Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Ο μεγάλος οικουμενιστής αδελφός είναι εδώ!
  Σσυνομιλία μὲ συνεργάτη τοῦ ἱστολογίου, συνέβη τὸ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὸ τῶν μέσων ποὺ χρησιμοποιοῦν, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὰ «μέσα», γιὰ νὰ μαθαίνουν τὶς συνομιλίες τῶν πιστῶν ποὺ ἀντιτίθενται στὸν Οἰκουμενισμό. Τὰ δημοσιοποιοῦμε γιὰ νὰ γνωρίζουν καὶ ὅσοι πιστοὶ ἀκόμα τὸ ἀγνοοῦν, σὲ ποια ἐποχὴ ζοῦμε.
    Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνομιλίας ξαφνικὰ καὶ ἀπότομα ἔκλεισε ἡ γραμμή. Ὁ ἕνας συνομιλητὴς ἔπαυσε νὰ ἀκούει, ἐνῶ ὁ ἄλλος ἄκουγε στὸ ἀκουστικό του νὰ ἐπαναλαμβάνεται ὡς ἀπάντηση, σὲ κάθε ἐρώτησή του -πάλι καὶ πάλι- ἡ ἴδια φράση!
     Ἐρώτηση: … (Ὄνομα) μὲ ἀκοῦς;
(Καὶ ἐνῶ ὁ συνομιλητὴς δὲν ἄκουγε, οὔτε μιλοῦσε, ἀκουγόταν ἡ παρακάτω φράση ποὺ εἶχε εἰπωθεῖ πρὶν λίγο).
    Ἀπάντηση: Ναί, βλέπω μοῦ ἔστειλες e-mail γιὰ τὸν Βελγίου Ἀθηναγόρα καὶ φωτογραφίες (εἶναι αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιήσαμε καὶ σὲ προηγούμενη ἀνάρτηση, ἐδῶ). Θὰ χρησιμοποιήσω καὶ τὴ φωτογραφία ποὺ φιλᾶ τὸ χέρι τοῦ Πάπα.
      Ἐρώτηση: … (Ὄνομα) Πές μου, τί ἔγινε, μὲ ἀκοῦς;
      (Καὶ πάλι ἀκουγόταν ἡ ἴδια φράση):
    Ἀπάντηση: Ναί, βλέπω μοῦ ἔστειλες e-mail γιὰ τὸν Βελγίου Ἀθηναγόρα καὶ φωτογραφίες (εἶναι αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιήσαμε στὴν προηγούμενη ἀνάρτηση). Θὰ χρησιμοποιήσω καὶ τὴ φωτογραφία ποὺ φιλᾶ τὸ χέρι τοῦ Πάπα.
       Ἐρώτηση: … (Ὄνομα) Πές μου, ἀνησυχῶ, μὲ ἀκοῦς;
       (Καὶ πάλι τὸ ἴδιο):
     Ἀπάντηση: Ναί, βλέπω μοῦ ἔστειλες e-mail γιὰ τὸν Βελγίου Ἀθηναγόρα καὶ φωτογραφίες (εἶναι αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιήσαμε στὴν προηγούμενη ἀνάρτηση). Θὰ χρησιμοποιήσω καὶ τὴ φωτογραφία ποὺ φιλᾶ τὸ χέρι τοῦ Πάπα.
        Ἐρώτηση: …Κάτι τρέχει θὰ τὸ κλείσω.
        (Καὶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ ἴδιο):
     Ἀπάντηση: Ναί, βλέπω μοῦ ἔστειλες e-mail γιὰ τὸν Βελγίου Ἀθηναγόρα καί....
                     Ὁ συνομιλητὴς ἔκλεισε τὸ τηλέφωνο.

  παραπάνω ἐμπειρία εἶναι ὁμολογουμένως σοκαριστική, ὄχι τόσο γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς παρακολουθοῦν –αὐτὸ εἶναι γνωστὸ ἀπὸ χρόνια, ὅσο γιὰ τὸν τρόπο ποὺ γίνεται. Τελικὰ ἀποκαλύφθηκε ἡ μαγνητοφώνηση τῆς συνομιλίας ἀπὸ λάθος ἢ ὡς ἀπειλὴ γιὰ τὸ μέλλον; Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως δείχνει πόσο φοβοῦνται οἱ Οἰκουμενιστὲς αὐτὸ ποὺ οἱ ἴδιοι ἀποκαλοῦν «μία δράκα ἀντιδρώντων».
                                Φανταστεῖτε νὰ ἦταν ὁ ἀριθμὸς μεγαλύτερος!

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος25/4/18, 3:57 μ.μ.

    Είναι σίγουρο ότι μας παρακολουθούν αδελφοί μας διότι κάποιοι δεσποταδες έχουν τα μέσα!!!! Ρωτήστε κάποιους ειδικούς και θα σας το επιβεβαιώσουν. Ο πιο ανελεύθερος τελικά χώρος είναι ο χώρος της Εκκλησίας. Ούτε δικτατορία να είχαμε!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.