Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Γιατί ο Χριστός έπρεπε να γεννηθεί και όχι απλά να εμφανισθεί;

Στον  δάσκαλο Σ.,  πού  ρωτ  γιατί    Χριστός  πρεπε  να γεννηθε  και  χι  πλά  να  μφανισθε

γίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
 -Κάποιες πτυχὲς τοῦ ἐρωτήματος καλύπτει ὁ Ἅγιος μὲ αὐτὴ τὴν ἀπάντησή του.
    Ρωτήσατε, γιατί Κύριος Χριστός πρεπε νά γεννηθε, καί νά μεγαλώσει, καί νά βασανισθε; Γιατί δέν μφανίσθηκε ξαφνικά μέ μις πό τούς ορανούς μέ τή μορφή ριμου νθρώπου πως, κατά τούς λληνικούς μύθους, πόλλων μφανιζόταν στούς νθρώπους; ντελς νάρμοστη σύγκριση! Πς μπορεῖ νά συγκρίνεται πραγματικός νθρωπος μέ μία παραίσθηση καί ληθινός Θεός μέ φανταστικά τέρατα;
σο πιό ψηλά εναι ορανός πάνω πό τή γ, τόσο εναι ψηλή σοφία το Θεο πάνω πό τό λογικό το νθρώπου. Κατά τή σοφία το ψίστου Χριστός πρεπε νά μφανισθε στόν κόσμο καί σάν παιδί καί σάν νεαρός καί σάν ριμος νθρωπος, γιά νά εναι σ᾿ λους προσιτός καί νά κερδίσει τούς πάντες. άν Ατός δέν ταν ποτέ παιδί, θά ταν χρός καί κρύος λόγος Του: «φετε τά παιδία ρχεσθαι πρός με, καί μή κωλύετε ατά· τν γάρ τοιούτων στίν βασιλεία τν ορανν» (Μάρκ. 10:14) καί πάλι: «μήν λέγω μίν, άν μή στραφτε καί γένησθε ς τά παιδία, ο μή εσέλθητε ες τήν βασιλείαν τν ορανν» (Ματθ. 18:3). σες εἶστε δάσκαλος τῶν παιδιῶν, καί σάν δάσκαλος σκεφθεῖτε, πόσο διαφορετική θά ταν σχέση σας μέ τά παιδιά, άν δέν εἴχατε πάρξει κι σες παιδί.
Χριστός ναμφίβολα μποροσε νά μφανισθε στόν κόσμο καί τσι πως τό θέλετε σες λλά, άν τό εχε κάνει, Ατός δέν θά μποροσε νά εναι γιά τό γένος τν νθρώπων κενο πού Ατός θελε νά εναι, δηλαδή Δάσκαλος καί Σωτήρας λων, καί παράδειγμα λων τν γενεν.
σς σᾶς ταλαιπωρεῖ αὐτό πού σκέφτεστε, τι Κύριος μέ τήν συνήθιστη γέννησή Του μεγάλωσε γιά τό λογικό μας τό μυστήριο τοῦ Εἶναι Του. λλά τό μυστήριό Του, δέν θά ταν πολύ μεγαλύτερο καί κατανόητο, άν Αὐτός ξαφνικά κατέβαινε νάμεσα στούς νθρώπους, ξω πό κάθε συγγενικό δεσμό μέ τούς νθρώπους; Δέν θά μιλοῦσε κόσμος σ᾿ αὐτή τήν περίπτωση γι᾿ Αὐτόν σάν γιά κάποιο φάντασμα; Τότε καί τό πρόσωπό Του, καί μαζί μ᾿ αὐτό καί διδασκαλία καί θυσία Του, θά χαναν τήν πραγματική βάση καί τήν πραγματική σημασία. φο άν ταν φάντασμα, ποιός πό μᾶς θά κουγε καί θά προσπαθοῦσε νά μιμηθεῖ να φάντασμα;
κόμα πρεπε νά γεννηθεῖ Κύριος μας, καί κριβς μέ τόν τρόπο πού γεννήθηκε, γιά νά δείξει μ᾿ αὐτό τή δυνατότητα καί γιά νά τονίσει τή σημασία τῆς δικῆς μας πνευματικῆς γέννησης, πού στέκετε στό κέντρο τῆς διδασκαλίας Του περί τοῦ νθρώπου. Κατά τόν λόγο Του: «άν μή τις γεννηθῇ νωθεν, οὐ δύναται δεν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (ωάν. 3:3). πως Αὐτός γεννήθηκε κ τοῦ γίου Πνεύματος πό τό περκαθαρό σῶμα τῆς Παρθένου Μαρίας, τσι μποροῦμε κι μες νά γεννηθοῦμε πνευματικά κ τοῦ γίου Πνεύματος στήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς μας. Οἱ μεγάλοι ρθόδοξοι πνευματικοί γέροντες νέκαθεν δίδασκαν, τι νέα γέννηση τοῦ νθρώπου γίνεται πό τόν ρο τῆς παρθενικῆς καθαρότητας τῆς ψυχῆς. Μ᾿ λλα λόγια οἱ ψυχές οἱ ποες καθαρίζουν ντελς, κόμα καί πό μαρτωλές σκέψεις, γίνονται παρόμοιες μέ τήν γία Κόρη, καί ξιώνονται μέ τήν εὐδοκία τοῦ Θεοῦ νά γίνουν κατοικία τοῦ Χριστοῦ. άν γέννηση τοῦ Χριστοῦ κ τῆς Παρθένου Μαρίας εἶναι δύσκολα κατανοητή γιά τόν κοινό νοῦ, εἶναι ξαιρετικά φέλιμη καί νθαρρυντική γιά λους κείνους οἱ ποοι θά πιθυμήσουν τήν πνευματική θική ναγέννηση τοῦ εἶναι τους.
     Γι᾿ αὐτό, συχάστε, καί εὐχαριστῆστε τήν αἰώνια Σοφία πειδή Σωτήρας τοῦ γένους τῶν νθρώπων μφανίσθηκε τσι πως διος θεώρησε ς καλύτερο. Καί φωνάξτε μαζί μέ τόν πόστολο Παῦλο: « βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως Θεοῦ» (Ρωμ. 11: 33). Καί χαιρετῆστε τά παιδιά σας στό σχολεῖο μέ τήν παιδική χαρά: Χριστός γεννήθηκε, παιδιά.

 (Ἀπό τό βιβλίο: «Δρόμος δίχως Θεό δέν ντέχεταιεραποστολικές πιστολές  Α΄», κδόσεις «ν πλῷ»)
Πηγή: "Ἡ ἄλλη  Ὄψις"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.