Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Απάντηση στον Καλαβρύτων Αμβρόσιο που συνεχίζει να απειλεί με μηνύσεις

  
Ιστολόγιο Καλαβρύτων Αμβρόσιου mkka.blogspot.gr:

«Μετανόησε ηλίθιε, βλάκα, σατανά θεολόγε…, γιατί το αίμα σου θα βάψει το κέντρο της Ομόνοιας»!


    Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος γέρασε καὶ ξεχνᾶ. Τολμᾶ νὰ ἀπειλεῖ μὲ μηνύσεις συνεργάτη μας θεολόγο γιὰ μιὰ ἀξιολογικὴ κρίση ποὺ ἔγραψε· τὴν ἑξῆς:
«Ὁ Μητροπολίτης ποὺ δήλωσε: «Ποτὲ δὲν θὰ σᾶς διδάξω ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση. Εἶναι Ἐκκλησία μὲ μυστήρια καὶ ἱερωσύνη», τώρα γιὰ λόγους ἐντυπώσεων …ἔρχεται νὰ πεῖ τὰ ἀντίθετα, κοινωνώντας μὲ ὅλους ὅσους κατηγορεῖ καὶ χωρὶς νὰ ἔχει μετανοήσει καὶ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὰ προηγούμενα, καὶ γιὰ ὅσα μετὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ἔβλαψε τὴν Ἐκκλησία!»!
    Αὐτὴ ἡ ἐκτίμηση ἐνόχλησε τὸν κ. Ἀμβρόσιο ποὺ δὲν ἔχει ἀφήσει κάποια τάξη πολιτῶν καὶ ἀρχόντων ποὺ νὰ μὴν ἔχει κριτικάρει καὶ κάποιους ἔχει μάλιστα καὶ δημοσίως ὑβρίσει!
     Γι’ αὐτὸν ποὺ εἶχε ὑποβιβάσει τὸ ἱστολόγιό του (ὅπως καταγγέλλει ὁ κ. Σημάτης), σὲ «Blog πνευματικῶν σκουπιδιῶν, ὀχετὸ ὕβρεων, αἱρετικῶν θέσεων ἀλλὰ καὶ σὲ ἐξαπόλυση ἔμμεσων ἀπειλῶν ἐναντίον του!
     Γι’ αὐτὸν ποὺ ἐπέτρεψε  καὶ  ἔγραφε ὁ «“vasiliaς tou dasous” ἐπὶ μῆνες δεκάδες σχόλια στὸ ἱστολόγιο τοῦ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιου (μὲ τὴν ἄδεια ἀλλὰ καὶ ἐπαίνους(!) τοῦ μητροπολίτη-διαχειριστή). Ποὺ ἐπέτρεψε νὰ ἀναρτηθεῖ στὸ ἱστολόγιό του μεταξὺ ἄλλων ἀκόμα καὶ ἀπειλὴ κατὰ τῆς ζωῆς τοῦ θεολόγου ἀπὸ κάποιον «“vasilia tou dasous” Ιωάννη» ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ καὶ νὰ καταδικάσει, ἔστω ἐκ τῶν ὑστέρων τὸ …συγκεκριμένο σχόλιο, καὶ ἀσφαλῶς ἐκείνη τὴν περίοδο μετὰ τὸν ἀφορισμὸ καὶ τὰ ἄλλα ὑβριστικὰ σχόλια δημιουργοῦσε ἐντάσεις καὶ φόβους στὸν ἴδιο καὶ στὴν οἰκογένειά του καὶ τὸ ὁποῖο σχόλιο εἶναι τὸ ἑξῆς:

   «Παναγιώτη έρχεται ταχιά και η δηκιά σου ώρα…  Σατανά θεολόγε. μετανόησε ηλίθιε βλάκα σατανά. το σπαθί τις αληθείας του λαού προς τον Παναγιώτη θεολόγο και σε κάθε θεολόγο Σημάτη εγώ είμαι ο σατανάς καθήκια Ηρώδιδες το αίμα σας τα χέρια του Ιωάννου θα βάψει στο κέντρο της Ομόνοιας…»!    Κι ἐνῶ ὅλα αὐτά συνέβησαν, καὶ παρότι ὁ κ. Σημάτης ἔστειλε στὴν Ἱ. Σύνοδο καὶ στὸν Μητροπολίτη πολυσέλιδο ἔγγραφο, μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ὕβρεις, ἡ μὲν Σύνοδος …ἀδιαφόρησε καὶ ὁ Μητροπολίτης συνέχιζε νὰ ἐπιτρέπει σχόλια ὑβριστικὰ καὶ συκοφαντικὰ ἐναντίον τοῦ θεολόγου, ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ ἀπὸ τὸν «“vasilia tou dasous”! Καὶ ποιος εἶναι ὁ «Βασιλιᾶς τοῦ δάσους», τὶς αἱρετικὲς θέσεις τοῦ ὁποίου τότε τὶς ἐπεσήμανε, ἀλλὰ ὁ κ. Ἀμβρόσιος συνέχισε νὰ τὸν ἔχει φίλο του στὸ ἱστολόγιο;  Πρόσφατα τὰ αἱρετικά, κι ὄχι μόνο, κατορθώματα τοῦ «Βασιλιᾶς τοῦ δάσους» ἀπασχόλησαν τὸν Τύπο (ρεπορτάζ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ὑπάρχει στὸ τέλος τῆς ἀνάρτησης).

    Ἀναδημοσιεύουμε ἀπὸ τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ τὴν σχετικὴ ἀνάρτηση (ἐδῶ).

  
μητροπολίτης Καλαβρύτων δημοσίευσε τὴν Δευτέρα, 12 Ἰουνίου 2017 χωρὶς νὰ μοῦ τὸ ἀποστείλει γιὰ νὰ πράξω τὰ δέοντα (ἴσως γιατὶ νομίζει, ὅτι καθημερινή μας ἔννοια εἶναι ἡ ἐπίσκεψη στὸ ἱστολόγιό του!) τὴν ἀπειλὴ ὅτι ἂν δὲν δικαιολογήσω ἢ ἂν δὲν ἀνακαλέσω τὴν φράση «Ὁ Μητροπολίτης ποὺ δήλωσε: “Ποτὲ δὲν θὰ σᾶς διδάξω ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση …χωρίς να έχει μετανοήσει και ζητήσει συγγνώμη  για όσα μετά του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου έβλαψε την Εκκλησία!”» θὰ μοῦ ὑποβάλλει μήνυση στὰ πολιτικὰ δικαστήρια (ἐδῶ)! Κάποιος φίλος (10 μέρες μετὰ τὴν ἀνάρτησή του) μὲ πληροφόρησε γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτὸ καὶ τὴν περὶ μηνύσεως ἀπειλή, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀναγκάστηκα νὰ συντάξω αὐτὴ τὴν ἀπάντηση.
   Ἤδη τοῦ εἶχα ἀπαντήσει ἐπαρκῶς καὶ δικαιολόγησα μὲ στοιχεῖα τὴν ἐν λόγῳ φράση (ἐδῶ) https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2017/05/blog-post_32.html, ἀλλὰ τὴν ἀπάντηση ἐκείνη δὲν τὴν θεώρησε ἱκανοποιητική. Ἐπιμένει νὰ «ξεκαθαρίσει -ὅπως γράφει- τοὺς λογαριασμούς» του μαζί μου στὰ δικαστήρια!
  Ἀναμένοντας τὴν τελική του ἀπόφαση θὰ καταθέσω μὲ τὸ ἄρθρο αὐτὸ κάποια στοιχεῖα, σὰν μιὰ ἀπολογία στὸ «δικαστήριο τῆς κοινωνίας», ἀλλὰ καὶ τῆς συνειδήσεώς του, ἔχοντας ἀμυδρὴ ἐλπίδα, ὅτι τουλάχιστον γιὰ λόγους ἠθικῆς καὶ ἐρχόμενος σὲ κάποια αὐτογνωσία, θὰ σταθμίσει καὶ πάλι τὰ γεγονότα καὶ δὲν θὰ προχωρήσει στὴν κατάθεση τῆς μήνυσης.
   Ἔχουμε ἄλλες ὑποθέσεις ποὺ προηγοῦνται, κι ὁ Σεβασμιώτατος κι ἐγώ σὰν ἀτελεῖς ἀπὸ τὴν φύση τους ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι σοβαρότερες: εἶναι τὰ κοινωνικά, ἐθνικὰ  καὶ ἐκκλησιαστικὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὴν προσωπική μας μετάνοια καὶ τὴν σωτηρία μας, μιὰς καὶ γιὰ τοὺς δυό μας πλησιάζει, λόγω ἡλικίας, ὁ καιρὸς ποὺ θὰ παρουσιαστοῦμε μπροστὰ στὸ φοβερὸ βῆμα τοῦ Θεοῦ. Προσωπικά -ὅπως τὸ ἔχω κάνει πάλι στὰ τόσα χρόνια ποὺ μὲ κατατρέχει- ζητῶ συγγνώμη γιὰ ἐκεῖνα ἐξ ὅσων ἔγραψα, καὶ αὐτὸς τὰ θεωρεῖ ἄστοχα ἢ λανθασμένα ἢ ἐμπαθῆ γιὰ τὸ πρόσωπό του.
    Ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ συμφωνήσω μαζί του γιὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως. Ἐκεῖ μᾶς χωρίζει ὠκεανὸς καὶ ἀπόσταση τόση, ὅση ὑπάρχει μεταξὺ Οἰκουμενισμοῦ καὶ Ἐκκλησίας, ὅση ὑπάρχει μεταξὺ αἱρέσεως καὶ Ὀρθοδοξίας.
  Ἐξ ἄλλου ὅσα ἔγραψα καὶ ἐνόχλησαν, προέρχονται ἀπὸ ὑπακοὴ στὶς παρακαταθῆκες τῶν Ἁγίων καὶ ἐξ ἀγάπης πρὸς τὸ πρόσωπό του καὶ πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Ἐφαρμόζω, δηλαδή, χρόνια τώρα, αὐτὸ ποὺ πρόσφατα (23η Νοεμβρίου 2016) ὁ κ. Ἀμβρόσιος ἔγραψε: «Οπότε όστις αγαπά ειλικρινώς κάποιον πλανηθέντα, είτε Πατριάρχην, είτε Αρχιεπίσκοπον, η Μητροπολίτην, η Συγγενή, η Φίλον η Συνεργάτην κλπ., οφείλει να του υποδείξη με αγάπην το σφάλμα! Πολλώ μάλλον εάν αγαπά την Μητέρα
Εκκλησίαν… Όταν τα λάθη διαπράττονται δημοσίως, τότε πρέπει και δημοσίως να ελέγχωνται! Υπόκεινται στην κρίση οιουδήποτε ανθρώπου, Ορθοδόξου ή μη!… Στους υψηλά ιστάμενους όπουδήποτε, και τα πιο μικρά παραπτώματα όχι μόνον έχουν μεγάλη σημασία, αλλά  επιφέρουν και πολύ μεγαλύτερες συνέπειες» (ἐδῶ  κι ἐδῶ).
    Τέλος, δηλώνω ὅτι, ἂν ἐπιστρέψει εἰλικρινὰ καὶ ἐν μετανοίᾳ καὶ πάλι στὸν χῶρο τῆς ἀλήθειας τῆς Πίστεως καὶ ἀποκηρύξει ὅσες κακοδοξίες μὲ λόγια καὶ πράξεις ἔχει ἐνεργήσει, ἂν καταδικάσει τὴν Παναίρεση, ἂν ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ Π.Σ.Ε. (ἢ ἄλλως Παγκόσμιο Συμβούλιο Αἱρέσεων), τότε ἡ ἀποτείχισή μου δὲν θὰ ἔχει πλέον λόγο καὶ ἡ θέση μου θὰ εἶναι καὶ πάλι ἐκεῖ ποὺ ἐντέλλεται ὁ Κύριος γιὰ κάθε πιστό.

   Σημειώνω ἐδῶ περιληπτικὰ καὶ πάλι, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν πληροφορηθεῖ,
1. Ὅτι ὁ κ. Ἀμβρόσιος μοῦ ἐπιτίθεται ἀπὸ τὸ 2001, ἐπειδὴ τότε ἀντέδρασα ὡς πιστὸς (καὶ ἐκπαιδευτικός θεολόγος) στὴν μεθοδευμένη ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές (καὶ παρὰ τὴν ἀντίδραση τοῦ Ὀρθόδοξου Λαοῦ) ΕΠΙΣΚΕΨΗ τοῦ ΠΑΠΑ στὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποία ἑτοίμασε ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καὶ ὑποστήριξε-δικαιολόγησε ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος σὲ τηλεοπτικὸ κανάλι τοῦ Αἰγίου, διδάσκοντας ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεση.
2. Ὅτι ὁ κ. Ἀμβρόσιος τὸ 2005-2006 εἶχε παραχωρήσει ἐκκλησιαστικὸ χῶρο σὲ Παπικοὺς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Αἰγίου. Τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2006 συνεκάλεσε Ἱερατικὴ Σύναξη στὸ Αἴγιο μὲ μοναδικὸ θέμα τὴν ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Ὀρθόδοξου ΝΑΟΥ ἢ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ χώρου, μόνιμου πλέον, στοὺς παπικούς! Ὅταν τὸ μάθαμε αὐτό, ἀντιδράσαμε καὶ μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ μας, π. Κωνσταντίνου Παλαιολογόπουλου, μαζέψαμε 1200 ὑπογραφὲς ἐναντίον τῆς ἐνέργειας αὐτῆς τοῦ κ. Ἀμβροσίου. Αὐτὸ εἶχε σὰν ἐπακόλουθο (καὶ ἐπειδὴ τὰ κείμενα ποὺ δημοσιεύαμε στὶς τοπικὲς ἐφημερίδες εἶχαν τὸ ὄνομά μου), νὰ μὲ ἀφορίσει ὁ κ. Ἀμβρόσιος τὴν Μ. Τετάρτη τὸ βράδυ τοῦ 2006, παρὰ τὴν παράκλησή μου νὰ περιμένει νὰ συζητήσουμε τὸ θέμα μετὰ τὸ Πάσχα!
3. Ἀλλὰ δὲν τὸν ἱκανοποίησε ὁ ἀφορισμὸς καί, λίγες ἑβδομάδες ἀργότερα, ἔστειλε ἐπίσημο ἔγγραφο στὴν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Γιαννάκου, ζητώντας νὰ τιμωρηθῶ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο ὡς ὑπάλληλος (πιθανὸν ἀκόμα καὶ μὲ ἀπόλυση), ἐπειδὴ τάχα …ἐπενέβην στὰ καθήκοντά του!
   

   Ἐπίσης· ἕνα μήνα ἀργότερα ἔγραψε σὲ τοπικὴ ἐφημερίδα ὅτι «Τὰ χειρότερα ἕπονται γιὰ τὸν Σημάτη»!
    Τότε κατέφυγα σὲ δικηγόρο, ὁ ὁποῖος μὲ συμβούλεψε νὰ ἀκολουθήσω τὴν δικαστικὴ ὁδό, μήπως καὶ σταματήσω τὴν «διωκτικὴ μανία» τοῦ κ. Ἀμβρόσιου (ὅπως ἔγραψαν τότε οἱ τοπικὲς ἐφημερίδες)! Μὲ τὴν συμφωνία τοῦ πνευματικοῦ μου τὸ ἔκανα.

4. Τώρα μετὰ ἀπὸ 11 χρόνια, ὁ κ. Ἀμβρόσιος, μὲ ἀφορμὴ θεολογικὲς κρίσεις μου γιὰ ἐνέργειές του σχετικὰ μὲ θέματα Πίστεως, πού, ὡς δημόσιο πρόσωπο ποὺ εἶναι, πρέπει νὰ δέχεται, ὅταν μάλιστα δέχεται χειρότερες ἐπιθέσεις ἀπὸ ἄλλα φιλοπατριαρχικὰ ἱστολόγια, τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὅμως ἀφήνει περιέργως ἀναπάντητες, βάζει στὴν ἄκρη τὶς ἰδιότητες τοῦ «Καλοῦ Ποιμένα» καὶ θέλει νὰ ἀνταποδώσει. «Γιατί διεγείρεσθε (μὲ ἐρωτᾶ) στο άκουσμα μιάς δικαστικής αντιπαραθέσεώς μας; …Λησμονείτε, ότι σεις πρώτος με οδηγήσατε ως κατηγορούμενο στο Εφετείο των Πατρών…;».
Θὰ ἑτοιμασθῶ νὰ ἀπολογηθῶ στὸ δικαστήριο, ἂν τελικὰ ἐπιμείνει στὴν ἀπόφασή του γιὰ τὴν μήνυση, γιὰ νὰ καταδείξω κι ἐκεῖ πόσο ἔβλαψε μὲ τὶς ἐνέργειές του τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ γενικότερα τὴν Ἐκκλησία, ἐμένα προσωπικά, ἀλλὰ καὶ τοὺς πιστούς.
   Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ παραθέσω ἐδῶ, εἶναι κάποιες ἀπὸ τὶς κατὰ καιροὺς δικές του κρίσεις ἢ ὕβρεις σὲ σημαίνοντα πρόσωπα τῆς κοινωνίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ στὸ πρόσωπό μου, γιὰ νὰ τὶς συγκρίνει ὁ ἴδιος (ἀλλὰ καὶ κάθε καλόπιστος ἀναγνώστης) καὶ νὰ ἀναρωτηθεῖ, τί παραπάνω ἔκανα ἐγώ) διατυπώνοντας μια ἀξιολογικὴ κρίση καὶ κάνοντας ἐκτίμηση τῶν πεπραγμένων του, ὥστε νὰ δικαιοῦται νὰ τὸ ὀνομάζει ὕβρι.
    Ἐπίσης, ἂν καὶ πάνω ἀπὸ μιὰ δεκαετία δὲν μιλῶ γι’ αὐτὰ δημόσια καὶ τὰ ἔχω ἀποσιωπήσει, θὰ ἀποκαλύψω σ’ ὅσους δὲν γνωρίζουν (ἀφοῦ ξαφνιάζεται μὲ τὴν ἐκτίμηση ὅτι ἔχει βλάψη τὴν Ἐκκλησία) μιὰ κακὴ ὑπηρεσία καὶ βλάβη ποὺ προσέφερε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου: Τὴν περίοδο ποὺ ἤμουν ἀπὸ τὸν κ. Ἀμβρόσιο ἀφορισμένος (ὡς νὰ μὴν τοῦ ἔφτανε αὐτό) λειτούργησε τὸ προσωπικό του ἱστολόγιο· κι ἐκεῖ ἐπέτρεπε –καὶ ἐνίοτε μὲν ἀπέτρεπε, ἐνίοτε δὲ καὶ κατὰ κύριο λόγο μὲ τὸν τρόπο του ἐνίσχυε σχολιαστὲς τοῦ ἱστολογίου του– νὰ μὲ ὑβρίζουν, νὰ μὲ συκοφαντοῦν καὶ νὰ ἐκφέρουν καὶ διδάσκουν ἀνόητες καὶ αἱρετικὲς θέσεις. Παρόμοιες θέσεις ἐδίδασκε καὶ ὁ ἴδιος (δεῖτε π.χ. ἐδῶ). Τέλος, ἐπέτρεπε νὰ ἀναρτῶνται σχόλια ἀπειλητικὰ γιὰ τὴν ζωή μου!
    Ἀνατρέχω στὸ ἀρχεῖο μου καὶ στὸ ἴντερνετ, ὅπου ἔχουν ἀποθησαυρισθεῖ ὅλα αὐτὰ ποὺ κατὰ καιροὺς ἐκφέρει ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος και τα παραθέτω, μήπως –ἔστω καὶ τώρα– ἀντιληφθεῖ καὶ ξεκαθαρίσει μέσα του τί ἐστὶ ὕβρις, τί κραυγὲς ἐντυπωσιασμοῦ καὶ τί ἀξιολογικὴ κρίση καὶ ἀλλάξει γνώμη ὡς πρὸς αὐτὴν τὴν φράση, γιὰ τὴν ὁποία (ὅπως δήλωσε) θὰ ὑποβάλει μήνυση.

   Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ἀποφαίνεται ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι «ένοχος θανάτου», ἐφόσον πράγματι «ωμίλησε για κάποιους "ξεβράκωτους" Έλληνες, εννοώντας τους ηρωϊκους Αγωνιστες του 1821» (Καὶ βέβαια, ὁ Πατριάρχης «ὡμίλησε» γιὰ «ξεβράκωτους Ἕλληνες»!!)1
    Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ἀποφαίνεται ὅτι μὲ ἐνέργειές του ὁ Πατριάρχης «ενισχύει ποικιλοτρόπως τον Ισλαμισμό, ενώ συγχρόνως αποδυναμώνει την αληθινή Πίστη στον αληθινό Θεό».2
  Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ἐκτιμᾶ ὅτι πίσω ἀπὸ ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου «κρύβεται πολλή κακία, μεγάλο μίσος, απύθμενη σκληροκαρδία! Κάποτε -δυστυχώς- και οι Μεγάλοι του κόσμου τούτου καθίστανται μικροί! … Αίσχος, Παναγιώτατε! Αίσχος! Και πάλιν Αίσχος! Η πράξη αυτή ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΙΜΑ!».3
   Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος καταγγέλλει ὅτι εἶναι «αντικανονική και παράνομη η καθαίρεση (τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου) εκ μέρους του κ. Βαρθολομαίου.4
    Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ἐκτιμᾶ ὅτι μὲ τὸ νὰ δεχτεῖ ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὸν Πάπα στὴν Λέσβο, «ἐγκληματοῦν κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδος, εἶναι συνεργοὶ στὴν ἐξαφάνισή της, χτύπησαν ὕπουλα καὶ πισώπλατα τὴν πατρίδα»!5 (Στὸ σπίτι τοῦ κρεμασμένου, κ. Ἀμβρόσιε, δὲν μιλᾶνε γιὰ σκοινί», γιατί και ἐσεῖς ὑποστηρίξατε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Ἀθήνα καὶ μὲ ἀπειλεῖτε μὲ μήνυση ἐπειδὴ σᾶς ἤλεγξα γι’ αὐτό!).
   Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος δηλώνει ὅτι μὲ ἐνέργειές του ὁ Πατριάρχης «προδίδει τους φίλους Του! (Ὁ Πατριάρχης) μόνο σκλάβους θέλει νά έχει καί “θεραπαινίδες”!».6
    Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος «αμφισβητεί την ελληνικότητα της συνείδησης Ιεραρχών»,7 καὶ χαρακτηρίζει στάση Μητροπολίτη «Αδελφοκτόνο, εγκληματική και προδοτική»!8
    Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ἐκτιμάει ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Πατριάρχη «στην Εβραϊκή Συναγωγή East Park της Νέας Υόρκης ήταν πολύ-πολύ τολμηρό εκ μέρους του Πατριάρχου μας καί μόνον ζημίαν θα επιφέρει στην Ορθοδοξία μας».9
  Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ἀποφαίνεται ὅτι ὁ μητροπ. Ζακύνθου Χρυσόστομος «εἰσήγαγε την αλητεία στην Εκκλησία» καὶ ὅτι «διαφημίζει καὶ μεταδίδει» ὅ,τι ἔχει, «τὴν φιληδονία του»!10
     Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ἀποφαίνεται ὅτι ἡ κατάπτωση καὶ ἡ «κρίση τῆς Ἐκκλησίας χρεώνεται πρωτίστως στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο».11
Καὶ τέλος –γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τόσα καὶ τόσα ἄλλα ποὺ γράφει γιὰ ἄλλους ἱερωμένους– θὰ ἀναφέρουμε τοὺς ἑξῆς ἐκπληκτικοὺς καὶ φοβεροὺς χαρακτηρισμοὺς ποὺ γράφει γιὰ τὸν Μητροπολίτη Θηβῶν, δηλ. τὸν νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο: ἔχεις «απαίσιον χαρακτήρα, μοχθηρόν πρόσωπον, αδίστακτον χαρακτήρα, ψεύδεσαι, συκοφαντείς, συλλαμβάνεσαι επί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, δέχεσαι αντιπαροχάς από τους επενδυτάς, πραγματοποιείς κρουαζιέρας μαζί τους, υποκρίνεσαι, ωθείς εις πλαστογραφίας, διασπαθίζεις το χρήμα της Εκκλησίας και σκανδαλίζεις τον Λαόν του Θεού»! («ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» αριθ. φ. 1240, 19/9/1997).12
   Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, ὅμως, συμπεριφέρεται “πατρικὰ” “χριστιανικὰ” πρὸς ἀνθρώπους, ὅπως οἱ ὁμοφυλόφιλοι καὶ προσάπτει ἀπίστευτους χαρακτηρισμοὺς πρὸς βουλευτὲς ποὺ τοὺς ὑποστήριξαν! Γράφει ὅτι εἶναι «Η ομοφυλοφιλία είναι εκτροπή! Είναι κοινωνικό κακούργημα! Είναι αμαρτία! Όσοι, λοιπόν, είτε την βιώνουν, είτε την υποστηρίζουν δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι! Είναι αποβράσματα της Κοινωνίας! Δυστυχώς, αδελφοί μου, σήμερα την Ελλάδα διοικούν και μερικά τέτοια ανθρωπάρια! Ασφαλώς αποτελούν μια μικρή μειοφηφία στο σύνολο των Μελών της Βουλής των Ελλήνων! Υπάρχουν όμως! Είναι μερικά αποβράσματα της Κοινωνίας, περι-θωριακοί άνθρωποι, ελαττωματίες, εξευτελισμένοι, άνθρωποι του σκότους!…Είναι οι κολασμένοι της Κοινωνίας! …αυτούς τους ξεφτυλισμένους, φτύστε τους! …Δεν είναι άνθρωποι! Είναι εκτρώματα της φύσεως! …Είναι άτομα με νοητική διαταραχή! …φτύστε τους! …Στον αγύριστο να πάνε όλοι αυτοί οι καταραμένοι!»13.
    Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος εἶπε ὅτι ὁ πρ. Πρωθυπουργὸς κ. Σημίτης είναι «πρωθυπουργός αυθαιρεσίας, δικτάτωρ», «μικρόσωμος και μικρόψυχος», «ένοχος εθνικής μειοδοσίας». -«Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου (ο 2ος), ο οποίος με το “λεφτά υπάρχουν” ξεγέλασε τον Έλληνα ψηφοφόρο, υπέκλεψε την ψήφο του και, σαν Πρωθυπουργός πια, εξετέλεσε επακριβώς τα σχέδια των Ξένων Δυνάμεων για την οικονομική κατάρρευση της Ελλάδος»! O κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, τέως Υπουργός των Οικονομικών, ο οποίος μας πρόβαλε ξαφνικά, λέτε και ερχόταν από το υπερπέραν! Αυτός δηλ., που μιλώντας για τον Τιτανικό στα ξένα Forum, κατεξευτέλισε την Ελλάδα και την βύθισε πολύ βαθειά μέσα στο βυθό της Ευρωπαϊκής ανυποληψίας! Αυτός, που τελικά κατέστρεψε την οικονομία της Χώρας!». -Επίθεση όμως επεφύλασσε και κατά του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Ν. Αθανασάκη που χαρακτήρισε εμμέσως πλην σαφώς «φασίστα». «“Να ρωτήσετε τον κ. Αθανασάκη μήπως εκπροσωπεί κάποια μορφή δικτατορίας που δεν επιτρέπει κάποια άλλη φωνή να ακούγεται. Αυτό είναι μια μορφή φασισμού, ας την κρίνει ο ελληνικός λαός”, είπε ο “άγιος”».14
   Ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος προσεύχεται δημόσια «να σαπίσει το χέρι του (Ὑπουργοῦ Παιδείας) Φίλη», ενώ για τους άθεους είπε: «Να γίνει δηλητήριο και να τους τρυπήσει το στομάχι να γίνει πέτρα και να μην το χωνέψουν»!15 

     Ὅλα τὰ παραπάνω (καὶ πάρα πολλά ἄλλα ποὺ θυμᾶμαι, ἀλλὰ δὲν ἔψαξα νὰ τὰ βρῶ) μπορεῖ νὰ τὰ λέει κ. Ἀμβρόσιος ὡς Δεσπότης, καὶ νὰ καυχιέται μάλιστα γιὰ τὸ θάρρος του. Όταν όμως, κάποιος  Σημάτης εκφέρει μὲ στοιχεῖα τὴν δική του ἐκτίμηση καὶ ἀξιολογική κρίση ότι ο Καλαβρύτων «μετά του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου έβλαψε την Εκκλησία», αυτό για τον κ. Αμβρόσιο είναι ύβρις και αιτία μηνύσεως!
   Φανταστεῖτε τώρα, τί θὰ γινόταν, ἂν ἔλεγα γιὰ τὸν Μητροπολίτη Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο Λενή, ὅτι εἶναι «πονηρός, ὑπερόπτης, φανατικός, κακόπιστος, δίψυχος καὶ διπρόσωπος», «ἀναρχικός», «ἀρτηριοσκληρυντικός»,  «ἔχει τὸ μικρόβιο τῆς μισανθρωπίας», «δὲν εἶναι κἀν χριστιανός», «κυριαρχεῖται ὑπὸ μισαλλοδοξίας» «ἔχει ἑωσφορικὴ συμπεριφορά».
    Tὰ παραπάνω, ποὺ φυσικὰ δὲν εἶπα ἐγὼ γι’ αὐτόν, ἀλλὰ (αὐτὰ καὶ ἄλλα) τὰ ἔχει πεῖ αὐτὸς γιὰ μένα (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 882, 19η Απριλίου 2006, http://mkka.blogspot.com/2011/06/32-251-00.html κ.ἀ.

    Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτά. Ὑπάρχουν κι ἄλλα χειρότερα! Συκοφαντίες καὶ ὕβρεις ποὺ δὲν ἔγραψε ὁ ἴδιος, ἀλλὰ ἐπέτρεπε νὰ ἀναρτῶνται στὸ ἱστολόγιό του, ἐπεμβαίνοντας κατὰ καιροὺς καὶ γράφοντας νὰ εἶναι πιὸ σεμνοὶ οἱ σχολιστές, ἀλλιῶς θὰ διαγράψει τὰ σχόλια. Καὶ πράγματι διέγραψε κάποια, ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες ὕβρεις ἐναντίον μου. Τὶς ἄλλες, ὅμως, γιατί ἐπέτρεπε νὰ ἀναρτοῦνται; Ἢ γιατί δὲν τὶς διέγραφε;
    Μέρος ἐκείνου τοῦ πλήθους τῶν ὕβρεων (μερικὲς θὰ δεῖτε παρακάτω) τὸ συγκέντρωσα καὶ τὸ ἔστειλα στὴν Ἱ. Σύνοδο τὴν 19/2/09 ὑπὸ τὸν τίτλο «mkka.blogspot.com του Μητροπολίτη Καλαβρύτων: Blog εκκλησιαστικής αληθείας και προβληματισμού ή Blog πνευματικών σκουπιδιών, ύβρεων και αιρετικών θέσεων;» (καὶ μὲ προσωπικὴ ἐπιστολή στὸν νῦν Ἀρχιεπίσκοπο, τοὺς Μητροπολίτες Θεσ/νίκης Ἄνθιμο, Σπάρτης Εὐστάθιο, Τρίκκης Ἀλέξιο, Ἠλείας Γερμανό, Κίτρους Ἀγαθόνικο, Ἄρτης Ἰγνάτιο, Ναυπάκτου Ἱερόθεο, Κονίτσης Ἀνδρέα, Μεσογαίας Νικόλαο, Πειραιῶς Σεραφείμ, καὶ σὲ κάποιους Ἀρχιερεῖς), περιμένοντας τὴν ἐπέμβασή τους καὶ ἐπισημαίνοντας ὅτι ἐγὼ δὲν ἔδωσα τροφή, δὲν ἐνεπλάκην διόλου, δὲν ἀνταπέδωσα τὶς ὕβρεις, «δὲν ἀπέστειλα κανένα μήνυμα στὸ ἱστολόγιό του».
Βέβαια, κανένας «Ἅγιος» Πατέρας δὲν εἶδα νὰ συγκινεῖται, νὰ ἀπαντᾶ!


   Τὴν 9/3/2009 ἔστειλα καὶ πάλι πρὸς τὴν «Προς την Ι. Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος» τὰ κατορθώματα τοῦ ἱστολογίου τοῦ κ. Ἀμβρόσιου, τὰ κοινοποίησα δὲ πρὸς ecclesia.gr/greek/archbishop, orthodoxia.gr, romfea.gr, orthodox.tk, apotixisi, «Ορθ. Τύπος», «Θεοδρομία».
    Ἐκεῖ σημείωνα ὅτι ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, ὅταν ἦλθε «εις γνώσιν του η τελευταία αναφορά-καταγγελία μου προς την Ι. Σύνοδο, την ανάρτησε στο blog του και την σχολίασε. Τα σχόλιά του δε αυτά αποτέλεσαν το έναυσμα (ὄχι γιὰ νὰ σταματήσουν, ἀλλὰ) για να ακολουθήσουν και νέες ύβρεις των “φίλων” κατά του προσώπου μου».
    Kαὶ πάλι κανένας «ἅγιος» πατέρας καὶ καμιὰ Σύνοδος δὲν μοῦ ἀπάντησε, τὸ δὲ ἱστολόγιο συνέχισε γιὰ λίγο ἀκόμα τὴν «δουλειά» του! Μετὰ ἀπὸ κάποιες ἑβδομάδες ἢ μῆνες τελικά, σταμάτησε τὴν ἀνάρτηση σχολίων.

  Παρουσιάζω τὶς ὕβρεις, τὶς συκοφαντίες, τὶς παροτρύνσεις στοὺς καθηγητὲς, τὴν Διεύθυνση τῆς Μ. Ἐκπ/σης καὶ τοὺς κηδεμόνες τῶν μαθητῶν μου νὰ μὲ ἐκδιώξουν ὡς ἐπικίνδυνο γιὰ τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο, ποὺ ὁ κ. Ἀμβρόσιος ἐπέτρεπε νὰ ἀναρτῶνται στὸ ἱστολόγιό του! Κάθε τόσο ἐπενέβαινε, διαβεβαίωνε ὅτι διαβάζει μὲ προσοχὴ ὅσα δημοσιεύονται ἐναντίον μου, κάποτε συνιστοῦσε νὰ εἶναι πιὸ κόσμιοι, ἀλλὰ δὲν σταματοῦσε, οὔτε διέγραφε τὰ ἑκατοντάδες σχόλια ποὺ καθημερινὰ ἀναρτοῦσαν οἱ φίλοι του ἱστολογίου τοῦ ἐναντίον μου.
    Ἀρχίζω ἀπὸ τὰ σχόλια τοῦ αἱρετικοῦ «vasilias tou dasous» μὲ τὶς ἀνοησίες του καὶ τὶς αἰσχρολογίες του, μὲ τὸν ὁποῖο ἄνοιγε διάλογο ὁ ὀρθόδοξος μητροπολίτης Καλαβρύτων! Ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴν καταχώρηση καὶ τῶν αἰσχρολογιῶν γιὰ τὴν Ἐκκλησία, τὴν Παναγία κ.λπ.
        Προειδοποιῶ
     Ὅποιος θέλει νὰ μὴν λερώσει τὴ ὅρασή του καὶ τὴν ψυχή του, ἂς μὴ τὰ διαβάσει.
     Ὅλα αὐτὰ τὰ κράτησα κρυφὰ τόσα χρόνια, καὶ δὲν σκεπτόμουν ὅτι θὰ μὲ ἀνάγκαζε κάποτε νὰ θυμηθῶ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες καὶ νὰ τὰ ἀναρτήσω, ἀλλὰ πέρα ἀπὸ τὴν σκοπιμότητα γιὰ τὴν προσωπική μου πλέον ἄμυνα, νομίζω ὅτι πρέπει νὰ δημοσιευτοῦν γιὰ νὰ πληροφορηθοῦν ὅσοι ἀγνοοῦν, τὶς δεσποτικὲς μεθόδους ἐξοντώσεως τῶν ἀντιδρώντων ποὺ χρησιμοποίησε ὁ κ. Ἀμβρόσιος (πέρα ἀπὸ τὸν ἀφορισμὸ καὶ τὴν καταγγελία στὴ Ὑπουργὸ Παιδείας).

ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ mkka.blogspot.com

Ο Ιωάννης ή «vasilias tou dasous» δηλώνει πως είναι «βασιλεύς της εκκλησίας του χριστού εδώ στην γη… της εκκλησίας σου’’ Αμβρόσιε παιδί μου»!!! (12/ΦΕΒ/2009) «kai tis ........... pou pistevete eseis oi evraioi litourgoi tou theou miteras ''mou '' panagiasegw ...... ekklisia tha se sintripso11 Μάρτιος 2008 12:18 μμ».
Και παρακάτω οι οπαδοί του Ιωάννη απαντούν σε απορίες επισκεπτών του blog, σαν να βρίσκονται στο σπίτι τους με τις ευλογίες του Μητροπολίτη, όπως «Η nefeli» σε κάποιον που είχε την απορία:
«Τίνος Ιωάννη "οπαδοί" μπορεί να είναι άνθρωποι που μπαίνουν εδώ και βρίζουν πρόστυχα ???? Πόθεν συνάγεται οτι ο Σεβασμιώτατος είναι οπαδός του Εωσφόρου-Ιωάννη?».
Ο/Η nefeli είπε... «...Είμαστε οπαδοί του "διδασκάλου" Ιωάννη και ακόλουθοι του δρόμου που χαράζει η Θεία Χάρις …και σε μας τους οπαδούς του Ιωάννη, είναι ο πατέρας μας και γέροντας μας ο Αμβρόσιος Αιγιαλίας… Υ.Γ.  Ένα πρόσωπο μπορει να αποκτησει δικους του "οπαδους", ο Ιωάννης όσο ζούσε ηταν άγιος τώρα που πέθανε παραμένει να είναι πάλι ζώντανος, μα μπορούν να τον δούν μόνο όσοι φοράνε τα μάτια του σώματος του αίματος και του πνεύματος του Ιήσου μας Χριστού …ο Ιωάννης, είναι ο εωσφόρος… (4/12/2008)». «γνωριζω πως η πλειονοτητα της Ιερας Συνοδου ειναι Μασονοι».
Ο «vasilias tou dasous» «και έχω στο εγώ μου ετούτο και 234 ευλογίες να κηρύττω τον λόγο του θεού από 234 γέροντες που ζούν οι πιό πολλοί ακόμα…του pousti …ένα εγώ και εγώ άξιζα το έσπασα …αυτήν την φορά γέροντα».
Και ο Καλαβρύτων, ενώ σε άλλες αναρτήσεις παρεμβαίνει και διαγράφει ή διαψεύδει, εδώ καμιά διάψευση. Ποιος είναι ο λόγος, λοιπόν, που δεν διέψευσε ακόμη, ότι οι αιρετίζοντες οπαδοί του Ιωάννη, δεν είναι «παιδιά του» -όπως στο μπλόγκ του ισχυρίζονται; Αντίθετα συνομιλεί μαζί τους τόσο φιλικά. Γράφει:
«Χάρηκα ιδιατέρως για την παρουσία σας, αγαπητέ μου Βασιληά του Δάσους. Ένα σημείωμα της Νεφέλης με είχε ανησυχήσει... Παρά ταύτα επέτρεψα την ανάρτηση του σχολίου σας, τιμώντας το έντιμο πρόσωπό σας  + Ο & Αι Α 23.11.2008».
Ο/Η ioannis-o eksomologitis (ἄλλο ὄνομα τοῦ «vasilias tou dasous») είπε... και σαν σατανάς που μου είπαν πως είμαι… που πίστεψα πώς υπηρετούσα τον αληθινό θεό…Και αυτοκτόνησα στην αγκαλιά της παναγίας ώστε να ξεψυχήσω…. Και πέθανα… Είμαι ο τελευταίος από τους αόρατους του αγίου Όρους... Χριστος ανέστη αδέλφια θεών...

Τὰ ὑπόλοιπα στο ἱστολόγιο τοῦ κ. Σημάτη ἐδῶ


Καὶ τώρα μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ ποιος εἶναι αὐτὸς ὁ «vasilias tou dasous»!

     Πρόκειται γιὰ Σέχτα! «ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΣΕΧΤΑ!».

Από τον
Δημήτρη Σωτηρόπουλο
Οταν, αρχικά, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Καλυβίων Αττικής μάς ενημέρωσαν για έναν «περίεργο τύπο» που παριστάνει τον φωτισμένο γέροντα, τον διορατικό και θαυματουργό ερημίτη που έχει αποκτήσει μάλιστα πολλούς οπαδούς, θεωρήσαμε ότι πρόκειται για (ακόμα) μία περίπτωση απατεώνα, από αυτές που δυστυχώς αφθονούν στην Ελλάδα της κρίσης. Στην έρευνα που κάναμε αποκαλύφθηκαν... σημεία και τέρατα!
Ο «γέροντας Ιωάννης Μελχισεδέκ, ξυπόλητος, βασιλιάς των φτωχών» (!), λοιπόν, παρουσιάζεται σε πιστούς χριστιανούς ως προφήτης, κάνει «θείες λειτουργίες» γυμνός (!) και... κηρύττει, παρασύροντας πολλές ψυχές στην αιρετική και αντιχριστιανική σέχτα που έχει δημιουργήσει! Κι όλα αυτά με ορμητήριο ένα «καλύβι» όπου φιλοξενείται και όπου συντηρείται από τους οπαδούς του!
Βλέποντας τις διάφορες ταυτότητες που έχει δημιουργήσει διαδικτυακά, παρατηρήσαμε ότι έχει πολλούς υποστηρικτές που τον θεωρούν άγιο, ακόμα και ως τον... Ιωάννη τον Βατάτζη, τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά!
Το σίγουρο είναι ότι, αν ευσταθούν οι καταγγελίες που ακολουθούν, πρέπει να επιληφθούν άμεσα τόσο η Αστυνομία όσο και η Ελλαδική Εκκλησία! Δεν μπορεί καθένας να αφήνει γένια, να φοράει ράσα και να αυτοπαρουσιάζεται ως... πνευματικός οδηγός, ιερωμένος και «φωτισμένος»! Επιτέλους, κάποιοι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και ας προστατέψουν την Ορθοδοξία και τον πιστό λαό από τέτοιους τσαρλατάνους!
ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΣΕΧΤΑ!

Οπως μας ενημέρωσαν κάτοικοι της περιοχής, υπάρχει ένταλμα σύλληψης για προσηλυτισμό και σύσταση παραθρησκευτικής οργάνωσης (σέχτα), κακοποίηση ανηλίκων, εξαπάτηση και απειλή!
http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2014/01/blog-post_9576.html

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ λυπηρὴ ἐνημέρωση γιὰ τὴν τακτικὴ ἑνὸς ἀνθρώπου, ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸς εἶναι Ἐπίσκοπος, ἀσφαλῶς μὲ θλίψη καὶ συνοχὴ ψυχῆς δημοσιεύω αὐτὰ τὰ πράγματα καὶ σκέπτομαι, πόσο ὡραῖα θὰ ἦταν ἂν καὶ οἱ δύο, ὡς ὁμόψυχοι καὶ ὁμόπιστοι, πολεμούσαμε τὴν παναίρεση. Σκέπτομαι ἀκόμα, μήπως ἔπρεπε νωρίτερα νὰ τὰ δημοσιεύσω γιὰ νὰ προβληματίσω τὸν κάθε καλοπροαίρετο πιστὸ στὶς κρίσεις του γιὰ πράγματα ποὺ ἀγνοεῖ, ἀλλὰ καὶ ὅσους, ἴσως, ἐπηρεάζονται ἀπὸ δημοσιεύματα ὑπερασπιστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ὅμως δὲν διορθώνουν τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα ποὺ τοὺς ἀκολουθεῖ.
Εἶχαν δίκιο οἱ Ἅγιοι Πατέρες ποὺ συμβούλευαν ὅτι ἡ σιωπὴ σὲ θέματα πίστεως ἀπαγορεύεται ἀκόμα καὶ ἂν κινδυνεύει ἡ ζωή μας. Ἐλπίζω, γιὰ μία ἀκόμη φορά, μὲ αὐτὴν τὴν ἀνάρτηση ὄχι μόνο νὰ νὰ σταματήσει ὁ συνεχὴς πόλεμος ἐναντίον μου, ἀλλὰ νὰ ἐπικρατήσουν ἄλλες σκέψεις καὶ ἀποφάσεις πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρία ψυχών.

Παναγιώτης Σημάτης, ἐκπαιδευτικόςὙποσημειώσεις:
(1) "Δεν έχει διευκρινισθη ακόμα εάν ο Παναγιώτατος Οικουμενικος Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ( ...) ωμίλησε για κάποιους "ξεβράκωτους" Έλληνες, εννοώντας τους ηρωικους Αγωνιστες του 1821 (...) Μεγάλος θόρυβος ηγέρθη, κυρίως μέσα απο...Εάν το είπεν, όποιος και αν τα εξεστόμησεν, "ένοχος θανάτου εστι".  http://www.press-gr.com/2010/02/blog-post_607.html
(2) Ώστε, λοιπόν, η επίσκεψη του Πάπα και του Πατριάρχου στη Λέσβο ενισχύει ποικιλοτρόπως τον Ισλαμισμό, ενώ συγχρόνως αποδυναμώνει την αληθινή Πίστη στον αληθινό Θεό, την πίστη στον Σωτήρα Χριστό! http://newpost.gr/ellada/527990/sta-kagkela-mhtropolites-me-thn-episkepsh-toy-papa-fragkiskoy
(3) «Πίσω από την ενέργεια αυτή κρύβεται πολλή κακία, μεγάλο μίσος, απύθμενη σκληροκαρδία! Κάποτε -δυστυχώς- και οι Μεγάλοι του κόσμου τούτου καθίστανται μικροί! Είναι ανθρώπινο βέβαια!
Αίσχος, Παναγιώτατε! Αίσχος! Και πάλιν Αίσχος! Η πράξη αυτή ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΙΜΑ! Στη συνείδησή μας κατεβήκατε πολύ χαμηλά! Ο Κύριος να Σας συγχωρήση!
(4) Ποιός άραγε έχει τήν ευθύνη … αντικανονική και παράνομη Απόφαση για την καθαίρεση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων; Μα ποιός άλλος από τόν Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο Οποίος θέλει να ασκεί τό ρόλο του Χωροφύλακα της Ορθοδοξίας! https://nefthalim.blogspot.gr/2012/07/o_31.html
(5) Ώστε, λοιπόν, η επίσκεψη του Πάπα και του Πατριάρχου στη Λέσβο ενισχύει ποικιλοτρόπως τον Ισλαμισμό, ενώ συγχρόνως αποδυναμώνει την αληθινή Πίστη στον αληθινό Θεό, την πίστη στον Σωτήρα Χριστό!... με την ενέργειά Σας αυτή ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ!... συνεργοί στην εξαφάνιση της Ορθοδοξίας από την Ελλάδα και της Ελλάδος από τον Ευρωπαϊκό χάρτη.
Η επίσκεψή Σας είναι μια ύπουλη μαχαιριά, πισώπλατα, στην αγαπημένη μας Πατρίδα, την χιλιοδοξασμένη Ελλάδα μας!
(6) Τι κρίμα! Ο Πατριάρχης τελικά προδίδει τους φίλους Του! Πράγμα, που σημαίνει, ότι ο άνθρωπος (ο Πατριάρχης) ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΙΛΟΥΣ! Μόνο σκλάβους θέλει νά έχει καί “θεραπαινίδες”! http://www.gigafm.gr/?p=21183
(7) Αμφισβητεί την ελληνικότητα της συνείδησης Ιεραρχών, επειδή /εχουν άλλη άποψη απ΄ αυτών για τις 36 Μητροπόλεις των Νέων Χωρών «Αν δεν αισθάνεστε Έλληνας και μέλος της Ιεραρχίας, να πάτε στην Τουρκία»!
(8) «Αδελφοκτόνο, εγκληματική και προδοτική» χαρακτηρίζει την στάση του Μητροπολίτη Διδυμοτείχου Δαμασκηνού ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος. Σε κείμενο που δημοσιεύει το romfea.gr, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα κατά του επισκόπου Διδυμοτείχου του, με αφορμή την επιστολή που ο κ Δαμασκηνός είχε αποστείλει προς τον υπουργό Παιδείας» κ. Φίλη. https://www.youtube.com/watch?v=R759FzgxQrc
(9) «Το βήμα αυτό ήταν πολύ-πολύ τολμηρό εκ μέρους του Πατριάρχου μας καί μόνον ζημίαν θα επιφέρει στην Ορθοδοξία μας… Διατηρούμε ακέραιο το σεβασμό μας τόσο πρός τον θεσμό, όσο καί πρός τό σεπτό πρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, αλλά και το δικαίωμα να έχουμε και κυρίως να εκφράζουμε τη γνώμη μας. + ο Κ & Αι Α http://mkka.blogspot.com/2009/11/blog-post_13.html
(10) «Ἡ στάση του αὐτὴ δὲν μᾶς ἐκπλήττει. Βλέπετε, ὅ,τι ἔχει κανείς, αὐτὸ καὶ πωλεῖ!  Οἱ ἅγιοι μεταδίδουν τὴν ἁγιότητά τους…, οἱ φιλήδονοι τὴν φιληδονία τους διαφημίζουν!» Μητροπ. Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, «ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΝΟΝΤΕΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ», περιοδ. “ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ” Ἱ. Μ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας (φύλ. 277, 1999).
(11) Στην εφημερίδα «Απογευματινή» ο κ. Αμβρόσιος δηλώνει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είναι υπαίτιος για την περιπέτεια στην οποία μπήκε η εκκλησία, αφού αυτός είναι αρχηγός. «Η εκκλησία είναι σε μεγάλη κρίση. Σε ποιον θα χρεωθεί αυτή η κρίση; Πρώτα στον Αρχιεπίσκοπο και μετά σε όλους τους άλλους. Είναι ο αρχηγός». 1994-2005 Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 22 Φεβρουαρίου 2005. http://news.in.gr/greece/article/?aid=603480
(12) «Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή, που την έστειλε στον συνάδελφό του Μητροπολίτη Θηβών Ιερώνυμο. Στην επιστολή αυτή περιέχονται σκληρότατες κρίσεις για τον κ. Ιερώνυμο. Μεταξύ άλλων γράφεται: “Αλήθεια, πώς κατώρθωσες και έκρυβες ένα τόσον απαίσιον χαρακτήρα όλα αυτά τα χρόνια; Έχεις γίνει αγνώριστος! Κάτω από ένα προσωπείον, με πολλήν τέχνην πράγματι, έκρυβες ένα μοχθηρόν πρόσωπον και ένα αδίστακτον χαρακτήρα! Δοξάζω τον Θεόν, διότι με ηξίωσε εγκαίρως να εννοήσω τι έκρυβες μέσα εις την ψυχήν σου και να σου το δηλώσω ευθαρσώς με την από 24.7.1995 επιστολήν μου… Όταν ένας Ιεράρχης ψεύδεται, συκοφαντή, συλλαμβάνεται επί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, νέμεται την Εξουσίαν, δέχεται αντιπαροχάς από τους επενδυτάς, πραγματοποιεί κρουαζιέρας μαζί των, υποκρίνεται, ωθεί εις πλαστογραφίας, συνομολογεί χαριστικάς συμβάσεις, χωρίζει τους Αρχιερείς εις ημετέρους και μη, διορίζει τα μέλη Επιτροπών κατά βούλησιν, αναθέτει εις ταύτα άνευ διαγωνισμού Μελέτας έργων της τάξεως των 4 δισεκατομμυρίων δρχμ., διασπαθίζει το χρήμα της Εκκλησίας και σκανδαλίζει τον Λαόν του Θεού εις τι διαφέρει από τους κοσμικούς ανθρώπους, οι οποίοι λατρεύουν το χρήμα και διοικούν τον τόπον χωρίς φόβον Θεού;”» («ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» αριθ. φ. 1240, 19/9/1997). -«Μου φαίνεται πως μάλλον κάτι δεν έχω καταλάβει καλά από αυτά που ευαγγελίζονται οι παπάδες μας. Πριν από έντεκα χρόνια ο Αμβρόσιος πρωτοστάτησε επίθεσης κατά του Ιερωνύμου κατηγορώντας τον για κατάχρηση 4 δισ δραχμών. Τι "απαίσιο" τον έλεγε, τι "μοχθηρό" . Μέχρι που ο Ιερώνυμος ζήτησε έλεγχο από τον Άρειο Πάγο κι αποδείχθηκε άψογος» http://vitsos.blogspot.com/
(14) Για το «μεγάλο» αυτό κατόρθωμα, δηλ. την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, ο πρωθυπουργός κ. Σημίτης είπε ένα μεγάλο –πολύ μεγάλο- «ευχαριστώ» στον Αμερικανικό παράγοντα! Δεν είναι ένοχος εθνικής μειοδοσίας;». Συντάκτης: Διονύσης Μακρής, ΑΚΤΕ. «TA NEA», Δημήτρης Μητρόπουλος, 15/11/2005. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/11/2005. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 14/11/2005. Αὐτὲς τὶς ἐκφράσεις του (ὅπως καὶ τόσες ἄλλες) να, πῶς χαρακτήρισε κυβερνητικὸς παράγων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: «Ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος τοποθετείται με ακραία πολιτική εμπάθεια και μιλά ως κοινός υβριστής. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσβάλλει την ίδια την ιδιότητά του και την εκκλησία συνολικά. Περιμένουμε την αντίδραση της αρχιεπισκοπής και της Ιεράς Συνόδου για τον υβριστή μητροπολίτη». http://www.xronos.gr/detail.php?ID=27207 - http://archive.romfea.gr/arthra-apopseis/14630-2012-11-26-13-14-21 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/11/2005 tsath@enet.gr.
(15) «Ενώπιόν σας, παρακαλώ τον Εσταυρωμένο Χριστό να σαπίσει το χέρι του Φίλη αν υπογράψει τέτοια διατάγματα αθεΐας», δήλωσε, ενώ για τους άθεους είπε: «Να γίνει δηλητήριο και να τους τρυπήσει το στομάχι να γίνει πέτρα και να μην το χωνέψουν». http://www.huffingtonpost.gr/2016/04/30/koinonia-katares-filis-amvrosios_n_9813702.html Γι’ αὐτὲς τὶς ἐκφράσεις δήλωσε συνάδελφος Μητροπολίτης τοῦ κ. Ἀμβροσίου: «Με επιστολή του ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός χαρακτηρίζει απαράδεκτες τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο μητροπολίτης Αμβρόσιος για τον Νίκο Φίλη, σημειώνοντας: «Θλίβομαι βαθύτατα διότι εκ στόματος κάποιων “εκκλησιαστικών” προσώπων ακούστηκαν πρόσφατα απρεπείς και απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί που οπωσδήποτε σας προσβάλλουν».
Συνεχίζει δε ξεκαθαρίζοντας πως «σαφώς δεν συμβιβάζονται με το χριστιανικό ήθος και ασφαλώς δεν εκφράζουν όλους μας», προσθέτοντας πως «μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις, απόψεις και προσεγγίσεις, όπως είναι φυσικό σε μια ελεύθερη κοινωνία, αλλά ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου είναι χριστιανική εντολή και προϋπόθεση δημοκρατίας».
http://www.cnn.gr/news/ellada/story/48543/mitropolitis-damaskinos-kata-amvrosioy-kai-mitropolitis-paylos-kata-fili


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.