Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Αρχιμ. Γεράσιμο Φραγκουλάκη, Αννόβερο Γερμανίας

IMG_5205.jpg

Εν σχέσει με τον τίτλο    "Ρε φίλε την πάτησες"
(παραθέτουμε στο τέλος της επιστολής το σχετικό άρθρο του π. Φραγκουλάκη)
 Δημήτριος  Β.  Εμμανουήλ
      
    Αρχιμανδρίτα Γεράσιμε, χαίρετε και μετανοείτε.
      Ανίερο καταντήσατε το Αννόβερο με τα άρθρα σας και τον τρόπο σας.
     Σας προτείνω να ακούσετε όπερα, να κάντε πατινάζ, να επισκεφθείτε μουσεία, και να “χαθείτε” μέσα στους απέραντους κήπους της πιο πράσινης πόλης της Γερμανίας, και ίσως κάπου εκεί να συναντήσετε τον πράσινο Πατριάρχη που ξέχασε τι χρώμα έχει το αίμα που πρέπει να δώσεις για να πάρεις πνεύμα και πάλι ότι το χρώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας «ως πορφύραν και βύσσον»!

Εἰς τὴν ζ' ᾨδὴν
Μαρτυρικὸν
Ἦχος δ'
      Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ Κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι' αὐτῶν βοᾷ σοι Χριστὲ ὁ Θεός, τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούςσου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα που παρακολουθούμε τα καμώματά σας το όνομά σας έγινε συνώνυμο της ντροπής, ο δε τρόπος σας, ο παπόφιλος, σκάνδαλο σαν αυτό που περιγράφει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που είπε ότι θα έρθει ημέρα που οι ιερείς θα είναι αισχρότεροι όλων! Δυστυχώς δεν γνωρίζω Γερμανικά, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν 10.000 ομογενείς μας που βρίσκονται εκεί και διαβάζουν ελληνικά και κατανοούν ακόμη Ορθόδοξα άσχετα αν προσπαθείτε σεις και οι όμοιοί σας να τους τυφλώσουν με την αγαπολογία και την οικουμενιστική ειρηνολογία που αμφότερα ομοιάζουν με πράσινο χορτάρι που τρώνε μόνο τα ζώα ή που καπνίζουν αυτοί που γνωρίζουν από πίπες ειρήνης.
Νομίζω όμως ότι οι αδελφοί μας στο Αννόβερο θα ήθελαν  να διαβάσουν κάτι παραπάνω και ουσιώδες γι’ αυτό και επιτρέψτε μου να αλλάξω χρώμα γλώσσας, όσο αυτό είναι δυνατόν, μιας και η Ορθόδοξη γλώσσα που περικλείει την ευγένεια του Χριστού μας είναι η μόνη αυτή τη στιγμή που δύναται να εκπληρώσει το ρηθέν υπό των αγγέλων∙ «και επί γης ειρήνη…».
Αγαπητέ αδελφέ και πατέρα Γεράσιμε, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουμε ο Χριστός μας είπε: «Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν» (Ματθ. 10,34). Μη νομίσετε -μας είπε- ότι ήλθα να επιβάλω μία ψευδή ειρήνην εις την γην (όπως την φαντάζονται οι Οικουμενιστές, οι οποίοι περιμένουν τον Μεσσία ως παναγιότατο επίγειο βασιλέα!). Δεν ήλθα να φέρω τέτοιαν ειρήνην, αλλά μάχαιραν και διαίρεσιν…
Καταλαβαίνουμε αγαπητέ από τα παραπάνω λόγια, πρώτον  ότι ο Χριστός που κηρύττει ο Πατριάρχης αλλά και σεις ο ίδιος δεν είναι ο Θεός των Πατέρων μας, κάτι που σας καθιστά ψευδοπροφήτες και όργανα του σατανά. Και δεύτερον η διαίρεσή μας σε «Οικουμενιστές» και «αντιοικουμενιστές» δεν είναι έργο ανθρώπου αλλά εντολή Θεού που ζητάει από τους πιστούς ακόλουθους του Υιού Του να χωρίζονται και από αγγέλους ακόμη που διαλαλούν μόνο «το επί γης ειρήνη» και ξεχνούν ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι και θα είναι Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και χωρίς τους προδότες της πίστεως.
Όσο λοιπόν υπάρχει καιρός μετανοίας και πνοή φυσικά στα νεκρά στήθη σας αφήστε την πρασινολογία - παρασιτολογία  για την ειρήνη στη γη και κηρύξτε την αλήθεια ολόκληρη, τουτέστιν «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Φυσικά ο ύμνος αυτός δεν γράφτηκε για τον πράσινο  μεσσία του Οικουμενισμού και της οικολογίας, αλλά τον έψαλαν άγγελοι στον ουρανό την ημέρα της γέννησης  του Μεσσία Ιησού Χριστού, του υιού της Θεοτόκου Μαρίας που ήλθε επί της γης και είναι παρών μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία Του και που πάλι πρόκειται να έλθει για να κρίνει τον κόσμο της απιστίας, δηλαδή των Οικουμενιστών που μέσα του χώρεσαν λεγεώνες δαιμονίων, όλες δηλαδή οι διεστραμμένες «γλώσσες» των αιρετικών όλων των αιώνων (εξόν και παναίρεση).
Αγαπητέ, εν τάχει το δικαίωμα της αποτείχισης μας το δίνουν οι Ιεροί κανόνες αλλά και αυτή η Αγία Γραφή που λέγει: «Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» (Εφεσ. 5, 31). Ο Μητροπολίτης Ευθύμιος Στύλιος λέγει ότι «Η πίστη και ο χριστιανικός τρόπος ζωής δεν είναι κάτι που μαθαίνουμε ή αποκτούμε. Είναι μία γέννηση. Το να εγκαταλείψει κανείς το σκοτάδι της άγνοιας και της πλάνης και να πιστέψει στον Χριστό, σημαίνει ότι ξαναγεννήθηκε σε μιά νέα ζωή. Πρόκειται για μιά πνευματική γέννηση. Τη γέννηση αυτή την πραγματοποιεί το Άγιον Πνεύμα, ο Θεός, είναι «γέννησις  άνωθεν», όπως  είπεν ο Χριστός (Ιωαν. γ' 3)»[1]. Ο ίδιος πάλι θα πεί:
«Ὅπως στὸ ἔργο τῆς βιολογικῆς γέννησης, ὁ Θεὸς χρησιμοποιεῖ τοὺς γονεῖς, ἔτσι καὶ στὸ ἔργο τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως, ὁ Θεὸς χρησιμοποιεῖ καὶ ἀνθρώπους. Στὴν προκειμένη περίπτωση, ὁ Θεὸς χρησιμοποιεῖ τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς Ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀναγεννᾶ τὸν ἄνθρωπο. Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ποιμένες καλλιεργοῦν τὸ φυτὸ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, μὲ τὸν λόγο, τὴν προσευχή, τὰ ἱερὰ μυστήρια, μὲ κόπο καὶ δάκρυα... «Αὐτοὶ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν» (Ἑβρ. ιγ' 17). Γι' αὐτό και ο Παῦλος λέγει στους χριστιανούς: «Ἐὰν μύριους παιδαγωγούς...»[1].
Γι’ αυτό και  λέγω στους 10.000 αδελφούς που πιθανόν να μην σας γνωρίζουν καλώς α) ότι «Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀναγεννᾶ τὸν ἄνθρωπο» σήμερα διά της ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ, και β) ότι ως ποιμένας του Οικουμενισμού  που είστε σίγουρα δεν καλλιεργείτε  «τὸ φυτὸ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, μὲ τὸν λόγο, τὴν προσευχή…» και τα άρθρα σας, αμήν.

Μετά φόβου
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Ιεροψάλτης
Πτολεμαΐδα 31 Αυγούστου 2017

Υ.Γ.
    Α΄. «Ἐπίλογος: Στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸν ὁποιοδήποτε ἱερωμένο τὸν ἀποκαλοῦμε «Πατέρα»! Τὸ ὡραῖο αὐτὸ ὀρθόδοξο ἔθιμο ἔχει δύο ἀναφορές: πρῶτα σὲ μᾶς τοὺς ἴδιους, τοὺς ἱερωμένους, διότι μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν κλήση νὰ γινόμαστε πνευματικοὶ πατέρες. Ἔπειτα καὶ σὲ σᾶς τοὺς πιστούς, διότι σᾶς ὑπενθυμίζει νὰ γίνεσθε πνευματικὰ τέκνα. Ὅλοι δέ, Ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ ἔχομε τὴν κλήση νὰ γινόμαστε πνευματικὰ τέκνα τῶν μεγάλων καὶ ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας» (Εὐθύμιος Στύλιος Μητροπολίτης Ἀχελώου)[1].
     Β΄. «Ωστόσο, εδώ εκείνο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί φαίνεται πια ότι το ποίμνιον πρέπει να φυλάει μόνο του τον εαυτό του. Έτσι φαίνεται. Προσέξτε τι είπα. Μην περιμένετε να σας φυλάξουμε εμείς. Λυπούμαι. Φυλάξτε τον εαυτό σας αγαπητοί. Φυλάξτε τον εαυτόν σας. Εάν δεν φυλάξετε εσείς τον εαυτόν σας μην περιμένετε να σας φυλάξει κάποιος άλλος. Λυπούμαι που το λέγω αλλά σας εξήγησα. Ποια τρύπα στο καλάθι να βουλώσουμε εκεί που φτάσαμε; Το αντιλαμβάνεσθε και μόνοι σας...» (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)[2]


Ο π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝ ΑΡΓΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΩΛΗ

Αρχιμ. Γεράσιμος Φραγκουλάκης

Αννόβερο Γερμανίας

"Ρε φίλε την πάτησες"
Είχε διαφημιστεί ωσάν να επρόκειτο για χολιγουντιανή ταινία ομιλία του "αποτειχισμένου" ιερέα Νικολάου Μανώλη με τίτλο: «Το ''μπούμερανγκ'' & ο ''Νέρων'' της Ζακύνθου».
Παρακολουθώντας κανείς την ομιλία αυτή, διαπιστώνει την φαιδρότητα των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούνται από τον ομιλητή για να θεμελιώσει τις θέσεις του περί "αντιοικουμενισμού" και άλλων ευτράπελων και ευφάνταστων αιτιάσεων κυρίως κατά του προσώπου του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, μία τακτική που εφαρμόζουν άλλωστε όλοι οι φερόμενοι ως "αντιοικουμενιστές".
Όπως γίνεται αντιληπτό από τον τίτλο η ομιλία είναι διθεματική. Στο πρώτο μέρος αναφέρεται σε "μπούμερανγκ" που υπέστησαν δήθεν οι Αρχιερείς εκείνοι οι οποίοι κατά το κοινώς λεγόμενο "τράβηξαν το χαλινάρι" στην "χουφτίτσα" αυτή των ιερέων και μοναχών οι οποίοι, ποιος ξέρει τίνος την δόξα εζήλωσαν ή ποιος τους φούσκωσε τα μυαλά και αποσχίσθηκαν από την Εκκλησία δηλώνοντας "αποτείχιση". Ποιο είναι τώρα το "μπούμερνγκ". Το ότι με το να "διώκονται" επειδή διέκοψαν το μνημόσυνο του επισκόπου τους έγιναν γνωστοί σε πάρα πολύ κόσμο! Δηλαδή με λίγα λόγια χαίρονται για εκείνο που θα έπρεπε να ντρέπονται. Το αν θα υποστούν συνέπειες γι' αυτές τις αντιεκκλησιαστικές τους πράξεις είναι θέμα της Εκκλησίας και προσωπικώς εμένα δεν μου πέφτει κανένας λόγος. Βέβαια ο συγκεκριμένος ομιλητής φαίνεται να απολαμβάνει την δημοσιότητα με την "δίωξή" του χωρίς την οποία, όπως ο ίδιος λέει, δεν θα τον ήξερε ούτε η μάνα του! Είναι να απορεί βέβαια κανείς για ποιες διώξεις μιλάνε! Γιατί μέχρι τώρα ό,τι θέλουν κάνουν. Μητροπολίτες δεν υπολογίζουν, με το έτσι θέλω και καταργώντας κάθε εκκλησιαστική αλλά και κρατική νομιμότητα προσπαθούν να στήσουν δικό τους θυσιαστήριο, καταλήψεις μοναστηριών κάνουν, κατά παράβαση των ιερών κανόνων άνοιξαν "κεκρόπορτες" και μπήκαν στην Εκκλησία καθηρημένοι κληρικοί και από τους λεγόμενους ΓΟΧ με τους οποίους συλλειτούργησαν, αφορισμένους "αγκάλιασαν" τους οποίους μάλιστα ανερυθρίαστα τους αποκαλούν "μέντορές" τους, "παρασυναγωγές" δημιούργησαν και πολλά άλλα στην τακτική του "μπείτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώσετε". Ποιος καταδιώκει επομένως ποιον; Αντί λοιπόν να γίνεται πανηγύρι για το "μπούμερανγκ" εναντίον άλλων, καλύτερα να σωφρονισθούν και να αλλάξουν τακτική πριν γυρίσει "μπούμερανγκ" εναντίον τους!
Εκεί όμως που "δίνει τα ρέστα" ο ομιλητής είναι στο δεύτερο μέρος, στην αναφορά του στον "Νέρωνα" της Ζακύνθου. Ποιος είναι αυτός; Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο οποίος επισκέφθηκε την Ζάκυνθο! Αυτός φταίει για τον σεισμό στη Λέσβο, αυτός φταίει και για τις πυρκαγιές στην Ζάκυνθο! Για όνομα του Θεού! Αν είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια από στόμα ιερέως και να έχει την απαίτηση να τον πάρουμε στα σοβαρά. Βέβαια με βάση τη λογική του ομιλητή κανονικά στην Λέσβο θα έπρεπε να πληγεί η πόλη της Μυτιλήνης την οποία επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο Πάπας και όχι το χωριό Βρίσα που απέχει 50 χιλιόμετρα από αυτήν. Επίσης η Κρήτη στην οποία πραγματοποιήθηκε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα έπρεπε να είχε καταποντιστεί. Παρόμοια "γελοία" επιχειρήματα όμως έχουν γραφτεί κατά καιρούς και από άλλα αδελφά, "κλωνοποιημένα" ιστολόγια, οπότε μάλλον αυτή η συμπεριφορά πρέπει να αποτελεί πρακτική εξάσκηση των "αντιοικουμενιστικών" σεμιναρίων στα οποία πιθανώς συμμετέχουν!
Όσον αφορά δε στο θέμα των πυρκαγιών της Ζακύνθου, επισήμως και ανεπισήμως εκτιμάται ότι πρόκειται για σκόπιμους εμπρησμούς. Αν σκεπτόμουνα και εγώ το ίδιο γραφικά και επιπόλαια όπως ομιλητής θα μπορούσα να αναρωτηθώ: "Βρε σεις "αντιοικουμενιστάκια" μπας και έχετε σχέση με τους εμπρηστές ή μπας και είσαστε οι ίδιοι, για να κάνετε πιστευτό το επιχείρημά σας για ευθύνες του Οικουμενικού Πατριάρχη;".
Όμως το πρόβλημα είναι αλλού. Βρέθηκαν κάποιοι που ξεσηκώθηκαν από ορισμένα γραπτά, δυστυχώς και αρχιερέων, νόμισαν ότι θα είχαν πλήθος λαού να τους ακολουθεί, όπως γινόταν στις "συνάξεις κληρικών, μοναχών και λαϊκών" που συνδιοργάνωναν κάποιες Μητροπόλεις και ενθουσιάστηκαν, νομίζοντας ότι θα γίνουν ήρωες και κατά συνέπεια γνωστοί και σε άλλους εκτός από τη μάνα τους, που καλά-καλά δεν τους γνώριζε και έτσι σήκωσαν "παντιέρα", διέκοψαν οι ιερείς το μνημόσυνο του μητροπολίτη τους και κήρυξαν εαυτούς αγωνιστές και ομολογητές. Στην πορεία βέβαια, κάποιοι από τους αρχικούς πρωταγωνιστές διαπιστώνοντας προφανώς την "γκάφα" που έκαναν, άρχισαν να υποχωρούν και να μένουν στα μετόπισθεν, βάζοντας άλλους μπροστά. Διαπιστώνοντας ότι τελικά δεν τους βγαίνει όπως είχαν υπολογίσει, έχουν περιέλθει σε θλίψη και ως γνωστόν "το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνην", με αποτέλεσμα να ακούμε να λέγονται και να βλέπουμε να γίνονται όλα αυτά τα χαριτωμένα και ευτράπελα, όπως και η περί ης ο λόγος ομιλία του συγκεκριμένου ιερέα και όχι μόνο!
Θα δανειστώ μία φράση από την αρχή της ομιλίας του: "Ρε φίλε την πάτησες!", γι' αυτό κοίτα όσο είναι καιρός κι εσύ και οι συνοδοιπόροι σου να την "ξεπατήσετε". Μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία και της συγγνώμης. Ειλικρινά από καρδιάς σας εύχομαι "καλή μετάνοια!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.