Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

«Υβριστικών ακροτήτων έλεγχος»


Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Για κάθε άνθρωπο, η ολίσθησή του σε ύβρεις–συκοφαντίες, αποτελεί το έσχατο καταφύγιο της αδυναμίας, του πείσματος και του εγωισμού του.
Ουδεμία υβριστική κριτική μπορεί να δημιουργήσει δυναμική ανάκλησις εις την αρμόζουσα τάξη. Η ολίσθηση σε ύβρεις–συκοφαντίες είναι σαφής εκτροπή–αμαρτία. Γράφει ο Απ. Παύλος: «Διό ευδοκώ εν ασθενείαις, εν ύβρεσιν… υπέρ Χριστού όταν γαρ ασθενώ, τότε δυνατός ειμί» (Κορ. Β΄, 12,10).
Επίσης στην προς Ρωμ. 1,30 διαβάζουμε: «καταλάλους, θεοστυγείς, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας…».
Η αυθεντική (ορθόδοξη) κριτική προς τον πλησίον μας, σημαίνει καλοπροαίρετη μετοχή στον προβληματισμό του άλλου.
Η αλήθεια έχει βιωματικό χαρακτήρα και αντανακλάται «εν λόγω και έργω» στις εκδηλώσεις και λόγους του ανθρώπου. Δυστυχώς η κ. Λωρίτου Ελένη και το Ιστολόγιο «Τελεβάντος», πρόσφατα και το Ιστολόγιο «Κατάνυξις», δεν έχουν δείξει την απαιτούμενη Αγιοπνευματική ευαισθησία να οριοθετήσουν τον διάλογο σε ευπρεπή εκκλησιαστικώς όρια.
Η εμμονή της στον υβριστικό εργαλειακό εξοπλισμό της, σηματοδοτεί άρνηση του Ευαγγελίου και μία «θρησκευτική» προσκόλληση σε πρόσωπα–γέροντες. Γι’ αυτό και αποτυγχάνει να αναδείξει επιχειρήματα Αγιογραφικά και Πατερικά.
Πολλοί εν Χριστώ αδελφοί λένε: «Μην ασχολείσαι μ’ αυτούς κ. Σακαλάκη». Πιστεύω, όμως, ως φάση έλλογου πνευματικού προβληματισμού, ότι ενδεχομένως να υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στις αβασάνιστες ασυναρτησίες της.
Ερώτημα: Δεν έχει πνευματικό οδηγό να διαπιστώσει την αποξένωσή της από το ήθος του Ευαγγελίου;
Θα επικεντρωθώ μόνο στις εκκλησιολογικές αστοχίες της και όχι στο υβρεολόγιό της.

Σε εμπαθές άρθρο της «Η κατά φαντασίαν αποτείχιση», γράφει: «Ποιες είναι οι εκκλησιαστικές προσωπικότητες που εξέφρασαν την συνείδηση της Εκκλησίας στις μέρες μας, που συμπύκνωσαν στο πρόσωπό τους το Εκκλησιαστικό βίωμα; Ποιοι είναι με δυο λόγια η Αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας στη σημερινή εποχή;
Εκ των ουκ άνευ κυρίαρχες εκκλησιαστικές προσωπικότητες είναι ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο όσιος π. Ιουστίνος Πόποβιτς, ο π. Φιλόθεος Ζερβάκος, ο Αγ. Παΐσιος, ο Αγ. Πορφύριος, ο αγιασμένος π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, ο επίσης αγιασμένος Φώτης Κόντογλου, ο λόγιος μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο ιδρυτής του «Ορθοδόξου Τύπου» Χαρ. Βασιλόπουλος, ο καθηγητής Μουρατίδης, μία πλειάδα πανεπιστημιακών δασκάλων της θεολογίας όπως ο Τρεμπέλας και ο Ιωάννης Καρμίρης με το τεράστιο συγγραφικό έργο, οι επίσκοποι Αυγουστίνος Καντιώτης, Αμβρόσιος Ελευθερουπόλεως και άλλοι κατά το μάλλον ή ήττον επιφανείς ή αφανείς αστέρες στο εκκλησιαστικό στερέωμα». Συνεχίζοντας γράφει: «αν ο π. Επιφάνιος έκανε κάποια κουτσουκέλα(;), ανατρέποντας την Ευαγγελική και Πατερική διδασκαλία, είναι αδύνατον κάποιος από τα παραπάνω ξεφτέρια να μην το έπαιρνε είδηση!».
Τι γίνεται, όμως, κ. Λωρίτου αν κάποιοι από τα παραπάνω «ξεφτέρια» ανατρέπουν οι ίδιοι την Ευαγγελική και Πατερική Παράδοση;
1ος) Παναγιώτης Τρεμπέλας: Το 1974 έγραψε 2 τεύχη περί καταφατικής και αποφατικής θεολογίας. Έγραψε απαράδεκτες θέσεις για τους Αγίους Γρηγόριο Παλαμά, Συμεών τον Ν. Θεολόγο και για τα αρεοπαγιτικά συγγράμματα. Οι Ι. Μονές του Αγ. Όρους διαμαρτυρήθηκαν έντονα στην Ι. Κοινότητα. Ο κ. Τρεμπέλας δεν ανακάλεσε φράσεις του, όπως: «αι διδασκαλίαι του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου είναι καινοφανείς και παράδοξοι εάν μη αιρετικαί». Για το άκτιστο φως είπε: «Θα εχαρακτηρίζαμεν τας οπτασίας ταύτας ως υποκειμενικά φαντάσματα». Ίδε περισσότερα σε όσα γράφει ο π. Θεόκλητος Διονυσιάτης στο σχετικό βιβλίο του, με τίτλο: «Το εκκλησιαστικόν υπό το φως της πνευματικής παραδόσεως» (Θεσ/κη–Αγ. Όρος - 1994).
Επίσης ο κ. Τρεμπέλας δέχεται την πλανεμένη θέση, ότι μετά τον Αντίχριστο θα επικρατήσει το Ευαγγέλιο σ’ όλη την γη. Γράφει: «Εν τω κεφαλαίω τούτω περιγράφεται πρώτον, …, μεθ’ ό επακολουθεί η ένδοξος παρουσία του Χριστού, ήτις δεν πρέπει να συγχέεται προς την επί συντελεία των αιώνων και τη παγκοσμίω κρίσει τοιαύτην. Πρόκειται περί αοράτου επεμβάσεως του Ιησού Χριστού εκτάκτου δραστικής, δια της οποία κατανικάται οριστικώς η αντίθεος δύναμις του Αντιχρίστου και εξασφαλίζεται η θριαμβευτική επικράτησις του Ευαγγελίου και ο πραγματικός εκχριστιανισμός του κόσμου του και ο επί μακράν περίοδον ετών θρίαμβος του Χριστού» (Καινή Διαθήκη, Εισαγωγή στο 19ο κεφάλαιο).
Να σημειώσουμε, ότι επί Τρεμπέλα (1950), η Θεολογική Αθηνών απέκλειε τους Ορθοδόξους του Πάτριου Εορτολογίου.
Αντίθετα, ο π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, στο ογκώδες βιβλίο του «Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ», ακολουθεί την ορθή εκκλησιαστικώς ερμηνευτική προσέγγιση.
2ος) Ι. Καρμίρης (καθηγητής Θεολογικής): Είναι οπαδός της κακοδόξου θεωρίας των κλάδων. Γράφει σχετικά: «Όπως λοιπόν υπάρχει εις Θεός–Πατήρ και εις Χριστός και εν Πνεύμα Άγιο, τοιουτοτρόπως δυνάμει της ενότητος ταύτης, και η Εκκλησία είναι μία και μοναδική και ηνωμένη ενώπιον του Τριαδικού Θεού, εις το όνομα του οποίου βαπτίζονται πάντα τα μέλη αυτής, αποκτώντα ούτω την δικαίωσιν αυτών, ανεξαρτήτως εις ποίαν ομολογίαν ανήκουσιν, ενούμενα μετά του Χριστού και μετ’ αλλήλων εις εν σώμα, το οποίον δεν δύναται να μερίζεται εις πλείονα σώματα» (Ορθόδοξη Εκκλησία, σ. 241).
Επίσης: «Διότι κατά την ημετέραν ταπεινήν γνώμην, διαρκούντως του μεταξύ Ανατολής και Δύσεως εκκλησιαστικού σχίσματος, ως και των μετέπειτα από του ΙΣΤ΄ αιώνος νεωτέρων εκκλησιαστικών σχισμάτων, δεν δύναται να συγκροτήσωσι γνησίαν Οικουμενικής Σύνοδον μονομερώς αι νυν διηρημέναι Εκκλησίαι» (Εκκλησία, σελ. 379 – 81, 1976). Αργότερα (1980) στην Ακαδημία Αθηνών τόνισε (ομιλία): «…Είναι προφανές, ότι και οι ετερόδοξοι ανήκουσιν εις την μίαν ηνωμένην ουσιωδώς Εκκλησίαν του, εν ή δύναται να τύχωσιν της σωτηρίας» (Πρακτικά Ακαδ. Αθηνών. Λόγοι, 1981, σελ. 404 - 5).
3ος) π. Θεόκλητος Διονυσιάτης: Στο ογκώδες βιβλίο του «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ» (Βίος και θεολογία του–1926 έως 1359), αποσιωπά–αποφεύγει την ανάλυση της αγωνιστικής αποτείχισης του Αγ. Γρηγορίου, την διακοπή του μνημοσύνου του Πατριάρχη Καλέκα και την Εκκλησιολογία του Αγ. Γρηγορίου, ως προς το ποιος είναι «εντός Εκκλησίας».
4ος) π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος: Διατύπωσε την «Δυνητική ερμηνεία» του 15ου Κανόνα, που, ιστορικά, θεολογικά και χρονικά, λειτούργησε ως αντιπατερικός εκκλησιαστικός μετασχηματισμός του Εκκλησιαστικού σώματος, διευκολύνοντας την οικουμενιστική άλωση της Εκκλησίας. Ο π. Αυγουστίνος και ο π. Φιλόθεος Ζερβάκος, εκκλησιολογικά, κινήθηκαν αντίθετα από τον π. Επιφάνιο.
Ο π. Αυγουστίνος προέβη σε διακοπή του μνημοσύνου του Πατριάρχη Αθηναγόρα, ενώ ο π. Φιλόθεος έδωσε συγχαρητήρια στους Αγιορείτες που και αυτοί (επίσης) διέκοψαν το μνημόσυνο του Πατριάρχη.
Είσαι σίγουρη, κ. Λωρίτου, ότι κάποιος (όπως ο π. Αυγουστίνος) δεν ομίλησε ιδιωτικά στον π. Επιφάνιο για το αντι-παραδοσιακό περιεχόμενο της Δυνητικής Ερμηνείας, αποφεύγοντας το δημόσιο έλεγχο;
Άλλωστε ο π. Επιφάνιος στο βιβλίο του «ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ» γράφει: «δεν πρέπει δε να παραγνωρίζωμεν, ότι ενώ αι αβρότητες και αι φιλοφρονήσεις έχουσι πάντοτε δημοσιότητα και γίνονται πάραυτα γνωσταί, άλλαι ενέργειαι, ελεγκτικαί και επιτιμητικαί, παραμένουσιν άγνωστοι δια λόγους – κακώς νοουμένης – ευγενείας».
Συμπέρασμα, κατά την κ. Λωρίτου, ότι ο κ. Τρεμπέλας, Ι. Καρμίρης, π. Θεόκλητος Διονυσιάτης και π. Επιφάνιος, ανήκουν στην χορεία των ανδρών που εκφράζουν την «Αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας στη σημερινή εποχή»!
Ερώτημα: κ. Λωρίτου και κ. Τελεβάντε, υιοθετείτε τις κακόδοξες απόψεις των κ. Τρεμπέλα και κ. Ι. Καρμίρη και την απόκρυψη της αγωνιστικής τακτικής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά από τον π. Θεόκλητο Διονυσιάτη;
Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάποιο υπεύθυνο, καταρτισμένο πνευματικά πρόσωπο, να την ενημερώνει σε θέματα εκκλησιολογικά, ώστε τα λάθη της να μην είναι τόσο μεγάλα και εξακολουθητικά;
Το ορθό και το αληθινό κρίνεται–αξιολογείται στη συνείδηση της διαχρονικής Εκκλησίας. Η «Δυνητική Ερμηνεία» και οι «σύγχρονες οικονομίες», κ. Λωρίτου και κ. Τελεβάντε, δεν αποτελούν και δεν εκφράζουν συνέχεια της Αποστολικής και της Αγιοπατερικής Παράδοσης, παρά μόνο «διαφοροποιήσεις» και ιστορικούς–θεολογικούς «συμβιβασμούς». Αυτές οι «διαφοροποιήσεις» και οι «συμβιβασμοί» αποτελούν, όντως, πνευματικό σχίσμα στη διαχρονική παράδοση της Ορθοδοξίας.
ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

11 σχόλια:

 1. Ανώνυμος1/9/18, 11:00 μ.μ.

  Πάλι μαθητευουμε κοντά σου αδελφέ Νίκο. Οι γνώσεις σου σε θέματα θεολογικά - εκκλησιολογικα και κυρίως το ήθος ενός αληθινά πνευματικού ανθρώπου με όλη τη σημασία της λέξεως αποτελούν για όλους τους νεώτερους πραγματικό σχολείο. Είσαι ένας γνήσιος εργάτης του Ευαγγελίου. Ο Θεός να σε ενδυναμώνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος2/9/18, 10:46 π.μ.

  Κύριε Σακαλάκη αποκαλυπτικότατα τα όσα γράφετε για διάφορες επιφανείς εκκλησιαστικές προσωπικότητες. Οι πλάνες ορισμένων εξ αυτών είναι πραγματικά πολύ μεγάλες! Χαρακτηρισικά αναφέρω οτι ο Ι. Καρμίρης αποδεικνύεται ότι θεωρούσε όλες τις Χριστιανικές ομολογίες κομμάτια της Εκκλησίας του Χριστου που μπορούν να τύχουν σωτηρίας!!! Πόσο μεγάλη πλάνη! Και πόσο διδακτικό για ορισμένους από εμάς που δέχονται αβασάνιστα και χωρίς έλεγχο την γνώμη κάθε ανθρώπου που έχει περγαμηνές και πτυχία και εμφανίζεται ως αυθεντία στον θεολογικό χώρο...γι'αυτό η Εκκλησία μας είναι σε τέτοια χάλια και δεν δίνει ευλογία να ορθοποδήσουμε ο Κύριος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος2/9/18, 11:33 π.μ.

  Γιὰ πολλοστὴ φορὰ μετὰ βδελυγμίας ὰποτάσσομαι ὡς μὴ Ὸρθοδόξων τῶν κειμένων τοῦ ὰρθρογράφου. Ὰπαράδεκτες καὶ μή ὰποδεκτές γιὰ Όρθόδοξο Χριστιανό οἱ ὰντιρρήσεις τοῦ ὰρθρογράφου ὲπὶ τῆς ξεκάθαρης (ὅπως τὴν παραθέτει ἄλλωστε ὁ γίγας τῆς Ὸρθοδόξου θεολογίας Π.Τρεμπέλας), διδασκαλίας (διαχρονικῆς βάσει Καινῆς Διαθήκης) τῆς Ὲκκλησίας, περὶ τῆς ὲπιγείου κυριαρχίας τοῦ ὰρνίου τοῦ έσφαγμένου, τῆς παγκοσμίου ὲπικρατήσεως τῆς Ὲκκλησίας καὶ τῆς εὶρηνεύσεως ὲν τῶ κόσμω τῶν Χριστιανῶν μετὰ τὴν -κολοβωμένη ἅλλωστε χάριν τῶν ὲκλεκτῶν ὰγωνιζομένων Χριστιανῶν- πρόσκαιρη ὲπικράτηση τοῦ ὰντί Χριστοῦ θηρίου τῆς ὰποκαλύψεως εὶς τὴν ἡγεσία τῆς διοικοῦσας ὲκκλησίας καὶ τῆς κοσμικῆς ὲξουσίας. Οἱ ὰφορισμοὶ καὶ οἱ συκοφαντίες τοῦ συντάκτου ἔναντι γιγάντων τῆς θεολογίας, ὅπως τοῦ π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου καὶ τοῦ Παναγιώτου Τρεμπέλα ὲπὶ συγκεκριμένων θεμάτων εἶναι χειρότεροι ὕβρεων. Ὁ σκοπὸς δέν ἁγιάζει τὰ μέσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος2/9/18, 9:27 μ.μ.

   Δηλαδη για σας Ανωνυμε 11.33πμ δεν θα επρεπε να ασκουμε ποτε κριτικη σε κανεναν απο τους δυο τον κ. Τρεμπελα και το π.Θεοκλητο Διονυσιατη; Συμφωνειτε δηλαδη με τα ως ανω κατατεθειμενα απο τον αρθρογραφο γραφωμενα τους; Και θεωρειτε οτι μεγαλες εκκλησιαστικες προσωπικοτητες δεν κανανε λάθη; Εδω κανανε λαθη μεγαλοι αγιοι της Εκκλησιας μας και θιγεστε προσωπικα για τις γνωστες λαθεμενες αποψεις του κ.Τρεμπελα; Μα δεν αναιρειται η μεγαλη προσφορα τους στην Εκκλησια του Χριστου μας! Αλλα δεν θα φτασουμε και στο αλλο ακρο να θεωρουμε ο,τι εγραψαν και ειπαν σαν θεσφατα γιατι καποιοι δεν μπορουν να καταλαβουν οτι ηταν απλα ανθρωποι που μπορουσαν να σφαλλουν καπου κι οχι ...αλανθαστοι παπες!

   Ελενη, νοικοκυρα

   Διαγραφή
 4. Ανώνυμος2/9/18, 1:41 μ.μ.

  Εσείς μπορείτε να αποτάσσεστε ό,τι θέλετε αλλά στο άρθρο του κ. Σακαλάκη υπάρχουν παραπομπές στα βιβλία του κ.Τρεμπέλα και του π.Θεοκλήτου Διονυσιάτη ώστε κάποιος μπορεί εύκολα να εξακριβώσει αν αληθεύουν οι ισχυρισμοί του κ.Σακαλάκη.
  Δώστε μας κύριε κι εσείς πηγές και αποδείξεις που να αναιρούν τα γραφώμενα. Μιας και φαίνεται οτι θαυμαζετε και αγαπάτε τους κ Τρεμπέλα και π.Θεόκλητο Διονυσιάτη θα έχετε πηγές αφθονές στο σπίτι σας...γράψτε ένα αναιρετικό άρθρο να διαφωτίσετε και τους πιστούς!
  Αναμένουμε με ενδιαφέρον!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ2/9/18, 5:00 μ.μ.

  Είναι πολύ εύκολο στον καθένα να πετάει ασφαιρα πυρά και να κατηγορεί κατάφωρα όποιον δεν συμφωνεί μαζί του. Επειδή όμως σε έναν υγιή και ειλικρινή διαλογο τα γραπτα επιχειρηματα μενουν συμφωνω με τον ανώνυμο πιο πάνω, θέλω να δω την άλλη άποψη με αποδεικτικά στοιχεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος3/9/18, 11:19 π.μ.

  Κύριε Σακαλάκη Νίκο ΓΡΑΦΕΤΕ: Για το άκτιστο φως είπε (Ο κύριος Τρεμπέλας): «Θα εχαρακτηρίζαμεν τας οπτασίας ταύτας ως υποκειμενικά φαντάσματα». ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΜΕ ΤΑ ΦΘΑΡΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ; Με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού σωζόμαστε... Καινή ΔΙαθήκη, Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 6, στίχος: "46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἑώρακε τὸν πατέρα".= "Όχι βέβαια ότι είδε κανείς τον Θεό Πατέρα εκτός μόνον από τον προερχόμενο, γεννημένο από τον Θεό (Ομοούσιο) και απεσταλμένο του (στην Γη Χριστό). Αυτός (ο Χριστός) μόνο έχει δει τον Πατέρα Θεό".

  ΓΡΑΦΕΤΕ: Επίσης ο κ. Τρεμπέλας δέχεται την πλανεμένη θέση, ότι μετά τον Αντίχριστο θα επικρατήσει το Ευαγγέλιο σ’ όλη την γη. ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ «ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΓΗ» ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΑΤΕ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ (ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ «ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ=ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ») ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;
  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΦ. 20, ΣΤ. 1 - 15, Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα http://www.bibles.gr/apokalypsis20.html (ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ. ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΧΙΛΙΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ… ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ…)

  Για τα υπόλοιπα που λέτε και για τον ΚΑΡΜΙΡΗ δεν είναι εύκολο τώρα να δω ολόκληρα βιβλία να διαβάσω και εκτενή βιβλιογραφία ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΕΣΤΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος3/9/18, 1:43 μ.μ.

   Συγνωμη που παρεμβαινω ετσι χωρις να αναφερεται σε εμενα ο αγαπητος Ανωνυμος 11.19π.μ. αλλα επειδη τυγχανει να εχω διαβασει ελαχιστα πραγματα περι αυτου που λεει στην πρωτη παραγραφο του σχολιου του εχω να πω τα εξης χωρις να ειμαι ειδημων: Ο π.Ιωαν. Ρωμανίδης στο βιβλίον του π.Δ.Μεταλληνού "Εγχειριδιον" αναφέρει τα εξής όσον αφορά την "διαμαχη" του ιδιου με τον κ.Τρεμπελα:

   1. «Ο κ. Τρεμπέλας είχε την απαίτησιν να αρνηθώ το Ορθόδοξον δόγμα ότι η σωστική χάρις και ενέργεια του Θεού είναι άκτιστος και να δεχθώ την παπικήν πλάνην ότι είναι κτιστή» (Εγχειριδιον , σελ. 91).
   2. «Ακολουθών του Δυτικούς (ενν. ο Τρεμπέλας) ενόμιζεν ότι εν τω Θεώ ενέργεια και ουσία είναι ταυτόν και δια τούτο επέμενεν εις την Παπικήν αίρεσιν ότι η θεία ουσία είναι νους και εν γένει καθαρά ενέργεια. Όταν λοιπόν εδιάβασε δια πρώτην φοράν ότι η νοητική ενέργεια του Θεού δεν είναι η θεία ουσία, ήτο φυσικόν να νομίση ότι τούτο σημαίνει στέρησιν νοός εν τω Θεώ» (ό. π., σελ. 98-99).
   3. «Εάν, ως ισχυρίζεται ο κ. Τρεμπέλας, η λέξις αγέννητος σημαίνει άκτιστος, τότε η λέξις γεννητός σημαίνει κτιστός. Εν τοιαύτη περιπτώσει μόνο ο αγέννητος Πατήρ θα ήτο άκτιστος και ο γεννητός Υιός του Θεού θα ήτο κτιστός. Αγέννητος και άναρχος είναι μόνον ο Πατήρ. Ο Υιός είναι γεννητός και συνάναρχος τω Πατρί» (ό. π. , σελ. 103).
   4. «Ως ξένος εις την Ελλάδα δεν γνωρίζω πώς να δικαιολογήσω την ετερόδοξον πίστιν του κ. Τρεμπέλα. Έν πράγμα ξεύρω μόνον, ότι δεν ήλθα εις την Ελλάδα, δια να μάθω ότι ο Αυγουστίνος, ο Θωμάς Ακινάτος και ο Άνσελμος είναι κάτοχοι της αληθείας! Εν τοιαύτη περιπτώσει η φοίτησις εις την Ελλάδα δι’ ημάς τους αλλοδαπούς Ορθοδόξους είναι χαμένος χρόνος. Υπάρχουν πλείστοι ετερόδοξοι καθηγηταί εις την Αμερικήν, οι οποίοι κατέχουν και κατά θαυμαστόν τρόπον διδάσκουν τας αιρέσεις του Αυγουστίνου, του Ανσέλμου και του Θωμά Ακινάτου. Θα ήτο ανόητον να ερχώμεθα από τόσον μακρυά, ίνα διδαχθώμεν ότι αι αιρέσεις αυτών είναι Ορθόδοξοι αλήθειαι» (ό. π., σελ. 121).

   Ειναι καταφανέστατο οτι ο κ.Τρεμπελας ειχε επηρεαστει πολυ απο τον τροπο σκεψης των δυτικων θεολογων και αυτο τo μαρτυρει και ο κορυφαιος των συγχρονων θεολογος π.Γ.Φλοροφσκι (RGG3,VI,781) που παρατηρησε για την Θεολογικη σχολη Αθηνων και τον κ.Τρεμπελα:"Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ακολούθησε τη δυτική κατεύθυνση. Τα βασικά εγχειρίδια της θεολογίας στα ελληνικά γράφτηκαν σε αυτό το πνεύμα (Ζέκος Ρόσης, Χρήστος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Δυομουνιώτης, Παναγιώτης Τρεμπέλας)».

   Γι'αυτο και ο Τρεμπελας απερριπτε τις θεοπτιες ανωνυμε ως "υποκειμενικα φαντασματα".

   Συγχωρεστε με
   Ελενη,νοικοκυρα

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος3/9/18, 1:45 μ.μ.

   (Δεν χωρεσαν αυτα στο πρωτο μου σχολιο και ξαναστελνω)

   Επίσης μην ξεχνάμε το πληθος των αρνητικων αντιδρασεων και στο Αγιο Ορος που συγκεντρωσε το τελευταιο πονημα του αειμνηστου καθηγητη κ.Τρεμπελα «Μυστικισμός- Αποφατισμός-Καταφατική Θεολογία», τεύχος Α΄Β΄, Αθήναι 1980 για το οποιο ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γεώργιος Μαντζαρίδης, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, ως εξής γραφει: «Η συμβολή του αειμνήστου πανεπιστημιακού διδασκάλου Π. Τρεμπέλα στην Ελληνική θεολογική γραμματεία είναι εντυπωσιακά επιβλητική… Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τη μελέτη αυτή, που με την πρώτη εμφάνισή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις. Όπως εύλογα είχε τότε σημειωθεί «η μελέτη αυτή αδικεί και την Ορθόδοξον θεολογίαν και τους Πατέρας και τον ίδιον τον συγγραφέα». Αυτό δεν είναι παράδοξο ούτε δύσκολο να κατανοηθεί… όμως ο αληθινά ακάματος αυτός απολογητής του Χριστιανισμού δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από τις προκαταλήψεις της γενιάς του. Έτσι δημιουργήθηκαν δυσάρεστες καταστάσεις, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαιωνίζονται. Είναι πραγματικά λυπηρό να διαβάζει κανείς ότι με τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά «εισάγεται συνθεσις εν τη απλή του Θεού ουσία», ή ότι ο Βαρλαάμ «διετέλει υπό την επίδρασιν των υπερβολών της Σχολαστικής Θεολογίας, αλλά και ο Παλαμάς εν τίνι μέτρω εις την αυτήν παρεσύρθη σύγχυσιν κατά διεύθυνσιν αντίθετον» (σελ. 44). (Γρηγόριος Παλαμάς, τ. 63 (1980), σελ. 233). Το έργο αυτό του Π. Τρεμπέλα δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Α' τεύχος στον ΙΘ' τόμο, 1974, και το Β΄ στον Κ' τόμο, 1975, είκοσι περίπου χρόνια μετά τον διάλογό του με τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη.

   Παρατηρουμε λοιπον χωρις αυτο να αναιρει την τεραστια προσφορα του κ.Τρεμπελα στα θεολογικα γραμματα οτι δεν ηταν αλανθαστος.

   Ελενη,νοικοκυρα

   Διαγραφή
 7. Ανώνυμος3/9/18, 12:07 μ.μ.

  Για "τους Ορθοδόξους του Πάτριου Εορτολογίου" που επισημαίνετε ποιοι είναι αυτοί; «ότι επί Τρεμπέλα (1950), η Θεολογική Αθηνών (τους) απέκλειε»;
  Γιατί είτε με το παλαιό ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα είτε με το νέο διορθωμένο ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα του ίδιους ορθόδοξους αγίους εορτάζουμε...

  Η Εκκλησία και οι άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας με την Α΄ Οικουμενική σύνοδο δεν όρισαν κανένα Άγιο πάτριο ημερολόγιο του Ιουλίου Καίσαρα ως αμετάβλητο Δόγμα ούτε εορτολόγιο αλλά μόνο τον Πασχάλιο Κανόνα με τον οποίο προσδιορίζεται η ίδια ημερομηνία εορτής του Αγίου Πάσχα και με τα δυο κοσμικά ημερολόγια που τηρούν τον κανόνα (ως Όρο της Συνόδου) εξίσου…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος4/9/18, 10:39 μ.μ.

  Καταπληκτικος για αλλη μια φορα κκ.ΣΑΚΑΛΑΚΗ !!!! Και απολυτα ελεγκτικος ως οφειλετε!! Ο κκ.ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ , ο κκ.ΚΑΡΜΙΡΗΣ ,και καποιοι ΟΜΟΝΟΟΥΝΤΕΣ σαν κι αυτους θα πρεπει να αρουν το ΠΑΠΙΚΟ ΑΛΑΘΗΤΟ που εχουν δωσει στους ανωτερω " διαβασμενους" .Αλλιως ας τους βαλουν στο εικονοστασι τους κι ας μας αφησουν στην ησυχια μας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.