Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Ναυπάκτου Ιερόθεος: «Μία είναι η Εκκλησία, μία είναι η Κεφαλή ο Χριστός και δεν μπορεί να έχει πολλά σώματα»!

Πῶς γίνεται, Σεβασμιώτατε Ναυπάκτου, νὰ συνυπάρχετε στή Μία Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴ μιὰ Ἐπίσκοποι ποὺ πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει Μία Ἐκκλησία, με Ἐπισκόπους ποὺ πιστεύουν σὲ πολλὲς Ἐκκλησιες;   "Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος μιλάει γιὰ τὴ Θεολογία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων, καὶ τῶν Πατέρων, ὡς αὐθεντικὴ Θεολογία, καὶ τὴν θεολογικὴ παράδοση τῆς μίας Ἁγίας, Ἀποστολικῆς καὶ Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας. Καί διαφόρων ρευμάτων καὶ τάσεων ποὺ προέκυψαν στὸ διάβα τῶν αἰώνων".

   κφέρει στὸ παραπάνω βίντεο ὁ κ. Ἱερόθεος, ἀσφαλῶς πολὺ σωστά, τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ Μίας Ἐκκλησίας. Λέγει ὅμως στὴν συνέχεια ὅτι:
    Σήμερα στὸν ὀρθόδοξο χῶρο «παρουσιάζονται ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ οἱ γνήσιοι ἐκφραστὲς τῆς Πατερικῆς θεολογίας καὶ ἄλλοι ποὺ ἔχουν μιὰ στοχαστικὴ, ἠθικιστικὴ καὶ πολιτιστικὴ θεολογία ποὺ διαφοροποιεῖται ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων… Τὰ βλέπουμε τὰ ρεύματα αὐτά, δὲν χρειάζεται τώρα ἐγὼ νὰ κάνω κάποια συγκεκριμενη ἀνάλυση τῶν θεμάτων αὐτῶν…»!
   Πῶς δὲν χρειάζεται, κ. Ἱερόθεε; Χρειάζεται καὶ παραχρειάζεται αὐτὸ κυρίως νὰ ἀναλύσετε. Χρειάζεται, π.χ. νὰ μᾶς ἐξηγήσετε, γιατὶ ὁμιλεῖτε «ἀκαδημαϊκὰ» περὶ τῆς ὑπάρξεως τῶν ρευμάτων αὐτῶν μόνο. Δὲν εἶστε πανεπιστημιακός καθηγητής. Ποιμένας εἶστε. Χρειάζεται, λοιπόν, νὰ μᾶς πεῖτε αὐτὰ τὰ αἱρετικὰ ρεύματα (ποὺ “κρυώνουν” τὴν Ὀρθοδοξία):
Ποιοί τὰ ἔχουν ἐγκολπωθεῖ τὰ ρεύματα αὐτά;
     Κάποια ἀνώνυμοι πολίτες;
     Κάποιοι ἀνώνυμοι καθηγητές;
   Ἢ μήπως ἐπώνυμοι ἀκαδημαϊκοί, τοὺς ὁποίους χρησιμοποιεῖτε ἐσεῖς, ἐκεῖ στὴν Σύνοδο, νὰ σᾶς ἐκπροσωπήσουν στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους;
   Ἢ  ἀκόμη, μήπως καὶ κάποιοι Μητροπολίτες –συνάδελφοί σας– τὰ ἔχουν ἐγκολπωθεῖ;
   Δυστυχῶς, ναί! Καθημερινὰ συνάδελφοί σας, βγαίνουν καὶ ὑπερασπίζονται τὸν Πατριάρχη καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, ἡ ὁποία υἱοθέτησε συνεσκιασμένα, ἀλλὰ οὐσιαστικά, τὴν οἰκουμενιστικὴ θεωρία περὶ πολλῶν Ἐκκλησιῶν!
  Ἄρα, τὸ θέμα δὲν εἶναι ἀκαδημαϊκό. Εἶναι θεολογικό, ἐκκλησιολογικό, ποιμαντικό, κανονολογικό. Μὲ αὐτοὺς τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους καὶ Πατριάρχες συλλειτουργεῖτε καὶ αὐτοὺς μνημονεύετε. Μὲ αὐτοὺς συναποτελεῖτε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Καὶ πῶς γίνεται νὰ συνυπάρχετε  στή Μία Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴ μιὰ ἐσεῖς, οἱ Ἐπίσκοποι δηλ. ποὺ πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει Μία Ἐκκλησία, μὲ ἐκείνους τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ πιστεύουν σὲ πολλὲς Ἐκκλησίες;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.