Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Σημεία των καιρών! Ομολογητής (κατά τον π. Ν. Μανώλη) ο Καλαβρύτων, που σήμερα συλλειτούργησε με τον Σύρου!

     Ἀκοῦμε (στὸ παρακάτω βίντεο, ἐκτὸς τῶν ἄλλων ποὺ θὰ σχολιάσουμε σύντομα) τὸν π. Νικόλαο Μανώλη νὰ δίνει πιστοποιητικὸ Ὁμολογητοῦ στὸν Καλαβρύτων Ἀμβρόσιο (Στὸ βίντεο ἀπὸ 19:00 - 21:00):
    «Εἶχαν ρωτήσει, τὸν ἀγαπητὸ κατὰ τὰ ἄλλα καὶ σύγχρονο ὁμολογητὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιο. Στὸ παρελθὸν εἶχε κάνει λάθη. [σ.σ.: Μόνο στὸ παρελθὸν, π. Νικόλαε;]. Δὲν μ’ ἀρέσει νὰ ἐμένα, ὅταν βλέπω κάτι καλὸ νὰ γυρίζω πίσω. Ἀλλὰ τὸ λέω σὰν ἕνα παράδειγμα κακῆς διατύπωσης ποὺ τὸ κάνουν καὶ οἱ σημερινοὶ Ἐπίσκοποι.
    Κάποτε ρωτήθηκε –δὲν θέλω νὰ τοῦ χαλάσω τὴν εἰκόνα, αὐτοῦ τοῦ ἀγωνιστῆ τώρα ποὺ εἶναι– ἀλλὰ κάποτε ρωτήθηκε· Σεβασμιώτατε πέστε μας, ἔχουν δίκιο οἱ Παπικοί, δηλ. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται καὶ ἀπὸ τὸν Υἱό;  Καὶ τί εἶπε; Δὲν εἶπε, κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία οἱ Πατέρες μᾶς λένε, ὄχι ἀπὸ τὸν Υἱό, μόνο ἀπὸ τὸν Πατέρα… Τί εἶπε; Κατὰ τὴν γνώμη μου, δὲν ἤμουνα καὶ μέσ’ στὴν Ἁγία Τριάδα νὰ ξέρω πῶς ἔχουν τὰ πράγματα. Φυσικὰ θὰ φτάσεις σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ἀκόμα καὶ νὰ παίζεις μὲ τὶς αἰώνιες ἀλήθειες, τὰ αἰώνια δόγματα τῆς Πίστης μας.
    Ἀκροατής: Ἔχει πεῖ κι ἄλλα παρόμοια.
   π. Νικόλαος Μανώλης: Ἔχει πεῖ. Ἀλλὰ νὰ σοῦ πῶ κάτι. Ἔχει πεῖ καὶ κάτι τώρα καινούργια κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ κάπου λίγο ἐλαφρύνουνε τὴ θέση του.

   ς δοῦμε, λοιπόν, τὸν –κατὰ τὸν π. Νικόλαο– ἀντι-Οἰκουμενιστὴ καὶ Ὁμολογητὴ τῆς Πίστεως κ. Ἀμβρόσιο, στὰ ἀντι-Οἰκουμενιστικὰ ἔργα καὶ λόγους του:

    Α) Σήμερα κάλεσε στὴν Πανήγυρι τῆς "Παναγίας Τρυπητής" τοῦ Αἰγίου, μὲ τὸν μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο, τοῦ ὁποίου οἱ σχέσεις μὲ τὸν Παπισμὸ καὶ Οἰκουμενισμὸ εἶναι γνωστές!
   Β) Στὸ παρελθὸν συνειδητὰ καὶ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὴν φιλοπαπική-Οἰκουμενιστικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου, εἶχε πεῖ σε συνέντευξη σὲ δημοσιογράφο τοῦ Αἰγίου:
     Ὅτι, τοὺς Παπικοὺς «δεν μπορώ να τους πω αιρετικούς»!
     Ὅτι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι «έχουμε αποδεχτεί, ότι έχουν αποστολική διαδοχή και Βάπτισμα» οἱ Παπικοί!
   Ὅτι «αιρετικός είναι ο Χιλιαστής, ο οποίος αρνείται την Τριαδικότητα του Θεού». Ἕνας «ο οποίος ομολογεί τον Τριαδικό Θεό είναι χριστιανός, και μπορεί να είναι Ορθόδοξος, μπορεί να είναι Καθολικός, μπορεί να είναι Διαμαρτυρόμενος»!
   Ὅτι ἡ κακοδοξία τῶν Παπικῶν «για την άσπιλη σύλληψη της Θεοτόκου … δεν είναι αίρεσις, διότι υπερτιμά ένα πρόσωπο της Εκκλησίας. Αίρεσις είναι το αρνητικό»!
    Ὅτι· «Ε, ο Καθολικισμός δεν είναι αίρεση μ’ αυτήν την έννοια, είναι σχίσμα. Και γι αυτό έχουν μυστήρια, γι αυτό μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων, γίνονται θαύματα
στην εκκλησία τους. Δε θα σας διδάξω ποτέ ότι ο Πάπας είναι αιρετικός. Είναι σχισματικός».


Γ) Καὶ ἐπειδὴ ὁ π. Νικόλαος ἰσχυρίζετε ὅτι κάποτε τὰ ἔλεγε αὐτά, ἐνῶ τώρα ὁ κ. Ἀμβρόσιος εἶναι ἀντι-Οἰκουμενιστής, ἀκοῦστε καὶ θαυμᾶστε τὸν πρόσφατο ἀντι-Οἰκουμενισμὸ τοῦ κ. Ἀμβρόσιου. Εἶπε:
1. "Προσωπικώς, ως άτομο και ως πιστός, πιστεύω και διακηρύσσω, ότι οι Παπικοί είναι αιρετικοί!
2. ΕΠΙΣΗΜΩΣ όμως ως Επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος δεν δύναμαι ει μη να ακολουθήσω την άποψη της Εκκλησίας μας, ότι οι Παπικοί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, αλλά σχισματικοί! Απόδειξη: Το πρόβλημα θα μας το λύσει η αναφορά μας στο Μυστήριο του Γάμου, δηλ. οι μικτοί γάμοι.
Ως γνωστόν, ο γάμος μεταξύ μιάς Ορθοδόξου νέας και ενός Χιλιαστή νέου ΔΕΝ ΕΥΛΟΓΕΙΤΑΙ! Αντιθέτως όμως ΕΥΛΟΓΕΙΤΑΙ ο Γάμος μεταξύ μιάς Ορθοδόξου νεάνιδος και ενός Καθολικού νέου! Το γεγονός αυτό τι αποδεικνύει; Ότι ο γάμος με τον Χιλιαστή δεν επιτρέπεται, διότι ο Χιλιαστής είναι αιρετικός. Επιτρέπεται όμως ο μικτός γάμος μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, διότι οι Ρωμαιοκαθολικοί κατατάσσονται στους Σχισματικούς!"
     Ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτοτυπία ἡ παραπάνω δήλωση. Γιὰ πρώτη φορὰ Ἐπίσκοπος δηλώνει ὅτι ἄλλα πιστεύει σὰν ἄτομο σὲ θέματα Πίστεως κι ἄλλα ὡς Ἐπίσκοπος!   Τοῦτο ἀποτελεῖ φοβερὴ διαστρέβλωση τῆς δογματικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας. Εἶναι σαφές, σαφέστατο ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι σχίσμα μόνο, ἀλλὰ πρωτίστως εἶναι αἵρεση. Μὲ ὅλα αὐτὰ ὁ Καλαβρύτων δὲν κάνει τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ ἀποδεικνύει ὅτι, ὅσα λέει ἐναντίον τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, δὲν στοχεύουν στὴν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθόδοξης ἀλήθειας, ἀφοῦ στὴν οὐσία ὑποστηρίζετε ὅ,τι ἀκριβῶς στὸ θέμα αὐτὸ ἀποφάσισε καὶ ἡ Κολυμπάριος Σύνοδος! Ὅτι δηλ. οἱ Παπικοὶ ἔχουν ...ἐκκλησιαστικότητα!!!
    Καὶ δυστυχῶς αὐτὰ τὰ ἔχουμε δημοσιεύσει δεκάδες φορές, καὶ τὰ ξέρει (ἔπρεπε νὰ τὰ γνωρίζει) ὁ π. Νικόλαος. Κι ὅμως, παρὰ ταῦτα, καὶ παρότι ἕνας ἀκροατὴς τοῦ ὑποδεικνύει ὅτι «ἔχει πεῖ κι ἄλλα ὁ Ἀμβρόσιος», ὁ π. Νικόλαος ἐπιμένει! Γιατί; Γιατὶ κατὰ τὴν γνώμη του ὁ κ. Ἀμβρόσιος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς «εὐσεβεῖς» Ἐπισκόπους, στοὺς ὁποίους θέλει, μὲ τὸν π. Θεόδωρο Ζήση, νὰ στηρίξουν τὴν «κατὰ τὴν γνώμη τους» Οἰκονομία γιὰ τὴν κοινωνία τῶν «ἀποτειχισμένων» μὲ τοὺς «εὐσεβεῖς» Οἰκουμενιστές! (Ἐδῶ)

    Δ) Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ τόσο ἄλλα ἀντορθόδοξα τοῦ κ. Ἀμβροσίου, γιὰ τὰ ὁποῖα ποτὲ δὲν ζήτησε συγγνώμη. Προσθέτουμε ἕνα ἀκόμα. Στὸ ἱστολόγιό του δημοσιεύει σχόλιο, στὸ ὁποῖο στὴν συνέχεια καὶ ἀπαντᾶ:
Ρωτᾶ τὸ "Aigio" τὸν κ. Ἀμβρόσιο: Σεβασμιώτατε Η ορθοδοξία και η ορθοπραξία είναι το πρώτο έργο του Επισκόπου. Γι’ αυτό ελπίζουμε ότι ορθοπρακτώντας φέτος στην αγρυπνία της 15ης Ιουνίου που θα κάνετε, να μην επιτρέψετε να αναφερθούν τα ονόματα των μη ορθοδόξων θυμάτων του σεισμού στα Άγια, όπως έγινε το 2007 και το 2005 από όσο θυμόμαστε…  Έχει γίνει επισήμανση του γεγονότος σε ιερείς σας, οι οποίοι –άβουλα– μας είπαν ότι απλώς εκτελούν την εντολή σας. Σεις δε ο ίδιος το 2006 δε τους μνημονεύσατε. Αιγιώτες
Καὶ αὐτὸς ἀπαντᾶ: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ "Aigio"
…2) Ναί, μερικές φορές δεν εμνημὀνευσα τα ονόματα των Γάλλων, που ήσαν θύματα του σεισμού κατα το 1995. Αλλά και πολλές ἀλλες τα εμνημόνευσα. Πρός τί η ἐμφαση;
3) Θεωρώ ότι στην προσευχή μας, μάλιστα δε υπέρ των νεκρών, δεν υπάρχουν ὀρια. Μπορούμε και πρέπει να προσευχόμεθα υπέρ όλων. Υπέρ των Ορθοδόξων Αδελφών μας, …υπέρ των Ετεροδόξων Αδελφών μας, υπέρ τῶν αλλοθρήσκων και των αλλοπίστων Αδελφών μας…Η εντολή του Κυρίου είναι: "εύχεσθε υπέρ αλλήλων, όπως ιαθήτε". "Εύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων ημας". Ο Κύριος εδίδαξε να αγαπάμε και τους εχθρούς μας… Με τους ατυχείς Γάλλους λοιπόν θα τα βάλλουμε; …Ετάφησαν στα ερείπια ενός ξενοδοχείου, όπου είχαν ἐλθει να κάμουν διακοπές! Τους χρεωστούμε μια προσευχή!
Παρακαλώ πατρικά, πλατύνατε τις καρδιές σας…   
+ Ο Κ & Αι. Α»!!!
       Σημεῖα τῶν καιρῶν, λοιπόν, οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς νὰ ἐκθειάζουν τὸν γνωστὸ μητροπολίτη κ. Ἀμβρόσιο!
_______________________
(1) Γράφει ὁ π. θεόδωρος Ζήσης στὸν «Ορθόδοξο Τύπο»:
Καθηρημένος και αφορισμένος ο μητροπολίτης Καλαβρύτων
…Καθηρημένος και αφορισμένος είναι ο μητροπολίτης Καλαβρύτων, για όσα βλάσφημα ετόλμησε να διατυπώσει για το δόγμα περί της εκπορεύσεως του Άγιου Πνεύματος κατά την προετοιμασία της επίσκεψης του πάπα το 2001, αλλά και για την συμμετοχή του στην ομάδα των επισκόπων που στηρίζουν έργοις και λόγοις τόν αρχιεπίσκοπο κ. Χριστόδουλο, ο οποίος παρέλαβε την ευθυδρομούσα εις την οδόν της αποστολικής και πατερικής αληθείας Εκκλησία της Ελλάδος και την έρριψε στις αγκάλες του Παπισμού και του Προτεσταντισμού, καυχώμενος μάλιστα για το κατόρθωμα του.
«Ορθόδοξος Τύπος», 6-10-2006

(2) Καὶ ἐπίσης, σὲ βιβλίο του ὁ π. Θεόδωρος γράφει γιὰ τὸν κ. Ἀμβρόσιο: «Τὸ πιὸ ἐξοργιστικὸ καὶ ἀπρόσμενο εἶναι τὸ ὅτι μᾶς διδάσκει πὼς καὶ τὸ “filioque” δὲν εἶναι αἵρεσις, εἶναι ἁπλῶς θέμα ἑρμηνείας, δὲν εἶναι ἀναίρεσις τοῦ δόγματος τῆς Ἁγ. Τριάδος”. Εἰσάγοντας δὲ ἕνα φοβερὸ ἀγνωστικισμὸ καὶ ἀπίστευτη ἀμφιβολία γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ ἰδιου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων λέγει τὸ ἑξῆς: “Ἀλλὰ ἂν τὸ στέλνει τὸ Ἅγ. Πνεῦμα ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱός, ἐγὼ δὲν ἤμουν σύμβουλος ἐκεῖ γιὰ νὰ δῶ τὶ ἔγινε”. Παίζει ἐν οὐ παικτοῖς» (π. Θ. Ζήση, Τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας, σελ. 343-344).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.