Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Για την πρωτοκαθεδρία!


Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ 
Οταν οι μαθητές φιλονικούσαν πού να καθίσουν στον Μυστικό Δείπνο (ύπήρξε δηλαδή κάποια τάση πρωτοκαθεδρίας), ό Κύριος τούς είπε:
«Εντολήν καινήν δίδωμι ύμίν, ίνα άγαπάτε άλλήλους».
Άν πραγματικά άγαπάμε, τότε ή άγάπη, όπως τήν μάθαμε από τον Θεό, φθάνει στή θυσία. Ό χριστιανός, όπως ό Θεός, δεν άγαπά άφ’ υψηλού.
  Γιά τον Συμεών τον Νέο Θεολόγο έλεγαν οτι, όταν συναντούσε παιδιά, ύποκλινόταν μπροστά τους με άληθινό σεβασμό.
Πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου