Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

.

«Ὑπάρχει  Θεός;»

+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου


«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν
υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν…» (Ἰω. 3,16)


    Στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου, ἀκοῦμε ἕνα γλυκύτατο λόγο τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀκοῦμε, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπησε τὸν κόσμο. Καὶ τὸν ἀγάπησε μὲ μιὰ ἀγάπη μοναδική· «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν…» (Ἰω. 3,16). Ὑπάρχει πιὸ ἐνδιαφέρον θέμα ἀπὸ αὐτό


Πηγή:"Ἀκτίνες"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.