Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Νέες ταυτότητες που θα πληρούν σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας,

 ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ θὰ ξεκινήσει ἡ ἀντικατάσταση τῶν παλαιῶν!

  Σχόλιο ID-ont: Μετὰ τὴν "ἐπιτυχημένη" διαπραγμάτευση τῶν μνημονίων, τὴν ἀναμενόμενη "ἐπιτυχία" στὸ Σκοπιανό, ἀναμένεται νὰ τριτώσει ἡ "ἐπιτυχία" αὐτῆς τῆς κυβέρνησης μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Μιλᾶμε γιὰ τὴν ἴδια ἀκριβῶς Κάρτα ποὺ ὁ κος Τσίπρας ὡς βουλευτὴς στὴν ἀντιπολίτευση τὴν εἶχε καταγγείλει (βλ.: id-ont.blogspot.gr/blog).
   «Ἀποφασισμένο» εἶναι πλέον το υπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη για νὰ ξεκινήσει ἡ διαδικασία ποὺ θὰ ἀφορᾶ την αντικατάσταση τῶν παλαιῶν ταυτοτήτων μὲ νέες, οἱ ὁποῖες θὰ πληροῦν τὶς σύγχρονες προδιαγραφες ἀσφαλείας.
     Μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, τὸ τελικὸ κείμενο τῆς προκήρυξης θὰ εἶναι ἕτοιμο μέσα στὶς ἑπόμενες μέρες, σύμφωνα μὲ δηλώσεις ἁρμόδιων στελεχῶν στὴν ἐφημερίδα «Ἡ Καθημερινὴ» καὶ ἀμέσως μετὰ θὰ κληθοῦν γιά διαπραγματεύσειςκαί προσφορές οἱ 7-8 ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες παγκοσμίως μὲ ἐξειδίκευση στὴ μαζικὴ ἔκδοση διαβατηρίων καὶ ταυτοτήτων.
    Τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικά τοῦ νέου ἐγγράφου, ὅπως καὶ τὸ οἰκονομικὸ σκέλος τοῦ ἔργου ἔχουν ἤδη καθοριστεῖ. «Μένει νὰ προσδιοριστοῦν τά κριτήρια ἐπιλογῆς τοῦ ἀναδόχου καὶ ἀμέσως μετὰ θὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες τοῦ “χώρου” νὰ καταθέσουν προσφορὲς» δήλωσε ἀξιωματοῦχος στὴν «Καθημερινή».
      Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν διαδικασιῶν συμπίπτει χρονικὰ μὲ τὴν ἄφιξη -μέσα Φεβρουαρίου- στὴν Ἑλλάδα κλιμακίου Ἀμερικανῶν ἐμπειρογνωμόνων ἀπό τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀξιολογήσουν τὶς ἐπιδόσεις τῆς Ἑλλάδας στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος visa waiver, ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς πολίτες 38 χωρῶν -καὶ τῆς Ἑλλάδας- νὰ ταξιδεύουν χωρίς βίζα στίς ΗΠΑ.
    Οἱ πρῶτες παρασκευαστικὲς συναντήσεις ἔγιναν μεσοβδόμαδα στὴ ΓΑΔΑ. Παρότι τόσο οἱ Ἕλληνες ὅσο καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀξιωματοῦχοι σπεύδουν νὰ ἀποσυνδέσουν visa waiver καὶ ταυτότητες, ἡ μὴ ἀντικατάσταση τῶν παλιῶν ἐγγράφων μὲ νέα, βιομετρικὰ ἀποτελεί ενα ἀπὸ τὰ πιό ἐναπομείναντα σημεῖα κριτικῆς τῶν ΗΠΑ εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης.
   Οἱ νέες ταυτότητες θὰ εἶναι ἀντίστοιχες μὲ τῶν ὑπολοίπων κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἄλλωστε, ἡ ἀντικατάσταση τῶν παλιῶν ἐγγράφων μὲ νέα, βιομετρικὰ ἀποτελεί συμβατική ὑποχρέωση τῆς Ἑλλάδας ἒναντι τῆς Ε.Ε., ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 2000.
     Σύμφωνα μὲ τὶς προτάσεις τῶν ἐμπειρογνωμόνων τῆς ΕΛ.ΑΣ., τὸ νέο ἔγγραφο θὰ εἶναι πλαστικό καὶ θὰ περιέχει μικροτσίπ μέ ἀποθηκευμένα τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου. Σὲ κάθε καινούρια ταυτότητα θά ἐμφανίζεται ἡ φωτογραφία καὶ τὸ ὀνοματεπώνυμο τοῦ κατόχου, ὄχι ὅμως καὶ τὸ δακτυλικό του ἀποτύπωμα.
   Τὸν περασμένο Ἰούλιο, ὁ ἁρμόδιος ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη, Νίκος Τόσκας, κατέθεσε στὴ Βουλή τροπολογία πού προέβλεπε ὅτι οἱ προδιαγραφὲς τοῦ δελτίου ταυτότητας καθορίζονται μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καὶ δίχως νὰ ἀπαιτεῖται νομοθετικὴ ρύθμιση. Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους τῆς κυβερνητικῆς δυστοκίας, ἐξάλλου, φέρεται πώς ἦταν ὁ φόβος γιὰ πιθανὲς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ βουλευτών στην ἔκδοση ταυτοτήτων μὲ ἐνσωματωμένο μικροτσίπ.
   Τό κόστος ἀντικατάστασης τῶν παλιῶν ταυτοτήτων μὲ νέες ὑπολογίζεται στά 80 ἑκατομμύρια εὐρώ. Κάθε νέο ἔγγραφο θὰ κοστίζει 8 ἕως 10 εὐρὼ καὶ τὸ ἀντίτιμο θὰ πληρώνει ὁ πολίτης πού ἐνδιαφέρεται νὰ ἀποκτήσει γιὰ πρώτη φορὰ ταυτότητα (ἀφορᾶ τοὺς 18χρονους) ἢ νὰ ἀντικαταστήσει τὴν παλιά του μὲ νέα, βιομετρική.
     Ἡ ἔκδοση νέων ἐγγράφων θὰ ξεκινήσει πιλοτικὰ ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ πρὶν ἐπεκταθεῖ στὴν ὑπόλοιπη χώρα, ἐνώ πρόθεση τῶν ἐπιτελῶν τοῦ μεγάρου τῆς λεωφόρου Κατεχάκη εἶναι οἱ πρῶτες βιομετρικὲς ταυτότητες νὰ ἔχουν ἐκδοθεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ χρόνου.
     Ἡ προκήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ, πάντως, θὰ ἀφορᾶ πέρα ἀπὸ τὴν ἀντικατάσταση τῶν ταυτοτήτων καὶ τὴν ἔκδοση τῶν ἤδη βιομετρικῶν διαβατηρίων, καθὼς λήγει ἡ σύμβαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. μὲ τὴν ἀνάδοχο ἑταιρεία, ἀνεβάζοντας τὸ συνολικὸ κόστος τοῦ ἔργου στά 350 ἑκατομμύρια.
   Παρὰ τὴν ἰδιαίτερα ὑψηλὴ δαπάνη, ἡ κυβέρνηση δὲν θὰ προχωρήσει σὲ ἀνοικτὸ διαγωνισμό ἀλλά θὰ ἐπιλέξει τὸν ἀνάδοχο μὲ «κλειστὴ» διαδικασία, ζητώντας ἀπὸ 7-8 μεγάλες ἑταιρεῖες τοῦ χώρου νὰ καταθέσουν προσφορές. Μάλιστα, οἱ διπλωματικὲς ἀντιπροσωπεῖες τῶν ἰσχυρότερων χωρῶν τῆς Ε.Ε. καὶ ὄχι μόνο, ἀκονίζουν τὰ ξίφη τους καὶ ἑτοιμάζονται νὰ διεκδικήσουν τὸ ἔργο γιὰ λογαριασμὸ τῶν «δικῶν τους» ἑταιρειῶν. 

Ἡ χρηματοδότηση
     Ἕνα ἀκόμα ἐνδιαφέρον στοιχεῖο εἶναι ὄτι η χρηματοδότηση τῆς διαδικασίας θὰ γίνει ἀπὸ τὰ ἀπόρρητα κονδύλια τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη προκειμένου, σύμφωνα μὲ μία ἐκδοχή, νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ «βγοῦν στὸν ἀέρα» τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας τῆς νέας ταυτότητας.
     Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ προχώρησε σέ νέα αὐστηροποίηση τοῦ προγράμματος visa waiver, ἁρμόδιοι ἀξιωματοῦχοι ἐμφανίζονται αἰσιόδοξοι ὅτι, μετὰ καὶ τὶς ἐξελίξεις στὸ πεδίο τῶν ταυτοτήτων, ἡ Ἑλλάδα θὰ περάσει τὰ “stress tests” τῶν Ἀμερικανῶν στὸν τομέα τῆς ἀσφαλείας.
   Πρόσφατο δημοσίευμα τοῦ εἰδησεογραφικοῦ πρακτορείου Reuters ἀποκάλυψε ὅτι ἡ κυβέρνηση Ντόναλντ Τράμπ ἒθεσε στὰ τέλη Δεκεμβρίου σὲ ἰσχὺ νέους κανόνες στὶς ἀρχὲς ἀσφαλείας τῶν 38 χωρῶν ποὺ μετέχουν στὸ visa waiver, ὑποχρεώνοντάς τες νὰ ἐλέγχουν τὰ στοιχεῖα τῶν ταξιδιωτῶν τους στοὺς καταλόγους ὑπόπτων γιὰ τρομοκρατία τῶν ΗΠΑ.
    Ἡ Ἑλλάδα φέρεται -σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς ἐφημερίδας- νὰ ἔχει «εὐθυγραμμιστεῖ» μὲ τὴ συγκεκριμένη ἀπαίτηση ἤδη ἀπὸ τὸ 2016, στὸ πλαίσιο διμεροῦς συμφωνίας Ἑλλάδας-ΗΠΑ γιὰ τήν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας καὶ τοῦ «σοβαροῦ ἐγκλήματος».

8 σχόλια:

 1. "ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=NSqQ8pRu9WY )"...

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
  Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος7/2/18, 2:08 π.μ.

  Δεν θα κρίνετε εσείς κύριε Ευστάθιε ποιος είναι "αληθινά" Ορθόδοξος Χριστιανός. Εμείς ασφαλώς κρίνουμε όχι εσάς αλλά ότι όσα λέτε δεν έχουν σχέσι με τον Χριστιανισμό. Καμμιά σχέσι με το "σφράγισμα" του αντιχρίστου οι νέες ταυτότητες, οι οποίες εξ άλλου επί πολλά έτη κυκλοφορούνται σε όλη την υφήλιο και αντίχριστος δεν εφάνη. Δεν σας δίνουμε το δικαίωμα να διαστρεβλώνετε την Αγία Γραφή. Όσο για την "παρακολούθηση" τωμ πολιτών, αν δεν χρησιμοποιούσατε διαδίκτυο, τηλέφωνο, και δεν κινούσασταν επιγείως, αλλά σε λαγούμια, τότε θα είχατε δίκαιο. Ήδη κάθε σας κίνηση καταγράφεται δυνητικώς, με κάμερες, δορυφόρους, μικροτσίπς, GPS, όπως καταγραφόταν πάντοτε, όταν υπήρχαν οι "φάκελοι" της Κρατικἠς Ασφάλειας, τα στοιχεία των οποίων δεν εγνώριζε ο φακελωμένος, θέλω να πω ότι άλλο τα εύλογα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία δεν κινδυνεύουν από την ταυτότητα του Δημοκρατικού Κράτους, άλλο οι αντιχριστιανικές διαστρεβλώσεις της Αγίας Γραφής που προβαίνεται ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ. Δεν εκφράζετε τον Χριστιανισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΘΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ ΤΟΥΣ) ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΘΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ «ΝΑΙ Ή ΕΝΑ ΟΧΙ;»: "ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

   ΓΙΑΤΙ «ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ» ΑΝΩΝΥΜΕ ΛΑΣΠΟΛΟΓΕ (ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΔΗΘΕΝ ΤΟ «ΕΜΕΙΣ» ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ) ΟΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=NSqQ8pRu9WY )"...

   ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΣΚΟΠΙΜΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ, ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΔΗ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ -ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
   Ως αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί με την Χάρη του Θεού ας μην κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε και ομολογούμε με πράξεις συνεχώς πάντα και παντού την Αλήθεια του Αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού και των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας για την Σωτηρία της Αθάνατης Ψυχής μας... Γιατί δεν πρέπει να στρουθοκαμηλίζουμε καθώς ολοφάνερα είναι αντίχριστη του 666 η ηλεκτρονική ταυτότητα του Κράτους (και μας προετοιμάζει για το χάραγμα με την εμφύτευση της ταυτότητας τσιπ στο χέρι ή στο μέτωπο) που για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας αφαιρεί το θεόσδοτο δώρο της ελευθερίας ως κάρτα παρακολούθησης και φακελώματος του πολίτη με τσίπ καταδότη του αντιχρίστου 666 της οποίας μάλιστα το ηλεκτρονικά κωδικοποιημένο περιεχόμενο δεν θα γνωρίζουμε και θα κληθούμε να την υπογράψουμε ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ.
   ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ...

   Διαγραφή
  2. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ...
   Με αυτή την αντίχριστη ταυτότητα το αντίχριστο κράτος του άθεου Τσίπρα ή άλλου μασόνου πολιτικού και αύριο μεθαύριο του ίδιου του παγκόσμιου τελευταίου αντίχριστου ηγέτη της Σιωνιστικής Παγκοσμιοποίησης των εσχάτων ημερών, όποτε και αν έρθουν, θα γνωρίζει, παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή και καταγράφει κάθε οικονομική συναλλαγή και φυσική μετακίνησή μας ώστε αν αρνηθούμε να προσκυνήσουμε τον αντίχριστο 666 και να λάβουμε το χάραγμά του να μπορεί στην ηλεκτρονική παγκόσμια φυλακή αμέσως να μας εντοπίσει και εξολοθρεύσει.
   Αλλά οι ελάχιστοι δειλοί συνομωσιολόγοι της σιωπής, δήθεν ορθόδοξοι, ως γνήσιοι οικουμενιστές χριστέμποροι χιλιαστές, παπικοι, μονοφυσίτες και προτεστάντες επειδή δεν έχουν ομολογιακό φρόνημα και δεν ζητούν από τον Θεό να τους δώσει ταπεινό ορθόδοξο φρόνημα, θάρρος και φρόνηση μιλούν για φαντασμένους τριεξάρηδες και δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή την οποία φοβούνται ακόμη και δημόσια να την προβάλουν όταν τους αποστομώνει, αδιαφορώντας για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής τους θέλοντας να παρασύρουν αθώες ψυχές στην αιώνια κόλασή τους: Καινή Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 15-18: 15 "καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666"...
   ...

   ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΤΙ ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ:
   "Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)"

   Διαγραφή
  3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟ ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΜΕ ΚΡΙΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΩ ΠΑΛΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ… ΓΙΑΤΙ ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)

   Διαγραφή
  4. -> Ανώνυμος7/2/18, 2:08 π.μ.
   αγαπητέ μας φίλε, θεωρούμε ότι γράφετε με αγαθότητα αλλά χωρίς γνώση, δηλαδή δεν σχολιάσατε εσκεμμένα για να δικαιολογήσετε την έκδοση νέας ταυτότητας.
   Για να μην γράφουμε πολλά σας υπενθυμίζουμε ότι πριν μια εικοσαετία η Ιερά Σύνοδος είχε αποφασίσει ότι ταυτότητα που είναι ηλεκτρονική δεν είναι αποδεχτή, σχετικές αναλύσεις μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://eleftheroiellines.blogspot.com/p/blog-page_13.html
   Τα υπόλοιπα που γράφετε δεν θα ήταν πρέπον να σας απαντήσουμε, μια που είναι μονάχα λόγια χωρίς τεκμηρίωση....

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος8/2/18, 8:56 π.μ.

   Το κινητό μπορείς όποτε θες να το απενεργοποιήσεις και το ίντερνετ να το κλείσεις, ωστόσο την ηλεκτρονική ταυτότητα με τσιπ καταδότη δεν θα μπορείς να την απενεργοποιήσεις ούτε να την πετάξεις και όταν σου ζητήσουν, για την ασφάλειά σου δήθεν, να σου εμφυτέψουν το τσιπ της ταυτότητας πως θα πεις όχι αν την έχεις ήδη υπογράψει και αποδεχτεί προηγουμένως;

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος7/2/18, 7:35 μ.μ.

  Όπως και να χει πρέπει να αντιδράσουμε για το τσιπακι. Όπως τόσα χρόνια διαμαρτυρόμαστε για το ηλεκτρονικό φάκελωμα έτσι θα κάνουμε και τώρα. Στην προγενέστερη διαβούλευση τα κατά ήταν περισσότερα από τα υπέρ. Μπορεί να μην είναι το σφράγισμα αλλά πρέπει να αρνηθούμε την ύπαρξη του τσιπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.