Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

«Τον μη συμφωνούντα τοις αγίοις, ημείς την αυτού κοινωνίαν ου παραδεξόμεθα».

     πὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἱεροθέου ΒλάχουΜητροπ. Ναυπάκτου, «Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς ἁγιορείτης» (σελ. 306-309) παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο γίνεται φανερό ὅτι, πρὶν κάποια Σύνοδος καταδικάσει τοὺς ἀντι-ἡσυχαστὲς καὶ τὸν Βαρλαάμ, οἱ Ἁγιορεῖτες ἀποφάσισαν τὴν διακοπὴ κοινωνίας μὲ αὐτούς!

       Ὡς ἐκ τούτου προκύπτει τὸ ἐρώτημα γιὰ τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, τοὺς Ποιμένες καὶ  τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες ποὺ διδάσκουν πὼς πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τοὺς Ἁγίους, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι δὲν τὸ κάνουν:
Οἱ Ἁγιορεῖτες τῆς ἐποχῆς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πρὶν κάποια Σύνοδος καταδικάσει τοὺς ἀντι-ἡσυχαστές, δήλωσαν τὴν διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ ὅσους συμφωνοῦν μαζί τους. Τί θὰ κάνουν, λοιπόν, αὐτοί, ποὺ θεωροῦν ὅτι εἶναι οἱ σύγχρονοι ὀρθόδοξοι;  Θὰ συνεχίσουν τὴν κοινωνία μὲ τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ ὅσους ψήφισαν τὴν ἀλλαγὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιολογίας-Θεολογίας στὸ Κολυμπάρι, ποὺ καταλύει ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ἀποδεχόμενοι Συνοδικὰ πλέον τὴν ὕπαρξη πολλῶν Ἐκκλησιῶν καὶ πολλῶν βαπτισμάτων;
        Ἀλήθεια, ὑπάρχουν ἀκόμα Ἐπίσκοποι ποὺ δὲν κατάλαβαν τί ἔγινε στὸ Κολυμπάρι;

Γράφει ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος:

     Ὁ «Ἁγιορειτικὸς Τόμος» ἐγράφη τὸ 1340 (βρισκόμαστε ἀκόμα στὴν ἀρχὴ τῆς ἡσυχαστικῆς ἔριδος, σελ. 309) καὶ ἀπετέλεσε σημαντικὸ στοιχεῖο στὴν Σύνοδο τοῦ 1341, ποὺ ἔγινε στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐνῶ συντάκτης τοῦ κειμένου εἶναι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὅμως ὑπεγράφη ἀπὸ τοὺς ἐγκρίτους Πατέρες… καὶ ἐπεκυρώθη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Ἰάκωβο…, ὁ ὁποῖος προσέφερε τὴν μαρτυρία ὅτι μὲ τὸ κείμενο αὐτὸ συμφωνεῖ ὅλο τὸ Ἅγιον Ὄρος…
Θὰ ἤθελα νὰ παραθέσω αὐτὴν τὴν μαρτυρία, ποὺ εἶναι ἀρκετὰ χαρακτηριστικὴ καὶ διαφωτιστική.
«Ὁ ταπεινὸς ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Ἰάκωβος, ταῖς ἁγιορειτικαῖς καὶ πατερικαῖς ἐντεθραμμένος παραδόσεσι καὶ μαρτυρῶν ὅτι διὰ τῶν ἐνταῦθα ὑπογραψάντων λογάδων ἅπαν τὸ Ἅγιον Ὄρος συμφωνοῦντες ὑπέγραψαν, καὶ αὐτὸς συμφωνῶν καὶ ἐπισφραγίζων ὑπέγραψα, καὶ τοῦτο μετὰ πάντων προσγράφων, ὅτι τὸν μὴ συμφωνοῦντα τοῖς ἁγίοις καθὼς καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ μικρῷ πρὸ ἡμῶν πατέρες ἡμῶν, ἡμεῖς τὴν τοῦ αὐτοῦ κοινωνίαν οὐ παραδεξόμεθα».

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος14/11/17, 5:54 μ.μ.

    το τραγικό είναι πως όχι μόνο υπάρχουν κάποιοι που δεν κατάλαβαν τί έγινε στο Κολυμπάρι , αλλά πως υπάρχουν και κάποιοι ακόμη που θεωρούν την ληστρική σύνοδο ως μη γενόμενη,γιατί (άκουσον-άκουσον) θεωρούν πως αν δεχθούν ότι έγινε την νομιμοποιούν!!! Την περίπτωση να δεχθούν ότι έγινε αλλά είναι ληστρική ,ούτε την σκέφτονται!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.