Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Παρά τα όσα συνέβησαν στο Κολυμπάρι, ο αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος υμνεῖται ως ορθοτομών τον λόγον της αληθείας Επίσκοπος!


  Ἐπιβεβλημένη ἐρώτηση
πρὸς τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστές;   

      ταν ἀφιερώνουν ἑκατοντάδες «σελίδες» στὸ διαδίκτυο γιὰ νὰ νὰ καταγγείλουν καὶ νὰ καταδείξουν τὶς κακοδοξίες καὶ τὰ αἱρετικὰ φρονήματα τῶν παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ στὴ συνέχεια κοινωνοῦν μὲ τοὺς καταγγελλόμενους Ἐπισκόπους, αὐτὸ λέγεται ἀντι-Οἰκουμενιστικὸς ἀγώνας;
   Ὅταν ἐπίσκοποί τους (ὅπως ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος) «συνευωχούνται στη Βέροια με τον αρχιτέκτονα της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου, σαν να μη συμβαίνει τίποτε, και ο οικείος επίσκοπος τον προσφωνεί με τρόπο που προκαλεί αφόρητα (Λ.Ν.)» (ἐδῶ) καὶ αὐτοὶ κοινωνοῦν μὲ αὐτοὺς τοὺς Ἐπισκόπους, αὐτὸ λέγεται ἀντι-Οἰκουμενιστικὸς ἀγώνας;

     Ἢ μήπως, οἱ Ἐπίσκοποι ποὺ μετὰ ἀπ’ ὅσα συνέβησαν στὴν Κρήτη, δὲν εἶναι πλέον συνειδητοὶ Οἰκουμενιστές; (Ἀδιάφορον ἂν τοῦτο γίνεται «ἐκ φόβου, ἐκ συμφέροντος ἢ ἐξ ἀνάγκης»).
    Συνεχίζετε, λοιπόν, «νὰ κοινωνεῖτε μετὰ τῶν ἀκοινωνήτων», ἀφήνοντας τὸ τμῆμα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀγωνιᾶ γιὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Πίστεως καὶ τὴν προσωπική του σωτηρία στὰ χέρια τῶν λύκων! Ἀφήνοντάς το ἀποίμαντο καὶ στὴν οἰκτρὰ πλάνη ὅτι πρέπει νὰ κοινωνοῦμε μὲ τὸν Ἐπίσκοπο, καὶ «δὲν ἔχει σημασία, ἂν ὁ Ἐπίσκοπος ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ἀλήθεια, ἂν κάνει στραβὰ μάτια γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῶν αἱρετικῶν, ἂν τοὺς ἐπαινεῖ ἐμετικὰ ἢ παρίσταται σ’ αὐτὴν τὴν κακοποίηση τῆς ἀλήθειας!Η ἐμετικὴ προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας:
 «“Αστράπτει και λάμπει” η τοπική Εκκλησία …διά να υποδεχθή τον πρωτόθρονον και πρωτεύθυνον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον.

“Αστράπτει και λάμπει” έχουσα προεξάρχοντα της λατρευτικής ταύτης συνάξεως επί τη εορτή του ιδρυτού της, ουρανοβάμονος αποστόλου Παύλου, τον ου μόνον κλήσιν φέροντα αποστολικήν, αλλά και ζήλον έχοντα αποστολικόν και φωνήν στεντορείαν, κηρύσσουσαν εν παντί καιρώ και τόπω “Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα»”, και ακαταβλήτως αγωνιζόμενον νύκτα και ημέραν, ενίοτε και μετά πολλών δακρύων, “εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού”».
  …Υποδεχόμεθα σήμερον Υμάς, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και πνευματικόν Πατέρα πάντων ημών, μετά βαθυτάτου σεβασμού και ανεκλαλήτου χαράς, και αδυνατούντες να εκφράσωμεν εν ανθρωπίναις λέξεσι τα συνέχοντα και πλημμυρίζοντα την ψυχήν ημών αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, στρέφομεν προσευχητικώς τον νούν και την καρδίαν μας προς τον εν τω βορείω πεσσώ εικονιζόμενον Χριστόν τον Χαλκίτην και προς την εν τω δυτικώ πεσσώ ιεράν μορφήν της δεομένης Υπεραγίας Θεοτόκου, και ικετεύομεν ταπεινώς «πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ο Θεός τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην ημών κύριον κύριον Βαρθολομαίον· Κύριε, φύλαττε αυτόν εις πολλά έτη».


Με Πατριαρχική χοροστασία ο Εσπερινός των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου στη Βέροια

Με λαμπρότητα και επισημότητα τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουνίου ο Εσπερινός της εορτής των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου στην πανηγυρίζουσα Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας.

 Των πανηγυρικών και λατρευτικών εκδηλώσεων προίσταται φέτος η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ο οποίος χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο κατά τον Εσπερινό και αύριο το πρωί θα τελέσει Πατριαρχική θεία Λειτουργία.
Μαζί με τον Παναγιώτατο συγχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, εκπρόσωπος της ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πριγκηπονήσσου κ. Ιάκωβος, Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, Δράμας κ. Παύλος, Σισανίου κ. Παύλος, Κίτρους κ. Γεώργιος, Ιερισσού κ. Θεόκλητος, Νέας Κρήνης κ. Ιουστίνος, Γρεβενών κ. Δαβίδ, Βεροίας κ. Παντελεήμων και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων.
Τον Παναγιώτατο προσεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ενώ παρέστησαν ο Περιφεριάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Βουλευτές, όλες οι τοπικές πολιτκές και στρατιωτικές αρχές και πλήθος κόσμου που συνέρευσε από νωρίς για να υποδεχθεί τον Παναγιώτατο, που έγινε δεκτός με τιμές Αρχηγού Κράτους.

Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας:
«Ημέρα χαρμόσυνος και ευφροσύνης ανάπλεως πεφανέρωται σήμερον» διά την πόλιν της Βεροίας και την Ιεράν Μητρόπολιν Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, η ημέρα της εορτής των μεγίστων αποστόλων Παύλου του ιδρυτού της και Πέτρου.
«Αστράπτει και λάμπει» η τοπική Εκκλησία «κεκοσμημένη αναστηλώσεσι» του ιστορικού, βυζαντινού αυτής μητροπολιτικού ναού, του επ᾽ ονόματι τιμωμένου των πρωτοκορυφαίων αποστόλων Παύλου και Πέτρου, ο οποίος ανοίγει επισήμως και πανηγυρικώς τας θύρας του σήμερον, διά πρώτην φοράν μετά τον προσφάτως τελεσθέντα επανεγκαινιασμόν του, διά να υποδεχθή τον πρωτόθρονον και πρωτεύθυνον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον.
«Αστράπτει και λάμπει» η κατά Βέροιαν Εκκλησία τελούσα την ιεράν σύναξιν των ηνωμένων τω πνεύματι αποστόλων του Σωτήρος, και υποδεχομένη τον σεπτόν προκαθήμενον της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, τον κύκλω την οικουμένην διατρέχοντα προς ενίσχυσιν και στήριξιν των πνευματικών Αυτού τέκνων και υπεράσπισιν των δικαίων της αμωμήτου ημών πίστεως.
«Αστράπτει και λάμπει» έχουσα προεξάρχοντα της λατρευτικής ταύτης συνάξεως επί τη εορτή του ιδρυτού της, ουρανοβάμονος αποστόλου Παύλου, τον ου μόνον κλήσιν φέροντα αποστολικήν, αλλά και ζήλον έχοντα αποστολικόν και φωνήν στεντορείαν, κηρύσσουσαν εν παντί καιρώ και τόπω «Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα», και ακαταβλήτως αγωνιζόμενον νύκτα και ημέραν, ενίοτε και μετά πολλών δακρύων, «εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού».
«Αστράπτει και λάμπει», διότι διά πρώτην φοράν μετά σιγήν εξακοσίων και πλέον χρόνων πανηγυρίζει εις την περίκλυτον ταύτην βασιλικήν την ετήσιον πανήγυριν του διδασκάλου και καθηγεμόνος αυτής εν τη πίστει αγίου ενδόξου αποστόλου Παύλου, ο οποίος ομού μετά του ετέρου πρωτοκορυφαίου, του αποστόλου Πέτρου, ουρανόθεν αοράτως συγχαίρουσιν ημίν, διά την προσγενομένην εις ημάς  τιμήν όπως λαμπρύνητε διά της σεπτής Υμών χοροστασίας και της Πατριαρχικής Υμών Λειτουργίας, Παναγιώτατε, την πανήγυριν επί τη συνάξει των πρωτοκορυφαίων αποστόλων και την επαναλειτουργίαν του παλαιού Μητροπολιτικού τούτου ναού της Βεροίας, μετά πολυετή και πολυώδυνον προσπάθειαν αποκαταστάσεως και συντηρήσεως αυτού.
Βασιλική μεγαλοπρεπής και περίλαμπρος ανιδρύθη συμφώνως προς τα στοιχεία των προσφάτων αρχαιολογικών ευρημάτων μεταξύ 7ου και 8ου αιώνος και ανεκαινίσθη υπό του επισκόπου Βεροίας Νικήτα περί τα τέλη του 11ου αιώνος.
Φθαρείσα υπό του πλήξαντος την πόλιν της Βεροίας ισχυρού σεισμού ολίγον μετά το 1206, ανεκαινίσθη και πάλιν και επλουτίσθη διά λαμπρού εικονογραφικού διακόσμου, αναπτυσσομένου εις το κεντρικόν κλίτος, ο οποίος συνεπληρώθη κατά την ακολουθήσασαν εξόχως σημαντικήν διά την Βέροιαν παλαιολόγειον εποχήν διά τοιχογραφιών ανυπερβλήτου αισθητικής αξίας και ωραιότητος.
Αι από του 15ου αιώνος επισυμβάσαι ιστορικαί εξελίξεις και η μετατροπή του ναού εις τέμενος υπήρξαν αιτία αλλοιώσεων και καταστροφών, σοβαρωτέρα των οποίων υπήρξεν η κατάρρευσις του νοτίου κλίτους, έχουσα ως αποτέλεσμα ο περικαλλής ούτος ναός να παραμένη ερείπιον ακόμη και μετά την απελευθέρωσιν της πόλεως κατά το έτος 1912.
Από της ημέρας της χάριτι Θεού καταστάσεως της ημετέρας ελαχιστότητος εις την ιεράν ταύτην Μητρόπολιν ηγωνίσθην παντί σθένει και παντί τρόπω διά την αποκατάστασιν και ανακαίνισιν του ιστορικού Μητροπολιτικού ναού της Βεροίας, τη αρωγή και συμπαραστάσει της Υμετέρας πεπνυμένης Παναγιότητος, ήτις δι᾽ επιστολών και λόγων προς τους Υπουργούς Πολιτισμού απ᾽ αρχής εστήριξεν την ταπεινήν ημών προσπάθειαν.
Μετά παρέλευσιν εικοσιδύο ετών ο αγών και η προσπάθεια ημών εστέφθη χάριτι Θεού υπό επιτυχίας. Η ευχή την οποίαν είχομεν διατυπώσει προπέμποντες την Υμετέραν Παναγιότητα κατά την πρώτην Αυτής επίσκεψιν εις την Βέροιαν, όπως Σας υποδεχθώμεν εκ νέου εις τον παλαιόν Μητροπολιτικόν ναόν των πρωτοκορυφαίων, όταν δι᾽ ευχών Σας θα απεκαθίστατο, εγένετο επί τέλους πραγματικότης. Το μεγάλον έργον της αποκαταστάσεως και ανακαινίσεως του παλαιού Μητροπολιτικού ναού των πρωτοκορυφαίων αποστόλων Παύλου και Πέτρου ωλοκληρώθη, χάρις εις την αγαστήν συνεργασίαν μετά των εκάστοτε προισταμένων της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και των συνεργατών αυτών από του κ. Αντωνίου Πέτκου μέχρι της κ. Αγγελικής Κοτταρίδη, το ενδιαφέρον και την υποστήριξιν των εκάστοτε υπουργών Πολιτισμού, από του κ. Θάνου Μικρούτσικου και του κ. Αντωνίου Σαμαρά, μέχρι του κ. Παύλου Γερουλάνου και του νυν υπουργού κ. Αριστείδου Μπαλτά, εκπροσωπουμένου σήμερον υπό της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρίας Μαρίας Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη, η οποία και ως Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς είχε ενδιαφερθεί τα μέγιστα διά την πρόοδον των εργασιών της αποκαταστάσεως του ιερού τούτου ναού, αλλά και την συμπαράστασιν της Κινήσεως Πολιτών και των εκάστοτε τοπικών αρχόντων.
Κατά την εύσημον ταύτην εσπέραν επιτρέψατέ μοι, Παναγιώτατε, να εκφράσω ολοκαρδίους ευχαριστίας τόσον προς την Υμετέραν θεοτίμητον Κορυφήν όσον και προς άπαντας τους συμβαλόντας και εργασαμένους προς ολοκλήρωσιν του σπουδαιοτάτου τούτου έργου και την απόδοσιν του περιλάμπρου τούτου ναού εις την θείαν λατρείαν.

Εις αυτόν τον περίκλυτον ναόν των αγίων ενδόξων και πανευφήμων αποστόλων, των πρωτοκορυφαίων Παύλου και Πέτρου, την παλαιάν έδραν της ιστορικής Μητροπόλεως Βεροίας, ο ευαγής κλήρος και οι ευσεβείς χορείες των μοναζόντων, οι φιλόθεοι άρχοντες και ο φιλάγιος λαός της Βεροίας και της Ημαθίας, υποδεχόμεθα σήμερον Υμάς, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και πνευματικόν Πατέρα πάντων ημών, μετά βαθυτάτου σεβασμού και ανεκλαλήτου χαράς, και αδυνατούντες να εκφράσωμεν εν ανθρωπίναις λέξεσι τα συνέχοντα και πλημμυρίζοντα την ψυχήν ημών αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, στρέφομεν προσευχητικώς τον νούν και την καρδίαν μας προς τον εν τω βορείω πεσσώ εικονιζόμενον Χριστόν τον Χαλκίτην και προς την εν τω δυτικώ πεσσώ ιεράν μορφήν της δεομένης Υπεραγίας Θεοτόκου, και ικετεύομεν ταπεινώς «πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ο Θεός τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην ημών κύριον κύριον Βαρθολομαίον· Κύριε, φύλαττε αυτόν εις πολλά έτη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.