Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Η Ι.Μ. Βατοπαιδίου χορηγός του …διχασμού;

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα
   Η «πολιτική ορθότητα» έχει εκτρέψει τους Καθηγητάς της Θεολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης από το λειτούργημά τους. Δεν δύνανται πλέον να αναδείξουν την Σχολήν δια της Ορθοδόξου συγγραφής και συν­εχώς αναλώνονται εις ημερίδας και εκδηλώσεις πάσης φύσεως και δημοσίους σχέσεις. Εγκωμιάζουν και τιμούν Πατριάρχας και Αρχιεπισκόπους με κάθε είδους πρόφασιν, δια να τους χειραγωγούν, καθώς και εκείνοι κολακεύονται με τα πάσης φύσεως μετάλλια και διπλώματα. Το αυτό ποιούν και δια παπικούς και προτεστάντας. Διαγράφουν τας επικρίσεις τους προς τους Προκαθημένους και κάθε δογματικήν διαφοράν με τους αιρετικούς, ώστε όλα να περιπέσουν εις λήθην
και αυτήν δίδουν έπειτα ως τροφήν εις τους φοιτητάς των. Επληροφορήθημεν ότι την Τρίτην 15ης Μαΐου διωργανώθη από το Τμ. Θεολογίας Θεσσαλονίκης ημερίς «αφιερωμένη στον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Κερκύρας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και Αποστολικό Βικάριο Θεσσαλονίκης κ. Σπιτέρη»! Αγνοούν τι έκαναν οι παπικοί εις την Χώραν μας; Πρωταγωνιστής ο κ. Μ. Κωνσταντίνου, όπως και την Πέμπτην 17ην Μαΐου, όπου και ανηγορεύθη εις επίτιμον διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Το σκεπτικόν της αποφάσεως έγραφεν ότι «Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ. κ. Θεόδωρος Β , εργάζεται και μοχθεί για την ειρηνική συνύπαρξη θρησκειών, λαών, ανθρώπων και πολιτισμών στην Αφρική». Ο Κύριος τον κατέστησεν Επίσκοπον, δια να μοχθή δια την ειρηνικήν συνύπαρξιν των θρησκειών; Οι Καθηγηταί επιθυμούν να τα έχουν καλά με τα κέντρα εξουσίας (Βατικανόν, Πατριαρχεία, Ρόταρυ κ.α.), διότι από θεολογίαν εχρεωκόπησαν. Τέλος, οργανώνουν συνέδριον δια το «Κολυμβάριο» από 21ης ως 25ης Μαΐου με χορηγόν την Ι. Μ. Βατοπαιδίου!
Ενισχύει και τον κ. Μ. Κωνσταντίνου, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε συμμετάσχει εις εκδήλωσιν των Ρόταρυ;

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος5/6/18, 9:04 μ.μ.

    Ὑπάρχει κάποια ἐξήγησι. Ἀπόφοιτοι λυκείου ἄθεοι καὶ ἀδιάφοροι θρησκευτικῶς, ποὺ οὔτε εἶχαν ποτέ, οὔτε ἔχουν, οὔτε θἐλουν νὰ ἔχουν σχἐσι μὲ τὴν ἐκκλησία καὶ μὲ τὴ θεολογία, δίνοντας εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις γιὰ τὰ ΑΕΙ, ἐπιθυμῶντας εἰσαγωγὴ στὴν Νομικὴ ἢ στὴν Φιλοσοφική, δηλώνουν στὸ ἔντυπο μορίων ὅλες τὶς σχολές τοῦ "κύκλου", μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τίς Θεολογικές. Οἱ ἱκανώτεροι εἰσάγονται στὶς Νομικές, Φιλολογικές, Φιλοσοφικές Σχολές, οἱ ἐλάχιστων δυνατοτήτων, εἰσἀγονται στὶς Σχολές τῶν ὁποίων οἱ βάσεις εἶναι οἱ κατώτατες ὅλων τῶν Σχολῶν. Ποῖες εἶναι αύτὲς; Ἔχει γίνει στατιστικὴ ἔρευνα. Στὶς τελευταῖες δεκαετίες, τὶς κατώτατες βάσεις εἰσαγωγῆς στὰ ΑΕΙ ὄχι μόνο τοῦ κύκλου των ἀλλὰ ὅλων τῶν Σχολῶν καὶ κύκλων, ἔχουν οἱ Θεολογικὲς Σχολὲς καὶ μάλιστα στὰ ποιμαντικὰ τμήματα ἐνἰοτε εἰσἀγονται ἐπιτυχόντες ποὺ ἔγραψαν πολύ κάτω τῆς βάσεως. Ἔτσι ἐκτὸς τῶν παιδιῶν τῆς Ἐκκλησίας ποὺ μὲ ὑψηλή βαθμολογία είσάγονται στὶς θεολογικἐς Σχολές διὀτι τὸ ἐπιθυμοῦν, οἱ ἀποτυχόντες στὶς Φιλολογικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές, νομικές Σχολές, φοιτοῦν στὶς Θεολογικές Σχολές, παίρνουν τὰ πτυχία, ἀλλὰ τὸ κόμπλεξ τῆς ἀποτυχίας εἰσαγωγῆς στὶς Σχολές ποὺ εἶχαν ὡς πρώτη ἐπιλογή, σὲ συνδυασμό μὲ τὴν ἐνίοτε ἀρνητικὴ ἢ ἀδιάφορη σχέσι μὲ τὴν Πίστι, μὲ τὴν ἀγουρίδεια ἀντιμετώπιση τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης ποὺ ὁλοένα καὶ περισσότερο ἐπικρατεῖ, ἀντικαθιστῶντας τὶς Όρθόδοξες "Σχολές" Τρεμπέλα καὶ Ἀνδρούτσου, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλλοίωση τῆς στάσεως τῆς Διοικούσας Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς Όρθοδόξου ἀμετακινήτου Πίστεως, ἔχουν τὰ ἀποτελέσματα αὐτά. Οἱ συνέπειες φαίνονται ἤδη στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ δὲν μᾶς φταίει κανένας Νόμος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή