Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Κάθε μέρα οι Οικουμενιστές «προοδεύουν»(!) και οι Ορθόδοξοι συμβιβάζονται και αφομοιώνονται. Οι δε αντι-Οικουμενιστές συνεχίζουν τον χαρτοπόλεμο!
   Μᾶς ἐστάλησαν δυὸ φωτογραφίες ἀπὸ τὰ νέα …κατορθώματα τῶν «ὀρθοδόξων» ἱερωμένων, ποὺ μιμοῦνται μὲ τὸ παραπάνω τὸν Ἐπίσκοπό τους, ποὺ ἐδῶ "ἁγιάζει" καὶ "ἁγιάζεται" ἀπὸ αἱρετικό!


    Πρόκειται γιὰ μιά πρόσφατη «τελετή» ἁγιασμοῦ. Ἐδῶ, λοιπόν, οἱ «ὀρθόδοξοι» ἱερεῖς, γιὰ νὰ δείξουν τὴν «ἑνότητά» τους μὲ τοὺς ἄλλους αἱρετικοὺς ποὺ εἶναι παρόντες, «παρασκευάζουν» ἀπὸ κοινοῦ τὸ νερὸ τοῦ ἁγιασμοῦ. Στὴν παραπάνω -πρώτη- εἰκόνα ἦρθε ἡ σειρὰ τῆς αἱρετικῆς κυρίας τῆς «παρέας» νὰ ρίξει νερό -μὲ εἰδικὸ δοχεῖο- γιὰ νὰ γεμίσει τὴν μικρή Κολυμβήθρα! Πίσω καθισμένος φαίνεται ὁ Καρδινάλιος!


   Στὴν δεύτερη εἰκόνα, ἀφοῦ «ἁγιάστηκε» τὸ νερό, μὲ τὴν παρουσία τῶν αἱρετικῶν, ὁ «ὀρθόδοξος» ἱερέας π. Κων/νος Μύρων, προσκαλεῖ τοὺς αἱρετικοὺς νὰ πάρουν «ἁγιασμό»! Στὴν φωτογραφία ἡ στιγμὴ ποὺ ἀνοίγει τὴν κάνουλα γιὰ νὰ πάρουν «ἁγιασμό» οἱ …Καρδινάλιοι!
   Τὸ πρόσωπο ποὺ μᾶς ἔστειλε τὶς φωτογραφίες μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι αὐτὸ τὸ περιστατικὸ δὲν εἶναι μοναδικό, ἀλλὰ ὑπάρχουν πολλὰ παρόμοια, μερικὰ δὲ ὄχι μόνο σὲ Ἀκολουθία Ἁγιασμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἄλλων μυστηρίων!
   Αὐτὰ κ. Σεραφεὶμ Πειραιῶς δὲν εἶναι intercommunion; Δηλώσατε πολλάκις δημοσίως ὅτι, ἂν ὑπάρξει διακοινωνία (intercommunion) θὰ διακόψετε τὴν μνημόνευση τοῦ Πατριάρχη. Παρὰ ὅσα ἔγιναν καὶ γίνονται, ἐσεῖς κοινωνεῖτε μαζί του. Κι ὄχι μόνο κοινωνεῖτε, ἀλλὰ τοῦ στέλνετε καὶ τὸ πορτραῖτο του γιὰ δῶρο στὸ Φαναάρι!


  Νὰ δοῦμε, τώρα, τί θὰ πεῖτε; Ἀσφαλῶς τίποτα! Ἀλλὰ θὰ «διατάξετε» τὸν π. Ἄγγελο καὶ τὸν π. Παῦλο, νὰ γράψουν ἕνα αὐστηρὸ χαρτοπολεμικὸ κείμενο (ἀμορτισέρ, γιὰ τὴν ἀπόσβεση τῶν κραδασμῶν), γιὰ νὰ διασκεδάσετε τὶς κακὲς ἐντυπώσεις!


     Καὶ οἱ ὀπαδοί σας θὰ χειροκροτήσουν τοὺς ἀγῶνες σας ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.