύουν πως αλλοιώνει την «παποσύνη» τους επικαλούνται και τηρούν με άκρα ευλάβεια!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.