Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Οι φωνές κατά του αναποτελεσματικού αγώνα ...πληθαίνουν και σε άλλα ιστολόγια!Ανώνυμος Σχόλιο ἀπὸ τὶς "Ἀκτίνες"

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  Ἐξαιρετικό τό Κείμενο τοῦ σεβαστοῦ Καθηγητοῦ, κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη.

   Μέ ὅλο τό σεβασμό θά ἤθελα νά ἐπισημάνω ὅτι τά περί ἀκύρων καί μή δεσμευτικῶν τά ὁποῖα ἀναφέρει ὁ Καθηγητής ὅσον ἀφορᾶ σέ διαδικασίες καί ἀποφάσεις καί κατ' ἐπέκτασιν δεσμεύσεις καλῶς λέγονται, πλήν ὅμως δέν εἶναι ἀρκετά καί δέν ἐξαντλοῦν τό ζήτημα πού ἔχει δημιουργηθεῖ. Προφανῶς ὁ ἔμπειρος καί σοφός αὐτός Καθηγητής θά ἐπανέλθει καί θά κλιμακώσει ἀναλόγως τῶν ἀντιδράσεων καί ἐξελίξεων τίς πρωτοβουλίες του.
   Ὡστόσο, δέν πρέπει νά παραθεωρεῖται τό γεγονός ὅτι ὅπως ἀνεδείχθη στή σύναξη αὐτή τῆς Κρήτης, ὅπως κι ἄν ὀνομαστεῖ προκύπτουν ἀναντιρρήτως δύο τινά, τά ὁποῖα πρέπει νά ληφθοῦν σοβαρῶς ὑπ' ὄψιν:
   α) Τό πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἔχει πλήρως ἁλωθεῖ ἀπό τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ὁ προκαθήμενός του λειτουργεῖ ὡς ἀρχηγέτης του καί ἔναντι τοῦ Παπισμοῦ ὡς οὐνίτης,   β) Ἐκ τῶν πραγμάτων πρέπει νά προβληματίσει σοβαρῶς τό γεγονός ὅτι 10 ἐκ τῶν 14 τοπικῶν ὀρθ. ἐκκλησιῶν προκύπτει ἐπίσης ἀναντιρρήτως ὅτι διοικοῦνται ἀπό προκαθημένους ἀλλοτριωμένους ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Παράδοση καί Πίστη, ἀλλά καί οἱ Ἱεραρχίες των δέν διαθέτουν ἐπισκόπους τόσους καί τέτοιους πού νά εἶναι ἀποφασισμένοι νά βαδίσουν τή στενή ὁδό τῆς εὐσεβείας μή φοβούμενοι συνέπειες, πιστοί στούς ὅρκους πού ἔδωσαν.
    Ὅλα τ' ἀνωτέρω συνιστοῦν δεδομένα πού δέν ἐπιτρέπουν τή συνέχιση τοῦ ἀντι-οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος μέ τήν ἴδια μέχρι σήμερον τακτική. Ἀπαιτεῖται ἀνασυγκρότηση, κανονική συνέπεια καί ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν σέ πρακτικό ἐπίπεδο μέ καλύτερη ἀποτελεσματικότητα πρίν διαβρωθοῦν πλήρως καί τά κριτήρια τοῦ πιστοῦ λαοῦ!
    Εὔγε στόν κ. Καθηγητή γιά τήν σαφήνεια καί παρρησία του. Ὁ Θεός νά τόν ἐνισχύει καί νά τόν σκεπάζει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.