Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

"Γνώρισμα της ανδρείας εστίν η υπομονή"Μ. Ἀθανασίου, Σχόλια εἰς Ἰώβ, T.L.G.,Volume 27, page 1348, line 3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.