Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Δεν ντρέπονται να μας διαβεβαιώνουν για τον ΘΡΙΑΜΒΟ του Οικουμενισμού και ταυτόχρονα να κοινωνούν με τους Οικουμενιστές!

Ὁ θρίαµβος τοῦ Οἰκουµενισµοῦ συνετελέσθη!«ρθ. Τύπος»,  «κτίνες»,  «Θρησκευτικά»,  «Τελεβάντος» καὶ  λοιποὶ  ντι-Οικουμενιστὲς  δὲν  ντρέπονται  νὰ  μᾶς διαβεβαιώνουν γιὰ τὸν ΘΡΙΑΜΒΟ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ ταυτόχρονα νὰ παραμένουν σὲ κοινωνία μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές!

«...Περιάγουν  τὴν  θάλασσαν»  τῶν  ἁγιοπατερικῶν κειμένων γιὰ νὰ βροῦν ἕνα χωρίο στὸ ὁποῖο νὰ στηρίξουν τὶς «ἀχρικαιρικὲς» ἐπινοήσεις τους καὶ ἀποκρύπτουν ἑκατοντάδες χωρία ποὺ μᾶς διδάσκουν νὰ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, ἀρνοῦνται δὲ πεισματικὰ τὸν διάλογο!

Ἀδελφοὶ  καὶ  Πατέρες,  μετανοίας  χρείαν  ἔχομεν  γιὰ νὰ προχωρήσουμε σ' ἕνα κοινὸ ἀγῶνα ἐναντίον τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν. 
  
  
  πολυδιαφηµισµένη (καὶ πολυέξοδη) «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» ἔλαβε τέλος, ἐπικυρώνοντας καὶ ἐπισφραγίζοντας ὅλα ὅσα περιεῖχαν τὰ προσυνοδικὰ κείµενα, ἐκτὸς ἐλαχιστοτάτων καὶ ἀνεπαίσθητων ἀλλαγῶν.
  Ὁ οἰκουµενισµὸς δυστυχῶς πέτυχε αὐτὸ ποὺ ἤθελε, νὰ κατοχυρωθεῖ συνοδικά! Ἡ φοβερὴ καὶ σατανικὴ αὐτὴ παναίρεση τῶν ἐσχάτων, ὅπως τὸν εἶχε χαρακτηρίσει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, θριάµβευσε, µὲ τὶς ὑπογραφὲς ὀρθοδόξων ἐπισκόπων! Τίποτε δὲν µπόρεσε νὰ κάµψει τὴν ὁρµὴ τῶν οἰκουµενιστῶν, οὔτε ἡ ἄρνηση τεσσάρων Πατριαρχείων νὰ συµµετάσχουν σὲ αὐτή!
      Ὁ κανονισµὸς τῆς συγκλήσεως καὶ λειτουργίας καταπατήθηκε, ἀφοῦ προέβλεπε συµµετοχὴ ὅλων τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν σὲ αὐτή! Οἱ παρεµβάσεις κάποιων ἐπισκόπων, ὅπως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ἀποστοµώθηκαν µὲ σφοδρότητα καὶ ἀπορρίφτηκαν ἀπὸ τοὺς οἰκουµενιστές! (σ.σ.: Τί εἰρωνεία, καὶ τύφλωση! Δεῖτε ἐδῶ).
     Οἱ αἱρετικοὶ ἀναγνωρίστηκαν ὡς «Ἐκκλησίες»! Πουθενὰ δὲν ἀναφέρθηκε ἡ λέξη αἵρεση καὶ σύγχρονοι αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι µὲ µεγάλη δυσκολία, ἀναφέρονται µὲ τὸν ἀνώδυνο ὅρο «ἑτερόδοξοι»!
     Ἡ ἀναφορὰ στοὺς αἱρετικοὺς ἔγινε µὲ πνεῦµα ἁβροτήτων καὶ ἀνοχῆς, σὲ ἀντίθεση µὲ τοὺς «φανατικοὺς φονταµενταλιστὲς τῆς Ὀρθοδοξίας», δηλαδὴ ὅσους θέλουν καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ἀκρίβεια τῆς σώζουσας ὀρθοδόξου πίστεώς µας, ὡς ἐπικίνδυνους γιὰ τὴν Ἐκκλησία!
    Ἔγινε ἀναφορὰ στὶς «καλὲς» διάφορες θρησκεῖες τοῦ κόσµου, τὶς ὁποῖες καλοῦν σὲ συνεργασία, γιὰ νὰ ἑδραιωθεῖ ἡ εἰρήνη καὶ ἡ δικαιοσύνη στὴν ἀνθρωπότητα!
   Ἔγινε λόγος γιὰ τὴν πολιτική, τὴν οἰκονοµία, τὸ περιβάλλον, τοὺς µετανάστες κλπ! Ὄχι ὅµως γιὰ τὴν µοναδικὴ διέξοδο καὶ σωτηρία τοῦ κόσµου, ποὺ εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστη! Πουθενὰ δὲν ἀναφέρθηκε κάλεσµα τοῦ σπαρασσόµενου καὶ δοκιµαζόµενου κόσµου νὰ ἐνταχθεῖ στὴν σώζουσα ἀγκαλιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας!
   Αὐτὸ ἦταν ἐν ὀλίγοις τὸ ἔργο τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου», ἡ ὁποία πέρασε βεβαίως στὴν ἱστορία. Φτάνει νὰ δοῦµε πῶς αὐτὴ θὰ τὴν χαρακτηρίσει, ὡς Ἁγία ἢ ληστρική!

Ορθόδοξος Τύπος, 01/07/2016
Πηγή: "Ἀκτίνες"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.