Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Εξανεμίζονται οι ελπίδες για αντίδραση στις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης, από τις Εκκλησίες που δεν συμμετείχαν!

gotse-7

    Τὸ «τριετές μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου Νευροκοπίου κυροῦ Ναθαναήλ» ποὺ ἐτελέσθη στὴν πόλη Γκότσε Ντέλτσεβ τῆς Βουλγαρίας, μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ κάνουμε τὶς παρακάτω σκέψεις γιὰ τὴ στάση τῶν Ἐπισκόπων κάποιων  Ἐκκλησιῶν (Ἀμερικῆς, Βουλγαρίας, Ἑλλάδος…) πρὸς τὰ ἀποφασισθέντα στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης.
   Κατ’ ἀρχὰς ἔχουμε τὶς δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημητρίου, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες στὴ Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου «έλαμψε και πάλι, ως αδιαμφισβήτητη ενωτική ηγετική μορφή της συγχρόνου Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, διευθύνων τις δύσκολες και περίπλοκες συνεδριάσεις κατά το Παύλειο «ευσχημόνως και κατά τάξιν» και πράγματι εν Πνεύματι Αγίω»!!! (ἐδῶ).
  Μετὰ ἔχουμε τὶς δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου, διὰ τῶν ὁποίων «αναφέρθηκε στην πολύτιμη συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου λέγοντας πως ήταν ένα πολύ σημαντικό κατόρθωμα ιδίως σε μία εποχή με τεράστια προβλήματα και τον ευχαρίστησε και τον συνεχάρη για το σπουδαίο γεγονός της Συνάξεως» (ἐδῶ).
     Στὴ συνέχεια ἔχουμε τὴν ὁμιλία τοῦ Προύσης Ἐλπιδοφόρου κατὰ τὴν ἀναγόρευση τοῦ κ. Ἱερωνύμου ὡς ἐπιτίμου διδάκτορος τῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., ὁ ὁποῖος ἐπήνεσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο (ποὺ ἀπολάμβανε τὶς κολακεῖες καὶ τὴν κοσμικὴ τιμὴ ποὺ κάθε Ἅγιος θὰ ἀπεχθανόταν) λέγοντας:  «αποκορύφωμα της αρχιεπισκοπείας σας, Μακαριώτατε, ήταν καί η συμμετοχή σας επικεφαλής αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στίς εργασίες της εν Κρήτη συνελθούσης ιστορικής καί κεφαλαιώδους σημασίας για τήν Ορθοδοξία Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Εκκλησίας» (ἐδῶ).
  Ἀπὸ τὶς ἐνδεικτικὲς αὐτὲς δηλώσεις εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς θεωροῦν τελεσίδικες τὶς αἱρετικὲς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, διὰ τῆς ὁποίας νομιμοποιεῖται ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Καὶ ἐνῶ κάποια ἐλπίδα ἀναιρέσεως τῶν ἀποφάσεων στηριζόταν στὶς τέσσερις Ἐκκλησίες ποὺ δὲν εἶχαν λάβει μέρος στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, φαίνεται ὅτι κι αὐτὴ ἡ ἐλπίδα ἐξανεμίζεται, καθόσον πέρασαν πέντε μῆνες καὶ οἱ Ἐκκλησίες αὐτὲς δὲν φαίνεται νὰ παίρνουν θέση γιὰ τὴν Πανορθόδοξο Σύνοδο, ὡσὰν αὐτὴ νὰ εἶναι μιὰ παρωνυχίδα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ναὶ μὲν γνωρίζαμε ὅτι ἡ ἀποχὴ δύο τουλάχιστων Ἐκκλησιῶν δὲν προερχόταν ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὸ κεφαλαιῶδες θέμα τῆς Πίστεως, ἀλλὰ γιὰ ἀξιώσεις, ἀξιώματα καὶ Πρωτεῖα, ἀλλὰ ἐπίσης γνωρίζαμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας (ἡ ὁποία μάλιστα ἔχει ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ Π.Σ.Ε.) διέφερε.
  Ὅμως προχθὲς προστέθηκε ἕνα ἀκόμα γεγονός, τὸ ὁποῖο ἀποκαλύπτει εὔγλωττα τὶς προθέσεις. Καὶ αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας.
   Ὁ Μητροπ. Νευροκοπίου Σεραφείμ ἐν γνώσει, βέβαια, τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας προσκάλεσε Μητροπολίτες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας (ἡ ὁποία ψήφισε τὸ κακόδοξο κείμενο τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου καὶ ἀνήκει στὸ παναιρετικὸ Π.Σ.Ε.) νὰ μεταβοῦν στὴν ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νευροκοπίου –τήν πόλιν Γκότσε Ντέλτσεβ– γιὰ νὰ λάβουν μέρος σὲ Ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο καὶ τὸ τριετὲς μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νευροκοπίου κυροῦ Ναθαναήλ. Στὸ συλλείτουργο συμμετεῖχαν –ἐκτὸς τοῦ μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος– καὶ οἱ μητροπολίτες Ξάνθης, Ἐλασσόνος καὶ Κοζάνης (αὐτοὶ τουλάχιστον διακρίνονται στὶς φωτογραφίες).
     Ἔτσι, ἐκτὸς τοῦ ὅτι κακῶς καλυσιεργοῦν ἕως τώρα νὰ πάρουν θέση οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (πέντε μῆνες μετά), καὶ ἐνῶ θεωρητικὰ δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι κρατοῦν ἀποστάσεις, στὴν πραγματικότητα, ὅμως, συμμετέχουν διὰ ΠΡΑΞΕΩΝ στὴν προδοσία τῆς Πίστεως ποὺ συντελεῖται, ἀφοῦ  συλλειτουργοῦν μὲ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία συμμετεῖχε στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ ἀνήκει στὸ Π.Σ.Ε.
 Μάλιστα ἔχουμε τὴν πληροφορία ὅτι ὁ καθηγητὴς Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου του Α.Π.Θ. κ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, γιὰ νὰ διευκολύνει τὴν μελέτη τῶν ἀποφάσεων τῆς Κρήτης καὶ τὴν καταδίκης τους ἀπὸ τὶς Συνόδους τῶν τεσσάρων Ἐκκλησιῶν ποὺ ἀπεῖχαν, ἔκανε τὸν κόπο νὰ μεταφράσει σὲ οἰκία τους γλῶσσα (τὰ Ρωσικά) τὰ ἀποφασισθέντα καὶ τοὺς τὰ ἀπέστειλε (τὰ εἴδαμε ἀναρτημένα ἐδῶ  κι ἐδῶ).
   Αὐτὸ ἀποτελεῖ –εἶναι φανερό– μιὰ μεσοβέζικη θέση ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν μιὰ δὲν συμμετεῖχε στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης γιὰ λόγους Πίστεως (ὅπως ἰσχυρίζονται) κι ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν καταδικάζει τὶς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, ἀλλὰ κοινωνεῖ μὲ τοὺς τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ πῆραν θέσεις κακόδοξες σ’ αὐτήν.
        Δυστυχῶς ἔτσι ἔχει ἡ κατάσταση.
   Ἄρα, μποροῦμε ἀκόμα νὰ ἐλπίζουμε ὅτι μπορεῖ κάτι ν’ ἀλλάξει;

_____________________________________________________________

"Ρομφέα"

Τριετές μνημόσυνο Μητροπολίτου
 Νευροκοπίου κυρού Ναθαναήλ
(ΦΩΤΟ)

 Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 12ης Νοεμβρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ, τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας, μετέβη στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν πόλιν Γκότσε Ντέλτσεβ, ὅπου μετέσχε τοῦ Ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου καί τοῦ τριετοῦς
μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νευροκοπίου κυροῦ Ναθαναήλ, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ πολλά κοπιάσαντος μακαριστοῦ Ἱεράρχου.

gotse-1

gotse-2

gotse-3

gotse-4

gotse-5

gotse-6

gotse-8

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.