Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

ΝΑΙ στην ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, αλλ' ΟΧΙ στην ΔΙΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ! --[Και η απάντηση των Γ.Ο.Χ.]        σφαλῶς, ἡ διαστροφὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, εἶναι ἀνεξέλεγκτη σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
Μόλις προχθὲς νιώσαμε τὴ φρίκη τῶν δηλώσεων τοῦ οἰκουμενιστῆ μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου (ἐδῶ).
Πρὶν λίγο δημοσιεύσαμε τὴν ὁμιλία τοῦ ἄλλου οἰκουμενιστῆ μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνατίου (ἐδῶ), ὁ ὁποῖος (ποιός ξέρει ἂν καὶ μὲ ποιά ...συνεννόηση μὲ τὴν ἡγεσία τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας) μετέβη στὸ Φανάρι γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τὸ ΣΧΙΣΜΑ Βαρθολομαίου.

Καὶ τώρα βλέπουμε δημοσίευση ἀποτειχισμένου ἱερέως, τοῦ π. Παϊσίου Παπαδόπουλου, ἀποκλειστικοῦ ἀρθρογράφου πλέον τῶν Γ.Ο.Χ.,  ὁ ὁποῖος θέλει τοὺς σχισματικοὺς Γ.Ο.Χ. ὡς μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ «συλλειτουργούν φυσιολογικά σε μια οργανική ενότητα και συμφυΐα, (ὅπως) τα μέλη του Σώματος του Χριστού»!!! (ἐδῶ). Μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας οἱ σχισματικοί; Αὐτοὶ ποὺ θεωροῦσαν (καὶ θεωροῦν) ἐμᾶς ὡς νεοημερολογίτες (ἀκόμα καὶ ἀποτειχισμένους) ὡς σχισματοαιρετικοὺς καὶ ἀπαιτοῦν κατὰ καιροὺς καὶ κατὰ περίπτωση τὸν ἀναβαπτισμό, τὴν ἀναμύρωση ἢ ἔστω τὴν ἔμπρακτη μετάνοιά μας (…ποὺ δὲν τοὺς κάναμε τὴ χάρη νὰ ἐγκολπωθοῦμε τὸ Γοχικὸ πνεῦμα, ὅπως αὐτός), ὡς προϋπόθεση εἰσδοχῆς στὴν «ἐκκλησία»-παράταξή τους!


Θέλοντας νὰ δικαιολογήσει τὴν δική του ἐπιλογὴ νὰ γίνει …δεσπότης τῆς δικῆς του ἐμπνεύσεως καὶ συνθέσεως παλαιοημερολογητικοῦ τύπου «ἐκκλησίας» (καὶ ἀπειλώντας μας μάλιστα κάποτε καὶ μὲ «ἀφορισμό», ὅταν καὶ ἐὰν γίνει Δεσπότης!), βλέπει πνευματικὲς εὐθύνες καὶ κακὸ χειρισμὸ στὴν ἐπιλογή μας νὰ μείνουμε στὴν Μία Ἐκκλησία ἀπομακρυνόμενοι διὰ τῆς Ἀποτειχίσεως ἀπὸ τὴν αἵρεση.
Καὶ βέβαια συμφωνοῦμε μαζί του στὸ ὅτι· «Σαφώς, όλοι αμαρτωλοί είμαστε, αλλά η προς Θάνατον αμαρτία είναι κάτι που μας διαφοροποιεί από εκείνους που συμμετέχουν στην αίρεση». Τὰ λάθη μας λοιπόν, ὅσα κάναμε καὶ δυστυχῶς –ὡς ἄνθρωποι μὲ πάθη καὶ ἀδυναμίες– ὅσα νέα δὲν θὰ ἀποφύγουμε, προσπαθοῦμε ἀκριβῶς νὰ μὴν ἀνήκουν σὲ ἐκεῖνα τὰ «πρὸς θάνατον». Ἔτσι, δὲν θὰ πέσουμε καὶ στὸ ἔσχατο λάθος νὰ ἐνταχθοῦμε ἢ νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸ σχίσμα, γιὰ νὰ πολεμήσουμε τὴν αἵρεση!
Συμφωνοῦμε μὲ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ λέγει ὁ π. Παΐσιος, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὴν λανθασμένη συμβουλή-ἐπιλογή του· τὴν ἀποδοχὴ τῶν σχισματικῶν Γ.Ο.Χ. Ἐξ  ἄλλου καὶ ὁ ἴδιος τὸ ἀποκλείει, (μὲ ἀπόσπασμα σχολίου ποὺ δημοσιεύει) ἀποδεχόμενος τὸ «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος», ἀλλὰ καταδικάζοντας μόνο τοὺς σχισματικοὺς ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸ …Οὐκρανικὸ σχίσμα, ἀλλὰ ΟΧΙ καὶ τὸ Παλαιοημερολογίτικο σχίσμα!
Θεωροῦμε ὡς τὴν μόνη ρεαλιστική, ἐφικτὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ λύση αὐτὴ ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχει παρουσιάσει ὁ π. Εὐθύμιος. Τὴν διατυπώνουμε συνοπτικὰ ὡς ἑξῆς:  Ὀρθόδοξοι τῶν ἐσχάτων καιρῶν θὰ παραμείνουν ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἀπομακρυνθοῦν-ἀποτειχιστοῦν ἀπὸ τὴν Παναίρεση καὶ τοὺς σχισματικοὺς ποὺ δὲν ἔχουν ἱερωσύνη· ποὺ θὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὶς Παρατάξεις–σχισματικὲς «ἐκκλησίες» τῶν Γ.Ο.Χ. (μὲ προβληματικὴ ἢ καὶ ἀπουσιάζουσα τὴν ἱερωσύνη) καὶ τὶς κακόδοξες παραταξιακὲς ἰδέες τῆς κάθε Γοχικῆς παρατάξεως, ὅλους δηλαδή, ὅσους ἔχουν δογματοποιήσει τὸ Ἡμερολόγιο καὶ ἐπιμένουν σ’ αὐτό, καὶ στὴ συνέχεια θὰ ἑνωθοῦν κατὰ τῆς Παναιρέσεως καὶ τῶν σχισμάτων στὸ χῶρο τῆς Μίας Ἐκκλησίας ποὺ καταδυναστεύεται αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἀπὸ τὴν Παναίρεση.
Σημάτης ΠαναγιώτηςΚαὶ ἡ ἀπάντηση τῶν Γ.Ο.Χ. (entoytwnika1)

         Καὶ ὅπως πάντα τελευταῖα, οἱ Γ.Ο.Χ. ἀπαντοῦν χωρὶς ἐπιχειρήματα, μὲ χαρακτηρισμοὺς καὶ εἰρωνεῖες  "ἄλλ' ἀντ' ἄλλων"!  Ἀντὶ γιὰ κατάθεση ἐκκλησιαστικῶν θέσεων (ἀφοῦ ὅλες τους οἱ θέσεις ἀποδείχτηκαν ἕωλες καὶ καταρρίφτηκαν) μεταφέρουν τὴ συζήτηση σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο καὶ ἔτσι νομίζουν πώς ...ξεμπέρδεψαν, ἀφοῦ μάλιστα δὲν ἀνάρτησαν ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο μας, γιὰ νὰ μὴ μάθουν οἱ ὀπαδοί τους τί γράφουμε, γιὰ ποιόν γράφουμε κ.λπ.!
ΔΙΑΒΑZOYME (ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ):
Θεωροῦμε ὡς τὴν μόνη ρεαλιστική, ἐφικτὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ λύση αὐτὴ ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχει παρουσιάσει ὁ π. Εὐθύμιος. Τὴν διατυπώνουμε συνοπτικὰ ὡς ἑξῆς:  Ὀρθόδοξοι τῶν ἐσχάτων καιρῶν θὰ παραμείνουν ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἀπομακρυνθοῦν-ἀποτειχιστοῦν ἀπὸ τὴν Παναίρεση καὶ τοὺς σχισματικοὺς ποὺ δὲν ἔχουν ἱερωσύνη· ποὺ θὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὶς Παρατάξεις–σχισματικὲς «ἐκκλησίες» τῶν Γ.Ο.Χ. (μὲ προβληματικὴ ἢ καὶ ἀπουσιάζουσα τὴν ἱερωσύνη) καὶ τὶς κακόδοξες παραταξιακὲς ἰδέες τῆς κάθε Γοχικῆς παρατάξεως, ὅλους δηλαδή, ὅσους ἔχουν δογματοποιήσει τὸ Ἡμερολόγιο καὶ ἐπιμένουν σ’ αὐτό, καὶ στὴ συνέχεια θὰ ἑνωθοῦν κατὰ τῆς Παναιρέσεως καὶ τῶν σχισμάτων στὸ χῶρο τῆς Μίας Ἐκκλησίας ποὺ καταδυναστεύεται αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἀπὸ τὴν Παναίρεση.
Σημάτης Παναγιώτης


Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ!!! ΚΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ! Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΥΠΑΚΟΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ, ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ Η ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΣΠΑΣΜΕΝΟΙ; Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ!!! ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΛ/ΤΕΣ ΚΑΙ  ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΨΑΧΝΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ  ΤΗΝ ΛΥΣΗ! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.