Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Το "ο κοινωνών ακοινωνήτω" ισχύει μόνο για τους Νεοημερολογίτες;

 ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Δηλώσεις έγγραφες Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου [γοχ]

εν έτει 1994 

https://3.bp.blogspot.com/-USSH-vdTofQ/Uy9T2vHVDJI/AAAAAAAA_zc/VA5QgnSGROY/s1600/goc_1_630_420.jpg


 Συλλείτουργο με προεξάρχοντες στο κέντρο του φέροντες Μίτρα, τον Αρχιεπίσκοπο Καλλίνικο δεξιά όπως κοιτάτε και δίπλα του τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο, αριστερά.

    [...] ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ Χάρις τῶν Μυστηρίων, κατοικεῖ ἐπίσης εἰς τοὺς Καθολικούς, Μονοφυσῖτες, καὶ ἐν μέρει, στοὺς Παλαιοπίστους καὶ εἰς τοὺς Προτεστάντες ποὺ δὲν ἔχουν παραβιάσει τὸν τύπον κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν μυστηρίων (βάπτισμα). Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν ξαναβαπτίζει ἐκείνους ποὺ προέρχονται ἀπὸ αὐτες τὶς αἱρέσεις, ἀλλὰ τοὺς ἀποδέχεται μέσω τῆς μετανοίας. Καθολικοὶ καὶ Μονοφυσῖτες δὲν μυρώνονται διὰ δευτέραν φοράν. Τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου εἶναι ἐπίσης ἀποδεκτόν. Στὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας, ὑπάρχουν ἕξι Μυστήρια ποὺ ἔχουν διασωθεῖ καὶ ἀναγνωρίζονται ὡς ἔγκυρα, τὸ βάπτισμα, τὸ χρῖσμα, ἡ
ἱερωσύνη, ὁ γάμος, τὸ εὐχέλαιο, ἡ μετάνοια" (Μητροπολίτης 'Αγαθάγγελος Pashkovsky, Περιοδικόν Vestnik Γ.Ο.Χ, 'Αριθμός 2, 1994, σελίς. 30).

ROCOR(A) ''…the Grace of the Holy Spirit, the Grace of the Sacraments, resides also with the Catholics, Monophysites, and in part, with Old Believers and Protestants who have not violated the formula in performing the sacraments(baptism). The Orthodox Church does not re-baptize those who come from these heresies, but receives them through repentance. Catholics and Monophysites are not chrismated a second time. The Sacrament of Marriage is also accepted. In the Moscow Patriarchate, there are six Sacraments which have been preserved and are recognized as valid –baptism, chrismation, the priesthood, marriage, unction, repentance'' (Bishop Aganfangel Pashkovsky, Vestnik TOC, No. 2, 1994, pg. 30).

Πηγή: theoldcalendarist.blogspot.caΣτο παρακατω βιντεο Αγαθαγγελου ομολογεί ότι αναγνωρίζει αγίους τους προτεστάντες φίλους του Τσάρου και διαστρεβλώνει τα λόγια του Παύλου λέγοντας ότι μπορείς να παντρευτείς ειδωλολάτρη κλπ.
 https://www.youtube.com/watch?v=832d_sT84ZI&feature=youtu.be&t=847


http://www.omologitis.org/?p=2290&lang=el5 σχόλια:  https://scripta---manent.blogspot.gr/2018/05/1994_12.html#comment-form

 1. Ἐάν ὁ Ἀγαθάγγελος δέν ἔχῃ ἀνακαλέσει τίς ὡς ἄνω αἱρετικές δηλώσεις του καί, παρά ταῦτα, οἱ "ΓΟΧ" Καλλινίκου κοινωνοῦν μαζί του, τότε πρέπει ὅλοι οἱ πιστοί νά τούς ἐγκαταλείψουν, διότι ἀλλιῶς θά εἶναι συνένοχοι μέ αὐτούς, ὄχι μόνον γιά τίς αἱρέσεις πού ἔχουμε ἤδη καταγγείλει πολλές φορές, ἀλλά καί γιά Οἰκουμενισμόν. Μή γένοιτο, καθότι ὑπάρχουν ἐκλεκτές ψυχές στήν ἐν λόγῳ Σύνοδον!
  Απάντηση
 2. Σιχαμένοι οικουμενιστές, άλλοι φανερά και άλλοι στα κρυφά

  Ο αρχιγραμματέας Φώτιος πριν 7 χρόνια είχε γράψει εισήγηση εναντίον του Αγαθαγγέλου και υπέρ του Τυχωνος αναφορικά με το ποιόν θα ενωθούν. Ο πρώτος είναι Προδότης γιατί ήταν υπέρ της ένωσηε της ΡΟΕΔ με το Πατριαρχείο Μόσχας όπως και έγινε, ο ίδιος τελικά δεν ακολούθησε, αλλά την ζημιά την έκανε. Ο Δεύτερος απεδείχθη κι αυτός ένας Προδότης και ένας εθνοφυλετιστής [ χειροτόνησε εις επίσκοπο στα κρυφά τον Σερβο Ακάκιο των γοχ ] γι αυτό και η ένωση μαζί του κόπηκε μόλις μια εβδομάδα πριν πραγματοποιηθεί, κατόπιν ενώθηκαν με τους κυπριανίτες οι οποίοι έφεραν πακέτο τον Αγαθάγγελο
  Αυτή ηταν και η ταφόπλακα των ΓΟΧ εφεξής είναι ένα κρυφο-οικουμενιστικό μόρφωμα και μετά την υπαγωγή τους στο ΘΝΠ είναι και Νεοταξίτες αρνητές της ορθοδόξου εκκλησίας
  Απάντηση
 3. Καμια αποκήρυξη δεν υπάρχει από Αγαθαγγελο των θεσεων του, ούτε κι από Κυπριανίτες, κι ομως εγινε η ενωση του 2014...

  Με τους Κυπριανίτες και την ΡΟΕΔ Αγαθάγγελου ΔΕΝ εγινε επιστροφή εν μετανοία, καθώς δεν τηρήθηκε ουτε ο ελάχιστος τρόπος αποδοχής σχισματικοαιρετικών, δηλαδη "διὰ Μετανοίας, Λιβέλλου καὶ Ὁμολογίας", όπως αναφέρεται και στο ενωτικό κειμενο του 2014, που φαίνεται παρακάτω :
  “Λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος, ἄν καὶ τάσσεται ὑπὲρ τῆς Ἀκριβείας, ἀποδέχεται ὅμως καὶ τὴν χρήση τῆς Οἰκονομίας στὴν ἀντιμετώπιση μερικῶν αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν (Ἱερὸς Κανὼν Α’), εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει καθιερώσει καὶ συνοδικῶς τὴν χρήση καὶ τῆς Οἰκονομίας «εἰς τοὺς προστιθεμένους τῇ Ὀρθοδοξίᾳ καὶ τῇ μερίδι τῶν σωζομένων», ὅπως φαίνεται μάλιστα στὸν περίφημο 95ο Κανόνα τῆς Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου, διὰ μέσου τοῦ ὁποίου γίνονται δεκτοὶ μὲ ποικίλους τρόπους διάφοροι σχισματικοὶ καὶ αἱρετικοί, εἴτε μόνον διὰ Μετανοίας, Λιβέλλου καὶ Ὁμολογίας, ὅπως οἱ καταδικασμένοι πρὸ αἰώνων Νεστοριανοὶ καὶ Μονοφυσῖτες, εἴτε διὰ Χρίσματος, εἴτε διὰ Βαπτίσματος”.

  Οι μετανοημένοι σχισματικοαιρετικοί που προσέρχονταν στις Οικουμενικές και τοπικές Συνόδους, δημόσια (όπως φαίνεται στα πρακτικά των Συνόδων) εκαναν αποκήρυξη των θέσεων τους και ζητούσανε συγνώμη ένας-ένας και ΜΕΤΑ υπογράφανε τυχόν κείμενο Ομολογίας.
  Και για κάποιους, κατ΄οικονομια γινότανε δεκτή η Ιερωσύνη και για άλλους (πρωτεργάτες του Σχίσματος-αιρέσεως) όχι.
  Aλλά αυτό γινότανε για τον κάθε Επίσκοπο ξεχωριστά, ακόμα κι όταν αποτελούσανε μέρος μίας ΟΜΑΔΑΣ, δημόσια απεκήρρυτε το Σχίσμα-αίρεση ο καθένας ξεχωριστά.
  ΔΕΝ υπάρχει περισσότερο ελαστικός τρόπος αποδοχής, πέραν του "διὰ Μετανοίας, Λιβέλλου καὶ Ὁμολογίας" και για αυτο κι ο Αρχιεπισκοπος κ. Καλλινικος δυστυχώς μας ξεγέλασε, ότι τάχα έχουνε υπογράψει κείμενο ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ οι Κυπριανίτες. Αυτό έγινε με την συνέργεια δυστυχώς και του Ιερομόναχου Γελάσιου, ο οποίος παροδικά μόνο έκανε διακοπή μνημόνευσης κι αργότερα παλινδρόμησε γενικότερα στην στάση του....
  Το ίδιο έγγραφο μετανοίας ζήτησε αργότερα επίμονα να το δει κι άλλος Ιερέας ΓΟΧ, στον οποίον χρονοτριβούσανε και εν τέλει του είπανε ότι αυτό είναι μόνο για χρήση της Συνόδου (!!!)
  Πού ξανακούστηκε ; Η αποκήρυξη θέσεων κι η μετάνοια να γίνεται εν κρυπτώ...
  Απλά όμως δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο μετανοίας κι αν διαφωνούνε τότε τους προκαλούμε να μας το παρουσιάσουνε, όπως οφείλουνε....
  Διαβάστηκε μια ΑΠΛΗ συγχωρητική ευχή στους Κυπριανό και Κλήμη για το θεαθήναι κι ο Κυπριανός ευχαρίστησε που τους δεχτήκαμε και ουδέν περί μετανοίας
  Απάντηση
 4. Πρόκειται λοιπόν απλά για ένωση 2 ομάδων, που η κάθε μια αναγνώρισε την άλλη ως κομμάτι της Εκκλησίας κι απλά το μικρότερο κομμάτι ευχαρίστησε το μεγαλύτερο.
  Γι΄αυτο κι οι μόνοι που άλλαξαν τις θεσεις τους ητανε οι δικοί μας, όπως φαίνεται από αυτά που γράφουνε στο κείμενο :
  Σύντομη Ἱστορία τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ περὶ τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς Αὐτῆς
  στο οποίο διαβάζουμε για τους Κυπριανίτες τα παρακάτω :
  α) μὴ ἀνταγωνιζόμενος (σημ : o Kυπριανός Κουτσούμπας) τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ προσπάθεια ὑποκαταστάσεως Αὐτῆς ἤ πολεμικῆς κατ’ Αὐτῆς. (σελ. 105-106)
  (σημείωση : ενω μπλεχτηκε στα ποδια μας με ΡΟΕΔ)

  β) Καθαιρέθηκε (σημ. ο Kυπριανός Κουτσούμπας) ὡς καὶ λόγῳ τῶν Ἐκκλησιολογικῶν Θέσεών του, οἱ ὁποῖες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ (!!!) ὅτι ἀντέκειντο στὶς ἀρχὲς τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος καὶ στὶς κατὰ καιροὺς ἐπίσημες Διακηρύξεις καὶ Ἐγκυκλίους (σελ. 105)

  γ) Ὁ Διάλογος ἐκεῖνος (σημ. : του 2008) δὲν εἶχε αἴσιο ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ βοήθησε στὴν ἀλληλογνωριμία προσώπων καὶ στὴν καλύτερη ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ (!!!) θέσεων καὶ ἀπόψεων , ὅπως καὶ στὴν ἄρση ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ (!!!) ἀπὸ λανθασμένες ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ (!!!) τοῦ παρελθόντος. (σελ. 116)

  Aλλωστε και οι Κυπριανιτες ομιλούνε για διάλογο και όχι επιστροφή εν μετανοία, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα τους :
  http://hsir.org/AnakIstosEnosis.pdf
  “Εὐχαρίστως ἐνημερώνουμε τοὺς ἐπισκέπτες τῆς Ἱστοσελίδος μας, ὅτι ὁ Ἐπίσημος Διάλογος γιὰ τὴν Ἕνωσι ὡλοκληρώθηκε αἰσίως καὶ μετὰ τὶς Συνάξεις Ἐνημερώσεως τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ μας, ἡ Ἕνωσις ἐπετεύχθη χθές, 5/18.3.2014, ἐν κοινῇ Συσκέψει ἀμφοτέρων τῶν Πλευρῶν, καὶ εἶναι πλέον πραγματικότης, Χάριτι Κυρίου”.
  Απάντηση
 5. Άτομο που γνωρίζει πρόσωπα και πραγματα μέσα στην Σύνοδο και παρίσταντο - συμμετείχε στις προετοιμασίες της ενώσεως, μου αποκάλυψε ότι ο Αγαθάγγελος δεν ήθελε ουτε καν να υπογράψει αυτο το ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΟ ενωτικο κειμενο του 2014.
  Δυστυχως βεβαια, ο εν λόγω αγαπητός αδελφός, θεωρεί ότι εγινε με κανονικό τρόπο η ενωση μιας και υπέγραψε τελικα ο Αγαθάγγελος...αλλα ουδεποτε υπεγραψε λιβελο μετανοιας και απεκήρυξε τις αιρετικες θεσεις του
  Ακόμα κι ο λιβελλος θα ητανε πολύ λίγος για μια τετοια περιπτωση παναιρετικου, αλλα ούτε αυτο δεν εγινε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.